Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunginflammation Håkan H Dec 2006

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunginflammation Håkan H Dec 2006"— Presentationens avskrift:

1

2 Lunginflammation Håkan H Dec 2006
Handläggning av nedre luftvägsinfektioner och pneumoni i primärvården Behandlingsalternativ i olika scenarier Källor: (I. Nilsson-Ehle), Jonas Hedlund KI

3 NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER
Akut bronkit Pneumoni/pneumonit Akut exacerbation av kronisk bronkit

4 ETIOLOGI AKUT BRONKIT Virus Bakterier vanliga luftvägsvirus influenza
mycoplasma chlamydia

5 AKUT BRONKIT SYMPTOM Hosta Feber Opåverkat allmäntillstånd
Torr initialt, kan bli produktiv Kvarstår ca 10 dgr (längre om rökare) Feber Låggradig eller ingen alls Opåverkat allmäntillstånd

6 AKUT BRONKIT DIAGNOSTIK
Anamnes Opåverkat allmäntillstånd Auskultation normal eller rhonchi (CRP, leukocyter kan vara lätt förhöjda) Lungröntgen endast vid påverkat a.t.

7 BEHANDLING AKUT BRONKIT
Symptomatisk Hostdämpande v.b. Rökstopp Vila Placebokontrollerade studier Antibiotika har ingen effekt

8 Fallbeskrivning Karl är 75 år, har lindrig hjärtsvikt och behandlas med diuretika och digitalis. 4 dagar varit förkyld, lite hostig, feber runt 38o. I dag på morgonen försämrad, temp 39,0. Söker efter lunch: gott a.t., AF 20/min, puls 110/min, Sat 93%, BT 135/80, CRP 35

9 Fallbeskrivning Rtg Pulm: Infiltrat vä u-lob
Svårighetsgrad? Sjukhusfall? Behandling: Bensylpc/Kåvepenin?

10 Anamnes, status: 11 riskfaktorer associerade till ökad mortalitet.
Ålder > 50 år Malignitet Hjärtsvikt Cerebrovaskulär sjukdom Njursjukdom Leversjukdom Förändrat mentalt status Hjärtfrekvens > 125/min Andningsfrekvens > 30/min Systoliskt BT < 90 mm Hg Temp < 35 eller > 40 grader C Fine MJ. New England J Med 336: , 1997

11 Riskklassificering klass I
Patienter utan någon av dessa 11 riskfaktorer kategoriserades som klass I. 9,7% av patienterna Mortalitet < 0,5%. Fine MJ. New England J Med 336: , 1997

12 Ur: VÅRDPROGRAM FÖR SAMHÄLLSFÖRVÄRVAD PNEUMONI
Svenska Infektionsläkarföreningen, 2004

13 Riskfaktorer-kombinationer
21-faldigt ökad risk för mortalitet om två av: Andningsfrekvens > 30/min Diastoliskt BT < 60 mm Hg S-urea > 7 mmol/l

14 ETIOLOGI PNEUMONI Virus Ca 10% av pneumonierna
Influensa, parainfluensa, adenovirus, RS-virus

15 ETIOLOGI PNEUMONI Bakterier Pneumokocker (ca 50%)
H. influenzae (ca 5%) M. catarrhalis (få) Mycoplasma pneumoniae (ca 10%) Chlamydia pneumoniae (ca 3%) Chlamydia psittaci (ca 3%) Legionella pneumophila (ca 4%)

16 SYMPTOM PNEUMONI Pneumokocker Plötsligt Hög feber Frossa
Pleuritsmärtor Allmänpåverkan Hosta med rödbruna sputa efter ngt dygn

17 pneumoni

18 SYMPTOM PNEUMONI Hemophilus influenzae
Ofta patienter med underliggande lungsjukdom Successivt insjuknande Varierande allmänpåverkan Hosta, purulenta sputa

19 SYMPTOM PNEUMONI Mycoplasma pneumoniae Gradvis insjuknande
Successivt ökande torrhosta Måttlig feber Huvudvärk Omgivningen ofta sjuk

20 SYMPTOM PNEUMONI Legionella pneumophila Feber Diarré, ont i magen
Huvudvärk, konfusion Hosta efter något dygn, produktiv Allmänpåverkan Ofta patient med nedsatt immunförsvar Utomlands? Luftkonditionering?

