Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret1 Årsrapporten 2012 bildarkiv Version 1. 2013-02-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret1 Årsrapporten 2012 bildarkiv Version 1. 2013-02-15."— Presentationens avskrift:

1 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret1 Årsrapporten 2012 bildarkiv Version 1. 2013-02-15.

2 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret2 Innehåll – 215 bilder med 161 färdiga diagram 01. Demografi 9 bilderDemografi 02. Etik 3 bilderEtik 03. Kvalitetsindikatorer 53 bilderKvalitetsindikatorer 04. Produktion 10 bilderProduktion 05. Åtgärder 81 bilderÅtgärder 06. Mortalitet 8 bilderMortalitet 07. Diagnoser 43 bilderDiagnoser 08. Negativa händelser och komplikationer 11 bilderNegativa händelser och komplikationer 09. Avlidna på IVA 1 bild med länkAvlidna på IVA 161 bilder klara 54 st (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från http://portal.icuregswe.org/r2012/http://portal.icuregswe.org/r2012/ 6 bilder förberedda för 90 & 180 dagars uppföljning

3 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret3 Principiell uppbyggnad av en del rapporter C:a ¼ av frågeställningar har följande 3 diagram:  Alla avdelningar 2012 – Hur ligger jag till i förhållande till andra 2012?  Min avdelnings utveckling 2008-2012 – Hur har min avdelning utvecklats senaste 5 åren?  Alla avdelningars utveckling 2008-2012 – Hur har riket utvecklats senaste 5 åren? Innehåll

4 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret4 Vad finns ej med jämfört 2011? 1.Översiktlig beskrivning av kvalitetsindikatorerna 2.Vårdbegäran – MIG 3.Saknade värden i SAPS3, Box III 4.Befolkningsperspektivet 5.Neuroperspektivet 6.Valideringsprogrammet 7.Vårdtyp i SIR (Postop, Övrig och HIA ej med) 8.Opereradstatus (tab. med Plan/oplan inläggning – Op ja akut, elektiv el ej op.) 9.Flödet till och från IVA (ankomstväg -> utskriven till) 10.Vårdtider (tabeller med medel, median o.s.v.) 11.Primära IVA-diagnoser (flest förekommande och längst vårdtid) 12.Beläggning faktiskt (tabeller med fördelning) Innehåll

5 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret5 01. Demografi 00.00. SIR:s täckningsgrad, medlemsutveckling och antal intensivvårdstillfällen per vårdtyp och år 2008-2012 01.01. Inrapporterad period 01.02. Antal vårdtillfällen 01.03. Ålder och könsfördelning Innehåll

6 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret6 SIR:s täckningsgrad 2012 Innehåll

7 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret7 SIR:s medlemsutveckling 2001-2012 Innehåll

8 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret8 Antal vårdtillfällen per vårdtyp 2008-2012. Översikt. 2013-02-15 Vårdtyp ÅrIVATIVABIVASum. 200829 5253 4491 71234 686 200933 6613 5151 76738 943 201037 1263 9061 65442 686 201140 0703 9831 90445 957 201235 5764 0221 15240 750 Sum.175 95818 8758 189203 022 OBS: Alla avd har ej hunnit skicka in data för år 2012 i denna version 1 Innehåll

9 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret9 01.01 Inrapporterad period för alla avd 2012: Innehåll

10 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret10 01.02.1 Antal vårdtillfällen alla avd 2012: Innehåll

11 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret11 01.02.2 Antal vårdtillfällen min avd 2008-2012: Innehåll

12 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret12 01.02.3 Antal vårdtillfällen alla avd 2008-2012: Innehåll

13 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret13 01.03.1 Ålder och könsfördelning alla avd 2012: Innehåll

14 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret14 01.03.2 Ålder och könsfördelning min avd 2012: Innehåll

15 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret15 02. Etik 02. Etik – Behandlingsstrategi IVA Innehåll

16 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret16 02.01 Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2012: Innehåll

17 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret17 02.02 Etik – Behandlingsstrategi på IVA min avd 2008-2012: Innehåll

18 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret18 02.03 Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2008-2012: Innehåll

