Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieskolors hemsidor på Internet – samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieskolors hemsidor på Internet – samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6 Gymnasieskolors hemsidor på Internet – samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen (GR). Maria Johannessen 2008

7 Innehåll på gymnasieskolornas hemsidor

8 Innehåll som visar information om lärmiljön

9 Innehåll som visar värderingar och trivsel

10 Bilder på kvinnor vanligast - svenskt utseende - utför studieaktivitet eller ingen aktivitet

11 Mycket få hemsidor visar bilder på kvinnor med utländskt utseende eller kvinnor som utför yrkesaktivitet. 5 % av hemsidorna har bilder på kvinnor med utländsk utseende. 3 % av hemsidorna visar bilder kvinnor med svenskt utseende som utför någon form av yrkesaktivitet. Bilder på kvinnor med utländsk utseende som utövar yrkesaktivitet saknas helt.

12 Bilder på män - svenskt utseende och studieaktivitet

13 Finns det olikheter i hemsidornas innehåll beroende på skolans huvudman?

14 Styrdokument, programplaner och kvalitetsredovisningar fördelat på friskola och kommunal skola.

15 Koncept, idé, slogan eller ordspråk ”traditionsrik miljö för vetgiriga”.

16 Värderingar och trivsel

17 Beskrivning av undervisningens miljö och egenskaper

18 Erbjudanden inte särskilt vanligt på hemsidorna 12 procent av friskolorna och ingen av de kommunala skolorna har erbjudanden om datorer. 6 procent av friskolorna och inga kommunala skolor har erbjudanden om gratis körkort eller körlektioner. 13 procent av friskolorna och ingen av de kommunala skolorna lyfter fram hälsofrämjande aktiviteter på hemsidan. Information om subventionerat boende, lunch eller resor finns på 9 procent av friskolornas och 3 procent av de kommunala skolornas hemsidor.

19 Skillnader mellan friskolor och kommunala skolor när det gäller bilder på kvinnor.

20 Finns det olikheter i hemsidornas innehåll beroende på om de ligger inom Göteborgs kommun eller i kommuner utanför?

21 Styrdokument, poängplaner och kvalitetsredovisningar på hemsidor från Göteborgs skolor och skolor från övriga kommuner inom GR.

22 Bild på hemsidanSkolans intagningspoäng, medelvärde 0-170171-179180-209210-239240- Kvinna svenskt utseende, yrkesaktivitet50 %0 % Kvinna svensk utseende, studieaktivitet50 %17 %7 %10 %27 % Grupp kvinnor, svenskt utseende, studieaktivitet0 % 3 %10 %27 % Grupp kvinnor, svensk utseende, ingen aktivitet0 % 10 %0 %27 % Man svenskt utseende, yrkesaktivitet50 %17 %3 %10 %0 % Kvinnor & män i grupp, svenskt utseende, studieaktivitet 0 % 7 %20 %27 % Skillnader på hemsidornas bilder på människor beroende på intagningspoäng

23 Hemsidornas innehåll – stora brister i väsentlig information Information om kvalitet och resultat saknas Skolor lockar genom att tillgodose elevernas intressen Olika intagningspoäng och huvudman – olika innehåll

24 Hemsidornas innehåll befäster könsmönster


Ladda ner ppt "Gymnasieskolors hemsidor på Internet – samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser