Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB Transplantation och relaterade applikationer Huvudprodukt Glycosorb-ABO Medicinteknisk produkt Används vid Blodgruppsinkompat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLYCOREX TRANSPLANTATION AB Transplantation och relaterade applikationer Huvudprodukt Glycosorb-ABO Medicinteknisk produkt Används vid Blodgruppsinkompat."— Presentationens avskrift:

1 GLYCOREX TRANSPLANTATION AB Transplantation och relaterade applikationer Huvudprodukt Glycosorb-ABO Medicinteknisk produkt Används vid Blodgruppsinkompat. Transplantation Registrerad i Europa Turkiet, Australien, Kanada (maj 2009) Mer än 400 patienter behandlade 70 trx centra i 17 länder

2 GLYCOREX TRANSPLANTATION AB 22 anställda Teknologi inom Medicinteknik och Medicinskt Aktiva Kolhydrater. Egen Renrumsproduktion, Kvalitetssystem och Patent Direktförsäljning till Slutkund, Transplantationscentra Fokuserad marknad för Glycosorb-ABO Ca 300 Transplantationscentra i EU, ca 300 i Nordamerika

3 GLYCOREX TRANSPLANTATION AB Förvärv 2008: Glycoprobe AB Produktion av Aktiva Komponenter till GTAB, Patent Potential för utveckling av nya produkter Förvärv 2008: Verksamhet från Biotech IgG: Produkter, Kvalitetssystem och Patent för Extra-Korporal Blodbehandling, exempelvis vid Cancerbehandling CE-märkt Proteinkolonn för Helblodsbehandling.

4 Varför Transplantation? Transplantation är en unik klinisk metod.Transplantation är en unik klinisk metod.Kombinerar: Ökad Livskvalitet ochÖkad Livskvalitet och Ökad förväntad Livslängd medÖkad förväntad Livslängd med Avsevärda Kostnadsbesparingar för samhälletAvsevärda Kostnadsbesparingar för samhället Varje Njurtransplantation kan spara 5 MSEK Jämfört med DialysbehandlingVarje Njurtransplantation kan spara 5 MSEK Jämfört med Dialysbehandling Dessutom kan Patienterna ofta Återgå till Arbetslivet och ett i stort sett Normalt livDessutom kan Patienterna ofta Återgå till Arbetslivet och ett i stort sett Normalt liv

5 Problem Det Görs för få Transplantationer i Relation till Behovet Antalet Patienter i behov av Transplantation Ökar Ca 1 miljon i Dialys i västvärlden Över 130.000 Patienter väntar på Njurtrx i USA och i EU Fördubbling på 10 år, Förväntas fortsatt öka 35.000 Njurtransplantationer per år Väntetiderna är långa - ofta över 4 år I USA och Tyskland 6 år och i Japan ca 10 år Tusentals patienter avlider varje år i väntan på trx.

6 Klart bättre resultat för Njurtransplantationer från Närstående LD 10-år överlevnad Organ (%) Patient (%) Närstående LD 7085 Avlidna givare Dödligheten är 17 % per år och 51 % över 3 år för Dialyspopulationen i USA. 4055

7 H-U Meier-Kriesche 012012244860728496108 Time on dialysis prior to tx:

8 Glycosorb-ABO möjliggör ABO-inkompatibla transplantationer. ABO-inkompatibla transplantationer ökar antalet transplantationsmöjligheter ca 35 % Nyckeln är reduktion av de antikroppar som ger avstötning av ett blodgruppsinkompatibelt organ Glycosorb-ABO reducerar dessa antikr specifikt Inga andra blodkomponenter påverkas Behandling ca 4 ggr före transplantationen Behandling 2-3 ggr efter transplantationen

9 Glycosorb-ABO (Immunoadsorptionskolonn) Single use – kolonnen får användas en gång Om exempelvis fyra behandlingar krävs före transplantationen, så krävs 4 kolonner totalt Kompatibel med befintlig blodbehandlings- utrustning Specifik reduktion av anti-A/B antikroppar