19 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret19 03. Kvalitetsindikatorer 03.01. Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 03.01.1. 2 månader 03.01.2. 6 månader 03.01.3. 12 månader 03.02. Q2 Riskjusterad mortalitet 03.02.1. SAPS3 03.02.2. PIM2 03.02.3. IVA-Higgins 03.03. Q3 Bakteriell multiresistens 03.03.1. förekomst 03.03.2. isolering 03.04. Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP 03.05. Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist 03.06. Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar 03.07. Q7 Avlidna på IVA 03.07.1. med protokoll 03.07.2. med protokoll granskade av DAL/DAS 03.07.3. fastställda enl dir krit och kontakt med transpl koord 03.08. Q8 Nattlig utskrivning Innehåll

20 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret20 03.01.1.1 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2012: Innehåll

21 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret21 03.01.1.2 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader min avd 2008-2012: Innehåll

22 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret22 03.01.1.3 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2008-2012: Innehåll

23 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret23 03.01.2.1 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2012: Innehåll

24 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret24 03.01.2.2 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader min avd 2008-2012: Innehåll

25 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret25 03.01.2.3 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2008-2012: Innehåll

26 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret26 03.01.3.1 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2012: Innehåll

27 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret27 03.01.3.2 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader min avd 2008-2012: Innehåll

28 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret28 03.01.3.3 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2008-2012: Innehåll

29 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret29 03.02.1.1 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2012: Innehåll

30 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret30 03.02.1.2 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal min avd 2008-2012: Innehåll

31 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret31 03.02.1.3 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2008-2012: Innehåll

32 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret32 03.02.1.4 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Innehåll

33 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret33 03.02.1.5 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2012: Innehåll

34 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret34 03.02.2.1 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2012: Innehåll

35 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret35 03.02.2.2 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal min avd 2008-2012: Innehåll

36 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret36 03.02.2.3 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2008-2012: Innehåll

37 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret37 03.02.2.4 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Innehåll

38 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret38 03.02.2.5 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2008-2012: Innehåll

39 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret39 03.02.2.6 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf 3 st BIVA 2008-2012: Innehåll

40 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret40 03.02.2.7 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf ej BIVA 2008-2012: Innehåll

41 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret41 03.02.3.1 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla TIVA-avd 2012: Innehåll

42 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret42 03.02.3.2 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal min avd 2008-2012: Innehåll

43 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret43 03.02.3.3 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla avd 2008-2012: Innehåll

44 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret44 03.02.3.4 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf alla TIVA-avd 2012: Innehåll

45 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret45 03.02.3.5 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2008-2012: Innehåll

46 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret46 03.03.1.1 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2012: Innehåll

47 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret47 03.03.1.2 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst min avd 2008-2012: Innehåll

48 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret48 03.03.1.3 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2008-2012: Innehåll

49 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret49 03.03.2.1 Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2012: Innehåll

50 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret50 03.03.2.2 Q3 Bakteriell multiresistens isolering min avd 2008-2012: Innehåll

51 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret51 03.03.2.3 Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2008-2012: Innehåll

52 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret52 03.04.1 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2012: Innehåll

53 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret53 03.04.2 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP min avd 2008-2012: Innehåll

54 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret54 03.04.3 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2008-2012: Innehåll

55 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret55 03.05.1 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2012: Innehåll

56 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret56 03.05.2 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist min avd 2008-2012: Innehåll

57 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret57 03.05.3 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2008-2012: Innehåll

58 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret58 03.06.1 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2012: Innehåll

59 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret59 03.06.2 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar min avd 2008-2012: Innehåll

60 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret60 03.06.3 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2008-2012: Innehåll

61 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret61 03.07.1.1 Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2012: Innehåll Röd stapel: Under målnivå

62 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret62 03.07.1.2 Q7 Avlidna på IVA med protokoll min avd 2008-2012: Innehåll

63 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret63 03.07.1.3 Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2008-2012: Innehåll Röd stapel: Under målnivå

64 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret64 03.07.2.1 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2012: Innehåll

65 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret65 03.07.2.2 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS min avd 2008-2012: Innehåll

66 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret66 03.07.2.3 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2008-2012: Innehåll

67 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret67 03.07.3.1 Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2012: Innehåll

