Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap"— Presentationens avskrift:

1 Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap
Synintryck kläs i ord Kulturbundenhet Tidsberoende Man behöver kunskap om tecken i bild Porträttet avbildar kvinnan från brösthöjd med ett avlägset landskap som bakgrund. Någon gång efter Leonardos död beskars målningen - där modellen ursprungligen flankerades av två kolumner vars lägre delar fortfarande kan skönjas i målningen. Gestalten kan inskrivas i en pyramidform med hennes sammanhållna händer som pyramidens ena hörn. Hennes bringa, hals och ansikte lyser i samma mjuka ljus som hennes händer. Ljuset ger en balans mellan den underliggande geometrin och ytverkan. I hennes berömda leende, som passar väl in i den geometriska kompositionen, har Sigmund Freud sett konstnärens erotiska förhållande till sin mor. Andra har beskrivit det som både oskuldsfullt och inbjudande. Många forskare har försökt förklara varför leendet har uppfattats på så olika sätt av olika betraktare och förklaringarna varierar mellan försök till rent vetenskapliga teorier om våra ögons beskaffenhet och mer psykoanalytiska idéer om Mona Lisas identitet och känslor. Margaret Livingstone, professor vid Harvard-universitetet, menar att leendet är målat så att det framför allt framträder i det perifera synfältet som är bäst lämpat för att uppfatta skuggor. Enligt denna teori uppstår ansiktets dynamik därför att betraktaren bara uppfattar leendet då han eller hon betraktar andra delar av bilden.[3] Christopher Tyler och Leonid Kontsevich vid Smith-Kettlewell Eye Research Institute i San Francisco har argumenterat för att leendets ombytliga natur ska bero på de små variationer som orsakas av normalt brus i människans öga.[4] Dina Goldin vid Brown University menar, å sin sida, att Leonardo genom den subtila plasticiteten i Mona Lisas ansikte skickligt lyckats återge ansiktsmusklerna i dynamiska positioner så att betraktaren själv omedvetet "skapar" rörelser i hennes ansikte vilket uppfattas som att leendet förstärks och ständigt förändras.[5] Porträttet är ett av de första som avbildar modellen framför ett fiktivt landskap och trots att det kan uppfattas som egentligen tämligen konventionellt har, förutom leendet, även det harmoniska mötet mellan modellen och landskapet i bakgrunden gjort bilden till en av konsthistoriens mest omtyckta och analyserade. Bilden behärskas av en harmonisk balans mellan detaljrikedom och den atmosfär som Leonardos sfumatoteknik åstadkommer. De sensuella kurvorna i Mona Lisas hår och kläder återkommer i det böljande landskapets dalar och floder. Djupet i bilden som skapats genom luftperspektiv förstärktes av kontrasten mot den loggia som ursprungligen omgav Mona Lisa. Att landskapet till vänster och höger om modellen tycks befinna sig på olika höjd har lett till hypotesen att hela landskapet utgör ett senare tillägg. Den lugna harmonin i bilden, den dramatiska kontrasten mellan ljusa och mörka partier är välkända kännemärken för Leonardos konst och återspeglar också konstnärens föreställning om en kosmisk länk mellan människan och naturen. Målningen har restaurerats vid flera tillfällen och genom röntgenundersökningar har man kunnat konstatera att det finns åtminstone tre Mona Lisa dolda under den synliga. Poppelpannån under målningen har på senare tid uppvisat allt fler tecken på tilltagande sönderfall, vilket väckt oro för konstverkets framtid.

2 Visuell läsförståelse
”En bild säger ofta mer än tusen ord” Bilden är ett kommunikationsmedel jmf. verbal kommunikation 2/3 av all kommunikation är non-verbal Universellt språk: skratt, gråt, peka, kela, stirra mm Seendet kommer före orden Seendet är viktigt, särskilt för att tolka ansiktsuttryck och kroppspråk

3 MOTIV OCH INNEHÅLL BESKRIV BILDEN:Vad för slags bild? Vem är konstnären? Har bilden något namn? Var har den publicerats? Vilket är motivet? Vad vi ser vi i bilden är motivet Innehållet är det budskap konstnären vill förmedla I en del bilder är innehåll och motiv detsamma

4 Komposition - Balans – symmetri, asymmetri - Rörelse - Rytm - Kontrast
Kompositionen är en plan eller ett arrangemang av de enskilda elementen i ett konstverk. Målet med kompositionen är att välja och placera elementen ändamålsenligt för att bilden skall kommunicera med betraktaren.

5 Analys av kompositionen
De visuella elementen är: Linjer Former - ytor Ljus - skugga Färger Bildperspektiv Beskärning Bildvinkel Rumsbildning Composition is the plan, placement or arrangement of the elements of art in a work. The general goal is to select and place appropriate elements within the work in order to communicate ideas and feelings with the viewer. It is the primary element in photography and an important concern in drawing. The visual elements (the vocabulary with which the visual artist composes) are: Texture--surface qualities which translate into tactile illusions Direction--visual routes which take vertical, horizontal or diagonal paths Size--the relative dimensions and proportions of images or shapes to one another The primary elements of composition within a picture are: The area within the picture used for the illustration. The perspective, relating to spatial arrangements of objects within a picture, creating depth of field or giving the illusion of dimension or depth on a two-dimensional surface. The line or direction followed by the viewer's eye when they observe the image. The value, or degree of lightness and darkness, used within the picture. The artist determines what the points of focus of the art will be, and composes the work accordingly. The eyes of the viewer will then tend to linger over these points of focus. The illustration can be arranged in a harmonious whole that works together to produce a statement. Composition VII, Målad 1913 då Kandinsky levde i München.

6 Linje Den visuella stigen som leder blicken i en bild
Line--the visual path that enables the eye to move within the piece Den visuella stigen som leder blicken i en bild Horisontal, vertikal, diagonal etc. Fri linje Linjen uttrycker känslor, stämningar och rörelser

7 Gyllene snittet En matematisk formel för proportioner i en bild
Utvecklades av grekerna. Da Vinci räknade ut att mänskokroppens proportioner stod i detta förhållande Den mindre delen förhåller sig till den större som den större till hela sträckan 1:0,618 eller 3:5 = 5:8 Venus de Milo (Venus Milo) är en antik grekisk skulptur som föreställer den grekiska kärleksgudinnan Afrodite, som i Rom benämndes Venus. Venusskulpturen påträffades 1820 på den grekiska ön Melos (italienska Milo) i Egeiska havet. Idag står den på Louvren i Paris. Enligt en konstnärs öga delar midjan på skulpturen kroppen i den proportionen som kallas för gyllene snittet. Venus de Milo är gjord av vit marmor. Skulpturen är 204 centimeter hög och dateras till cirka 130 f.Kr. Man tror att konstnären är Alexandros från Antiochia.

8 Tredelning Rule of thirds: Note how the horizon falls close to the bottom grid line, and how the dark areas are in the left third, the overexposed in the right third.

9 Form Ytor som definieras av konturer – geometriska eller organiska
Två- eller tredimensionella former Shape--areas defined by edges within the piece whether geometric or organic

10 Kontur – Yta Teckning byggs upp med hjälp av kontur och yta
Konturer finns inte i verkligheten men de är ett sätt att framställa den Ytan kan ha egenskaper såsom valör och materialkänsla Linjen är ett uttrycksfullt medel. Den kan vara stark, svag, rofylld, levande.

11 Ljus - skugga En skuggad yta ger djup åt teckningen
En ren valörteckning saknar konturer Valör = graden av ljushet – mörkhet Använd hela gråskalan då du tecknar dvs svart, mörkgrått, grått, ljusgrått, vitt

12 FÄRG Grundfärger Mellanfärger Komplementfärger Kalla / varma
Color--hues with their various values and intensities

13 Rumsbildning Omättade färger Perspektiv oskärpa Kalla färger
Transparens Ljus och skugga Överlappande former Gradvis upprepning av visuella element skärpa Mättade färger varma färger

14 Bildperspektiv – Olika perspektiv ger olika betydelser åt bilden
Normal ögonhöjd Luftperspektiv Bildvinkel förändrad Grodperspektiv Fågelperspektiv


Ladda ner ppt "Bildanalys Ett försök att tränga djupare än ytan Jakt efter budskap"

Liknande presentationer


Google-annonser