Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret1 Årsrapporten 2012 bildarkiv Version 1. 2013-02-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret1 Årsrapporten 2012 bildarkiv Version 1. 2013-02-15."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Intensivvårdsregistret1 Årsrapporten 2012 bildarkiv Version

2 Svenska Intensivvårdsregistret2 Innehåll – 215 bilder med 161 färdiga diagram 01. Demografi 9 bilderDemografi 02. Etik 3 bilderEtik 03. Kvalitetsindikatorer 53 bilderKvalitetsindikatorer 04. Produktion 10 bilderProduktion 05. Åtgärder 81 bilderÅtgärder 06. Mortalitet 8 bilderMortalitet 07. Diagnoser 43 bilderDiagnoser 08. Negativa händelser och komplikationer 11 bilderNegativa händelser och komplikationer 09. Avlidna på IVA 1 bild med länkAvlidna på IVA 161 bilder klara 54 st (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från 6 bilder förberedda för 90 & 180 dagars uppföljning

3 Svenska Intensivvårdsregistret3 Principiell uppbyggnad av en del rapporter C:a ¼ av frågeställningar har följande 3 diagram:  Alla avdelningar 2012 – Hur ligger jag till i förhållande till andra 2012?  Min avdelnings utveckling – Hur har min avdelning utvecklats senaste 5 åren?  Alla avdelningars utveckling – Hur har riket utvecklats senaste 5 åren? Innehåll

4 Svenska Intensivvårdsregistret4 Vad finns ej med jämfört 2011? 1.Översiktlig beskrivning av kvalitetsindikatorerna 2.Vårdbegäran – MIG 3.Saknade värden i SAPS3, Box III 4.Befolkningsperspektivet 5.Neuroperspektivet 6.Valideringsprogrammet 7.Vårdtyp i SIR (Postop, Övrig och HIA ej med) 8.Opereradstatus (tab. med Plan/oplan inläggning – Op ja akut, elektiv el ej op.) 9.Flödet till och från IVA (ankomstväg -> utskriven till) 10.Vårdtider (tabeller med medel, median o.s.v.) 11.Primära IVA-diagnoser (flest förekommande och längst vårdtid) 12.Beläggning faktiskt (tabeller med fördelning) Innehåll

5 Svenska Intensivvårdsregistret5 01. Demografi SIR:s täckningsgrad, medlemsutveckling och antal intensivvårdstillfällen per vårdtyp och år Inrapporterad period Antal vårdtillfällen Ålder och könsfördelning Innehåll

6 Svenska Intensivvårdsregistret6 SIR:s täckningsgrad 2012 Innehåll

7 Svenska Intensivvårdsregistret7 SIR:s medlemsutveckling Innehåll

8 Svenska Intensivvårdsregistret8 Antal vårdtillfällen per vårdtyp Översikt Vårdtyp ÅrIVATIVABIVASum Sum OBS: Alla avd har ej hunnit skicka in data för år 2012 i denna version 1 Innehåll

9 Svenska Intensivvårdsregistret Inrapporterad period för alla avd 2012: Innehåll

10 Svenska Intensivvårdsregistret Antal vårdtillfällen alla avd 2012: Innehåll

11 Svenska Intensivvårdsregistret Antal vårdtillfällen min avd : Innehåll

12 Svenska Intensivvårdsregistret Antal vårdtillfällen alla avd : Innehåll

13 Svenska Intensivvårdsregistret Ålder och könsfördelning alla avd 2012: Innehåll

14 Svenska Intensivvårdsregistret Ålder och könsfördelning min avd 2012: Innehåll

15 Svenska Intensivvårdsregistret Etik 02. Etik – Behandlingsstrategi IVA Innehåll

16 Svenska Intensivvårdsregistret Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2012: Innehåll

17 Svenska Intensivvårdsregistret Etik – Behandlingsstrategi på IVA min avd : Innehåll

18 Svenska Intensivvårdsregistret Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd : Innehåll

19 Svenska Intensivvårdsregistret Kvalitetsindikatorer Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård månader månader månader Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS PIM IVA-Higgins Q3 Bakteriell multiresistens förekomst isolering Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar Q7 Avlidna på IVA med protokoll med protokoll granskade av DAL/DAS fastställda enl dir krit och kontakt med transpl koord Q8 Nattlig utskrivning Innehåll

20 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2012: Innehåll

21 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader min avd : Innehåll

22 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd : Innehåll

23 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2012: Innehåll

24 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader min avd : Innehåll

25 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd : Innehåll

26 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2012: Innehåll

27 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader min avd : Innehåll

28 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd : Innehåll

29 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2012: Innehåll

30 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal min avd : Innehåll

31 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd : Innehåll

32 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Innehåll

33 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2012: Innehåll

34 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2012: Innehåll

35 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal min avd : Innehåll

36 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd : Innehåll

37 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Innehåll

38 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd : Innehåll

39 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf 3 st BIVA : Innehåll

40 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf ej BIVA : Innehåll

41 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla TIVA-avd 2012: Innehåll

42 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal min avd : Innehåll

43 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla avd : Innehåll

44 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf alla TIVA-avd 2012: Innehåll

45 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf min avd : Innehåll

46 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2012: Innehåll

47 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens förekomst min avd : Innehåll

48 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd : Innehåll

49 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2012: Innehåll

50 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens isolering min avd : Innehåll

51 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd : Innehåll

52 Svenska Intensivvårdsregistret Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2012: Innehåll

53 Svenska Intensivvårdsregistret Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP min avd : Innehåll

54 Svenska Intensivvårdsregistret Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd : Innehåll

55 Svenska Intensivvårdsregistret Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2012: Innehåll

56 Svenska Intensivvårdsregistret Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist min avd : Innehåll

57 Svenska Intensivvårdsregistret Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd : Innehåll

58 Svenska Intensivvårdsregistret Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2012: Innehåll

59 Svenska Intensivvårdsregistret Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar min avd : Innehåll

60 Svenska Intensivvårdsregistret Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd : Innehåll

61 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2012: Innehåll Röd stapel: Under målnivå

62 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll min avd : Innehåll

63 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd : Innehåll Röd stapel: Under målnivå

64 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2012: Innehåll

65 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS min avd : Innehåll

66 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd : Innehåll

67 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2012: Innehåll

68 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord min avd : Innehåll

69 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd : Innehåll

70 Svenska Intensivvårdsregistret Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2012: Innehåll

71 Svenska Intensivvårdsregistret Q8 Nattlig utskrivning min avd : Innehåll

72 Svenska Intensivvårdsregistret Q8 Nattlig utskrivning alla avd : Innehåll

73 Svenska Intensivvårdsregistret73 04 Produktion Beläggning Vårdtidsfördelning Vårdtyngd VTS Vårdtyngd NEMS Innehåll

74 Svenska Intensivvårdsregistret Beläggning alla avd 2012: Innehåll

75 Svenska Intensivvårdsregistret Beläggning min avd 2012: Innehåll

76 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtidsfördelning alla avd 2012: Innehåll

77 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtidsfördelning min avd 2012: Innehåll

78 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd VTS alla avd 2012: Innehåll

79 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd VTS min avd : Innehåll

80 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd VTS alla avd : Innehåll

81 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd NEMS alla avd 2012: Innehåll

82 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd NEMS min avd : Innehåll

83 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd NEMS alla avd : Innehåll

84 Svenska Intensivvårdsregistret84 05 Åtgärder Respiration Cirkulation Gastro-Intestinal Njurar Nervsystemet Farmakologisk Övriga åtgärder Innehåll

85 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

86 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration bronkoskopi min avd : Innehåll

87 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

88 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration CPAP alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

89 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration CPAP min avd : Innehåll

90 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration CPAP alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

91 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

92 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration pleurapunktion min avd : Innehåll

93 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

94 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

95 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration thoraxdränage min avd : Innehåll

96 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

97 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

98 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, percutan min avd : Innehåll

99 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

100 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

101 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, öppen min avd : Innehåll

102 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

103 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB alla avd 2012: Innehåll

104 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB min avd 2012: Innehåll

105 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

106 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation defibrillering min avd : Innehåll

107 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

108 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

109 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt min avd : Innehåll

110 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

111 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

112 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt min avd : Innehåll

113 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

114 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

115 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation elkonvertering min avd : Innehåll

116 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

117 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

118 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR min avd : Innehåll

119 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

120 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

121 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning min avd : Innehåll

122 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

123 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

124 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation perikardiocentes min avd : Innehåll

125 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

126 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

127 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig min avd : Innehåll

128 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

129 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

130 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi min avd : Innehåll

131 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

132 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

133 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning min avd : Innehåll

134 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

135 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

136 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes min avd : Innehåll

137 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

138 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

139 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond min avd : Innehåll

140 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

141 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Innehåll

142 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2012: Innehåll

143 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd : Innehåll

144 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd : Innehåll

145 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

146 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar hemodialys min avd : Innehåll

147 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar hemodialys alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

148 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

149 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt min avd : Innehåll

150 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

151 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

152 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp min avd : Innehåll

153 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

154 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

155 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan min avd : Innehåll

156 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

157 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

158 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) min avd : Innehåll

159 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

160 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt bukläge alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

161 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt bukläge min avd : Innehåll

162 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt bukläge alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

163 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

164 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport min avd : Innehåll

165 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd : Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

166 Svenska Intensivvårdsregistret Dödlighet Mortalitet, 30 dagar Mortalitet, 90 dagar (ej aktuell i version 1) Mortalitet 180 dagar (ej aktuell i version 1) Mortalitet IVA Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram Innehåll

167 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar alla avd 2012: Innehåll

168 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar min avd : Innehåll

169 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar alla avd : Innehåll

170 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar alla avd 2012: Innehåll Ej aktuell i version 1

171 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar min avd : Innehåll Ej aktuell i version 1

172 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar alla avd : Innehåll Ej aktuell i version 1