68 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret68 03.07.3.2 Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord min avd 2008-2012: Innehåll

69 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret69 03.07.3.3 Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2008-2012: Innehåll

70 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret70 03.08.1 Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2012: Innehåll

71 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret71 03.08.2 Q8 Nattlig utskrivning min avd 2008-2012: Innehåll

72 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret72 03.08.3 Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2008-2012: Innehåll

73 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret73 04 Produktion 04.01 Beläggning 04.02 Vårdtidsfördelning 04.03 Vårdtyngd VTS 04.04 Vårdtyngd NEMS Innehåll

74 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret74 04.01.1 Beläggning alla avd 2012: Innehåll

75 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret75 04.01.2 Beläggning min avd 2012: Innehåll

76 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret76 04.02.1 Vårdtidsfördelning alla avd 2012: Innehåll

77 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret77 04.02.2 Vårdtidsfördelning min avd 2012: Innehåll

78 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret78 04.03.1 Vårdtyngd VTS alla avd 2012: Innehåll

79 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret79 04.03.2 Vårdtyngd VTS min avd 2008-2012: Innehåll

80 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret80 04.03.3 Vårdtyngd VTS alla avd 2008-2012: Innehåll

81 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret81 04.04.1 Vårdtyngd NEMS alla avd 2012: Innehåll

82 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret82 04.04.2 Vårdtyngd NEMS min avd 2008-2012: Innehåll

83 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret83 04.04.3 Vårdtyngd NEMS alla avd 2008-2012: Innehåll

84 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret84 05 Åtgärder 05.01 Respiration 05.02 Cirkulation 05.03 Gastro-Intestinal 05.04 Njurar 05.05 Nervsystemet 05.06 Farmakologisk 05.07 Övriga åtgärder Innehåll

85 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret85 05.01.1.1 Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

86 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret86 05.01.1.2 Åtgärd respiration bronkoskopi min avd 2008-2012: Innehåll

87 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret87 05.01.1.3 Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

88 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret88 05.01.2.1 Åtgärd respiration CPAP alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

89 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret89 05.01.2.2 Åtgärd respiration CPAP min avd 2008-2012: Innehåll

90 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret90 05.01.2.3 Åtgärd respiration CPAP alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

91 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret91 05.01.3.1 Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

92 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret92 05.01.3.2 Åtgärd respiration pleurapunktion min avd 2008-2012: Innehåll

93 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret93 05.01.3.3 Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

94 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret94 05.01.4.1 Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

95 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret95 05.01.4.2 Åtgärd respiration thoraxdränage min avd 2008-2012: Innehåll

96 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret96 05.01.4.3 Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

97 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret97 05.01.5.1 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

98 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret98 05.01.5.2 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan min avd 2008-2012: Innehåll

99 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret99 05.01.5.3 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

100 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret100 05.01.6.1 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

101 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret101 05.01.6.2 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen min avd 2008-2012: Innehåll

102 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret102 05.01.6.3 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

103 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret103 05.01.7.1 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB alla avd 2012: Innehåll

104 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret104 05.01.7.2 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB min avd 2012: Innehåll

105 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret105 05.02.1.1 Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

106 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret106 05.02.1.2 Åtgärd cirkulation defibrillering min avd 2008-2012: Innehåll

107 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret107 05.02.1.3 Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

108 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret108 05.02.2.1 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

109 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret109 05.02.2.2 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt min avd 2008-2012: Innehåll

110 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret110 05.02.2.3 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

111 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret111 05.02.3.1 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

112 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret112 05.02.3.2 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt min avd 2008-2012: Innehåll

113 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret113 05.02.3.3 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

114 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret114 05.02.4.1 Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

115 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret115 05.02.4.2 Åtgärd cirkulation elkonvertering min avd 2008-2012: Innehåll

116 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret116 05.02.4.3 Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

117 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret117 05.02.5.1 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

118 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret118 05.02.5.2 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR min avd 2008-2012: Innehåll

119 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret119 05.02.5.3 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

120 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret120 05.02.6.1 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

121 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret121 05.02.6.2 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning min avd 2008-2012: Innehåll

122 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret122 05.02.6.3 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

