Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsutbildning - innehåll 1.Hälsomotionens principer och Kondis 2.Kondis grundläggande värden 3.Kondis och försäljningsargument 4.Förmedlingsavtalets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsutbildning - innehåll 1.Hälsomotionens principer och Kondis 2.Kondis grundläggande värden 3.Kondis och försäljningsargument 4.Förmedlingsavtalets."— Presentationens avskrift:

1

2 Organisationsutbildning - innehåll 1.Hälsomotionens principer och Kondis 2.Kondis grundläggande värden 3.Kondis och försäljningsargument 4.Förmedlingsavtalets innehåll 5.Kundföretagens interna marknadsföring och start av Kondis 6. Försäljningens organisering och penningrörelse 7. Kondis – planering av marknadsföringskommuni kationen 2002 8. Underhåll och motivering av försäljningsnätverket (organisationerna och föreningarna)

3 Hälsomotionens principer och Kondis 1. Ur folkhälsans perspektiv -> idrotten bidrar till att upprätthålla hälsan, funktions- och arbetsförmågan -> idrotten kan även bidra till att förebygga sjukdomar (t.ex. astma, förhöjt blodtryck, kranskärlssjukdomar och vuxendiabetes) -> en idrottslig livsstil har en gynnsam inverkan på livslängden

4 2. Sund och trygg motion -> den totala energiförbrukningen är viktigare än motionens intensitet -> det viktigaste är att motionen är regelbunden och fortlöpande -> fritidsmotion och övrig fysisk aktivitet borde förbruka 700- 2000 kcal/vecka, utövas minst 3 gånger i veckan och utgöra ca 40-60 % av den maximala syreupptagningen -> den dagliga motionen på ca 30 min kan också bestå av flera kortare prestationer (t.ex. vardags- och nyttomotion) -> de som tidigare endast motionerat i liten utsträckning och de som har en sämre utgångskondition har i proportion den största fördelen

5 Kondis grundläggande värden 1.Främja unga och vuxnas kondition 2.Motivera till hälsofrämjande nyttomotion och motionsidrott 3.Sporra medborgarna till aktivitet 4.Trygga föreningsverksamheten

6 Vad är Kondis? Ett motionsprogram på Internet som aktiverar unga och vuxna till ett aktivt levnadssätt, motion och sunda levnadsvanor Handikapp, som sjunker då konditionen förbättras och vice versa De som utövar nyttomotion och motionsidrott kan följa med sin konditionen i realtid Finlands Idrotts medlemsorganisationer och föreningar deltar och erhåller den största delen av intäkterna

7 www.kondis.net Ett unikt Kondis-handikappsystem (54-0), som motiverar en att motionera och hålla i gång! Senaste nyheterna inom hälsa och idrott Kostråd och viktkontroll Motionstest och träningsprogram Sidor om hälsa och egenvård Länkar till motion och idrott i Finland Samarbetspartnernas Kondis-erbjudanden

8 Kondis-handikapp 54-0 baserar sig på Finland Idrotts och UKK-Institutets utvecklingsarbete, som bygger på internationella undersökningar om hälsomotion Kondis-handikappet är summan av tre faktorer: 1. Motionsaktivitet/energiförbrukning i veckan (motionsdagbok, 60 %) i förhållande till kroppsvikten 2. Motionsfaktorer (förfrågan eller förhandsuppgifter, 30 %) 3. Kroppens uppbyggnad (förhållandet längd/vikt, 10 %) -> Kondis-handikappet räknas ut på basis av ett medeltal under de 12 senaste veckorna -> Handikappet varierar dagligen med några decimalers noggrannhet

9 Kondis gynnar nyttomotion Du kan välja hur du vill förbruka din energi bland hundratals vardagliga nyttomotioner och motionsidrotter Det avgörande är hur din Kondis utvecklas är hur aktiv du är (60 % av handikappet) Redan en energiförbrukning på 300 kcal i veckan ger dig ett handikapp Du behöver inga obligatoriska konditionstest, det räcker att svara på förfrågan Det är lätt att jämföra sin egen Kondis med referensgruppen Du ansvarar själv för uppföljningen av din Kondis, ingen annan har tillgång till dina uppgifter!

