Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Abstract: Concept mapping är en deltagande, intressent- och webbaserad, statistisk gruppmetodik som används för att kartlägga deltagarnas idéer som en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Abstract: Concept mapping är en deltagande, intressent- och webbaserad, statistisk gruppmetodik som används för att kartlägga deltagarnas idéer som en."— Presentationens avskrift:

1 1 Abstract: Concept mapping är en deltagande, intressent- och webbaserad, statistisk gruppmetodik som används för att kartlägga deltagarnas idéer som en grund för fortsatt planering och/eller utvärdering. Metodiken omfattar sex steg: 1) formulering av fokus och projektplan; 2) live eller webbaserad brainstorming och bearbetning av idéerna; 3) sortering and rankning av idéerna av varje deltagare; 4) analys av datan genom flerdimensionella diagram och hierarkisk klusteranalys; 5) tolkning i grupp och diskussion för att uppnå gemensam förståelse av kartläggningen och statistiska resultat; och 6) användning av resultaten utifrån de syften som bestämts. Denna presentation introducerar metodiken och diskuterar viktiga implementeringsfrågor samt beskriver styrkor och svagheter hos detta arbetssätt för planering och utvärdering. Villkor för användning av denna presentation: Det är tillåtet att använda denna presentation för icke-kommersiella syften, förutsatt att hänvisning görs till Concept Systems Incorporated i alla typer av presentation av detta bildspel. Hänvisningen ska ha följande ordalydelse: “Concept mapping analysis and results conducted using The Concept System® software: Copyright 1989-2003; all rights reserved. Concept Systems Inc. http://www.ConceptSystems.com”

2 En introduktion till concept mapping planering och utvärdering inom hälsosektorn William M. Trochim Cornell University Presentation at the 130th Annual Meeting of the American Public Health Association Philadelphia, PA November, 2002 Översättning och svensk bearbetning; Robert Gustafson, Visuell Analys Mars, 2005

3 3 Kontexten Ett komplext, ostrukturerat problem Flera konkurrerande intressenter Tidspress Begränsningar ifråga om resor/möten Behov av ett gemensamt conceptuellt ramverk för Planering Strategisk Operativ Utvärdering Resultatmätning Programutvärdering

4 4 Syften med Concept Mapping Identifiera gemensam conceptuell ram Presentera gruppens idéer grafiskt Uppmuntra teamarbete och samförstånd i gruppen Skapa ett ramverk för planering och utvärdering Beskriva synen på prioriteringar, genomförbarhet, förändring, och status Identifera consensus och oenighet bland deltagarna Identifiera frågor som bäst lämpar sig för handling eller är mest avgörande för mätning

5 5 Stegen i Concept Mapping 1. Förberedelse Fokus Urval och deltagare Schema och logistik 2. Generering (av idéer eller frågor) Brainstorming Bearbeta lämpligt antal bidrag 3. Strukturera eller organisera Demografi (fokus på organisation och/eller personal) Fri sortering av kort i högar Rankning(ar)/värdering 4. Presentation (Analys) Flerdimensionella skalor Hierarkisk klusteranalys Jämföra profiler Matcha vikt och genomförbarhet (Prioriterade frågor) 5. Tolkning Strukturerad, deltagande, intressentbaserad 6. Användning Handlingsplan - Planering Mätning - Utvärdering

6 6 Fördelar och Utmaningar Fördelar Deltagande, främjar samarbete Stödjer organisatoriskt lärande Rigorös, väl underbyggda resultat Snabb (2-3 v process, 4-6 h deltagartid) Utmaningar Få rätt fokus Bearbeta brainstormade påståenden/förslag Svarsfrekvens, speciellt för webbaserad process Använda resultaten effektivt

7 7 Metoden har många tillämpningar Planering/utvärdering av projekt, program eller sektorsinsatser Organisationsöversyn Verksamhetsplanering Förstudie eller kravspec (även IT och industri) Produktutveckling Kursplanering och läroplansarbete Identifiera centrala frågor för forskning Concept-kartan blir utgångspunkt för handling...

8 8 Concept Mapping – Punktkarta Punktkartan skapas med datastöd utifrån hur deltagarna väljer att sortera alla påståenden i individuella, valfria högar.

9 9 Concept Mapping Policy som stöder hälsosam diet (22) Skolpolicy som stöder fysisk aktivitet, näringsriktig mat och motverkar rökning. (31) Riktlinjer för att minska försäljning av godis etc på alla skolor (49) Kurser och utbildningar (40) Information om hälsosam livsstil tillgänglig i all relevant media (56) Information som är kulturellt anpassad och relevant (68)

10 10 Concept Mapping – Klusterkarta Information/Kommunikation Samhälle Infrastruktur Tillgänglighet Barn och skola Miljö Infrastruktur Koalitioner och samarbete Policies och lagar

11 11 Mätning i förhållande till kartlagda påståenden/idéer Rankning utifrån valfri (en eller flera) kvantitativ variabel: Viktrankning Prioritetsrankning Genomförbarhetsrankning Prestationsmätning Resultatmätning Kostnadsmätning Mäta och följa upp

12 12 Concept Mapping – Viktrankning Information/Kommunikation Samhälle Infrastruktur Tillgänglighet Barn och skola Miljö Infrastruktur Koalitioner och samarbete Policies och lagar Lager Värde 1 3.68 to 3.77 2 3.77 to 3.85 3 3.85 to 3.94 4 3.94 to 4.02 5 4.02 to 4.11 Enkätresultat kopplas direkt till klusterkartan

13 13 Concept Mapping – Genomförbarhet Information/Kommunikation Samhälle Infrastruktur Tillgänglighet Barn och skola Miljö Infrastruktur Koalitioner och samarbete Policies och lagar Lager Värde 1 3.29 to 3.40 2 3.40 to 3.51 3 3.51 to 3.61 4 3.61 to 3.72 5 3.72 to 3.83

14 14 Pattern Matching – jämföra profiler Jämför två valfria mätningar grafiskt och statistiskt Gör det möjligt att undersöka… Consensus bland intressenter/de berörda Samma mått, flera grupper Förändringar av resultat över tid Samma mått, flera gånger Resultat av insatser/program Jämför mätning av förväntningar med utfall

15 15 Pattern Match r =.07 Koalitioner Samarbete Miljö/Infrastruktur Tillgänglighet Barn och skola Policies och lagar Samhälle infrastruktur Information/Kommunikation Koalitioner Samarbete Tillgäng Barn och skola Samhälle infrastruktur Policies och lagar Miljö/Infrastruktur Varje grupp/mätning har en egen “linjal” eller vertikal axel Varje linje i grafen motsvarar ett kluster i kartan Information/ kommunikation Samhälle Infrastruktur Tillgänglighet Barn och skola Miljö Infrastruktur Koalitioner och Samarbete Policies och lagar Rubrikerna listar klustren i ordning Korrelationen visar övergripande överensstämmelse 4.11 3.68 3.83 3.29 ViktGenomförbarhet

16 16 Samhälls & Kundperspektiv r =.51 Grupp 1Grupp 2 4.22 3.47 4.4 3.56 Management Information Regionalisering Teknik Finansiering Vision & Ideologi Teknik Samhälls- & Kundperspektiv Information Management Regionalisering Finansier Vision & Ideologi Consensus mellan grupper

17 17 100 0 0 Teknik Samhälls- & Kundperspektiv Information Management Regionalisering Finansiering Vision & Ideologi Tillfälle 1Tillfälle 2 Tillfälle 3 Tillfälle 4 Tillfälle 5 Studera förändring över tid

18 18 r =.57 PrognosUtfall 4.25 3.61 100 0 Samhälls- och kundperspektiv Regionalisering Teknik Vision & Ideologi Management Information Finansiering Teknik Samhälls- och kundperspektiv Information Management Regionalisering Finans. Vision & Ideologi Resultatmätning

19 19 “Go-zon”-diagram 5432 5 4 3 2 Vikt Genomförbarhet 117 112 100 99 96 95 89 87 86 57 52 51 49 47 46 41 39 38 15 Informera och utbilda allmänheten Utbilda media om ny forskning och nya läkemedel. (100) Skalan är konsekvent för alla kluster så alla axlar är jämlika. Medelvärden beräknas inom varje kluster, så gränsen är olika i varje kluster. “Go-zonen” är den fyrkant som omfattar påståenden som ligger över medel i båda variablerna. Informera allmänheten om fördelar med tidig diagnos och behandling (46)

20 20 För mer information, kontakta: Cornell: http://www.socialresearchmethods.net/ Concept Systems: http://www.conceptsystems.com Sverige: http://www.visuellanalys.se robert.gustafson@visuellanalys.se


Ladda ner ppt "1 Abstract: Concept mapping är en deltagande, intressent- och webbaserad, statistisk gruppmetodik som används för att kartlägga deltagarnas idéer som en."

Liknande presentationer


Google-annonser