Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Djupa borrhål – genomlysning och utfrågning Saida Laârouchi Engström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Djupa borrhål – genomlysning och utfrågning Saida Laârouchi Engström."— Presentationens avskrift:

1 Djupa borrhål – genomlysning och utfrågning Saida Laârouchi Engström

2 KASAM-hearing 14-15 mars 2007 2 Representanter för SKB Borrteknik - Torbjörn Hugo-Persson, Anders Odén och Per Tengborg Kärnteknisk säkerhet under drift – Bengt Lönnerberg Långsiktig säkerhet – Allan Hedin, Bertil Grundfelt och Marie Wiborgh Glaciation – Jens-Ove Näslund Drygt 20 SKB-representanter med olika expertkompetens, bland andra:

3 KASAM-hearing 14-15 mars 2007 3 Teknisk utformning av ett slutförvar med djupa borrhål och långsiktig säkerhet Innehåll: Saida Laârouchi Engström – bakgrund Erik Setzman – konceptet djupa borrhål Jens-Ove Näslund – osäkerheter vid externa störningar

4 KASAM-hearing 14-15 mars 2007 4 Under lång tid … FoU-program 86 och FoU-program 89 PASS (Project on Alternative Systems Study), 1993 Systemanalys. Val av strategi och system för omhändertagande av använt kärnbränsle, 2000 Förvarsalternativet djupa borrhål. Innehåll och omfattning av Fud-program som krävs för jämförelse med KBS-3-metoden, 2000 Djupa borrhål - Status och analys av konsekvenserna vid användning i Sverige, 2006 Under 20 års tid har SKB utrett och redovisat arbetet andra metoder:

5 KASAM-hearing 14-15 mars 2007 5 Slutsatser från arbetet med djupa borrhål Ny kunskap har framkommit, till exempel vad gäller borrteknik Konceptet djupa borrhål är förknippat med grundläggande svagheter, som vi inte ser att fortsatt forskning och utvecklingsarbete skulle ändra på Djupare garanterar inte större säkerhet!

6 KASAM-hearing 14-15 mars 2007 6 Gemensam syn på förutsättningar för omhändertagande av använt kärnbränsle Slutförvaras på ett säkert sätt Tas omhand inom landet Olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall ska förhindras Säkerheten ska vila på flera barriärer Hanteringen ska vara kontrollerad i alla led (djupförsvar) Otillbörliga bördor på kommande generationer ska undvikas

7 KASAM-hearing 14-15 mars 2007 7 Kärnbränsleprojektet ” SKB:s syfte är att bygga, driva och försluta ett slutförvar med fokus på säkerhet, strålskydd och miljöhänsyn. Slutförvaret utformas så att olovlig befattning med kärnbränsle förhindras, både före och efter förslutning. Den långsiktiga säkerheten ska baseras på ett system av passiva barriärer. Slutförvaret är avsett för använt kärnbränsle från de svenska kärnreaktorerna och ska skapas inom Sveriges gränser med frivillig medverkan av berörda kommuner. Slutförvaret ska etableras av de generationer som dragit nytta av de svenska kärnreaktorerna och utformas så att det, efter förslutning förblir säkert utan underhåll eller övervakning.”


Ladda ner ppt "Djupa borrhål – genomlysning och utfrågning Saida Laârouchi Engström."

Liknande presentationer


Google-annonser