10 Kondis för den aktiva motionären Du kan sänka ditt Kondis-handikapp med vilken motionsgren som helst, du väljer endast intensitetsnivån Kondis fungerar som en träningsdagbok, som du kan uppdatera också via mobilen I stället för att svara på motionsförfrågan kan du ge närmare uppgifter om avlagda konditionstest och dessa beaktas i Kondis Kondis beaktar din idrottsliga aktivitet och varierar dagligen med några decimalers noggrannhet Ett handkapp under 10 kräver en regelbunden energiförbrukning på över 5000 kcal i veckan

11 Kondis i företagen Möjlighet att med hjälp av Kondis aktivera personalen till interna motions- och hälsokampanjer Ett ypperligt motivationsredskap att följa upp aktiviteten mellan motionsaktiviteterna Möjlighet att följa med hur Kondis utvecklas inom olika grupper (t.ex. avdelningar, regioner) Passar hela personalen oberoende av ålder, kön eller konditionsnivå Kräver inte nödvändigtvis en egen Internet-anslutning, eftersom uppdatering är möjlig på offentliga datorer genom att använda sitt eget lösenord

12 Varför skulle jag skaffa mig Kondis? 1.Kondis är en ypperlig motivationsfaktor och stimulerar till aktiv livsföring och motion 2.Kondis följer i realtid med faktorer som påverkar hälsan på lång sikt 3.En stor del av intäkterna går till att utveckla den lokala och riksomfattande idrotten

13 Kondis – en möjlighet för föreningen 40 % av nettoförsäljningsintäkterna av Kondis- produkterna (efter moms och försäkring), ca 33 % av bruttointäkterna kan förenas med sponsorvärvning en möjlighet för junior- och motionsgrupper, som annars har svårt att få publicitet kan säljas till föreningsmedlemmar, medlemmarnas familjer, sponsorer…

14 Kondis – en möjlighet för föreningen Ekonomisk ekvation ur föreningens synvinkel: Försäljning av 25 Kondis-koder till 4 företag -> pris 8 euro/mån/pers = 96 euro/år/pers - moms 22 % - försäkring= 78,7 euro/år/pers -> 78,7 x 4 x 25 = 7870 euro, varav föreningens andel 40 %= 3148 euro * regelbunden årsinkomst * tas oftast inte ur företagets marknadsföringspengar

15 Försäljningens organisering i föreningen 1.Jag meddelar mitt förbund att föreningen vill delta 2.Föreningens representant/er deltar i utbildning arrangerad av förbundet och Finlands Idrott 3.Föreningens Kondis-chef säljer/organiserar försäljningen i föreningen * intern utbildning för försäljningsteamet * teamet består av lagens/träningsgruppernas ansvariga personer, som har grundläggande kunskaper i idrott och tillgång till pc * kan också använda underleverantörer, såsom idrottsinstitut, gym etc.

16 Försäljningsstöd till föreningen 1.Stödmaterial * broschyr (Finlands Idrott) * försäljningsblankett (Finlands Idrott) * PowerPoint-presentation (www.slu.fi/materiaali)www.slu.fi/materiaali 2.Utbildning * förbundens föreningsutbildning * utbildning för pilotföreningar * årliga Kondis-seminarier 3.Försäljningsrapporter/uppföljning

17 Kondis-förmedlingsavtal föreningen ingår ett avtal i fyra exemplar med det lokala företaget; huvudsakligt innehåll: 1. Kundens uppgifter 2. Avtalstid (6 mån, 12 mån, tills vidare, minst 3 mån -> uppsägningstid 1 mån) 3. Antal beställda Kondis-anslutningar, styckepris och totalpris, betalningssätt/företagens faktureringsadress 4. Avtalspartens (person) uppgifter 5. Idrottsföreningens uppgifter 6. Specialförbund, som erhåller förbundets andel 7. Instruktioner om hur blanketten skall returneras 8. Eventuella produktreklamationer

18 Start av Kondis i kundföretaget 1.ProWellness sänder räkningen, de beställda koderna och Kondis-startpaketet 2.Den lokala förmedlaren (person) försäkrar sig om att ovan nämnda försändelse har kommit fram på överenskommen tid 3.Den lokala förmedlaren (person) hjälper vid behov att ”gå igenom” startpaketet (och tillägger möjligen den egna föreningens tjänster till Kondis-verksamheten) 4.Senast en månad före utgången av avtalet försäkrar sig den lokala förmedlaren om att de på bestämd tid uppgjorda avtalen fortsätter

