Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 INNEHÅLL ~ Vuxenutbildningsorganisationerna ~ Arbetar- och medborgarinstitut ~ Folkhögskolor ~ Studiecentraler (bildningsförbund) ~ Vuxengymnasier, sommaruniversitet ~ Vuxenutbildningscentra ~ Övrig vuxenutbildning och -studier Var och vad studerar man som vuxen ? Källförteckning ~ Alanen, A. 1992. Aikuiskasvatuksen organisaatiomuodot. ~ Tuomisto, J. 1999. Kansanliikkeistä koulutukseksi. I arbetet Grönstrand, R. (toim.) Kasvava aikuinen.. 1.

2 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Organisationer inom vuxenutbildning yrkesinriktad allmänbildande Yrkeshögskolor Yrkesläroanstalter grundutbildning fortbildning enskilda kurser Vuxenutbildningscentra Specialläroanstalter och –institut Läroavtal Fristående examina Fortbildningscentraler vid universitet Sommaruniversitet Folkhögskolor Arbetar- och medborgarinstitut Studiecentraler Vuxengymnasier Personalutbildning Källa: Tuomisto 1999 2.

3 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 En kort presentation av de traditionella vuxenutbildningsorganisationerna inom det fria bildningsarbetet Arbetar- och medborgarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler övriga Vuxengymnasier Sommaruniversitet Vuxenutbildningscentra 3.

4 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Arbetar- och medborgarinstitut (numera även vuxeninstitut eller institut) ~ heltäckande nätverk av institut (274 st. varav ca. 30 svensk- eller två språkiga) ~ ca. 85 % av kurserna allmänbildande ~ kortare och längre kurser, allmänna föreläsningar, öppna högskolekurser (kurserna blivit allt kortare) ~ ca. 70 av deltagare kvinnor ~ de populäraste ämnen färdighetsämnen, konst, musik, gymnastik och hälsa samt språk (stor variation mellan institut – allt tydligare profilering) ~ skäliga deltagaravgifter ~ hög deltagarprocent i Svenskfinland (upp till 30% av ortens befolkning deltar) ~ Kommunala och privata (direktion) ~ Rektor, heltidsanställda lärare, timlärare 4.

5 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Folkhögskolor ~ sammanlagt 91 folkhögskolor (varav 17 svenskspråkiga) ~ oberoende (grundtvigianska), kristliga och bundna till olika (politiska) organisationer ~ studerande ofta unga vuxna som tar ett mellanår eller vuxna med föränrad livssituation (drygt 70 % kvinnor i åldern kring 20 år) ~ långa kurser, utbildningar (ett halvt år till 2 år) och veckoslutskurser ~ många olika ämnen, öppen högskoleundervisning, språk ~ en allt tydligare profilering bland folkhögskolor (universitetsförberedande, musik, IKT/flerformsundervisning cityfolkhögskola m.m.) ~ folkhögskolorna blomstrar vid lågkonjunktur ~ internatpedagogiken på väg tillbaka ? ~ de flesta privata folkhögskolor (direktion) ~ rektor och heltidsanställda lärare Källa: Alanen 1992 5.

6 Studiecentraler (bildningsförbund) ~sammanlagt 11 studiecentraler (varav 3 svenskspråkiga) Svenska studiecentralen, Folkets bildningsförbund, Arbetarnas bildningsförbund (obundna och bundna till partier, löntagar- eller andra intresse- organisationer eller religiösa samfund) ~fungerar i huvudsak genom medlemsorganisationerna genom att förmedla statsstöd åt dem (studiecentralerna själv har hand om publikations-, projekt- och mera övergripande utbildningsverksamhet) ~studiecirklar, korta kurser (10-15 timmar) och allmänna föreläsningar ~ i huvudsak allmänbildande verksamhet (samhälleliga och medborgerliga färdigheter, konstämnen idrott och hälsa) ~ goda internationella kontakter ~rektor, personal som sköter administration, planering och organisering av verksamheten samt ett stort antal kurs- och studiecirkelledare INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Källa: Alanen 1992 6.

7 Vuxengymnasier Sommaruniversitet INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 ~ ca. 50 vuxengymnasier eller kvällslinjer (två svenskspråkiga i Vasa och Helsingfors) ~ studier vid sidan om arbete (sjävständigt arbete) ~ studentexamen, gymnasiekurser och kurser i enskilda ämnen ~ betydelse minskat allteftersom befolkningens utbildningsnivå höjts ~ allt populärare bland ungdomar ~ distansgymnasiet på frammarsch ~ 21 sommaruniversitet (med undervisning i 75 ställen) ~ ca. 75 % kvinnor, knappa hälften under 30 år, verksamma inom social- hälsovård, utbildning ~ kursutbud: öppen högskoleundervisning, yrkesmässig fort- bildning, kurser som stöder gymnasiestudier, yrkesutbildning ~ betydelse minskat allteftersom fortbildningscent- lerna vid universiteten utvecklat sin verksamhet Källa: Alanen 1992 7.

8 Vuxenutbildningscentra INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 ~ sammanlagt 42 st. (varav de flesta grundades under 1970-talet för sysselsättningsfrämjande utbildning) ~ har i huvudsak tagit hand om den arbetsmarknads- politiska utbildningen (ca. 90%) ~ studerande i huvudsak arbetslösa (ca. 75%) med låg utbildningsnivå (medelålder ca. 30 år, bland de yngre främst män och bland de äldre främst kvinnor) ~ den genomsnittliga längden för kurser 6 månader (ända upp till två år, indelade i 3 månaders perioder) ~ kurser i industri- och serviceyrken ~ handledande utbildning, språkkurser ~ har utökat sin engagemang i personalutbildning ~ resurseringen beroende av konjunkturerna och strukturförändringarna ~ upprätthålls av kommuner, kommunförbund eller stiftelser Källa: Alanen 1992 8.

9 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Övrig vuxenutbildning och -studier Flerforms/- distansstudier av olika slag (t.ex. internetix) Språkprov- och examina Öppna vuxenutbildningsinstitutioner (AEL, Markkinointi-instituutti, Rastor m..) Rådgivningsorganisationer Brevinstitut (Distis) Idrottsutbildningscenter Kurser inom föreningar och nationella förbund Rundradions utbildningsprogram 9.


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri."

Liknande presentationer


Google-annonser