Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLYCOREX TRANSPLANTATION AB"— Presentationens avskrift:

1 GLYCOREX TRANSPLANTATION AB
Transplantation och relaterade applikationer Huvudprodukt Glycosorb-ABO Medicinteknisk produkt Används vid Blodgruppsinkompat. Transplantation Registrerad i Europa Turkiet, Australien, Kanada (maj 2009) Mer än 400 patienter behandlade 70 trx centra i 17 länder

2 GLYCOREX TRANSPLANTATION AB
22 anställda Teknologi inom Medicinteknik och Medicinskt Aktiva Kolhydrater. Egen Renrumsproduktion, Kvalitetssystem och Patent Direktförsäljning till Slutkund, Transplantationscentra Fokuserad marknad för Glycosorb-ABO Ca 300 Transplantationscentra i EU, ca 300 i Nordamerika

3 GLYCOREX TRANSPLANTATION AB
Förvärv 2008: Glycoprobe AB Produktion av Aktiva Komponenter till GTAB, Patent Potential för utveckling av nya produkter Verksamhet från Biotech IgG: Produkter, Kvalitetssystem och Patent för Extra-Korporal Blodbehandling, exempelvis vid Cancerbehandling CE-märkt Proteinkolonn för Helblodsbehandling.

4 Varför Transplantation?
Transplantation är en unik klinisk metod. Kombinerar: Ökad Livskvalitet och Ökad förväntad Livslängd med Avsevärda Kostnadsbesparingar för samhället Varje Njurtransplantation kan spara 5 MSEK Jämfört med Dialysbehandling Dessutom kan Patienterna ofta Återgå till Arbetslivet och ett i stort sett Normalt liv

5 Problem Det Görs för få Transplantationer i Relation till Behovet
Antalet Patienter i behov av Transplantation Ökar Ca 1 miljon i Dialys i västvärlden Över Patienter väntar på Njurtrx i USA och i EU Fördubbling på 10 år, Förväntas fortsatt öka Njurtransplantationer per år Väntetiderna är långa - ofta över 4 år I USA och Tyskland 6 år och i Japan ca 10 år Tusentals patienter avlider varje år i väntan på trx.

6 Klart bättre resultat för Njurtransplantationer från
Närstående LD 10-år överlevnad Organ (%) Patient (%) Närstående LD 70 85 40 55 Avlidna givare Dödligheten är 17 % per år och 51 % över 3 år för Dialyspopulationen i USA.

7 Time on dialysis prior to tx: 12 24 48 60 72 84 96 108 120
12 24 48 60 72 84 96 108 120 H-U Meier-Kriesche

8 Glycosorb-ABO möjliggör ABO-inkompatibla transplantationer.
ABO-inkompatibla transplantationer ökar antalet transplantationsmöjligheter ca 35 % Nyckeln är reduktion av de antikroppar som ger avstötning av ett blodgruppsinkompatibelt organ Glycosorb-ABO reducerar dessa antikr specifikt Inga andra blodkomponenter påverkas Behandling ca 4 ggr före transplantationen Behandling 2-3 ggr efter transplantationen

9 Glycosorb-ABO (Immunoadsorptionskolonn)
Single use – kolonnen får användas en gång Om exempelvis fyra behandlingar krävs före transplantationen, så krävs 4 kolonner totalt Kompatibel med befintlig blodbehandlings-utrustning Specifik reduktion av anti-A/B antikroppar

10 Glycosorb-ABO

11 Tidigare Nu A B A B AB AB

12 Blodgrupp 0 patienter har ofta dubbelt så lång väntetid till transplantation
Blodgrupp 0 utgör 43% av samtliga patienter och donatorer Glycosorb-ABO: Samtliga blodgrupper kan användas som givare, ökar möjligheten till trx med132 %

13 Olika Metoder Nu Selektiv Specifik Icke Specifik Protein-A IgG kolonn
Tidigare Metod Tidigare Metod Nu Selektiv Specifik Icke Specifik Protein-A IgG kolonn Glycosorb-ABO Plasmabyte

14

15

16 Plasmabyte versus Glycosorb-ABO
Ersättningsvätskor och Upprepad IVIG behövs Ex på Komplikationer/Risker: Blödningar Allergiska reaktioner Förlängd sjukhusvistelse Transmission av anti-HLA Transmission av virus Begränsat antal behandlingar Betydande Extra Kostnader USD, (Mayo Clinic,Transpl. 2006) Inga ersättningsvätskor En el ingen dos av IVIG Minimum av sidoreaktioner Appr. 90 % eliminering av A/Bantikroppar varje behandl Obegr. antal behandlingar

17 ”Implementation of a protocol for ABO-incompatible kidney transplantation- a three center experience with 60 consecutive transplantations.” Protokoll: Standard Immunsuppression: Tacrolimus, MMF och Steroid En dos Rituximab, IVIG (Intravenöst Immunoglobulin) Glycosorb-behandling 4ggr med start en vecka före transplantation

18 Stockholm experience: Genberg et al, First International Workshop on ABO-incompatible Kidney Transplantation

19 Klinisk Erfarenhet I stort sett likvärdiga resultat ABO-inkompatibel resp. ABO-kompatibel njurtransplantation Inga allvarliga sidoeffekter rapporterade, mer än 3000 behandlingar Patienter från 1 år upp till 70 års ålder och med Kroppsvikt från 10 kg till 110 kg har behandlats och transplanterats Dominant Njurtransplantationer från närstående make/maka, syskon, barn/förälder, även Lever-, Hjärt- och Lungtransplantation från avlidna givare. Uppföljningstid upp till 7.5 år (sedan första transplantationen).

20 År Antal Centra Antal Länder 2002 2 1 2003 4 2 2004 11 4 2005 18 8 2006 30 12 2007 41 15 2008 61 17

21 Länder som använder Glycosorb ABO
Sverige, alla kliniker Norge Tyskland England Schweiz Belgien Grekland Polen Italien Frankrike Spanien Danmark Holland Australien Turkiet Österrike Singapore

22

23

24

25 Resultatutveckling 1a halvår 2009 2008 2007 2006 RESULTAT 3 516 2 032
RÖRELSEINTÄKTER 21 443 31 091 25 629 15 103 Rörelsekostnader Avskrivningar - 966 -1 409 -6 016 -6 272 Övriga rörelsekostnader -368 -132 RÖRELSERESULTAT 3 441 1 174 -5 719 Resultat från finansiella poster 75 858 708 404 RESULTAT 3 516 2 032 -5 011

26 Drivkrafter - Potential
-Det finns ett ökande behov av fler transplantationer. -Betydande Kostnadsbesparingarna jfrt med Alternativ beh. -Patienterna kommer ur ett sjukhusberoende. -Glycosorb medför att fler transplantationer kan genomföras. Glycosorb har använts på 70 centra Potential ca 1000 centra, varav ca 550 i EU, US/CA Hittills primärt Njurtransplantation från närstående LD Även Njur-, Hjärt-, Lung- och Levertrx från Avlidna givare, samt Benmärgstrx. Andra Applikationer av teknologi och know-how


Ladda ner ppt "GLYCOREX TRANSPLANTATION AB"

Liknande presentationer


Google-annonser