Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har klimatet på skolorna hårdnat? Tylösand den 10 november 2014 Caroline Dyrefors Grufman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har klimatet på skolorna hårdnat? Tylösand den 10 november 2014 Caroline Dyrefors Grufman."— Presentationens avskrift:

1 Har klimatet på skolorna hårdnat? Tylösand den 10 november 2014 Caroline Dyrefors Grufman

2 BEO vid Skolinspektionen Kansli med ca 20 anställda; kanslichef, administratörer, jurister och utredare. Rådgivningstelefon för elever, föräldrar och skolor.

3 Hur påverkas barnen? Ont i magen varje dag. Flera mår mycket dåligt – funderar på självmord. Kommer efter i skolarbetet – otrygg skolmiljö ger sämre resultat. Nät kränkningar dygnet runt – stor spridning. Blir inte tagna på allvar. Skulden läggs på offret. Utsatta blir utpekade – får sitta i lärarrummet på rasten.

4 Citat ur anmälningar ”Hjälp min 7-åring pratar om självmord” ”A har skurit sig i handlederna” ” Jag känner inte igen A längre, A brukade vara ett glatt barn och nu skrattar A aldrig” ”Snälla BEO hjälp mig, jag ber dig. A sitter passivt i sitt rum och bara gråter”

5 ”Ömsesidig Konflikt-ej kränkande behandling” ”Sociala samspelssvårigheter” ”En del av uppväxten” ”Lättkränkt” ”Små barn kan inte kränkas” ”Engångsföreteelse” ”Inte mer utsatt än andra” Citat ur huvudmannens yttranden

6 Vad gör BEO? Tar emot och utreder anmälningar om kränkande behandling enligt 6 kap i Skollagen. Driver skadeståndsprocesser. Informerar om bestämmelsernas tillämpning. Samarbetar med andra myndigheter, ombudsmän och organisationer med mera.

7 Bakgrunden till lagstiftningen Omfattningen av kränkande behandling. Brist på framgång i skadeståndsprocesser. Internationella åtaganden om mänskliga rättigheter – bland annat Barnkonventionen.

8 Lagstiftning 6 kapitlet i Skollagen - SFS 2010:800 – Åtgärder mot kränkande behandling. (Före 1 juli 2011 - 14 a kap. Skollagen – SFS 1985:1100)

9 Lagstiftarens budskap Förskola och skola ska vara en frizon från kränkande behandling = Nolltolerans!

10 Kränkande behandling KRÄNKANDE BEHANDLING - Barn- och elevombudet Ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller en elevs värdighet. DISKRIMINERING - Diskrimineringsombudsmannen Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med diskriminerings- grunderna - Kön, Etnisk tillhörighet, Religion och Annan trosuppfattning, Sexuell läggning, Funktionshinder, Könsöverskridande identitet och Ålder.

11 Exempel på kränkande behandling Fysiska angrepp Slag, sparkar, stryptag, spotta på en elev/ägodelar, gömma/förstöra elevs saker, klippa av hår etc. Angrepp med ord Nedsättande kommentarer, ”hora”, ”ful du är” etc. Psykiska angrepp Utfrysning, stirra, göra tecken åt någon.

12 Krav på verksamheterna Målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling – 6 § Förebygga och förhindra kränkningar – 7 § Plan mot kränkande behandling – 8 § www.planforskolan.se www.planforskolan.se Anmäla, utreda och åtgärda kränkningar – 10 §

13 Vad säger lagen om skolans ansvar för kränkningar utanför skolan?

14 Omfattningen av skolans ansvar Anser sig utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten - 10 § Koppling till verksamheten; jfr Skolverkets allmänna råd - Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) Praxis – Hovrätten för Västra Sverige dom den 25 oktober 2012, mål nr T 3021-11 och Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 25 juni 2014, mål nr 8148-8150-13

15 Statistik Ca 1 200 anmälningar inkom under 2013 till Skolinspektionen/BEO. Ca 600 anmälningar handläggs av BEO. Ca 80 % av anmälningarna avser grundskolan. Ca 40% av anmälningarna avser personal- kränkningar (18 % av kritikbesluten). Ca 55 % avser verbala kränkningar. Ca 50 % avser fysiska kränkningar.

16 Statistik, forts. Fler pojkar är utsatta för fysiska kränkningar. Fler flickor är utsatta för utfrysning och nät kränkningar. Lika många flickor som pojkar är utsatta för verbala kränkningar.

17 Beslut rörande särskola 2012 Under 2013 fattades 4 beslut rörande särskola Under 2012 fattades 12 beslut rörande särskola Två beslut om skadestånd

18 Aktuella rapporter Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (Rapport 2012:11) Elever med diagnos ADHD (Rapport 2014:9)

19 BEO:s vision- det går att stoppa kränkningar Med nolltolerans mot kränkningar. Med ett gemensamt synsätt på vad nolltolerans är. Med ett gemensamt och systematiskt förebyggande arbete där elever, lärare och föräldrar deltar. Med vuxna som tar barn och elever på allvar och lyssnar. Med hög vuxennärvaro i skolan.

20 Kontaktuppgifter Webbplats www.skolinspektionen.se/beo E-post beo@skolinspektionen.se Telefon 08-586 080 00


Ladda ner ppt "Har klimatet på skolorna hårdnat? Tylösand den 10 november 2014 Caroline Dyrefors Grufman."

Liknande presentationer


Google-annonser