Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi Att minska mängden farliga ämnen i människors vardag Tomas Östberg 2010-11-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi Att minska mängden farliga ämnen i människors vardag Tomas Östberg 2010-11-18."— Presentationens avskrift:

1 Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi Att minska mängden farliga ämnen i människors vardag Tomas Östberg 2010-11-18

2 Jegreliusinstitutet Visionen är att bidra till tryggare miljöer i människors vardag. Vi handleder företag i kemikaliefrågor, driver projekt och stöttar kommuner och landsting i teknikupphandlingar Vi arbetar tillsammans med konsumenter, företag och offentlig sektor för att stimulera efterfrågan och produktion av giftfria produkter.

3 Kemikalier en storindustri! Global kemikaliehandel ökade med 14% per år under 2000-talet För endast 14% av >2000 högvolymkemikalier finns fullgod information gällande toxiska egenskaper December 2007 fanns 72000 kemiska produkter på den svenska marknaden Ca 8000 nya produkter registrerades 2007

4 Age-standardized (world standard population) incidence of testicular cancer by year of diagnosis, country, and histological type.

5 Några aktuella problemkemikalier Perfluorerade ämnen Bromerade flamskyddsmedel Ftalater Bisfenol A

6 Vi vill motverka denna trend genom att arbeta med tillämpad Grön kemi! Att genom produktdesign minimera exponering och spridning av farliga ämnen i samhället, utan att ge avkall på produkternas funktion och kvalitet. Att produkter ska designas för att minimera uppkomst av avfall och underlätta återanvändning och återvinning. Att där det är tekniskt möjligt använda förnyelsebara råvaror.

7 Exempel på saker vi gör… Grön upphandling Interna miljöprojekt Teknikupphandling Referensmiljöer Lyfta aktuella problem Hjälpa privatpersoner mot smart konsumtion

8 Exempel på saker vi gör… Grön upphandling Interna miljöprojekt Teknikupphandling Referensmiljöer Lyfta aktuella problem Hjälpa privatpersoner mot smart konsumtion

9 Fokus på PVC och ftalater inom landstinget 2007-2009 Kartläggning Enkätundersökning Seminarier Informationsblad till beställare Uppföljning undersökningshandskar

10 Jämtlands läns landstings användning av undersökningshandskar. Mellan 2008 och 2009 utfördes informationsarbete med syfte att minska användningen av vinylhandskar med ftalater.

11 Landstinget Kommunen Företag

12 Bisfenol A i kvitton Bifenol A är ett hormonstörande ämne Förbjudet i nappflaskor i några länder Ouppmärksammat i kvitton Analyser för att bekräfta vår misstanke

13 Vi fann mycket höga halter….

14 Vad är då nyttan….. Vi vill skapa debatt Konsumenter har rätt till information Konsumenter har rätt att göra aktiva val Det finns alternativ Coop, ICA och Axfood ska byta kvitton Vi arbetar vidare tillsammans med Länstrafiken

15 Det är svårt att vara konsument… Miljömärkning finns inte för alla produkter Varor (elektronik, plastsaker, möbler) har inte någon innehållsdeklaration Även välinformerade har svårt att veta Det finns få guider för att ”konsumera smart”

16 Smartare konsumtion Projekt med fem familjer Minska flödet av oönskade ämnen Kvitton, hembesök, intervjuer och XRF- analys

17

18

19 Vad kan man själv göra? Välj miljöanpassat tex miljömärkt Försöka vara informerad Konsumera mindre Minimera användning av rengöringsmedel Tvätta kläder innan användning Undvik polykarbonatplast i nappflaskor Undvik värma mat i plastlådor

20 Tack för mig…. -------------------------------------------------------- Tomas Östberg Substitution och Riskbedömning Jegrelius - Institutet för tillämpad Grön kemi Jämtlands läns landsting Ösavägen 14 S-836 94 Ås, Sweden Tfn: 063-14 73 84 Fax: 063-14 73 14 Mobil: 070-359 73 16 tomas.ostberg@jll.se www.jegrelius.se --------------------------------------------------------

21

22 Nonylfenol i importerad textil (DN, 070911)

23 (MiljöRapporten 2010-06-30)

24 Farlighet x Exponering = Risk

25 Svampar vs Kemikalier

26 Vilka ämnen riskerar att påverka oss människor? Vad finns i våra kroppar? Vad påverkar? Livsstil, ålder, kön m.m. Vad finns i modersmjölken? Hur farliga är de? Hur farliga är de i kombination? Hur farlig är den totala belastningen?

27 Kemikaliepolitikens dilemma Databrist och vetenskaplig osäkerhet ger handlingsförlamning Underutvecklad försiktighetsprincip Ibland högre bevisbörda på substitut

28 Generations X

29 Totalhalt av analyserade klorerade pesticider (OCP) och PCB-kongener i blodserum för tre generationer (WWF, 2005).

30 Halt av analyserade bromerade flamskyddsmedel i helblod för tre generationer (WWF, 2005).

31 Totalhalt av analyserade perfluorerade ämnen (PFC) och och myskämnen i helblod för tre generationer (WWF, 2005).

32 Bromerade flamskyddsmedel [pmol/g lipider] i bröstmjölk i Stockholm 1980-2004. (Fängström et al. 2005)

33 Vilka Exponeringsvägar finns? Via vår föda Partiklar i inomhusluft Emission från produkter Luftföroreningar från industri Vattenföroreningar från avfall på deponi

34 Consuming Chemicals Greenpeace

35 I vilka produkter finns alla dessa farliga ämnen? Elektronik Textilier Leksaker Plastprodukter Hushållskemikalier – lim, färg m.m.

36 Fluorerade miljögifter i allväderskläder

37 Perfluorerade ämnen i allväderskläder (Svenska Naturskyddsföreningen, 2006)

38 Vad påverkar användning och kemikalieflöden i samhället? Marknadens önskemål Lagstiftning Möjliga alternativ – pris, funktion m.m. Kunskap Råvarupriser Etc.

39

40

41 Tabell 1: Bedömningsmall för produkter baserat på lågt, medium eller högt innehåll av potentiellt farliga ämnen enligt Tabell 2. Lågt innehåll av farliga ämnen Medium innehåll av farliga ämnen Högt innehåll av farliga ämnen Ingen detektion eller låga halter av bly, kadmium, arsenik, brom och kvicksilver. Ej PVC En eller flera ämnen så som bly, kadmium, arsenik och/eller kvicksilver i medium halter, och/eller består av PVC-plast. Låg halt av brom. En eller flera ämnen så som bly, kadmium, arsenik, brom och/eller kvicksilver i höga halter. Tabell 2: Koncentrationsgränser för vissa utvalda ämnen. Ämne Låg [ppm] Medium [ppm] Hög [ppm] Bly≤ 4041 - 299> 300 Kadmium≤ 4041 - 100> 100 Kvicksilver≤ 4041 - 100> 100 Arsenik≤ 4041 - 100> 100 Klor/PVC≤ 10000> 10000 Brom≤ 1000> 1000 Antimon> 100 ppm noteras och redovisas Tenn> 100 ppm noteras och redovisas Krom> 100 ppm noteras och redovisas


Ladda ner ppt "Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi Att minska mängden farliga ämnen i människors vardag Tomas Östberg 2010-11-18."

Liknande presentationer


Google-annonser