21 DIAGNOSTIK PNEUMONI Anamnes Klinisk undersökning
Bakomliggande sjukdom? Omgivningen? Utomlands? Immunkompetent? Plötsligt eller successivt insjuknande? Klinisk undersökning Allmäntillstånd, BT, puls, andningsfrekvens, saturation Auskultation

22 NYHET ”Host PCR”

23 DIAGNOSTIK PNEUMONI CRP Leukocyter Odling för etiologiskt agens
Antigenpåvisning Serologiska prov Röntgen Alveolära eller interstitiella infiltrat

24 BEHANDLING PNEUMONI ”Typisk” genes Misstanke på H. influenzae
Primärval penicillin oralt Dosering 1g x 3 Duration 7 – 10 dagar Misstanke på H. influenzae Amoxicillin (500mg x 3) oralt eller doxycyklin (200 mg x 1) oralt

25 BEHANDLING PNEUMONI ”Atypisk” genes Erytromycin 500mg x 2
Doxycyklin 200mg första dagen, sedan 100mg dagligen

26 Ur: VÅRDPROGRAM FÖR SAMHÄLLSFÖRVÄRVAD PNEUMONI
Svenska Infektionsläkarföreningen, 2004

27 ETIOLOGI AECB Virus Bakterier Vanliga luftvägsvirus, t.ex. rhinovirus
H. influenzae Pneumokocker (moraxella, pseudomonas)

28 AECB SYMPTOM Ökad sputumvolym Missfärgat purulent sputum
Ökande/tillstötande obstruktivitet Ökad hosta Feber

29 AECB DIAGNOSTIK Andningsfrekvens Syrgasmättnad PEF CRP? Leukocyter?

30 BEHANDLING AECB Bronkvidgande behandling
Kortikosteroider lokalt/generellt Antibiotika?

31 ANTIBIOTIKA VID AECB Patienter med mild KOL (FEV1>50%)
Restriktivitet med antibiotika Feber? Leukocytos? CRP högt? Dålig effekt anti-obstr Antibiotikabehandling Patienter med måttlig – svår KOL Oftare bakteriell genes Mer frikostigt antibiotika

32 ANTIBIOTIKA VID AECB Måttlig till svår KOL Ökad sputumpurulens
Ökad sputumvolym Ökad dyspné Alla 3 – ge antibiotika 2/3 – ge antibiotika om ett är ökad purulens 1/3 – avvakta med antibiotika

33 ANTIBIOTIKAVAL VID AECB
Amoxicillin Doxycyklin Trimetoprim-sulfa i andra hand Vid allergibekymmer Loracarbef, kinolon Växelbruk hos en och samma patient

34 ResNet 2006: S.pneumoniae

35 Annals of Internal Medicine
15 August 1998 Volume 129 Number 4, Antimicrobial Chemotherapy for Legionnaires Disease: Time for a Change P.H. Edelstein ”Erythromycin became the de facto standard of treatment for Legionnaires disease soon after the first recognized epidemic of this disease occurred 22 years ago. However, increasing evidence now indicates the superiority of newer antimicrobial agents….” Leif Dotevall Gothenburg

36 Legionnaires´ disease
Treatment of Legionnaires´ disease A proposal...: Non-immunocompromised patients with milder community-aquired infection: Erythromycin days Immunocompromised patients, nosocomial and/or severe infection: Levofloxavin or moxifloxacin 10 days (Adding rifampicin??? ”No convincing data…”) Leif Dotevall Gothenburg

37 Pneumoni-mortalitet 5% av total mortalitet i Sverige
Öppen vård < 1%. Sjukhusvårdade internationellt % Sjukhusvårdade Sverige 4-6%

38

39


Ladda ner ppt "Lunginflammation Håkan H Dec 2006"

Liknande presentationer


Google-annonser