Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi Att minska mängden farliga ämnen i människors vardag Tomas Östberg 2010-11-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi Att minska mängden farliga ämnen i människors vardag Tomas Östberg 2010-11-18."— Presentationens avskrift:

1 Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi Att minska mängden farliga ämnen i människors vardag
Tomas Östberg

2 Jegreliusinstitutet Visionen är att bidra till tryggare miljöer i människors vardag. Vi handleder företag i kemikaliefrågor, driver projekt och stöttar kommuner och landsting i teknikupphandlingar Vi arbetar tillsammans med konsumenter, företag och offentlig sektor för att stimulera efterfrågan och produktion av giftfria produkter.

3 Kemikalier en storindustri!
Global kemikaliehandel ökade med 14% per år under 2000-talet För endast 14% av >2000 högvolymkemikalier finns fullgod information gällande toxiska egenskaper December 2007 fanns kemiska produkter på den svenska marknaden Ca 8000 nya produkter registrerades 2007 HPVC > 1000 ton/år och land För att fylla ny ”behov” som skapats - Ökat kemikalieantal, nya kemikalier, komplexa blandningar Trots att Kina har anpassat kemikalie- elektroniklagstiftning efter EU så var 50% (2006) av anmälda produkter till RAPEX (konsumentprodukters skadlighet) från Kina

4 Age-standardized (world standard population) incidence of testicular cancer by year of diagnosis, country, and histological type. Richiardi L et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004;13: 4

5 Några aktuella problemkemikalier
Perfluorerade ämnen Bromerade flamskyddsmedel Ftalater Bisfenol A Bakgrundsdokumenten från teknikupphandlingsprojektet delas ut

6 Vi vill motverka denna trend genom att arbeta med tillämpad Grön kemi!
Att genom produktdesign minimera exponering och spridning av farliga ämnen i samhället, utan att ge avkall på produkternas funktion och kvalitet. Att produkter ska designas för att minimera uppkomst av avfall och underlätta återanvändning och återvinning. Att där det är tekniskt möjligt använda förnyelsebara råvaror. Tillämpad Grön kemi innebär för oss att produkter designas och tillverkas på ett så miljövänligt sätt som möjligt, med fokus på de kemiska processerna. Genom att undvika farliga ämnen i produktionen och nyttja förnyelsebara råvaror minskas mängden farliga ämnen i människors vardag och vi kommer närmare ett hållbart samhälle. Jegrelius fokus är att ge stimulans för ökad efterfrågan och utbud av nya giftfria produkter med hög miljöprestanda. På så sätt får vi produkter som är säkrare för både människor och miljön.

7 Exempel på saker vi gör…
Grön upphandling Interna miljöprojekt Teknikupphandling Referensmiljöer Lyfta aktuella problem Hjälpa privatpersoner mot smart konsumtion

8 Exempel på saker vi gör…
Grön upphandling Interna miljöprojekt Teknikupphandling Referensmiljöer Lyfta aktuella problem Hjälpa privatpersoner mot smart konsumtion

9 Fokus på PVC och ftalater inom landstinget 2007-2009
Kartläggning Enkätundersökning Seminarier Informationsblad till beställare Uppföljning undersökningshandskar 6,5 ton ftalater varav undersökningshandskar stod för 5 ton

10 Jämtlands läns landstings användning av undersökningshandskar.
Mellan 2008 och 2009 utfördes informationsarbete med syfte att minska användningen av vinylhandskar med ftalater. Trots att den totala förbrukningen av undersökningshandskar har ökat, har landstinget under den studerade halvårsperioden genererat 1800 kg mindre ftalater jämfört med samma tidsperiod året innan. Om landstinget i stället skulle fortsatt med samma köpmönster som tidigare skulle mängden ftalater i stället ökat med 3000 kg.

11 Landstinget Kommunen Företag
Trots att den totala förbrukningen av undersökningshandskar har ökat, har landstinget under den studerade halvårsperioden genererat 1800 kg mindre ftalater jämfört med samma tidsperiod året innan. Om landstinget i stället skulle fortsatt med samma köpmönster som tidigare skulle mängden ftalater i stället ökat med 3000 kg.

12 Bisfenol A i kvitton Bifenol A är ett hormonstörande ämne
Förbjudet i nappflaskor i några länder Ouppmärksammat i kvitton Analyser för att bekräfta vår misstanke

13 Vi fann mycket höga halter….

14 Vad är då nyttan….. Vi vill skapa debatt
Konsumenter har rätt till information Konsumenter har rätt att göra aktiva val Det finns alternativ Coop, ICA och Axfood ska byta kvitton Vi arbetar vidare tillsammans med Länstrafiken

15 Det är svårt att vara konsument…
Miljömärkning finns inte för alla produkter Varor (elektronik, plastsaker, möbler) har inte någon innehållsdeklaration Även välinformerade har svårt att veta Det finns få guider för att ”konsumera smart”

16 Smartare konsumtion Projekt med fem familjer
Minska flödet av oönskade ämnen Kvitton, hembesök, intervjuer och XRF-analys

17

18

19 Vad kan man själv göra? Välj miljöanpassat tex miljömärkt
Försöka vara informerad Konsumera mindre Minimera användning av rengöringsmedel Tvätta kläder innan användning Undvik polykarbonatplast i nappflaskor Undvik värma mat i plastlådor

20 Tack för mig…. Tomas Östberg Substitution och Riskbedömning Jegrelius - Institutet för tillämpad Grön kemi Jämtlands läns landsting Ösavägen 14 S Ås, Sweden Tfn: Fax: Mobil:

21

22 Nonylfenol i importerad textil (DN, 070911)

23 (MiljöRapporten )

24 Farlighet x Exponering = Risk
Farlighet  inneboende egenskaper så som toxicitet, reaktivitet m.m. Exponering  Typ av produkt, användningsområde, vem som exponeras m.m.