123 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret123 05.02.7.1 Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

124 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret124 05.02.7.2 Åtgärd cirkulation perikardiocentes min avd 2008-2012: Innehåll

125 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret125 05.02.7.3 Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

126 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret126 05.02.8.1 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

127 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret127 05.02.8.2 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig min avd 2008-2012: Innehåll

128 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret128 05.02.8.3 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

129 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret129 05.03.1.1 Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

130 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret130 05.03.1.2 Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi min avd 2008-2012: Innehåll

131 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret131 05.03.1.3 Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

132 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret132 05.03.2.1 Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

133 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret133 05.03.2.2 Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning min avd 2008-2012: Innehåll

134 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret134 05.03.2.3 Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

135 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret135 05.03.3.1 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

136 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret136 05.03.3.2 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes min avd 2008-2012: Innehåll

137 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret137 05.03.3.3 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

138 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret138 05.03.4.1 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

139 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret139 05.03.4.2 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond min avd 2008-2012: Innehåll

140 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret140 05.03.4.3 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

141 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret141 05.04.1.1 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Innehåll

142 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret142 05.04.1.2 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2012: Innehåll

143 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret143 05.04.1.3 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2008-2012: Innehåll

144 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret144 05.04.1.4 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2008-2012: Innehåll

145 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret145 05.04.2.1 Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

146 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret146 05.04.2.2 Åtgärd Njurar hemodialys min avd 2008-2012: Innehåll

147 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret147 05.04.2.3 Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

148 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret148 05.05.1.1 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

149 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret149 05.05.1.2 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt min avd 2008-2012: Innehåll

150 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret150 05.05.1.3 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

151 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret151 05.05.2.1 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

152 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret152 05.05.2.2 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp min avd 2008-2012: Innehåll

153 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret153 05.05.2.3 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

154 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret154 05.05.3.1 Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

155 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret155 05.05.3.2 Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan min avd 2008-2012: Innehåll

156 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret156 05.05.3.3 Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

157 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret157 05.06.1.1 Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

158 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret158 05.06.1.2 Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) min avd 2008-2012: Innehåll

159 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret159 05.06.1.3 Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

160 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret160 05.07.1.1 Åtgärd Övrigt bukläge alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

161 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret161 05.07.1.2 Åtgärd Övrigt bukläge min avd 2008-2012: Innehåll

162 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret162 05.07.1.3 Åtgärd Övrigt bukläge alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

163 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret163 05.07.2.1 Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd 2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

164 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret164 05.07.2.2 Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport min avd 2008-2012: Innehåll

165 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret165 05.07.2.3 Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd 2008-2012: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

166 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret166 06 Dödlighet 06.01 Mortalitet, 30 dagar 06.02 Mortalitet, 90 dagar (ej aktuell i version 1) 06.03 Mortalitet 180 dagar (ej aktuell i version 1) 06.04 Mortalitet IVA 06.05 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram Innehåll

167 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret167 06.01.1 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2012: Innehåll

168 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret168 06.01.2 Mortalitet, 30 dagar min avd 2008-2012: Innehåll

169 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret169 06.01.3 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2008-2012: Innehåll

170 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret170 06.02.1 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2012: Innehåll Ej aktuell i version 1

171 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret171 06.02.2 Mortalitet, 90 dagar min avd 2008-2012: Innehåll Ej aktuell i version 1

172 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret172 06.02.3 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2008-2012: Innehåll Ej aktuell i version 1

173 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret173 06.03.1 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2012: Innehåll Ej aktuell i version 1

174 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret174 06.03.2 Mortalitet, 180 dagar min avd 2008-2012: Innehåll Ej aktuell i version 1

175 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret175 06.03.3 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2008-2012: Innehåll Ej aktuell i version 1

176 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret176 06.04.1 Mortalitet, IVA alla avd 2012: Innehåll

177 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret177 06.04.2 Mortalitet, IVA min avd 2008-2012: Innehåll

178 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret178 06.04.3 Mortalitet, IVA alla avd 2008-2012: Innehåll

179 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret179 06.05.1 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd 2008-2012: Innehåll

180 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret180 06.05.2 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd 2008-2012: Innehåll