10 Glycosorb-ABO

11 0 AB AB TidigareNu 0 AB AB

12 Blodgrupp 0 patienter har ofta dubbelt så lång väntetid till transplantation Blodgrupp 0 utgör 43% av samtliga patienter och donatorer Glycosorb-ABO: Samtliga blodgrupper kan användas som givare, ökar möjligheten till trx med132 %

13 Olika Metoder Olika Metoder  Plasmabyte Icke Specifik Selektiv  Protein-A  IgG kolonn Specifik Glycosorb-ABO Tidigare Metod Nu

14

15

16 Plasmabyte versus Glycosorb-ABO  Ersättningsvätskor och Upprepad IVIG behövs  Ex på Komplikationer/Risker:  Blödningar  Allergiska reaktioner  Förlängd sjukhusvistelse  Transmission av anti-HLA  Transmission av virus  Begränsat antal behandlingar  Betydande Extra Kostnader 38.000 USD, (Mayo Clinic,Transpl. 2006)  Inga ersättningsvätskor  En el ingen dos av IVIG  Minimum av sidoreaktioner  Appr. 90 % eliminering av A/Bantikroppar varje behandl  Obegr. antal behandlingar

17 ”Implementation of a protocol for ABO- incompatible kidney transplantation- a three center experience with 60 consecutive transplantations.” Protokoll:  Standard Immunsuppression: Tacrolimus, MMF och Steroid  En dos Rituximab, IVIG (Intravenöst Immunoglobulin)  Glycosorb-behandling 4ggr med start en vecka före transplantation

18 Stockholm experience: Genberg et al, First International Workshop on ABO- incompatible Kidney Transplantation

19 Klinisk Erfarenhet I stort sett likvärdiga resultat ABO-inkompatibel resp. ABO-kompatibel njurtransplantation Inga allvarliga sidoeffekter rapporterade, mer än 3000 behandlingar Patienter från 1 år upp till 70 års ålder och med Kroppsvikt från 10 kg till 110 kg har behandlats och transplanterats Dominant Njurtransplantationer från närstående make/maka, syskon, barn/förälder, även Lever-, Hjärt- och Lungtransplantation från avlidna givare. Uppföljningstid upp till 7.5 år (sedan första transplantationen).

20 År Antal Centra Antal Länder 2002 2 1 2003 4 2 2004 11 4 2005 18 8 2006 30 12 2007 41 15 2008 61 17

21 Länder som använder Glycosorb ABO Sverige, alla kliniker Norge Tyskland England Schweiz Belgien Grekland Polen Italien Australien Frankrike Spanien Danmark Holland Turkiet Österrike Singapore

22

23

24

25 1a halvår 2009 200820072006 RÖRELSEINTÄKTER 21 443 31 091 25 62915 103 Rörelsekostnader - 17 036 -28 140-25 332-22 606 Avskrivningar - 966 -1 409-6 016-6 272 Övriga rörelsekostnader 0 -368 0-132 RÖRELSERESULTAT 3 4411 174-5 719-13 907 Resultat från finansiella poster 75 858708404 RESULTAT3 5162 032-5 011-13 503 Resultatutveckling

26 Drivkrafter - Potential - Det finns ett ökande behov av fler transplantationer. -Betydande Kostnadsbesparingarna jfrt med Alternativ beh. -Patienterna kommer ur ett sjukhusberoende. -Glycosorb medför att fler transplantationer kan genomföras. Glycosorb har använts på 70 centra Potential ca 1000 centra, varav ca 550 i EU, US/CA Hittills primärt Njurtransplantation från närstående LD Även Njur-, Hjärt-, Lung- och Levertrx från Avlidna givare, samt Benmärgstrx. Andra Applikationer av teknologi och know-how


Ladda ner ppt "GLYCOREX TRANSPLANTATION AB Transplantation och relaterade applikationer Huvudprodukt Glycosorb-ABO Medicinteknisk produkt Används vid Blodgruppsinkompat."

Liknande presentationer


Google-annonser