Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hud- och mjukdelsinfektioner Maria Josephson Infektionsläkare Infektionsklinken Helsingborg 141016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hud- och mjukdelsinfektioner Maria Josephson Infektionsläkare Infektionsklinken Helsingborg 141016."— Presentationens avskrift:

1 Hud- och mjukdelsinfektioner Maria Josephson Infektionsläkare Infektionsklinken Helsingborg 141016

2 Sårinfektioner Sår: Skada i hudens försvarsbarriär Bakterier koloniserar alltid. –Infektion uppstår ibland –Primärpatogener koloniserar och kan ge infektion: Streptokocker 1-2 dgr Stafylokocker 4-5 dgr –Kolonisatörer: Enterobakterier ngr dgr senare Pseudomonas (fuktig miljö, blågrön)

3 Sårskador - Sårinfektioner Traumatiska skador som blivit sekundärinfekterade ska rengöras med tvål och vatten Antibiotika är bara indicerat vid djupare vävnadsskador och bör då riktas in för att täcka stafylokocker

4 Postoperativa Sårinfektioner Vid kvarstående sekretion flera dagar (5-10) oftast i kombination med svullnad, rodnad och värmeökning Infekterade såret öppnas och suturer avlägsnas. Ta odling Antibiotika indicerat efter incision/revision och när pat är allmänpåverkad och har feber

5

6 Vad är detta? Vätskefyllda blåsor på rodnad botten

7 Vad är detta? Blåsor med klart innehåll, honungsgula krustor

8 Impetigo Agens –Streptokocker,  -hemolytiska –Stafylokocker Lokalisation –Ofta ansikte runt mun, händer, eksem Typiska symptom Blåsor med klart innehåll, honungsgula krustor Pus djupare engagemang vid stafylokockinfektion

9 Impetigo Behandling Lokal –Rengöring och uppblötning av krustor –Tvätta med tvål och vatten! –Retampulin (Altargo®) 2 ggr dagligen i 5 dagar

10 Follikulit Små pustler vid hårsäck Furunkel Djupare hårsäcksinfektion med abscess-bildning Karbunkel Sammansmältning av flera furunklar

11 Folliculit/Karbunkel Agens Stafylokocker; S.aureus Lokalisation Ansikte/bål/skinkor Typiska symptom Avgränsad inflammation och infektion i hårsäck eller svettkörtel, pus förekommer Ingen allmänpåverkan Ringa rodnad

12 Folliculit/Karbunkel Behandling Lokal: Rengöring, Kirurgi Systemisk: Ansikte –Flukloxacillin (Heracillin ®) Vuxna: 1 g x 3 Barn: 50 mg/kg/dygn uppdelat på tre dostillfällen –Kloxacillin i.v. (Ekvacillin  ) –Pc-allergi: Klindamycin (Dalacin  ) Vuxna: 300 mg x 3 Barn: 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser

13 Behandling: Incision Inte antibiotika!

14 Källa: DermAtlas Vilken infektion?

15 Erysipelas Agens Streptokocker,  -hemolytiska Lokalisation Ofta extremiteter, även ansikte, bål

16 Erysipelas - Definition Akut insjuknande med minst 38 i temp och en välavgränsad rodnad och värmeökad, eventuellt svullen och smärtande hudförändring Jorup 2009

17 Erysipelas - Inkörsport Bensår Interdigitala sår Trauma Psoriasis Eksem Insektsbett Varicella

18

19 Erysipelas – Klinik Akut insjuknande Frossa, feber Eventuellt initialt kräkningar, diarré Välavgränsad värmeökad hudrodnad, (först efter 1 dygn 5%)

20 Bullös erysipelas Blåsbildning med klart innehåll

21 Erysipelas - Diff diagnos DVT Venöst sår med rodnad utan infektion Akut perifer arteriell insufficiens Erytema migrans Postoperativ infektion i osteosyntesmaterial Djupare flegmone

22

23

24 Erysipelas - När remittera till sjukhus? Cirkulatorisk påverkan Förvirring, påverkat AT Svår smärta Nekros, misstänkt abscess Behov av omläggningar, sårvård Nutritionshjälp

25

26 Behandling Erysipelas Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin  –Vuxna 1 g x 3 i 10 dagar –Barn 12,5 mg/kg/dos x 3 i 10 dagar –Dosera alltid x 3 per dag pga kort T 1/2 Bensylpenicillin  i.v. om ansikte/utbredd/ allmänpåverkan Pc-allergi: Klindamycin K. Dalacin  –Vuxna: 300 mg x 3 –Barn: 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser

27 Bensår Svårläkta sår på underben/fot > 6 veckor Skilj på Kolonisation/Infektion Obs! Skilj från Diabetesfoten

28 Basen i behandlingen Tvätta med vatten Sårrevision vid behov vid nekroser Arteriell insufficiens? Venös insufficiens? Kompressionsbehandling Sår på framsidan av tibia läker nästan aldrig utan kompression hos vuxna

29 Faktorer som ökar indikation för behandling Djup infektion Påverkat allmäntillstånd, tex feber Närhet till senor, leder, proteser Bakomliggande sjukdom Nytillkommen rodnad, värmeökning, sekretion Om du ska antibiotikabeh – Ta odling först Kort behandling 7-10 dagar räcker oftast

30 Diabetesfotsår Angiopati + neuropati + tryck =sår Förebygg sår med bra skor Använd skor – Alltid! Fotvård av god kvalitet

31 Diabetesfotsår Tidig antibiotikabehandling Stafylokockmedel Isoxazolylpenicillin Heracillin , Ekvacillin  i.v. Rekommenderad normaldosering för Heracillin  /Flukloxacillin är minst 1 g x 3 till vuxna för tillräcklig T >MIC och optimal effekt Pc-allergi: Klindamycin; Dalacin  300mg x 3 Långvarig behandling veckor, månader, år Uppföljning radiologi, labvärden (SR), klinik

32 Diabetesfotsår - När IV beh? Feber, allmänpåverkan Behov av revision på operation Plantarabscess Bör täcka in gram pos, gram neg och anaeroba bakterier Piperacillin-Tazobactam Tazocin  3 g x 4 iv alt Meropenem Meronem  0,5 g x 3 iv

33 Radiologi vid diabetessår Slätröntgen osteit (tar > 4 veckor) CT benstruktur Ultraljud abscess MRT mjukdelsengagemang

34 Diabetesfot plantarabscess Revision, nekroser borttages

35

36

37 Behandling av bett Lokal rengöring, rikligt tvätt, spolning Ca 30-50% av kattbett blir infekterade –Djupa punktionsskador Ca 10% av hundbett blir infekterade –Slitskador Stelkrampsskydd kontrolleras vid alla bett

38 Behandling: Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin  Vuxna 1 g x 3 10 dagar Barn: 12.5 mg/kg/dos Alltid x 3 per dag pga kort T 1/2 Amoxicillin T. Amimox  Vuxna 500 -700 mg x 3 Barn 20 mg/kg x 3, 7 dagar vid manifest infektion 5 dagar vid tidigt insatt behandling OBS! Heracillin saknar effekt! Farligt? Pc-allergi, immunsupprimerad person –Övriga preparat ej lika effektiva (Doxyferm  200 mg x1 sedan 100 mg X 1 i 8 dagar, Trim-sulfa till barn) Kattbett med Pasteurella multocida:

39 Capnocytophaga canimorsus liksom stafylokocker som ej är penicillinasbildande, streptokocker förekommer Behandling: Rengöring viktigt Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin  Vuxna 1 g x 3 10 dagar Barn: 12.5 mg/kg/dos Alltid x 3 per dag pga kort T 1/2 Amoxicillin T. Amimox  Vuxna 500-750 mg x 3, 7 dagar vid inf 5 dagar om tidigt insatt beh Hundbett

40 Antibiotikabehandling Ges i praktiken vid djupa katt- och hundbett om det är: I ansikte och på händer (leder, senor) I direkt anslutning till led Immunsupprimerade patienter Kontakt vid försämring!

41 Erytem, blödningar, blåsbildning, ödem Svår Smärta?!

42 Nekrotiserande fasciit  Smärta- oproportionerlig  Diskreta hudförändringar  Svullnad  Konsistensökning  Allmänpåverkan  Färgförändringar i hud  Multiorgansvikt

43 Nekrotiserande fasciit Akut bedömning nödvändig Kontakta Infektionsjour Omedelbar kontakt med Kirurg/ Ortoped Kirurgi – livräddande! ASAP Meropenem Meronem® 1 g x 3 + Clindamycin® 600 mg x 3 iv Överväg IVIG

44 Några avslutande synpunkter Tänk på basala hygienrutiner Ta av förband och titta själv! Innan antibiotikabehandling: tag odling från såret med korrekt teknik Kritisk värdering av odlingsfynd Böld, bursit, paronyki – Använd kniv!


Ladda ner ppt "Hud- och mjukdelsinfektioner Maria Josephson Infektionsläkare Infektionsklinken Helsingborg 141016."

Liknande presentationer


Google-annonser