Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 System för tappvarmvatten. 2 Vattenanvändning I flerbostadshus 250 liter/dag och person I villa ca 150 liter/dag och person Svårt att få tag på statistik!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 System för tappvarmvatten. 2 Vattenanvändning I flerbostadshus 250 liter/dag och person I villa ca 150 liter/dag och person Svårt att få tag på statistik!"— Presentationens avskrift:

1 1 System för tappvarmvatten

2 2 Vattenanvändning I flerbostadshus 250 liter/dag och person I villa ca 150 liter/dag och person Svårt att få tag på statistik! (siffrorna ovan från en undersökning i Halmstad kommun) I Tyskland ligger totala användningen på svensk villanivå pga mätning

3 3 Vattentemperaturer  Kallvatten4 – 15°C  Varmvattenmin 50°C och max 60°C särskilda fallmax 38°C  Stillaståendemin 60°C, helst 80°C

4 4 Några schabloner/nyckeltal för energibehov för varmvattenberedning  Villa5 000 kWh  Äldre flerbostadshus35 – 40 kWh/Atemp  Nyare flerbostadshus30 – 35 kWh/Atemp  Flerbostadshus med mätning och debitering25 – 30 kWh/Atemp  Lokaler (Kontor och skolor)10 kWh/Atemp

5 5 Plattvärmeväxlare vid t ex fjärrvärme ”Hetvatten” Genomströmnings- beredare Tre principer för varmvattenberedning Förrådsberedare med rörslinga, finns indirekt och direkt

6 6 Varmvattenberedare Förrådsberedare Abonnentcentral

7 7 Varmvattenberedare har tomgångsförluster  Gamla beredare upp till 1500 kWh/år  Nya mindre än 1 000 kWh/år  En varmvattenberedare ska inte placeras i ett ouppvärmt utrymme

8 8 Man är mycket känslig för temperaturen på rinnande varmt vatten 3:dje gradens brännskada efter  5 min i 50ºC  1.5 min i 52ºC  10 s i 57ºC  1 s i 65ºC

9 9 Hur mycket energi krävs för att bereda varmvatten? Räkna med att 1/3 av totala vattenanvändningen blir varmvatten Energibehov = antal m 3 * 1.16 * (T vvb – T kallvatten ) (kWh/år) T vvb = 60  C T kallvatten = I Norrland 5  C I Svealand 7  C I Götaland 10  C Räkna dessutom med att förluster från varmvattenberedare och ledningar är 20 – 30%.

10 10 Varmvatten med solfångare (kombisystem)

11 11 Hur uppstår legionellabakterier?  Finns ”naturligt” i sötvatten/tappvatten  Sprids i luftburen form (ingen fara vid drickning)  Störst risk vid duschning, men även bubbelbad, luftfuktare, prydnadsfontäner  Sprids inte från person till person  I stillastående vatten, t.ex. i blindtarmar, sker tillväxt

12 12 Legionellabakterien  30 – 40 °C optimal förökningstemperatur  50 °C överlevnadstid ca 3 timmar  60 °Cöverlevnadstid ca 3 minuter  70 °C  För förökning krävs också näring, som finns i avlagringar i systemet.  Temperaturen på stillastående varmvatten minst 60  C http://www.boverket.se/novo/filelib/nedladdn/legr.pdf

13 13 Hur undviks legionella?  Minst 60° i varmvattenberedare  Minst 50° vid tappställe  Se till att kallvattnet är kallt  Vid ombyggnader skall vattenledningar ”klippas av” vid huvudstam, så att inte blindtarmar bildas  Rutiner för genomspolning av sällan använda tappställen

14 14 Minst 60ºC i tanken men 50ºC vid tappstället. Kallvatten måste blandas med varmvattnet VVB kallvatten in VVC Tappställen VVC-pump Blandningsventilen blandar in kallt vatten i det varma 60ºC 50ºC

15 15 När varmvatten inte tappas på en längre tid svalnar det och väntetiden på varmvatten ökar vid nästa tappning Varmvattencirkulation - VVC

16 16 Det finns två helt olika principer för att spara varmvatten 1. Boende kranar på som tidigare och märker inte att han sparar vatten, sparar 5 kWh/Atemp:  Termostablandare  Lågflödesmunstycke 2. Boende ändrar sina vanor om varmvattnet kostar, sparar 10-15 kWh/Atemp:

17 17 Minskad vattenanvändning = minskad energianvändning  Snålspolande munstycken (lågflödesstrålsamlare)  7-9 liter/min istället för 12 liter/min

18 18 Minskad vattenanvändning = minskad energianvändning  Byta till ettgreppsarmatur minskar med 5-8 liter/min  Byte till armatur med så kallad ”eko-effekt” minskar ytterligare 36 liter/minut30 l/minut 12 l/minut

19 19 Besparingspotentialen är ca 15 %  Energibehovet för varmvatten i en villa är ca 5 000 kWh/år  Genom att byta till moderna ettgrepps-blandare kan energibehovet minska med upp 600 – 750 kWh/år

20 20 Lägenhetsvis mätning av varmvatten minskar vattenanvändningen Varje mätare läses av automatiskt en gång i månaden Hyresgästen betalar för sin förbrukning - precis som i en villa. Åtgärden är mycket effektiv och den är lönsam. Sparar ca 10 kWh/Atemp

21 21 Bruttolista med åtgärder i tappvarmvattensystemet  Perlatorer – minskar vattenflödet  Ett-greppsblandare med termostat  Individuell mätning och debitering av varmvatten, hyresgästerna betalar för sin varmvattenanvändning  Temperatur på tappvattnet  Temperatur på VVC  Rörisolering  Spillvattenvärmeväxlare  Ersätta varmvatten och vvc med små elvarmvattenberedare Se upp med legionellarisken!!

22 22 Tänk på att två åtgärder i samma system inte kan adderas Energianvändning före åtgärder Perlatorer sparar 5 kWh/Atemp Lägenhetsvis mätning sparar 15 kWh/Atemp 5 + 15 = 17 Får inte räknas två gånger!

23 23 Vattenanvändning beror på armaturtyp källa: SP 2000-08-29, 00ETs P0 02310


Ladda ner ppt "1 System för tappvarmvatten. 2 Vattenanvändning I flerbostadshus 250 liter/dag och person I villa ca 150 liter/dag och person Svårt att få tag på statistik!"

Liknande presentationer


Google-annonser