Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtsviktsbehandling inom intensivvården Sven-Erik Ricksten, Thoraxanestesi och IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtsviktsbehandling inom intensivvården Sven-Erik Ricksten, Thoraxanestesi och IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Hjärtsviktsbehandling inom intensivvården Sven-Erik Ricksten, Thoraxanestesi och IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

2 Systolisk dysfunktion ”Starling kurvan”

3 Systolisk dysfunktion. Relationen SVR - slagvolym.

4

5 Vasodilaterare och vitier: Mitralisinsufficiens Mitralisinsufficiens Aortainsufficiens Aortainsufficiens

6 Behandling av hjärtsvikt med inotropa läkemedel

7 Indikationer för inotrop behandling Akut infarkt - kardiogen chock Akut infarkt - kardiogen chock -utbredd myokard skada -utbredd myokard skada -VSD, papillarmuskel ruptur (MI) -VSD, papillarmuskel ruptur (MI) Instabilt koronart syndrom - kardiogen chock Instabilt koronart syndrom - kardiogen chock Akut dekompensation av en kronisk hjärtsvikt (ICM, DCM) Akut dekompensation av en kronisk hjärtsvikt (ICM, DCM) ”Bridge” till definitiv behandling ”Bridge” till definitiv behandling -revaskularisering (PCI, trombolys, CABG) -revaskularisering (PCI, trombolys, CABG) -hjärtkirurgi (VSD, MI) -hjärtkirurgi (VSD, MI) -transplantation -transplantation ”Myocardial stunning” efter revaskularisering ”Myocardial stunning” efter revaskularisering Postoperativ svikt efter hjärtkirurgi/transplantation Postoperativ svikt efter hjärtkirurgi/transplantation Septisk chock Septisk chock

8

9 Inotropa läkemedel Adrenalin Adrenalin Noradrenalin Noradrenalin Isoprenalin Isoprenalin Dopamin Dopamin Dobutamin Dobutamin Dopexamin Dopexamin Fosfodiesteras hämmare Fosfodiesteras hämmare amrinon amrinon milrinon milrinon enoximon enoximon Calcium sensitizers Calcium sensitizers levosimendan levosimendan

10 Inotropa droger Noradrenalin Noradrenalin Adrenalin Adrenalin Dopamin Dopamin Dobutamin Dobutamin Dopexamin Dopexamin Isoprenalin Isoprenalin Levosimendan Levosimendan Milrinon Milrinonvasokonstriktionvasodilatation MAP = Cardiac output x system vaskulär resistans

11 Begränsande faktorer vid användning av katekolaminer Parenteral administration Parenteral administration Nedreglering av beta o. alfa receptorer Nedreglering av beta o. alfa receptorer Toleransutveckling Toleransutveckling Takykardi, arytmier Takykardi, arytmier Ökar ej överlevnad vid VK svikt Ökar ej överlevnad vid VK svikt

12 Levosimendan

13 Ca 2+ (II) Binder till troponin-C i närvaro av Ca 2+ Levosimendan Sensitiserar troponin-C för Ca 2+

14 Ökar kontraktiliteten utan att öka Ca 2+ koncentrationen levosimendan milrinone Hasenfuss et al., Circulation 98:2141-2147, 1998 100 75 50 25 0  from control (%) Calcium signalTwitch tension 100 75 50 25 0 0.3 10  M Ventricular muscle strips from patints with end-stage CHF n=9 / group ns < 0.02 < 0.01 < 0.05

15 Hemodynamiska effekter av levosimendan Slawsky et al., Circulation 2000;102.2222-2227

16

17 Levosimendan vs. dobutamin 23 -12 16 5 2 29 -26 22 7 -3 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 p=0.048 PCWPSVHRsBP % Dobutamin Levosimendan p=0.26p=0.22p=0.002 CO p=0.003

18 Levosimendan öppnar ATP-känsliga K + -kanaler Terapeutiska effekter Terapeutiska effekter -Vasodilatation -Vasodilatation -Anti-ischemisk effekt (prekonditionering) -Anti-ischemisk effekt (prekonditionering)

19 Koronarocclusion (60min.) reperfusion (3tim.) Kersten et al Anesth Analg 2000;90:5-11

20 180 dagars mortalitet, levosimendan vs.dobutamin

21 Kombination av inotropa läkemedel vid svår VK svikt: Dobutamin (5-15µg/kg/min) Dobutamin (5-15µg/kg/min) Dopamin (2.5-5µg/kg/min) Dopamin (2.5-5µg/kg/min) Milrinon 50µg/kg + 0.5µg/kg/min Milrinon 50µg/kg + 0.5µg/kg/min Levosimendan (12µg/kg +0.1-0.2µg/kg/min) Levosimendan (12µg/kg +0.1-0.2µg/kg/min) Noradrenalin Noradrenalin dopexamin

22 Inotrop behandling och monitorering Artärnål Artärnål -MAP (60-70 mmHg) -MAP (60-70 mmHg) Swan-Ganz kateter Swan-Ganz kateter -CVP, PCWP -CVP, PCWP -Cardiac output (CI: 2.5l/min/m 2 ) -Cardiac output (CI: 2.5l/min/m 2 ) -S V O 2 (50-60%) -S V O 2 (50-60%) Timdiures, s-kreatinin Timdiures, s-kreatinin Blodgas (pCO 2, BE, laktat) Blodgas (pCO 2, BE, laktat)

23 Övertrycksventilation och hjärtsvikt

24 Övertrycksandning och VK funktion preload minskar: preload minskar: LVEDPtm = (LVEDP - intrathor. pressure ) LVEDPtm = (LVEDP - intrathor. pressure )

25 Positive pressure ventilation and the Frank-Starling curve

26 Övertrycksandning och VK funktion preload minskar: preload minskar: LVEDPtm = (LVEDP - intrathor. pressure ) LVEDPtm = (LVEDP - intrathor. pressure ) afterload minskar: afterload minskar: LVSPtm = (LVSP - intrathor. pressure ) LVSPtm = (LVSP - intrathor. pressure )

27 ITP = 0 mmHg SAPtm = 100 mmHg LVSPtm = 100 mmHg Spontanandning

28 ITP = 10 mmHg SAPtm = 90 mmHg LVSPtm = 90 mmHg Övertrycksandning

29 Positive pressure ventilation and the afterload-stroke volume rel. Afterload

30 Lung compliance Pulm. oedema Preload LV failure Shunthypoxia Dyspnoea Stroke volume Heart-lung interaction in LV failure Work of breathing

31 Lung compliance Pulm. oedema Preload LV failure Negative intra- thoracic pressure LVEDPtm LVSPtm afterload Shunthypoxia Dyspnoea Stroke volume Heart-lung interaction in LV failure Work of breathing

32 Lung compliance Pulm. oedema Preload LV failure Positive intra- thoracic pressure LVEDPtm LVSPtm afterload Shunthypoxia Dyspnoea Stroke volume Positive pressure ventilation in LV failure Work of breathing Positive pressure ventilation


Ladda ner ppt "Hjärtsviktsbehandling inom intensivvården Sven-Erik Ricksten, Thoraxanestesi och IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser