Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstärkt hembesök BVC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstärkt hembesök BVC"— Presentationens avskrift:

1 Förstärkt hembesök BVC
Styrgruppsmöte Vänersborg / Per Möllborg, Barnhälsovårdsöverläkare, Verksamhetschef Närhälsan, Fyrbodal

2 Antal nyfödda Vänersborg
: 367 Minskning jfrt föreg år 13,4 % (FBD 3,1 %) Dalsland 396. 2011: 424 2010: 458 2009: 414 2008: 435 2007: 417 Snitt: 420

3 Varför? Hypotes att med tidig hälsopromotiv och primärpreventiv insats öka psykisk hälsa och minska framtida ohälsa hos föräldrar och barn. Finns några internationella studier som visat att tidiga hembesök haft långsiktig positiv effekt (Australien,Finland.) Inga studier har gjorts i Sverige.

4 Bakgrund hembesök Målsättning är att alla förstagångsföräldrar skall erbjudas hembesök i Vänersborg. Projektet startade 2011 och hembesöken varierade i Vbg mellan % för barn födda 2010, förstagångsföräldrar % 2012 fick 86 % av förstagångsföräldrar hembesök, 72 % av samtliga nyblivna föräldrar-klar förbättring! Målsättning inskrivet som kvalitetsindikator i KoK och Vg-regionens verksamhetsbeskrivning är 95 % av förstagångsföräldrar, 80 % flergångsföräldrar. Vargöns BVC 100 % av förstagångsföräldrar, 98 av alla…Torpa 100 % resp 98 %....Fantastiskt! Nordstans BVC 100%, Vänerparken 65 % och Brålanda 86 %.

5 Hur? Under barnets första levnadsår erbjuds två extra hembesök utöver det som erbjuds vid hemkomst från BB. Tidpunkt och innehåll har arbetas fram i arbetsgruppen-bestämt till 4 mån resp 9 mån ålder. Innehållet spegla både fysiska, hälsomässiga, psykologiska faktorer samt förstärka glädjen över att vara föräldrar. Ej identifiera ”riskbarn” men ge föräldrar tydlig information om var hjälp finns att få vid problem.

6 Hur forts…… Arbetsgruppen har utarbetat manual för 4 resp 9 mån. besöket som man följer ”med känsla”. Innehållet utarbetats tvärprofessionellt (läkare-ssk-psykolog-socionom). Sirius familjecentral och Vargöns BVC deltagande. Samtliga BVC enheter fick erbjudande delta men koncentrering nämnda två. Förstärkta hembesök genomfördes under 2011. Ersättning utgått för arbetstid från modellområdesprojektet till deltagande BVC/familjecentral. Budget 200 tkr, samt 50 tkr uppföljning, utvärdering-ekonomi ”hållts” utan problem. Antal födda barn 2010 Vargön 72 barn, Sirius 88.

7 4 mån hembesök-innehåll
Anknytning, barns utveckling Sömn-mat Infektioner; när söka sjukvård, basalt om feber, snuva mm Egenvårdsväska ”lämpligt ha hemma” visas Olycksfallsprevention Nyblivna föräldrarollen-fokus på det positiva Om problem-vart vänder man sig

8 9 mån hembesök-innehåll
Mat, sömn, gränssättning…. Prevention-ny ålder…kryper och snart gående… Utvecklingspsykologi, språk-kommunikation Hur hantera skrik, gråt mm-förebygga våld Fokusera på positiva föräldraupplevelsen och relationsstärkande ”råd”. Om problem-vart vänder ni er. Föräldrastöd i Vänersborg; information.

9 Logistik Jan 2011; informationsbrev om projektet delas ut till vartannat nyblivet föräldrapar Maj 2011; första 4-mån besöken Okt 2011; första 9-mån besöken Apr 2012; sista 4-mån besöken Sep 2012; sista 9 mån besöken Hösten 2012, vinter 2013 enkät med påminnelse Sommaren 2013 utvärdering , statistisk bearbetning. Hösten 2013 avslut med styrgrupp, föräldrabrev.

10 Målsättning i projektupplägget
Aktivt få med båda föräldrar vid val av hembesökstid-genusperspektiv! Majoriteten av tillfrågade säger ja till erbjudandet! Hög svarsfrekvens vid utvärdering! Kontinuitet i möjligaste mån på utförare dvs samma BVC ssk vid varje hembesök! Samtliga fyra saker har vi lyckats med!

11 Uppföljning Kontrollgrupp vanligt hembesök.
Mäta olika indikatorer avseende psykisk hälsa barn-föräldrar. Använda mål och mätningskompetens utifrån modellområde. Göras ”kortsiktigt” och förhoppningsvis långsiktig uppföljning-när barnen är 4 år? Krävs etiskt godkännande? -svar nej, kvalitetsförbättrande utvecklingsarbete. Vid långsiktig uppföljning, forskningsprojekt sannolikt krav etiskt godkännande.

12 Om hypotes håller…”win to win”...
Barn och föräldrar visar på ökad psykisk hälsa-humanistisk vinst Färre vårdkontakter-sjukvården vinnare Färre förskole och skolproblem-kommunen vinnare (skolförvaltning) Färre psykosociala problem eller insatser mycket tidigare vid problem-kommunen vinnare (soc.förvaltning)

13 Hur gick det då?

14 Tankar framtiden…… Vänersborg profileras som barnkommun?
Kostnad om alla föräldrar erbjuds ett extra hembesök, ca 350 tkr/år. Två extra ca 700 tkr. Invandrare ännu större nytta? Upp till 6 år? Värderas gentemot minskade kostnader frånvaro förskola, ökad psykisk hälsa, färre separationer, mindre behov elevhälsa mm-fortfarande hypotes. Socioekonomiska bokslut (Nilsson-Wadeskog)..modellområde…Tre nämnds samverkan…antalet placerade ungdomar…osv

15 Hälso och sjukvården….. Socialstyrelsen kommer under hösten 2013 med ett vägledningsmaterial för barnhälsovården. I detta dokument värnar man om hembesöken utifrån så mycket positiv erfarenhet och föreslår ett ytterligare generellt hembesök vid 8-9 mån ålder…. Vi inom barnhälsovården i Vg regionen kommer försöka få detta ”antaget” i Krav och Kvalitetsboken (KoK) inför reviderande 2015 verksamhetsår.

16


Ladda ner ppt "Förstärkt hembesök BVC"

Liknande presentationer


Google-annonser