Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skärteknikcentrum Sverige AB (SKTC) är ett nationellt utvecklingsbolag som ägs av Svenska Skärteknikföreningen och dess medlemsföretag. SKTC är huvudman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skärteknikcentrum Sverige AB (SKTC) är ett nationellt utvecklingsbolag som ägs av Svenska Skärteknikföreningen och dess medlemsföretag. SKTC är huvudman."— Presentationens avskrift:

1 Skärteknikcentrum Sverige AB (SKTC) är ett nationellt utvecklingsbolag som ägs av Svenska Skärteknikföreningen och dess medlemsföretag. SKTC är huvudman för CNC Teknik2010 och svarar för förvaltning och vidareutveckling.

2 Verksamhetsområden Teknikutveckling Kompetensutveckling
CNC Teknik2010 Verksamhetsområden Teknikutveckling Samverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt med universitet, institut och offentliga finansiärer Kompetensutveckling Utbildningsprogram och företagsanpassade utbildningar Yrkescertifiering för CNC-tekniker och operatörer CNC-körkort Grundutbildning Produktivitetsutveckling Utvecklingsprogram inom resurseffektiv produktion SKTC arbetar för att stärka konkurrenskraften främst inom sektorn skärande bearbetning men även inom övrig svensk verkstadsindustri.

3 CNC Teknik2010 Yrkescertifikat för CNC-Tekniker
Säkerställer den skärtekniska kompetensen Certifierar på tre nivåer CNC Teknik2010 är ett validerings- och certifieringssystem som på ett strukturerat och systematiskt sätt säkerställer företagets skärtekniska kompetens på tre nivåer. Det består av fyra bärande komponenter: Validering av individers yrkeskompetens (det här kan du) Värdering gentemot fastställda kompetenskrav för certifiering (det här behöver du lära dig) Personliga utvecklingsplaner Certifiering för yrkesroller

4 Certifiering på tre nivåer
CNC Teknik2010 Certifiering på tre nivåer Systemet säkerställer den skärtekniska kompetensen på tre nivåer. Nivåindelningen bygger på fördjupade kunskaper samt att nya ämnesområden tillkommer vilket ökar kravbilden för varje ny nivå. För att bli certifierad på blå nivå måste man först vara gröncertifierad och så vidare. Grön nivå är basnivån i systemet och säkerställer yrkeskompetens vid maskin Blå nivå säkerställer den beredningstekniska kompetensen Svart nivå säkerställer kompetens för skärteknisk produktionsutveckling

5 Industrinätverket bakom certifikatet
CNC Teknik2010 Industrinätverket bakom certifikatet Industrinätverket bakom certifikatet Referensföretagen fungerar som kravställare och beslutsfattare i organisationen kring yrkescertifieringen. De representerar hela branschens vidd, från stora företag till mindre leverantörer. Ämnesexperterna står för sakkunskapen inom respektive ämnesområde.

6 CNC Teknik2010 Grön nivå CNC Teknik2010
CNC Teknik 2010 Yrkescertifikat för CNC-Tekniker Detta är ett certifikat som riktar sig till CNC-Tekniker/Operatörer som arbetar vid CNC-styrda svarvar eller fräsar. Har funnits sedan 2003. Huvudmannaskapet för certifikatet ligger hos Skärteknikcentrum Sverige AB som är ett nationellt utvecklingsbolag inom sektorn skärande bearbetning. Skärteknikcentrum finns lokaliserat i Gislaved. Den gröna nivån utgör basnivån i systemet och säkerställer arbetet vid maskin – målgrupp operatörer.

7 CNC Teknik2010 Hur går det till? Teoriprov………………………………………….. 3 timmar Praktiskt prov vid svarv 2eller fräs…………… 4 timmar Hur går det till? Man gör som provtagare dels ett teoretiskt prov över 3 timmar och dels ett praktiskt prov under 4 timmar. Rekommendationen är att dessa tester görs med någon veckas mellanrum då det kan vara energikrävande för de flesta att göra ett 3 eller 4 timmar test. Valideringen är webbaserad och genomförs under ledning och övervakning av testledare. Vid godkänt resultat utfärdas ett personligt certifikat som också kan verifieras via systemet via en unik kod som följer varje certifikat. Företag/organisationer som validerar sin personal får ett intyg på individens kunskaper. Omprov Omprov görs inom de moduler där resultatet ej är godkänt, detta gäller upp till 4 moduler. Skulle resultatet vara underkänt i fler än fyra moduler görs valideringens teoretiska del om. Omprov görs tidigast två veckor efter första provtillfälle och ska vara genomfört inom 6 månader.

