Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flödesmätningar med hydroakustik Stina Nyman & Mikael Lennermark SMHIs “nya” mätmetoder inom hydrologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flödesmätningar med hydroakustik Stina Nyman & Mikael Lennermark SMHIs “nya” mätmetoder inom hydrologi."— Presentationens avskrift:

1 Flödesmätningar med hydroakustik Stina Nyman & Mikael Lennermark SMHIs “nya” mätmetoder inom hydrologi

2 Innehåll  SMHIs hydrologiska stationsnät i korthet  Varför behöver vi göra flödesmätningar?  Indexteknik  Flödesmätningar i korthet  Djupdykning i hydroakustik Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 2 2013-11-06

3 Hydrologi på SMHI – ett axplock HH ydrologiskt grundnät (ca 320 stationer) 22 20 egna stationer, varav 70 realtidsrapporterande 22 0 stationer som ägs av andra men SMHI äger data 88 0 stationer från externa ägare (oftast vattenkraftverk) VV MT-nät (Vattenmyndigheternas Temporära nät) CC a 40 stationer åt gången KK ort tidsserie (ca. 24 månader) LL åga krav på instrumentering och avbördningssamband FF rämst för att förbättra modellerna i S-HYPE GG enomför flödesmätningar i fält Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 3 2013-11-06

4 Hydrologiska stationsnätet Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 4 2013-11-06

5 Vad finns där inne? Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 5 2013-11-06

6 Avbördningskurva - Samband mellan vattenstånd och vattenföring Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 6 2013-11-06 En BESTÄMMANDE SEKTION ger förutsättningen för avbördningskurvan

7 Exempel på bestämmande sektioner Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 7 2013-11-06 Flötemarken Ryttarbacken Heåkra

8 Indexteknik Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 8 2013-11-06  Om bestämmande sektion saknas eller om bestämmande sektion behöver tas bort  Relaterar area och medelhastighet till flöde  Vattenhastighetsmätning  Nivå - Area mätning  Endast två stationer – än så länge

9 Indexsamband Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 9 2013-11-06 Sibro 65-2253, Båvens utlopp, Södermanland 5 flödesmätningar med ADCP - fler behövs …kalibrerat samband som ger medelhastigheten …indexstationen mäter nivån som ger arean …flödet fås av produkten av dessa två samband Arean är uppmätt med ADCP + avvägda stränder

10 Flödesmätning med ADCP från gummibåt för större vattendrag eller på linbana i mindre vattendrag Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 10 2013-11-06 10 Linbanor med ”lösa tyglar”

11 Instrument  ADV – Acoustic Doppler Velocimeter  ISO 748  Mätmetod – punktmetoden (1-, 2-, 3-, 5-, 7- …)  Vadning nödvändigt  Passar för små bäckar eller mycket grunda vattendrag Tumregel: Vada inte om djupet överstiger 1 m samt om vattenhastigheten överstiger 1 m/s!  Tillverkare:  OTT ADC av OTT, Tyskland  FlowTracker av SonTek, USA  ??? Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 11 2013-11-06

12 Djup Punktmetoden enligt ISO 748 Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 12 2013-11-06

13 Instrument  ADCP – Acoustic Doppler Current Profiler  Ingen ISO-standard pga. snabb utveckling  ”Moving boat” eller stationär mätmetod  Lämpligt för små till stora vattendrag  Finns med kompass och/eller GPS  Tillverkare  Teledyne RDInstruments, USA Teledyne RDInstruments  SonTek YSI, USA SonTek YSI  Rowe Technologies, USA Rowe Technologies  OTT, Tyskland OTT  ??? Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 13 2013-11-06

14 Instrument Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 14 2013-11-06

15 Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 15 2013-11-06 74-20002 Emsfors, Emån

16 Sound Reflects from Scatterers Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 16 2013-11-06 θ Water velocity magnitude and direction Component of velocity seen by ADCP

17 Doppler Principle  The Doppler effect is the change in a sound's observed pitch (frequency) caused by the relative velocities of the sound source and receiver. Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 17 2013-11-06 Tåget närmar sig – högre frekvens Tåget försvinner bort – lägre frekvens Utskickad frekvens

18 Narrow Band, ADCP-mätmetod vid högre hastigheter Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 18 2013-11-06 Picture at time T2 Picture at time T1 V=S/(T2-T1) S

19 Broad band, ADCP-mätmetod vid låga hastigheter Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 19 2013-11-06 V=S/(T2-T1) Längre tid mellan ‘foton’ + längre avstånd mellan kameror = ökad noggrannhet S

20 Olika ADCP-mätmetoder Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 20 2013-11-06 Narrow band Automatisk mellan dessa tre metoder Broad bandPulse coherent

21 Flow Homogeneity Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 21 2013-11-06

22 Hur ser det ut? StreamPro ADCP på en linbana Den automatiska, M9 ADCP försiktigt dragen på fiskespö Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 22 2013-11-06

23 Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 23 2013-11-06 Nivå 2 Höga flöden Mariannelund, Brusaån (Silverån - Emån) juli 2012 Niemisel, Råneälven maj 2012

24 Hydrologiska mätningar – ny teknik, metoder och problem 24 2013-11-06 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Flödesmätningar med hydroakustik Stina Nyman & Mikael Lennermark SMHIs “nya” mätmetoder inom hydrologi."

Liknande presentationer


Google-annonser