19 Startpaketets innehåll 1.Instruktioner för registrering och aktiv användning av sidorna (sidomodeller bifogade) 2.Kondis Kick Off i företagen (modell) * introduktionstillfälle * Kondis-handikapptävling mellan avdelningarna * utnyttjande av den lokala föreningen 3.Riksomfattande kommunikationsstöd för Kondis och instruktioner för företagets interna och externa kommunikation 4.De viktigaste kontaktuppgifterna 5.De vanligaste frågorna och svaren om Kondis

20 Företag och organisationer bakom Kondis-projektet 1.Finlands Idrott rf - äger Kondis-produkten - har registrerat Kondis-systemet och -koden 2.Sponsor Service Finland Oy - systemets idé och produktutveckling - projektets operativa ledning, företagssamarbete och produktutveckling 3.UKK-Institutet - expertorganisation/produktutveckling 4.ProWellness Oy - programmering, uppdatering, fakturering och produktutveckling 5. Kunto - expertorganisation

21 Kondis förmedlarorganisation Finlands Idrott och dess medlemsorganisationer ansvarar för förmedlingen av Kondis-anslutningarna Medlemsorganisationen (specialförbund o.dyl.) ingår ett avtal med Finlands Idrott, varefter föreningar som hör till det ifrågavarande specialförbundet har rätt at förmedla produkter till gemensamt överenskomna priser Föreningen kan organisera den lokala försäljningen på det sätt den önskar, t.ex. genom att anlita professionella försäljare och/eller idrottsföretag som är specialiserade på företagsidrott Finlands Idrotts regionala organisationer hjälper till att arrangera Kondis-utbildning; försäljningsaktiviteterna varierar regionvis

22 Marknadsföringskommunikation 2002 plan 05.12.2001 / rätten till ändringar förbehålls 1.Riksomfattande information - tryckta medier/persongäster + spalter - radiostationer/persongäster + motionstips + program - tv/magasinprogram 10 x 30 min vår och/eller höst 2.Riksomfattande marknadsföring - avtalade medier/kampanjer - broschyrer 30.000 st - försäljningsblanketter 30.000 st - Finlands Idrotts publikationer - Medlemsorganisationernas publikationer

23 Marknadsföringskommunikation 2002 3.Internet - avtalsoperatörens synlighet - företagens och organisationernas länkar - besökare av de avgiftsfria sidorna 4.Kondis-promotionsturné - de 4-6 största städerna vår/höst - landskapscentren sommar/vinter - genomförs utgående från kommunernas aktivitet

24 Motivering av förmedlarnätverket Fördelning av intäkterna från den skattefria andelen exklusive försäkring: 1. Lokal förening 40 % 2. Specialförbund/medlemsorganisation 10 % 3. Kondis-projektet 20 % - Finlands Idrott 15 % inklusive kostnader för marknadsföring o.dyl. - Sponsor Service 5 % inklusive kostnader för projektledning 4. ProWellness 30 % - uppbyggnad av Kondis-programmet - upprätthållande, uppdatering och fakturering

25 Motivering av förmedlarnätverket 1.Finlands Idrotts medlemsorganisationer - den bästa organisationen/Kondis-chefen belönas årligen 2. Finlands Idrotts regionala organisationer - den bästa regionen belönas årligen 3.Föreningar - de bästa föreningarna/förmedlarna belönas årligen 4.Kondis-seminarium en gång om året - belöningar och motiveringar - utbildning och produktutveckling

26 Avgiftsfria Pin-koder till förfogande riksdagsledamöter100 övriga VIP:ar 100 medier200 samarbetsföretagens kunder 1000 medlemsorganisationer som ingår avtal300 (personal/x st/organisation) föreningar som ingår avtal 200 (1 st/förening)


Ladda ner ppt "Organisationsutbildning - innehåll 1.Hälsomotionens principer och Kondis 2.Kondis grundläggande värden 3.Kondis och försäljningsargument 4.Förmedlingsavtalets."

Liknande presentationer


Google-annonser