8 Teoriprovet Hur vi går tillväga ? - Modultänkande
CNC Teknik2010 Teoriprovet Hur vi går tillväga ? - Modultänkande Grön Nivå CNC-maskiner ISO-programmering Skärteknik IT användning Kvalitet Underhåll Materiallära Miljö & säkerhet Teoriprovet är indelat i moduler Totalt så finns det 14 moduler inom teoriprovet. Vad som är noterbart är att Svenska är med. Det är ju så att många är praktiker av en orsak nämligen att man har läs och skrivsvårigheter. Genom att man testar deras förmåga att förstå text och sätta denna i ett samband kan man utröna om personen missar testet för att han/hon har t.ex. dyslexi. Då finns möjligheter att göra ett så kallat Dyslexiprov vilket innehåller dubbel tid per fråga (150 s). Modultänkandet gör det lättare att hålla systemet uppdaterat. Inom en del moduler sker en snabb utveckling vilket är viktigt att kunna fånga upp och att enkelt uppdatera systemet. Svenska Matematik Produktionsteknik /ekonomi Ritningsläsning Toleranser Mätteknik Ca 3 timmar (160 frågor á 75 s)

9 CNC Teknik2010 Kvalgränser – Teoriprov
Figuren visar teoriprovets omfattning med ämnesområden, antal frågor per modul och gränsen för godkänt.

10 Frågor med svarsalternativ
CNC Teknik2010 Frågor med svarsalternativ Teoriprov 160 frågor Bild från systemet Exempel på en fråga och hur de är utformade med svarsalternativ i systemet. Teoriprovet innehåller 160 frågor som slumpas fram av systemet. En del moduler (ämnen) är högre prioriterade vilket betyder att de innehåller fler frågor och har högre krav för godkänt. Vissa frågor handlar om central nyckelkunskap och anses så viktiga att de alltid är med. Totalt innehåller databasen ca. 700 frågor.

11 Resultat Teoretiskt prov CNC Teknik2010 Resultat
Så här ser det ut när resultatet från det teoretiska provet summeras av systemet. Pelle har i detta fallet missat på Matematik och Skärteknik. Han har dock klarat de andra 12 modulerna. Efter en genomförd valideringsprocess kan provtagaren efteråt gå in och se poängen på respektive del med sina inloggningsuppgifter.

12 Grön Nivå CNC Teknik2010 Praktiskt prov
Som tidigare nämnts så är det praktiska provet på 4 timmar. Tiden brukar i de allra flesta fall räcka med marginal. Det praktiska provet innehåller checkpunkter som prickas av från testledarens sida under testets gång. Totalt 36 checkpunkter för fräs och 35 för svarv. Det finns 4 stycken ”Måstecheckpunkter”. Detta är checkpunkter som man som provtagare måste få godkänt på. Missar man en enda av dessa så får man underkänt oavsett hur bra det gått för övrigt. Dessa punkter gäller: Testkörning före start, 2 av 3 detaljer som producerats godkända, Mätning med skjutmått, mätning med mikrometer. Innan start får provtagaren instruktioner på hur test ska gå till och vad som förväntas. Ovanstående punkter är det som det testas på. Vissa punkter innehåller flera checkpunkter. Det finns ett antal ritningar både för svarv och fräs med olika dimensioner för att passa teststationens maskinstorlek.

13 Resultatsammanställning
CNC Teknik2010 Resultatsammanställning Resultatsammanställning teoretiskt prov Ett klipp ur systemet som visar det teoretiska provresultatet grafiskt. Resultatet kan analyseras i varje ämnesområde för sig. Testledaren går igenom fråga för fråga tillsammans med validanten.

14 Resultat Praktiskt prov CNC Teknik2010
Godkänt resultat = minst 26 godkända checkpunkter och därav alla 4 ”måstecheckpunkter” Resultat praktiskt prov Exempel på ett resultat från det praktiska provet. Provtagaren har uppnått de 70% som krävs för godkänt och har klarat alla ”måstecheckpunkter” och är i detta fall godkänd.

15 Missad ”måstecheckpunkt” leder till omprov
CNC Teknik2010 Resultat Praktiskt prov Missad ”måstecheckpunkt” leder till omprov Resultat praktiskt prov Exempel på ett resultat från det praktiska provet Provtagaren har missat en enda checkpunkt och det är en ”måstecheckpunkt” vilket leder till underkänt för hela provet.

16 Resultat Praktiskt prov CNC Teknik2010 Resultat praktiskt prov
Ett klipp ur systemet som visar det praktiska provresultatet grafiskt. Resultatet kan analyseras i varje modul för sig. Testledaren går igenom checkpunkterna tillsammans med validanten.

17 Personlig utvecklingsplan
CNC Teknik2010 Personlig utvecklingsplan Personlig utvecklingsplan. Systemet genererar en personlig utvecklingsplan enligt de moduler som missades inom det teoretiska provet. Här presenteras de kunskapsmål där provtagaren ej har nått ett godkänt resultat. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för kompletterande utbildningsinsatser och som ska säkerställa rätt kompetens. Efter utbildning görs omprov, det vill säga provtagaren testas igen men då endast på de moduler man missat - Matematik och Skärteknik.

