Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maintenance Management

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maintenance Management"— Presentationens avskrift:

1

2 Maintenance Management
Göteborg, Presentation av ett första utkast Maintenance Management for Sustainability Ett första utkast till ett program för: Personer i ledande befattning som utformar, påverkar och beslutar om strategiska frågor avseende Underhåll. Underhållets strategiska roll i företaget Underhållets ekonomiska betydelse Organisation av underhåll – samarbete – helheten Metodik och arbetssätt för effektivt underhåll Att leda förändring Dan Carlsson Director Business Area Industrial Engineering

3 Framgångsfaktorer för programmet
Deltagarna få Lära av varandra Nätverk efter utbildningen Både individens utveckling och bidrag till verksamhetens utveckling Nominerande chef definierar i samverkan en utmaning Konkreta projekt Högskolepoäng Företagsbesök – Best practice

4 Preliminär handlingsplan
Forma arbetsgrupp – nov 2010 Diskussion kring tankar om innehåll – nov 2010-mars 2011 Besluta om målgrupp Utse programchef Definiera nyttan av utbildningen för deltagare och företag Definiera "Learning approach", pedagogik och metodik Val av programstruktur, moduler, träffar Definiera innehåll Definiera programfakultet, lärare, instruktörer – april 2011 Val av "Study visits” – april 2011 Ta fram marknadsmaterial – april 2011 Marknadsföring – april – september 2011 Programstart – september 2011

5 Arbetsgrupp Dan Carlsson, Chalmers Professional Education
Hans Löfsten, Chalmers Anders Kjellström, SMGC Anders Mattsson, Idhammar Roland Gertmo, AB Volvo Örjan Ljungberg, Solving Efeso Vi vill ha fler medlemmar i en framtida referensgrupp!

6 Modul 1: Underhållets strategiska roll och ekonomisk prestationsmätning
Preliminärt innehåll i modulen Dag 1: Underhållets strategiska roll Globala trender – industriellt underhåll – Driving forces of Maintenance Sustainability as a strategic factor for maintenance (AK, 1h) Globalization - Industrial dynamics and its input on manufacturing (??, 1h) Scenario planning - Future production systems – needs (FH, 2h) Underhållets strategiska roll i företaget Operations strategy (MW, 2h) Olika underhållsstrategier och strategiska val (Outsourcing, Uppgiftsanalys och Funktionsavtal) (??, 1h) Strategier och principer för Lean Maintenance (TY, 0,5h) The Maintenance arch (Underhållsporten som leder in på Lean-motorvägen) (TY, 0,5h) Team building exercise (HL, 2h) Träffen hålls i Göteborg Företag för Studiebesök

7 Modul 1: Underhållets strategiska roll och ekonomisk prestationsmätning, forts
Dag 2: Underhållets ekonomiska prestationsmätning Ekonomiska mål och nyckeltal Value Driven Maintenance (VDM) VDM-spelet alt. Produktivitetsspelet Dag 3: Underhållets roll och organisation i företaget Olika organisationsformer Ansvarsfördelning – produktion/underhåll Eary Equipment Management and Maintenance Prevention Outsourcing och partnerskap Introduktion av projektarbete Deltagarna har med sig en utmaning Framtidsscenarier som input till hur Underhållet kan komma se ut på mitt företag En del i projektet kopplas till KPI:er

8 Modul 2: Hållbarhet i världsklass genom operativ målstyrning
Modulen innehåller preliminärt följande delar - länk Målstyrning, organisation & analys för världsklass Så genomför du hållbarhet i praktiken - vägen till världsklass Kompetensstyrning för stabilisering av hållbarhet i världsklass Fas 2 i Projektarbetet Träffen hålls i Gävle Preliminärt på Korsnäs

9 Modul 3: Leadership and change management
Modulen innehåller preliminärt följande delar Ledarskap och coaching Att leda förändringsprocesser Teamutveckling - Förbättringsgrupper Visuell planering och styrning (VMS) Daglig styrning Managing to learn – A3 & PDCA Förbättringsmetodik Ordning och reda, 5S Snabba omställningar, SMED Standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar De sex stegen till underhåll i världsklass Fas 3 i Projektarbetet Framtagning av en utvecklingsstrategi för World Class Maintenance Träffen hålls i Lund Att nå Världsklass inom underhåll – Studiebesök på ??


Ladda ner ppt "Maintenance Management"

Liknande presentationer


Google-annonser