Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunginflammation Håkan H Dec 2006 Handläggning av nedre luftvägsinfektioner och pneumoni i primärvården Behandlingsalternativ i olika scenarier Källor:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunginflammation Håkan H Dec 2006 Handläggning av nedre luftvägsinfektioner och pneumoni i primärvården Behandlingsalternativ i olika scenarier Källor:"— Presentationens avskrift:

1

2 Lunginflammation Håkan H Dec 2006 Handläggning av nedre luftvägsinfektioner och pneumoni i primärvården Behandlingsalternativ i olika scenarier Källor: www.strama.se (I. Nilsson-Ehle), Jonas Hedlund KIwww.strama.se

3 NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER Akut bronkit Pneumoni/pneumonit Akut exacerbation av kronisk bronkit

4 ETIOLOGI AKUT BRONKIT Virus –vanliga luftvägsvirus –influenza Bakterier –mycoplasma –chlamydia

5 AKUT BRONKIT SYMPTOM Hosta –Torr initialt, kan bli produktiv –Kvarstår ca 10 dgr (längre om rökare) Feber –Låggradig eller ingen alls Opåverkat allmäntillstånd

6 AKUT BRONKIT DIAGNOSTIK Anamnes Opåverkat allmäntillstånd Auskultation normal eller rhonchi (CRP, leukocyter kan vara lätt förhöjda) Lungröntgen endast vid påverkat a.t.

7 BEHANDLING AKUT BRONKIT Symptomatisk –Hostdämpande v.b. –Rökstopp –Vila Placebokontrollerade studier –Antibiotika har ingen effekt

8 Fallbeskrivning Karl är 75 år, har lindrig hjärtsvikt och behandlas med diuretika och digitalis. 4 dagar varit förkyld, lite hostig, feber runt 38 o. I dag på morgonen försämrad, temp 39,0. Söker efter lunch: gott a.t., AF 20/min, puls 110/min, Sat 93%, BT 135/80, CRP 35

9 Fallbeskrivning Rtg Pulm: Infiltrat vä u-lob Svårighetsgrad? Sjukhusfall? Behandling: Bensylpc/Kåvepenin?

10 Anamnes, status: 11 riskfaktorer associerade till ökad mortalitet. Ålder > 50 år Malignitet Hjärtsvikt Cerebrovaskulär sjukdom Njursjukdom Leversjukdom Förändrat mentalt status Hjärtfrekvens > 125/min Andningsfrekvens > 30/min Systoliskt BT < 90 mm Hg Temp 40 grader C Fine MJ. New England J Med 336: 243-250, 1997

11 Riskklassificering klass I Patienter utan någon av dessa 11 riskfaktorer kategoriserades som klass I. 9,7% av patienterna Mortalitet < 0,5%. Fine MJ. New England J Med 336: 243-250, 1997

12 Ur: VÅRDPROGRAM FÖR SAMHÄLLSFÖRVÄRVAD PNEUMONI Svenska Infektionsläkarföreningen, 2004 www.infektion.net

13 Riskfaktorer-kombinationer 21-faldigt ökad risk för mortalitet om två av: Andningsfrekvens > 30/min Diastoliskt BT < 60 mm Hg S-urea > 7 mmol/l

14 ETIOLOGI PNEUMONI Virus –Ca 10% av pneumonierna –Influensa, parainfluensa, adenovirus, RS-virus

15 ETIOLOGI PNEUMONI Bakterier –Pneumokocker (ca 50%) –H. influenzae (ca 5%) –M. catarrhalis (få) –Mycoplasma pneumoniae (ca 10%) –Chlamydia pneumoniae (ca 3%) –Chlamydia psittaci (ca 3%) –Legionella pneumophila (ca 4%)

16 SYMPTOM PNEUMONI Pneumokocker –Plötsligt –Hög feber –Frossa –Pleuritsmärtor –Allmänpåverkan –Hosta med rödbruna sputa efter ngt dygn

17 pneumoni

18 SYMPTOM PNEUMONI Hemophilus influenzae –Ofta patienter med underliggande lungsjukdom –Successivt insjuknande –Varierande allmänpåverkan –Hosta, purulenta sputa

19 SYMPTOM PNEUMONI Mycoplasma pneumoniae –Gradvis insjuknande –Successivt ökande torrhosta –Måttlig feber –Huvudvärk –Omgivningen ofta sjuk

20 SYMPTOM PNEUMONI Legionella pneumophila –Feber –Diarré, ont i magen –Huvudvärk, konfusion –Hosta efter något dygn, produktiv –Allmänpåverkan –Ofta patient med nedsatt immunförsvar –Utomlands? Luftkonditionering?

