Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygga medborgare - säker kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygga medborgare - säker kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Trygga medborgare - säker kommunikation

2 Agenda Historik Organisation Vad händer nu? Ekonomi Teknik
Användarintegration

3 Tidigare utredningar RAPS KOMRADS STATSKONTORET UGR KORA … RAKEL

4 RAKEL-kommittén 2003 2004 jan Betänkande om RAKEL lämnas till regering
juni Upphandling påbörjas sept Regeringen avsätter 2,3 miljarder kronor för utbyggnad Dec Riksdagen godkänner regeringens finansieringsplan 17 nov Sista dag för lämnande av anbud 2004 1 feb KBM ansvarar för RAKEL-systemet

5 Vad skiljer RAKEL från tidigare utredningar?
Lägre kostnader för utbyggnad: Förändrade täckningskrav Krav på gemensamma funktioner och tjänster Ingen ”önskelista”

6 Organisation KBM svarar för avtal med leverantör
utbyggnad, drift, underhåll och utveckling anslutning av användare innehav av frekvenstillstånd RAKEL-enheten är indelad i: Teknik Användarintegration

7

8 Vad händer nu? Upphandling: klart i mars 2004 Förberedelser för:
utbyggnad, radioplanering, tester stöd till användare för anslutning, utbildning, nummerplan m.m. anslutningsavtal och avtal med leverantör, rutiner gentemot leverantör information, ny webbplats Driftstart etapp 1: januari 2005

9 Användare Skydds- och säkerhetsmyndigheter: Polisen Kustbevakningen
Tullverket Kommunal räddningstjänst Akut- och ambulanssjukvården Försvarsmakten Lokal och regional krishantering Vid särskilda händelser: Statlig räddningstjänst (Sjöfartsverk, Luftfartsverk) Eldistributionsföretag

10 Utbyggnadsplan Etapp 1 Skåne, Blekinge, Kalmar 2004 Etapp 2
Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gävleborg, Västmanland 2005 Etapp 3 Halland, Västra Götaland Etapp 4 Östergötland, Jönköping, Västernorrland Etapp 5 Örebro, Värmland, Dalarna 2007 Etapp 6 Jämtland och Västerbotten (exkl. fjällvärlden) Etapp 7 Norrbotten (exkl. fjällvärlden) och Gotland

11

12 Ekonomi Staten har avsatt 2,3 miljarder för utbyggnad 2004-2009.
Årliga driftskostnader ca 390 miljoner kronor. Finansieras av användarna genom abonnemangs- avgifter (årsavgift per mobilstation). Redan investerad infrastruktur används, t.ex. FTN. Standardiserad systemlösning, fler leverantörer. Samordnad upphandling av ramavtal för mobilstationer.

13 Krisberedskapsmyndigheten
Avtalsmodell ANVÄNDARE Polisen Tullverket Kustbevakningen Kommuner Landsting och regioner Försvarsmakten Lokal och regional krisledning Nätoperatör Leverantörs- avtal Anslutnings- avtal Krisberedskapsmyndigheten System-leverantör

14 Kostnader för användarorganisationer
Årliga kostnader Abonnemangsavgift till förvaltningsorganisationen (årsavgift per mobilstation) Övergångskostnader Investering mobilstationer (samordnad upphandling av ramavtal Räddningsverket) Ev. anpassning av ledningscentral Utbildning Ev. kostnader för dubbel drift

15 Avgiftsmodell Enkel att förstå och tillämpa
Samma avgifter i hela landet Avgift per mobilstation och ledningscentral, ej per användare Tre avgiftsnivåer baserat på hur ofta mobilstationen används (låg, medel, hög användning) Avgifterna omprövas varje år Fakturering kvartalsvis då systemet tagits i operativ drift Beräkningar baseras på minimibehov av mobilstationer

16 Årsavgift per mobilstation (preliminär beräkning)
För minimiantal ca st. år 2005 ca kr år 2006 ca kr år 2007 ca kr år 2008 ca kr år 2009 ca kr år 2010 För maxantal ca st. ca kr

17 Ledningscentral Användare Nätverk Nätoperatör Infrastruktur Databaser
Administrationssystem Infrastruktur Växlar Transmission Basstationer

18 Exempel gemensamma krav
Standardiserat system Kort uppkopplingstid Vanliga samtal, nödsamtal, gruppsamtal Direktmod (utan kontakt med infrastruktur) Trafikledning via kommunikationscentral Prioritering av olika typer av samtal (tal – data) Kryptering Samordning med andra radionät och andra system Säkerhet – Tillgänglighet (vid elavbrott, oväder) Verksamhetsperspektiv – inte teknikberoende

19 Radiotäckning Motsvarande radiotäckning som idag
Handburen mobilstationstäckning i tätorter med fler än 2500 invånare

20 Integration med befintliga ledningsstödsystem
Synkronisering mot infrastruktur nödvändig Olika ledningsstödsystem hos olika användare Enkel KC-terminal (”dispatcher”) initial lösning Färdig lösning ansvarar användarna för

21 Möjliga system för infrastruktur
CDMA 450/ 2000 TETRA TETRA POL GSM-R GSM * * UMTS ????

22 TEKNIK Referensgrupp Radioplanering Test och Verifiering
Site Aquisition Bygg

23 Användar-integration
Styrelsen Råd och delegationer Verksledning Stab Admin Information Forskning och Analys Informations- säkerhet Planering och samordning Krishantering RAKEL Tekniska Teknik Användar-integration

24 Användar-integration
RAKEL-enheten: säkerhet, beredskap ekonomi, information RAKEL-enheten Teknik Användar-integration

25 TEKNIK Referensgrupp Radioplanering Test och Verifiering
Site Aquisition Bygg

26 ANVÄNDARINTEGRATION Projekt Genomförande Referensgrupp
Användaravgifter Etappkontor 1 Anslutningsavtal Projekt Information Genomförande Utbildning Kundstöd Användarstöd Utbildning Sambandsanalys Nummertilldelning m.m. Användarutrustning Mobilstationer, installation Upphandling Mobilstationer Lednings/kommunikationscentraler, installation

27 Användarintegration Samordna aktiviteter som berör användarnas integration och anslutning till RAKEL-systemet. Ansvara för att det tas fram anvisningar, metoder och riktlinjer för användarnas integration och anslutning till RAKEL-systemet. Lämna stöd till användarna

28 Etappkontor Regional samverkansgrupp för användare
Stöd vid implementering av anvisningar och riktlinjer: utbildning, nummertilldelning, information m.m. Sju etappkontor ska bildas. Etappkontor 1: Skåne, Blekinge, Kalmar län.

29 Frågor? Webbplats: www.rakel.info
E-post: Tel (vxl):


Ladda ner ppt "Trygga medborgare - säker kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser