Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sänkta logistikkostnader inom byggsektorn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sänkta logistikkostnader inom byggsektorn"— Presentationens avskrift:

1 Sänkta logistikkostnader inom byggsektorn
Byggkoncept 2014 Schenker, Petter Wadmark

2 Innehåll bygglogistik
Utmaningar Logistiklösning Fördelar / Effekter

3 Utmaningar Höga logistikkostnader
Krav på att byggen inte får störa omgivningen Transparens svag mellan alla parter Nya krav från fastighetsägare Goda förutsättningar för att förbättra produktiviteten

4 Utmanande flöden Komplexa(samtidiga aktiviteter) logistik kedjor
Komplexa lösningar- många kedjor Källa: LIU

5 Utmaningar runt byggarbetsplatsen
Begränsat med ytor & praktiska lösningar på storstads byggarbetsplatsen

6 Utmaningar:Digitalisering inom Branchen Booz-Allen: The 2012 Industry DigitizationIndex

7 Innehåll bygglogistik
Utmaningar Logistiklösning Fördelar / Effekt

8 Med en Logistik hubb och ett gemensamt IT-verktyg skapas
* Platsfördelar * Konsolideringsmöjligheter * Tidsprecision avseende leveranser Platsfördelar: Fysisk hantering Ont om plats på projektet, brist på avlastningsytor och lagerutrymme Risk för materialkassation på projektet som följd av väder eller kross/stötar Bättre nyttjande av plats (mindre material & mindre flyttningar på plats) Enklare mottagning av material genom märkning baserad på projektbehov (byggindustrins kolli märkning) TIDSPRECISION: Behov av tidstyrd leverans med kort framförhållning Långa transporter från leverantörer med material som Önskar tidsleverans Små batcher Korta avrop Hantverkaren får sina produkter när det skall användas Produktivitet IT Enklare administration - Resursåtgång överblickbart i ett gränssnitt - enkel uppdragsplanering & styrning via ett system och smart-phone Bättre planering - Undvika flaskhalsar genom bättre resursplanering(lossningszoner,kranar, truckar) via planeringskalender KONSOLIDERING: Konkret lager behov Trafiken in till projektet måste begränsas Samlastning Gemensamt IT Möjlighet att styra processer i system Åtkomst till leveransplanering Godsmottagning både på Terminal och Byggprojektet

9 Schematisk logistiklösning
Lager 3PL Källa: LIU Ett IT- verktyg för flertalet leverantörer

10 IT-Verktyg Alla har gemensam information
Enkelt användarvänligt Special inom bygg Snabbt att komma igång Kostnadseffektivt Rollstyrt =>vänder sig till enskilda användare i logistikflödet, projektledning och logistikansvariga. Molntjänst Snabbt att starta upp Användar vänligt IntegrerbartMolntjänst internettjänst för företag verksamma i bygglogistkflödet. tillgång till internet och en lämplig dator eller surfplatta. Rollstyrt =>vänder sig till enskilda användare i logistikflödet, projektledning och logistikansvariga.

11 DB Schenkers lagersystem - Integrationsmöjligheter
TA-system/ EDI-växlar Unifaun Web TA EDI COM Edisoft Transport-planeringssystem Barkfors WINTL Fleet101 K2 Hogia Mobilast Locus TDX-Log TimpeX DPS International Ekonomi/ Affärssystem Visma SPCS Visma Business Visma Global Specter Pyramid Jeeves Navision SAP FDT ONGOING Warehouse E-handelssystem Jetshop, Kodmyran E-butik Intelligent Solution Site Direct Magento OsCommerce Fortnox Texttalk Orderkoppling - “Kundens kund” - webben Scanning/ handdator Scanning/ handdatormodul

12 Control Tower/Desk: Ex. NCC i Linköping
Adm. Control Tower Specialproduktion Tilläggstjänster Standard Operations KSC En kontakt för hela logistikflödet Enklare kommunikation och eskalerings processer Standardiserat arbetssätt med stora kunder => ändå upplevd kundunikitet Branchkompetens på ett ställe => Produktion & kvalitets fördelar ”Kundens ambassadör hos Schenker” & ’’känna kundens kunder’’ Högre tillgänglighet

13 Fördelar/Effekt Kostnadsreduktion avseende hela logistikkostnaden ökad produktivitet (källa: examens arbete & Sveriges byggindustrier) Miljövinster pga. nätverkstransporter & samlastning En ansvarig logistik operatör Minskat svinn Kortare byggtid & mindre trängsel 25%

14 DB Schenker - Terminalstruktur
Schenkers Terminaler - möjliga Byggkonsoliderings pkt 30 terminaler

15 DB Schenker Logistics in Sweden Strategically placed logistics centres

16 Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010-

17 Byggtjänster Kranlossning Tidspassning och tidslossning
Containerleverans Bakliftslossning DB Schenker Control Tower Avisering

18 Leverans för byggbranschen
Hubb/Crossdocking-lösning På Terminal eller lämplig lokal Avlastningsytor på terminal möjliggör tidsstyrda leveranser på tim nivå & korta avrop Begränsning av trafiken in till bygget Konsoliderings effekter Bygga sekvenser sent i kedjan, på konsolideringspunkten Byggkoordinator En personlig styrning/ansvarig hos Schenker Control Tower, Desk En desk för alla frågor till ett bygge

19 Leverans för byggbranschen
Hela ansvaret för tidsstyrda leveranser på kolli nivå Transporter med tidsfönster: Planerade & samordnade transporter Nattleveranser Hög fyllnadsgrad IT-verktyg Byggportallösning ger varuflödes kontroll via myloc för hela logistikkedjan Bättre överblick över leveranser och leveransdelar minskar risken för ad-hoc transporter Många aktörer som försörjer ett bygge med produkter skall använda myloc

20 Platsfördelar Fysisk hantering
Ont om plats på projektet, brist på avlastningsytor och lagerutrymme Risk för materialkassation på projektet som följd av väder eller kross/stötar Bättre nyttjande av plats (mindre material & mindre flyttningar på plats) Enklare mottagning av material genom märkning baserad på projektbehov (byggindustrins kolli märkning) IT Enklare administration - Resursåtgång överblickbart i ett gränssnitt - enkel uppdragsplanering & styrning via ett system och smart-phone Bättre planering - Undvika flaskhalsar genom bättre resursplanering(lossningszoner,kranar, truckar) via planeringskalender

21 Konsoliderings möjligheter Möjliggör centrala lösningar för inköp,avrop,lagring,distribution
Fysisk hantering Konkret lager behov Trafiken in till projektet måste begränsas Samlastning Långa transporter från leverantörer med material som Önskar tidsleverans Små batcher Korta avrop Gemensamt IT Möjlighet att styra processer i system Åtkomst till leveransplanering Godsmottagning både på Terminal och Byggprojektet antalet bilar, urval av bilar KONSOLIDERING: Konkret lager behov Trafiken in till projektet måste begränsas Samlastning Långa transporter från leverantörer med material som Önskar tidsleverans Små batcher Korta avrop Gemensamt IT Möjlighet att styra processer i system Åtkomst till leveransplanering Godsmottagning både på Terminal och Byggprojektet

22 Tidsprecision (min, ½ tim, timme)
Behov av tidstyrd leverans med kort framförhållning Långa transporter från leverantörer med material som Önskar tidsleverans Små batcher Korta avrop Hantverkaren får sina produkter när det skall användas Produktivitet

23 Sjupunktsprogrammet DB Schenker Sverige, september 2013

24 myloc ® Informationsflöde - Order till Leverans
Styrning av Byggprojekt Import av order Byggprojekt Lossningszon Flytta till projektplats Order/ Leveransplan. Bekräftad Leverans Avropa Leverans Avropa Material 1 3 5 6 7 Leveransplan Avrop Avrop Mottagning Lager 3PL Leverantör Bekräftelse Leverans 2 4 Leveransplan Bekräfta Leverans Avropad leverans Packning Leverans Kolli- märkning Följesedel Lastlista

25 DB Schenker & Olivetree– IT verktyg för byggbranschen
Fysiskt flöde IT-system Leverantörssystem eller NCC Leverantör A Lager Leverantör B GBG Terminal Distrikt Lager Crossdocking kan göras på sändningsnivå eller artikelnivå Måste finnas en sammanhållande nyckel kan vara en order med referensnummer Bygge Unifaun

26 Plustjänster för bygg TILLVAL Avisering COD, utrikes
Efterkrav, inrikes Extra bemanning, inrikes Farligt gods Förtullning Lastpallsöverföringssystem Kranbil Tidslossning Varmtransport Varuförsäkring Hantering Lagerhyra BESKRIVNING Kostnad/pris Vi kontaktar mottagaren före utkörning. Mottagaren betalar innan leverans. Elektronisk betalning utan kontanter. Mottagaren betalar med: kontokort på Schenkers hemsida, via telefon eller via bank. När lastning och lossning så kräver. Vi har specialutbildad personal som tar hand om farligt gods. Vi sköter alla förtullningstjänster för transporter. Ett pallhanteringssystem i Sverige. Vi kan ordna fram de maskiner och lyftredskap som krävs. Du bestämmer klockslag för distribution. Godset transporteras frostfritt. Vi tilläggsförsäkrar godset på din begäran. All form av hantering på Terminal eller distrikttlager Varmhyra på Terminal eller tillhörande lokal


Ladda ner ppt "Sänkta logistikkostnader inom byggsektorn"

Liknande presentationer


Google-annonser