Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suicidprevention på järnväg Tylösand Erik Lindberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suicidprevention på järnväg Tylösand Erik Lindberg"— Presentationens avskrift:

1 Suicidprevention på järnväg Tylösand Erik Lindberg 2012-09-04

2 Dödade och allvarligt skadade i järnvägstrafik 2002 - 2011

3

4 Suicid i järnvägstrafik (1)
Ca 60 – 70 per år Ca 5 % av suicidfallen i Sverige inträffar inom järnvägstransportsystemet Suicid omfattas av nollvisionen för dödade och skadade inom transportsystemet Vårt mål är att ingen skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet (Trafikverkets säkerhetspolicy)

5 Suicid i järnvägstrafik (2)
Suicidklassning utförs av respektive polismyndighet – varierande benägenhet att klassa händelser som suicid Inget lagstöd för sekretess – utredningar blir offentlig handling Suicid och andra personpåkörningar kräver särskilda åtgärder – inte samma som förhindrar urspårningar och tågkollisioner

6 Halveringsmål för antalet dödade i järnvägstrafik
År 2020 ska antalet dödade vara högst hälften av antalet år 2010 Samma ambitionsnivå som för vägtrafiken Förutsätter åtgärder mot självmord och övriga personpåkörningar

7 Personolyckor på järnväg (inkl suicid) 1998-2003

8 Personpåkörningar på järnväg 2002 – 2011
Totalt ca 760 dödade (varav ca ¾ suicid) Ca 60 % har inträffat på ca 5½ % av järnvägsnätet Ca 60 – 70 mil

9 Många skäl att försöka förhindra järnvägssuicid
Personliga tragedier/arbetsmiljöproblem Väsentliga krav i Bilaga III till direktiv 2008/57/EG Måluppfyllelse Tågförseningar/kapacitetsproblem Direkta kostnader för trafikverket Direkta kostnader för järnvägsföretagen

10 Är det lönt att försöka förhindra järnvägssuicid?
Forskning visar att nio av tio personer som förhindrats från att begå självmord dör först många år senare och då av andra orsaker än suicid. Åtgärder för att förhindra suicid på järnvägen kan även förhindra andra olyckor till följd av obehörigt spårbeträdande. Åtgärder för att förhindra suicid på järnvägen kan även förhindra stölder, skadegörelse och sabotage.

11 Vad kan vi göra? Vi behöver bli bättre på att förhindra obehörigt tillträde till spåren (stängsel, grindar, bullerplank etc.) Vi behöver öka vår förmåga att upptäcka obehöriga personer i spårområdet (kameraövervakning med väktarutryckning, bemanning på stationer etc.) Vi behöver inventera behov och vidta åtgärder på särskilt olycks-/suicidtäta platser och delsträckor

12 Samverkan med andra aktörer
Kommuner Vaktbolag, polis, räddningstjänst Järnvägsföretag Vårdsektorn Suicidpreventiva program m. fl.


Ladda ner ppt "Suicidprevention på järnväg Tylösand Erik Lindberg"

Liknande presentationer


Google-annonser