18 CNC Teknik2010 Blå nivå CNC Teknik2010 CNC Teknik 2010 Blå nivå
Blå nivå omfattar kunskaper som krävs för att säkerställa beredningsteknisk kompetens. För att bli certifierad på blå nivå måste man först vara certifierad på grön nivå. Det blå certifikatet innebär fördjupade kunskaper och nya kunskapsområden som tillkommer vilket ger en ökad kravbild jämfört med grön nivå. Certifieringen omfattar dels ett teoretiskt prov med elva kunskapsmoduler och dels ett praktiskt prov med fyra delmoment.

19 Teoriprovet Hur vi går tillväga ? - Modultänkande
CNC Teknik2010 Teoriprovet Hur vi går tillväga ? - Modultänkande Blå Nivå Maskinteknik Matematik Skärteknik Teknisk engelska Kvalitet Mätteknik - toleranser Materiallära Ritningsläsning - grundläggande Teoriprovet är indelat i moduler Totalt så finns det 11 moduler inom teoriprovet. Åtta av modulerna är gemensamma med grön nivå och tre nya ämnesområden tillkommer. Nivåindelningen bygger på fördjupade kunskaper samt att nya ämnesområden tillkommer vilket ökar kravbilden för varje ny nivå. ISO-programmering Produktionsteknik /ekonomi Ritningsläsning Tyda angivelser Ca 2 tim 5 min (104 frågor á 70 s)

20 CNC Teknik2010 Kvalgränser – Teoriprov
Figuren visar teoriprovets omfattning med ämnesområden, antal frågor per modul och gränsen för godkänt.

21 CNC Teknik2010 Praktiskt prov
Provet består av fyra delmoment som praktiskt återkopplar till ämnesområdena mättteknik och programmering. De fyra momenten är mätprov, skapa program, felsökning och optimering.

22 CNC Teknik2010 Svart nivå CNC Teknik2010 CNC Teknik 2010 Svart nivå
Svart nivå omfattar kunskaper som krävs för att säkerställa kompetens för skärteknisk produktionsutveckling. För att bli certifierad på svart nivå måste man först vara certifierad på grön och blå nivå.

23 Hur går det till? CNC Teknik2010 Erhålls genom en högskoleutbildning
Genomförs i samverkan med Chalmers Industrihögskola Sju lärarledda träffar à två dagar var 4-5 vecka Examination ger certifikat och tio högskolepoäng Genomförande CNC Teknik 2010 – svart nivå erhålls genom en högskoleutbildning. Utbildningen – Skärteknisk produktionsutveckling – genomförs i samverkan med Chalmers Industrihögskola. Den består av två block – Modern Skärteknisk Utbildning och Produktionsutveckling. Utbildningstillfällena består av sju lärarledda träffar à två dagar utspridda med 4-5 veckors mellanrum. Efter genomförd utbildning med godkänd examination erhålls förutom certifikat tio högskolepoäng.

24 Skärteknisk produktionsutveckling
CNC Teknik2010 Skärteknisk produktionsutveckling Modern Skärteknisk Utbildning 7,5 högskolepoäng Grundläggande skärteknik Spånbildning Svarvprocessen Skärbarhet Fräsprocessen Maskinsystem och stabilitet Verktygsutformning Borrprocessen Skärvätskor och MQL HPC – High Performance Cutting Produktionsutveckling 2.5 högskolepoäng Strategier och principer för Lean produktion Stabila processer och standardiserat arbetssätt Förbrukningsstyrd produktion Grundläggande metoder och verktyg för planering och styrning av produktion och materialflöden Innehåll Modern Skärteknisk Utbildning förmedlar grundläggande principer inom sektorn skärande bearbetning och utgör därvid central kunskap om tillverkningsprocessen för dess tillverkande industrier. Kursen syftar till att ge kunkaper om de fundamentala fysikaliska förhållandena i skärzonen och med den kunskapen som grund ge insikt i skärtekniska tillämpningar inom svarvning, borrning och fräsning. Kursen ger dessutom en färdighet i moderna skärtekniska applikationer och grundläggande kunskap om skärvätskor och skärvätskehantering. Produktionsutveckling Ger en grundläggande förståelse för områdena produktionsutveckling och produktionslogistik för ständiga förbättringar och stabila processer.


Ladda ner ppt "Skärteknikcentrum Sverige AB (SKTC) är ett nationellt utvecklingsbolag som ägs av Svenska Skärteknikföreningen och dess medlemsföretag. SKTC är huvudman."

Liknande presentationer


Google-annonser