Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygga medborgare - säker kommunikation. Historik Organisation Vad händer nu? Ekonomi Teknik Användarintegration Agenda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygga medborgare - säker kommunikation. Historik Organisation Vad händer nu? Ekonomi Teknik Användarintegration Agenda."— Presentationens avskrift:

1 Trygga medborgare - säker kommunikation

2 Historik Organisation Vad händer nu? Ekonomi Teknik Användarintegration Agenda

3 RAPS KOMRADS STATSKONTORET UGR KORA … RAKEL Tidigare utredningar

4 RAKEL-kommittén 2003 janBetänkande om RAKEL lämnas till regering juni Upphandling påbörjas sept Regeringen avsätter 2,3 miljarder kronor för utbyggnad DecRiksdagen godkänner regeringens finansieringsplan 17 novSista dag för lämnande av anbud febKBM ansvarar för RAKEL-systemet

5 Lägre kostnader för utbyggnad: Förändrade täckningskrav Krav på gemensamma funktioner och tjänster Ingen ”önskelista” Vad skiljer RAKEL från tidigare utredningar?

6 KBM svarar för avtal med leverantör utbyggnad, drift, underhåll och utveckling anslutning av användare innehav av frekvenstillstånd RAKEL-enheten är indelad i: Teknik Användarintegration Organisation

7

8 Upphandling: klart i mars 2004 Förberedelser för: utbyggnad, radioplanering, tester stöd till användare för anslutning, utbildning, nummerplan m.m. anslutningsavtal och avtal med leverantör, rutiner gentemot leverantör information, ny webbplats Driftstart etapp 1: januari 2005 Vad händer nu?

9 Skydds- och säkerhetsmyndigheter: Polisen Kustbevakningen Tullverket Kommunal räddningstjänst Akut- och ambulanssjukvården Försvarsmakten Lokal och regional krishantering Vid särskilda händelser: Statlig räddningstjänst (Sjöfartsverk, Luftfartsverk) Eldistributionsföretag Användare

10 Etapp 1 Skåne, Blekinge, Kalmar 2004 Etapp 2 Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gävleborg, Västmanland 2005 Etapp 3 Halland, Västra Götaland Etapp 4 Östergötland, Jönköping, Västernorrland Etapp 5 Örebro, Värmland, Dalarna 2007 Etapp 6 Jämtland och Västerbotten (exkl. fjällvärlden) Etapp 7 Norrbotten (exkl. fjällvärlden) och Gotland Utbyggnadsplan

11

12 Staten har avsatt 2,3 miljarder för utbyggnad Årliga driftskostnader ca 390 miljoner kronor. Finansieras av användarna genom abonnemangs- avgifter (årsavgift per mobilstation). Redan investerad infrastruktur används, t.ex. FTN. Standardiserad systemlösning, fler leverantörer. Samordnad upphandling av ramavtal för mobilstationer. Ekonomi

13 Krisberedskaps myndigheten Nätoperatör System- leverantör Leverantörs- avtal Anslutnings- avtal ANVÄNDARE Polisen Tullverket Kustbevakningen Kommuner Landsting och regioner Försvarsmakten Lokal och regional krisledning Avtalsmodell

14 Årliga kostnader Abonnemangsavgift till förvaltningsorganisationen (årsavgift per mobilstation) Övergångskostnader Investering mobilstationer (samordnad upphandling av ramavtal Räddningsverket) Ev. anpassning av ledningscentral Utbildning Ev. kostnader för dubbel drift Kostnader för användarorganisationer

15 Enkel att förstå och tillämpa Samma avgifter i hela landet Avgift per mobilstation och ledningscentral, ej per användare Tre avgiftsnivåer baserat på hur ofta mobilstationen används (låg, medel, hög användning) Avgifterna omprövas varje år Fakturering kvartalsvis då systemet tagits i operativ drift Beräkningar baseras på minimibehov av mobilstationer Avgiftsmodell

16 För minimiantal ca st. år 2005ca kr år 2006ca kr år 2007ca kr år 2008ca kr år 2009ca kr år 2010ca kr För maxantal ca st. år 2010ca kr Årsavgift per mobilstation (preliminär beräkning)

17 Databaser Nätverk Ledningscentral Administrationssystem Nätoperatör Transmission Basstationer Växlar Infrastruktur Användare

18 Standardiserat system Kort uppkopplingstid Vanliga samtal, nödsamtal, gruppsamtal Direktmod (utan kontakt med infrastruktur) Trafikledning via kommunikationscentral Prioritering av olika typer av samtal (tal – data) Kryptering Samordning med andra radionät och andra system Säkerhet – Tillgänglighet (vid elavbrott, oväder) Verksamhetsperspektiv – inte teknikberoende Exempel gemensamma krav

19 Motsvarande radiotäckning som idag Handburen mobilstationstäckning i tätorter med fler än 2500 invånare Radiotäckning

20 Synkronisering mot infrastruktur nödvändig Olika ledningsstödsystem hos olika användare Enkel KC-terminal (”dispatcher”) initial lösning Färdig lösning ansvarar användarna för Integration med befintliga ledningsstödsystem

21 CDMA 450/ 2000 TETRA TETRA POL GSM-R GSM * * UMTS ???? Möjliga system för infrastruktur

22 Referensgrupp Radioplanering Test och Verifiering Bygg Site Aquisition TEKNIK

23 Användar- integratio n Verksledning Styrelsen Råd och delegationer Stab AdminInformation Teknik Tekniska Forskning och Analys RAKEL Krishantering Planering och samordning Informations- säkerhet

24 RAKEL-enheten RAKEL-enheten: säkerhet, beredskap ekonomi, information Användar- integration Teknik

25 Referensgrupp Radioplanering Test och Verifiering Bygg Site Aquisition TEKNIK

26 Referensgrupp Projekt Genomförande Användaravgifter Anslutningsavtal Sambandsanalys Användarstöd Utbildning Lednings/kommunikationscentraler, installation ANVÄNDARINTEGRATION Etappkontor 1 Information Kundstöd Utbildning Mobilstationer, installation Nummertilldelning m.m. Upphandling Mobilstationer Användarutrustning

27 Samordna aktiviteter som berör användarnas integration och anslutning till RAKEL-systemet. Ansvara för att det tas fram anvisningar, metoder och riktlinjer för användarnas integration och anslutning till RAKEL-systemet. Lämna stöd till användarna Användarintegration

28 Regional samverkansgrupp för användare Stöd vid implementering av anvisningar och riktlinjer: utbildning, nummertilldelning, information m.m. Sju etappkontor ska bildas. Etappkontor 1: Skåne, Blekinge, Kalmar län. Etappkontor

29 Webbplats: E-post: Tel (vxl): Frågor?


Ladda ner ppt "Trygga medborgare - säker kommunikation. Historik Organisation Vad händer nu? Ekonomi Teknik Användarintegration Agenda."

Liknande presentationer


Google-annonser