173 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar alla avd 2012: Innehåll Ej aktuell i version 1

174 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar min avd : Innehåll Ej aktuell i version 1

175 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar alla avd : Innehåll Ej aktuell i version 1

176 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA alla avd 2012: Innehåll

177 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA min avd : Innehåll

178 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA alla avd : Innehåll

179 Svenska Intensivvårdsregistret Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd : Innehåll

180 Svenska Intensivvårdsregistret Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd : Innehåll

181 Svenska Intensivvårdsregistret Diagnoser Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el komplicerande diagnoser el tillstånd Patientsäkerhetsdiagnoser Övrigt diagnosval Innehåll

182 Svenska Intensivvårdsregistret Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2012: Innehåll

183 Svenska Intensivvårdsregistret Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

184 Svenska Intensivvårdsregistret Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2012: Innehåll

185 Svenska Intensivvårdsregistret Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

186 Svenska Intensivvårdsregistret ARDS (J80.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

187 Svenska Intensivvårdsregistret ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

188 Svenska Intensivvårdsregistret Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

189 Svenska Intensivvårdsregistret Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

190 Svenska Intensivvårdsregistret Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

191 Svenska Intensivvårdsregistret Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

192 Svenska Intensivvårdsregistret Meningit, bakteriell, G00.9 förekomst per avd 2012: Innehåll

193 Svenska Intensivvårdsregistret Meningit, bakteriell, G00.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

194 Svenska Intensivvårdsregistret Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 förekomst per avd 2012: Innehåll

195 Svenska Intensivvårdsregistret Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

196 Svenska Intensivvårdsregistret Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 förekomst per avd 2012: Innehåll

197 Svenska Intensivvårdsregistret Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

198 Svenska Intensivvårdsregistret Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

199 Svenska Intensivvårdsregistret Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

200 Svenska Intensivvårdsregistret Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

201 Svenska Intensivvårdsregistret Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

202 Svenska Intensivvårdsregistret Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2012: Innehåll

203 Svenska Intensivvårdsregistret Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

204 Svenska Intensivvårdsregistret Multipelt trauma (T09.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

205 Svenska Intensivvårdsregistret Multipelt trauma (T09.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

206 Svenska Intensivvårdsregistret Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

207 Svenska Intensivvårdsregistret Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

208 Svenska Intensivvårdsregistret Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

209 Svenska Intensivvårdsregistret Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

210 Svenska Intensivvårdsregistret Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

211 Svenska Intensivvårdsregistret Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

212 Svenska Intensivvårdsregistret Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

213 Svenska Intensivvårdsregistret Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

214 Svenska Intensivvårdsregistret Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2012: Innehåll

215 Svenska Intensivvårdsregistret Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2012: Innehåll

216 Svenska Intensivvårdsregistret Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

217 Svenska Intensivvårdsregistret Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

218 Svenska Intensivvårdsregistret Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

219 Svenska Intensivvårdsregistret Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2012: Innehåll

220 Svenska Intensivvårdsregistret Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

221 Svenska Intensivvårdsregistret En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2012: Innehåll

222 Svenska Intensivvårdsregistret En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

223 Svenska Intensivvårdsregistret Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

224 Svenska Intensivvårdsregistret Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

225 Svenska Intensivvårdsregistret Negativa händelser och komplikationer Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040) Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061--SK-064) Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Nattlig utskrivning (SK-080) Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101--SK-104) Innehåll

226 Svenska Intensivvårdsregistret Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Innehåll

227 Svenska Intensivvårdsregistret227 SK-011: Den bakteriella multiresistensen var känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start SK-012: Den bakteriella multiresistensen var ej känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Innehåll

228 Svenska Intensivvårdsregistret Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Innehåll SK-021: Verifierad VAP; SK-022: Misstänkt VAP

229 Svenska Intensivvårdsregistret229 SK-031: Clostridium difficile enterocolit hos patienten känd vid vårdtillfällets start SK-032: Clostridium difficile enterocolit hos patienten ej känd vid vårdtillfällets start Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Innehåll

230 Svenska Intensivvårdsregistret Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-004) Innehåll

231 Svenska Intensivvårdsregistret Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Innehåll

232 Svenska Intensivvårdsregistret Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064) Innehåll

233 Svenska Intensivvårdsregistret Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Innehåll

234 Svenska Intensivvårdsregistret Nattlig utskrivning (SK-080) Innehåll

235 Svenska Intensivvårdsregistret Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Innehåll

236 Svenska Intensivvårdsregistret236 SK-101: Patientens vårdtyngd för hög för vårdavdelningens aktuella resurser SK-102: Medicinsk indikation för intensivvård, som ej har med föregående vårdtillfälle att göra SK-103: Medicinsk indikation för intensivvård, som har med föregående vårdtillfälle att göra SK-104: Annan orsak Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104) Innehåll

237 Svenska Intensivvårdsregistret Avlidna på IVA Hämta rikets el Din Egen avdelnings årssammanställning Innehåll


Ladda ner ppt "2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret1 Årsrapporten 2012 bildarkiv Version 1. 2013-02-15."

Liknande presentationer


Google-annonser