21 DIAGNOSTIK PNEUMONI Anamnes –Bakomliggande sjukdom? Omgivningen? Utomlands? Immunkompetent? –Plötsligt eller successivt insjuknande? Klinisk undersökning –Allmäntillstånd, BT, puls, andningsfrekvens, saturation –Auskultation

22 ”Host PCR” NYHET

23 DIAGNOSTIK PNEUMONI CRP Leukocyter Odling för etiologiskt agens Antigenpåvisning Serologiska prov Röntgen –Alveolära eller interstitiella infiltrat

24 BEHANDLING PNEUMONI ”Typisk” genes –Primärval penicillin oralt –Dosering 1g x 3 –Duration 7 – 10 dagar Misstanke på H. influenzae –Amoxicillin (500mg x 3) oralt eller doxycyklin (200 mg x 1) oralt –Duration 7 – 10 dagar

25 BEHANDLING PNEUMONI ”Atypisk” genes –Erytromycin 500mg x 2 –Doxycyklin 200mg första dagen, sedan 100mg dagligen

26 Ur: VÅRDPROGRAM FÖR SAMHÄLLSFÖRVÄRVAD PNEUMONI Svenska Infektionsläkarföreningen, 2004 www.infektion.net

27 ETIOLOGI AECB Virus –Vanliga luftvägsvirus, t.ex. rhinovirus Bakterier –H. influenzae –Pneumokocker –(moraxella, pseudomonas)

28 AECB SYMPTOM Ökad sputumvolym Missfärgat purulent sputum Ökande/tillstötande obstruktivitet Ökad hosta Feber

29 AECB DIAGNOSTIK Andningsfrekvens Syrgasmättnad PEF CRP? Leukocyter?

30 BEHANDLING AECB Bronkvidgande behandling Kortikosteroider lokalt/generellt Antibiotika?

31 ANTIBIOTIKA VID AECB Patienter med mild KOL (FEV1>50%) –Restriktivitet med antibiotika –Feber? Leukocytos? CRP högt? –Dålig effekt anti-obstr Antibiotikabehandling Patienter med måttlig – svår KOL –Oftare bakteriell genes –Mer frikostigt antibiotika

32 ANTIBIOTIKA VID AECB Måttlig till svår KOL –Ökad sputumpurulens –Ökad sputumvolym –Ökad dyspné –Alla 3 – ge antibiotika –2/3 – ge antibiotika om ett är ökad purulens –1/3 – avvakta med antibiotika

33 ANTIBIOTIKAVAL VID AECB Amoxicillin Doxycyklin Trimetoprim-sulfa i andra hand Vid allergibekymmer –Loracarbef, kinolon Växelbruk hos en och samma patient

34 ResNet 2006: S.pneumoniae

35 Antimicrobial Chemotherapy for Legionnaires Disease: Time for a Change P.H. Edelstein ”Erythromycin became the de facto standard of treatment for Legionnaires disease soon after the first recognized epidemic of this disease occurred 22 years ago. However, increasing evidence now indicates the superiority of newer antimicrobial agents….” Annals of Internal Medicine 15 August 1998 Volume 129 Number 4, 328-30 Leif Dotevall Gothenburg

36 Treatment of Legionnaires´ disease A proposal...: Non-immunocompromised patients with milderNon-immunocompromised patients with milder community-aquired infection: Erythromycin 10-14 days Immunocompromised patients, nosocomial and/orImmunocompromised patients, nosocomial and/or severe infection: Levofloxavin or moxifloxacin 10 days (Adding rifampicin??? ”No convincing data…”) Leif Dotevall Gothenburg

37 Pneumoni-mortalitet 5% av total mortalitet i Sverige Öppen vård < 1%. Sjukhusvårdade internationellt 2 - 33% Sjukhusvårdade Sverige 4-6%

38

39


Ladda ner ppt "Lunginflammation Håkan H Dec 2006 Handläggning av nedre luftvägsinfektioner och pneumoni i primärvården Behandlingsalternativ i olika scenarier Källor:"

Liknande presentationer


Google-annonser