Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2012 bildarkiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2012 bildarkiv"— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2012 bildarkiv
Version 1. Svenska Intensivvårdsregistret

2 Innehåll – 215 bilder med 161 färdiga diagram
01. Demografi 9 bilder 02. Etik 3 bilder 03. Kvalitetsindikatorer 53 bilder 04. Produktion 10 bilder 05. Åtgärder 81 bilder 06. Mortalitet 8 bilder 07. Diagnoser 43 bilder 08. Negativa händelser och komplikationer 11 bilder 09. Avlidna på IVA 1 bild med länk 161 bilder klara 54 st (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från 6 bilder förberedda för 90 & 180 dagars uppföljning Svenska Intensivvårdsregistret

3 Principiell uppbyggnad av en del rapporter
C:a ¼ av frågeställningar har följande 3 diagram: Alla avdelningar 2012 Hur ligger jag till i förhållande till andra 2012? Min avdelnings utveckling Hur har min avdelning utvecklats senaste 5 åren? Alla avdelningars utveckling Hur har riket utvecklats senaste 5 åren? Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

4 Vad finns ej med jämfört 2011?
Översiktlig beskrivning av kvalitetsindikatorerna Vårdbegäran – MIG Saknade värden i SAPS3, Box III Befolkningsperspektivet Neuroperspektivet Valideringsprogrammet Vårdtyp i SIR (Postop, Övrig och HIA ej med) Opereradstatus (tab. med Plan/oplan inläggning – Op ja akut, elektiv el ej op.) Flödet till och från IVA (ankomstväg -> utskriven till) Vårdtider (tabeller med medel, median o.s.v.) Primära IVA-diagnoser (flest förekommande och längst vårdtid) Beläggning faktiskt (tabeller med fördelning) Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

5 Svenska Intensivvårdsregistret
01. Demografi SIR:s täckningsgrad, medlemsutveckling och antal intensivvårdstillfällen per vårdtyp och år Inrapporterad period Antal vårdtillfällen Ålder och könsfördelning Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

6 Svenska Intensivvårdsregistret
SIR:s täckningsgrad 2012 Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

7 SIR:s medlemsutveckling 2001-2012
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

8 Antal vårdtillfällen per vårdtyp 2008-2012. Översikt. 2013-02-15
IVA TIVA BIVA Sum. 2008 29 525 3 449 1 712 34 686 2009 33 661 3 515 1 767 38 943 2010 37 126 3 906 1 654 42 686 2011 40 070 3 983 1 904 45 957 2012 35 576 4 022 1 152 40 750 18 875 8 189 OBS: Alla avd har ej hunnit skicka in data för år 2012 i denna version 1 Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

9 01.01 Inrapporterad period för alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

10 01.02.1 Antal vårdtillfällen alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

11 01.02.2 Antal vårdtillfällen min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

12 01.02.3 Antal vårdtillfällen alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

13 01.03.1 Ålder och könsfördelning alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

14 01.03.2 Ålder och könsfördelning min avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

15 Svenska Intensivvårdsregistret
02. Etik 02. Etik – Behandlingsstrategi IVA Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

16 02.01 Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

17 02.02 Etik – Behandlingsstrategi på IVA min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

18 02.03 Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

19 03. Kvalitetsindikatorer
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård månader månader månader Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 PIM2 IVA-Higgins Q3 Bakteriell multiresistens förekomst isolering Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar Q7 Avlidna på IVA med protokoll med protokoll granskade av DAL/DAS fastställda enl dir krit och kontakt med transpl koord Q8 Nattlig utskrivning Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

20 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

21 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

22 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

23 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

24 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

25 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

26 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

27 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

28 Svenska Intensivvårdsregistret
Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

29 03.02.1.1 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

30 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

31 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

32 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

33 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

34 03.02.2.1 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

35 03.02.2.2 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

36 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

37 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

38 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

39 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf 3 st BIVA : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

40 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf ej BIVA : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

41 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla TIVA-avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

42 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

43 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

44 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf alla TIVA-avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

45 Svenska Intensivvårdsregistret
Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

46 03.03.1.1 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

47 03.03.1.2 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

48 03.03.1.3 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

49 03.03.2.1 Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

50 03.03.2.2 Q3 Bakteriell multiresistens isolering min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

51 03.03.2.3 Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

52 03.04.1 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

53 03.04.2 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

54 03.04.3 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

55 03.05.1 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

56 03.05.2 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

57 03.05.3 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

58 03.06.1 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

59 03.06.2 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

60 03.06.3 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

61 03.07.1.1 Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2012:
Röd stapel: Under målnivå Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

62 03.07.1.2 Q7 Avlidna på IVA med protokoll min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

63 03.07.1.3 Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2008-2012:
Röd stapel: Under målnivå Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

64 Svenska Intensivvårdsregistret
Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

65 Svenska Intensivvårdsregistret
Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

66 Svenska Intensivvårdsregistret
Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

67 Svenska Intensivvårdsregistret
Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

68 Svenska Intensivvårdsregistret
Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

69 Svenska Intensivvårdsregistret
Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

70 03.08.1 Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

71 03.08.2 Q8 Nattlig utskrivning min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

72 03.08.3 Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

73 Svenska Intensivvårdsregistret
04 Produktion 04.01 Beläggning 04.02 Vårdtidsfördelning 04.03 Vårdtyngd VTS 04.04 Vårdtyngd NEMS Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

74 Svenska Intensivvårdsregistret
Beläggning alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

75 Svenska Intensivvårdsregistret
Beläggning min avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

76 04.02.1 Vårdtidsfördelning alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

77 04.02.2 Vårdtidsfördelning min avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

78 04.03.1 Vårdtyngd VTS alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

79 04.03.2 Vårdtyngd VTS min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

80 04.03.3 Vårdtyngd VTS alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

81 04.04.1 Vårdtyngd NEMS alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

82 04.04.2 Vårdtyngd NEMS min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

83 04.04.3 Vårdtyngd NEMS alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

84 Svenska Intensivvårdsregistret
05 Åtgärder 05.01 Respiration 05.02 Cirkulation 05.03 Gastro-Intestinal 05.04 Njurar 05.05 Nervsystemet 05.06 Farmakologisk 05.07 Övriga åtgärder Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

85 05.01.1.1 Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

86 05.01.1.2 Åtgärd respiration bronkoskopi min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

87 05.01.1.3 Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

88 05.01.2.1 Åtgärd respiration CPAP alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

89 05.01.2.2 Åtgärd respiration CPAP min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

90 05.01.2.3 Åtgärd respiration CPAP alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

91 05.01.3.1 Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

92 05.01.3.2 Åtgärd respiration pleurapunktion min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

93 05.01.3.3 Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

94 05.01.4.1 Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

95 05.01.4.2 Åtgärd respiration thoraxdränage min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

96 05.01.4.3 Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

97 05.01.5.1 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

98 05.01.5.2 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

99 05.01.5.3 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

100 05.01.6.1 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

101 05.01.6.2 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

102 05.01.6.3 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

103 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

104 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB min avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

105 05.02.1.1 Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

106 05.02.1.2 Åtgärd cirkulation defibrillering min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

107 05.02.1.3 Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

108 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2012: Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

109 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

110 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd : Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

111 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2012: Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

112 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

113 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd : Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

114 05.02.4.1 Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

115 05.02.4.2 Åtgärd cirkulation elkonvertering min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

116 05.02.4.3 Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

117 05.02.5.1 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

118 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

119 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd : Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

120 05.02.6.1 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

121 05.02.6.2 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

122 05.02.6.3 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

123 05.02.7.1 Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

124 05.02.7.2 Åtgärd cirkulation perikardiocentes min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

125 05.02.7.3 Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

126 05.02.8.1 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

127 05.02.8.2 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

128 05.02.8.3 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

129 05.03.1.1 Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

130 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

131 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd : Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

132 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd 2012: Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

133 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

134 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd : Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

135 05.03.3.1 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

136 05.03.3.2 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

137 05.03.3.3 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

138 05.03.4.1 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

139 05.03.4.2 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

140 05.03.4.3 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

141 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

142 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

143 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

144 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

145 05.04.2.1 Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

146 05.04.2.2 Åtgärd Njurar hemodialys min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

147 05.04.2.3 Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

148 05.05.1.1 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

149 05.05.1.2 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

150 05.05.1.3 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

151 05.05.2.1 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

152 05.05.2.2 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

153 05.05.2.3 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

154 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2012: Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

155 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

156 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd : Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

157 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2012: Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

158 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

159 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd : Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

160 05.07.1.1 Åtgärd Övrigt bukläge alla avd 2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

161 05.07.1.2 Åtgärd Övrigt bukläge min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

162 05.07.1.3 Åtgärd Övrigt bukläge alla avd 2008-2012:
Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

163 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd 2012: Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

164 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport min avd : Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

165 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd : Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden. Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

166 Svenska Intensivvårdsregistret
06 Dödlighet 06.01 Mortalitet, 30 dagar 06.02 Mortalitet, 90 dagar (ej aktuell i version 1) 06.03 Mortalitet 180 dagar (ej aktuell i version 1) 06.04 Mortalitet IVA 06.05 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

167 06.01.1 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

168 06.01.2 Mortalitet, 30 dagar min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

169 06.01.3 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

170 06.02.1 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2012:
Ej aktuell i version 1 Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

171 06.02.2 Mortalitet, 90 dagar min avd 2008-2012:
Ej aktuell i version 1 Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

172 06.02.3 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2008-2012:
Ej aktuell i version 1 Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

173 06.03.1 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2012:
Ej aktuell i version 1 Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

174 06.03.2 Mortalitet, 180 dagar min avd 2008-2012:
Ej aktuell i version 1 Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

175 06.03.3 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2008-2012:
Ej aktuell i version 1 Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

176 06.04.1 Mortalitet, IVA alla avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

177 06.04.2 Mortalitet, IVA min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

178 06.04.3 Mortalitet, IVA alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

179 06.05.1 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

180 06.05.2 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd 2008-2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

181 Svenska Intensivvårdsregistret
07 Diagnoser 07.01 Nyckeldiagnoser 07.02 Viktiga diagnoser 07.03 Viktiga associerade el komplicerande diagnoser el tillstånd 07.04 Patientsäkerhetsdiagnoser 07.05 Övrigt diagnosval Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

182 07.01.1.1 Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

183 07.01.1.2 Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

184 07.01.2.1 Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

185 07.01.2.2 Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

186 07.01.3.1 ARDS (J80.9) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

187 07.01.3.2 ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

188 07.01.4.1 Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

189 07.01.4.2 Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

190 Svenska Intensivvårdsregistret
Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

191 Svenska Intensivvårdsregistret
Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

192 07.02.2.1 Meningit, bakteriell, G00.9 förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

193 Svenska Intensivvårdsregistret
Meningit, bakteriell, G00.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

194 Svenska Intensivvårdsregistret
Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

195 Svenska Intensivvårdsregistret
Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

196 Svenska Intensivvårdsregistret
Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

197 Svenska Intensivvårdsregistret
Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

198 Svenska Intensivvårdsregistret
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

199 Svenska Intensivvårdsregistret
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

200 07.02.6.1 Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

201 07.02.6.2 Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

202 07.02.7.1 Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

203 Svenska Intensivvårdsregistret
Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

204 07.02.8.1 Multipelt trauma (T09.9) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

205 07.02.8.2 Multipelt trauma (T09.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

206 07.03.1.1 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

207 Svenska Intensivvårdsregistret
Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

208 Svenska Intensivvårdsregistret
Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

209 Svenska Intensivvårdsregistret
Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

210 Svenska Intensivvårdsregistret
Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

211 Svenska Intensivvårdsregistret
Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

212 Svenska Intensivvårdsregistret
Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

213 Svenska Intensivvårdsregistret
Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

214 07.03.5.1 Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

215 Svenska Intensivvårdsregistret
Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

216 Svenska Intensivvårdsregistret
Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

217 07.03.7.1 Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

218 07.03.7.2 Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012:
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

219 Svenska Intensivvårdsregistret
Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

220 Svenska Intensivvårdsregistret
Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

221 Svenska Intensivvårdsregistret
En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

222 Svenska Intensivvårdsregistret
En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

223 Svenska Intensivvårdsregistret
Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) förekomst per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

224 Svenska Intensivvårdsregistret
Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) mortalitet 30 dagar per avd 2012: Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

225 08 Negativa händelser och komplikationer
Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040) Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061--SK-064) Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Nattlig utskrivning (SK-080) Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101--SK-104) Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

226 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000)
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

227 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012)
SK-011: Den bakteriella multiresistensen var känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start SK-012: Den bakteriella multiresistensen var ej känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

228 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022)
SK-021: Verifierad VAP; SK-022: Misstänkt VAP Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

229 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032)
SK-031: Clostridium difficile enterocolit hos patienten känd vid vårdtillfällets start SK-032: Clostridium difficile enterocolit hos patienten ej känd vid vårdtillfällets start Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

230 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-004)
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

231 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050)
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

232 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064)
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

233 Svenska Intensivvårdsregistret
08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

234 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080)
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

235 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090)
Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

236 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104)
SK-101: Patientens vårdtyngd för hög för vårdavdelningens aktuella resurser SK-102: Medicinsk indikation för intensivvård, som ej har med föregående vårdtillfälle att göra SK-103: Medicinsk indikation för intensivvård, som har med föregående vårdtillfälle att göra SK-104: Annan orsak Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll

237 Svenska Intensivvårdsregistret
09 Avlidna på IVA 09.01 Hämta rikets el Din Egen avdelnings årssammanställning Svenska Intensivvårdsregistret Innehåll


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2012 bildarkiv"

Liknande presentationer


Google-annonser