25 Svampar vs Kemikalier

26 Vilka ämnen riskerar att påverka oss människor?
Vad finns i våra kroppar? Vad påverkar? Livsstil, ålder, kön m.m. Vad finns i modersmjölken? Hur farliga är de? Hur farliga är de i kombination? Hur farlig är den totala belastningen? Svårt att veta de tre sista punkterna Flera otäcka undersökningar de senaste åren

27 Kemikaliepolitikens dilemma
Databrist och vetenskaplig osäkerhet ger handlingsförlamning Underutvecklad försiktighetsprincip Ibland högre bevisbörda på substitut

28 Mormor, mor och barn från 12 EU-länder
Generations X WWF 2006 Mormor, mor och barn från 12 EU-länder 107 kemikalier, persistenta & bioackumulerande varav många återfinns i vanliga konsumentprodukter och andra har varit förbjudna i årtionden

29 Totalhalt av analyserade klorerade pesticider (OCP) och PCB-kongener i blodserum för tre generationer (WWF, 2005). Gamlasynder-kemikalier PCB förbjöds på 70-talet KOLLA UPP Klorerade DDT mfl börbjöds på talet KOLLA UPP

30 Halt av analyserade bromerade flamskyddsmedel i helblod för tre generationer (WWF, 2005).
Ökad användning bla pga ökad konsumtion av elektronik Några har förbjudits under 2000-talet Skillnader kan även bero på livstil (elektronikanvändning) och amning

31 Totalhalt av analyserade perfluorerade ämnen (PFC) och och myskämnen i helblod för tre generationer (WWF, 2005). Nya kemikalier Fluorerade upfanns på 50-talet, anv. ööade på 80-90talet PFOS har förbjudits under 2000-talet KOLLA UPP

32 Bromerade flamskyddsmedel [pmol/g lipider] i bröstmjölk i Stockholm (Fängström et al. 2005) Undersökning utförd av Miljömedicin på Karolinska tillsammans med Naturvårdsverket Mjölk från bröstmjölkscentralen KOLLA UPP vilka andra ämnen som har undersökts

33 Vilka Exponeringsvägar finns?
Via vår föda Partiklar i inomhusluft Emission från produkter Luftföroreningar från industri Vattenföroreningar från avfall på deponi

34 Consuming Chemicals Greenpeace
Studie utförd av Greenpeace 2003 100 hushåll i UK och 10 hushåll i Danmark, Finland, Frankrike, Spanien och Sverige 8 ftalater 3 alkylfenoler 1 klorerad praffin 8 organiska tennföreningar 16 PBDE 7 PBB 1 HBCD 2 TBBP-A (totalt 26 flamskyddsmedel Tot 46 ämnen

35 I vilka produkter finns alla dessa farliga ämnen?
Elektronik Textilier Leksaker Plastprodukter Hushållskemikalier – lim, färg m.m.

36 Fluorerade miljögifter i allväderskläder
2006. Undersökning av misstanken att syntetiska andningskläder levereras impregnerade med fluorerade ämnen 30 florerade ämnen analyserades Polarn och Pyret (finetex), Peak Performance (goretex), Helly Hansen (hellytech), Everest (TCS waters Tygprov  yta  extraktion  mg/cm2

37 Perfluorerade ämnen i allväderskläder (Svenska Naturskyddsföreningen, 2006)
SNFs jämförelse i rapporten: ”Beräknat som totalhalt av alla analyserade fluorerade kemikalier (summa PFAS), hittades nivåer upp till 5500 ng/g. I en nordisk rapport framhöll att de hittat mycket höga PFAS-nivåer i lakvatten från avfallsdeponier, upp till 1000 ng/l. Baserat på våra resultat kan man grovt uppskatta att en enda jacka skulle kunna förorena runt 2000 liter vatten till denna nivå” I en jacka :2000L x 1000ng/L = 2mg I globen: 2mg / m3 = 0,359ng/m3 = 359pg/m3

38 Vad påverkar användning och kemikalieflöden i samhället?
Marknadens önskemål Lagstiftning Möjliga alternativ – pris, funktion m.m. Kunskap Råvarupriser Etc.

39

40

41 > 100 ppm noteras och redovisas
Tabell 1: Bedömningsmall för produkter baserat på lågt, medium eller högt innehåll av potentiellt farliga ämnen enligt Tabell 2. Lågt innehåll av farliga ämnen Medium innehåll av farliga ämnen Högt innehåll av farliga ämnen Ingen detektion eller låga halter av bly, kadmium, arsenik, brom och kvicksilver. Ej PVC En eller flera ämnen så som bly, kadmium, arsenik och/eller kvicksilver i medium halter, och/eller består av PVC-plast. Låg halt av brom. En eller flera ämnen så som bly, kadmium, arsenik, brom och/eller kvicksilver i höga halter. Tabell 2: Koncentrationsgränser för vissa utvalda ämnen. Ämne Låg [ppm] Medium [ppm] Hög [ppm] Bly ≤ 40 > 300 Kadmium > 100 Kvicksilver Arsenik Klor/PVC ≤ 10000 > 10000 Brom ≤ 1000 > 1000 Antimon > 100 ppm noteras och redovisas Tenn Krom


Ladda ner ppt "Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi Att minska mängden farliga ämnen i människors vardag Tomas Östberg 2010-11-18."

Liknande presentationer


Google-annonser