181 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret181 07 Diagnoser 07.01 Nyckeldiagnoser 07.02 Viktiga diagnoser 07.03 Viktiga associerade el komplicerande diagnoser el tillstånd 07.04 Patientsäkerhetsdiagnoser 07.05 Övrigt diagnosval Innehåll

182 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret182 07.01.1.1 Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2012: Innehåll

183 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret183 07.01.1.2 Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

184 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret184 07.01.2.1 Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2012: Innehåll

185 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret185 07.01.2.2 Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

186 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret186 07.01.3.1 ARDS (J80.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

187 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret187 07.01.3.2 ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

188 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret188 07.01.4.1 Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

189 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret189 07.01.4.2 Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

190 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret190 07.02.1.1 Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

191 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret191 07.02.1.2 Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

192 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret192 07.02.2.1 Meningit, bakteriell, G00.9 förekomst per avd 2012: Innehåll

193 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret193 07.02.2.2 Meningit, bakteriell, G00.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

194 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret194 07.02.3.1 Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 förekomst per avd 2012: Innehåll

195 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret195 07.02.3.2 Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

196 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret196 07.02.4.1 Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 förekomst per avd 2012: Innehåll

197 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret197 07.02.4.2 Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

198 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret198 07.02.5.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

199 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret199 07.02.5.2 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

200 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret200 07.02.6.1 Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

201 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret201 07.02.6.2 Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

202 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret202 07.02.7.1 Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2012: Innehåll

203 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret203 07.02.7.2 Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

204 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret204 07.02.8.1 Multipelt trauma (T09.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

205 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret205 07.02.8.2 Multipelt trauma (T09.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

206 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret206 07.03.1.1 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

207 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret207 07.03.1.2 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

208 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret208 07.03.2.1 Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

209 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret209 07.03.2.2 Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

210 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret210 07.03.3.1 Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

211 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret211 07.03.3.2 Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

212 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret212 07.03.4.1 Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

213 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret213 07.03.4.2 Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

214 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret214 07.03.5.1 Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2012: Innehåll

215 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret215 07.03.6.1 Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2012: Innehåll

216 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret216 07.03.6.2 Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

217 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret217 07.03.7.1 Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

218 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret218 07.03.7.2 Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

219 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret219 07.03.8.1 Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2012: Innehåll

220 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret220 07.03.8.2 Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

221 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret221 07.04.1.1 En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2012: Innehåll

222 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret222 07.04.1.2 En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

223 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret223 07.05.1.1 Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) förekomst per avd 2012: Innehåll

224 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret224 07.05.1.2 Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Innehåll

225 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret225 08 Negativa händelser och komplikationer 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040) 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061--SK-064) 08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080) 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101--SK-104) Innehåll

226 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret226 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Innehåll

227 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret227 SK-011: Den bakteriella multiresistensen var känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start SK-012: Den bakteriella multiresistensen var ej känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Innehåll

228 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret228 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Innehåll SK-021: Verifierad VAP; SK-022: Misstänkt VAP

229 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret229 SK-031: Clostridium difficile enterocolit hos patienten känd vid vårdtillfällets start SK-032: Clostridium difficile enterocolit hos patienten ej känd vid vårdtillfällets start 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Innehåll

230 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret230 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-004) Innehåll

231 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret231 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Innehåll

232 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret232 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064) Innehåll

233 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret233 08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Innehåll

234 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret234 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080) Innehåll

235 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret235 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Innehåll

236 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret236 SK-101: Patientens vårdtyngd för hög för vårdavdelningens aktuella resurser SK-102: Medicinsk indikation för intensivvård, som ej har med föregående vårdtillfälle att göra SK-103: Medicinsk indikation för intensivvård, som har med föregående vårdtillfälle att göra SK-104: Annan orsak 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104) Innehåll

237 2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret237 09 Avlidna på IVA 09.01 Hämta rikets el Din Egen avdelnings årssammanställning http://avlidna.icuregswe.org Innehåll


Ladda ner ppt "2013-02-15Svenska Intensivvårdsregistret1 Årsrapporten 2012 bildarkiv Version 1. 2013-02-15."

Liknande presentationer


Google-annonser