Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 AH2302 Transport Modelling SA Bilparkens storlek och sammansättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 AH2302 Transport Modelling SA Bilparkens storlek och sammansättning."— Presentationens avskrift:

1 1 AH2302 Transport Modelling SA Bilparkens storlek och sammansättning

2 2 AH2302 Transport Modelling SA Bilparkens Antal (bilparkens storlek) −Viktig påverkansfaktor för biltrafiken Sammansättning −Viktig energi/miljöfaktor

3 3 AH2302 Transport Modelling SA Bilägande och inkomst 26 länder1960 - 92 Dargay and Gately, Income’s effect on Car and Vehicle Ownership 1999

4 4 AH2302 Transport Modelling SA Bilägande och inkomst 1997, 86% av världens befolkning och 96% den totala fordonsflottan Dargay and Gately, Modelling global vehicle ownership 2001

5 5 Bilinnehavet påverkar i Sampers Antalet bildisponerare (kan välja bil) Bilkonkurrensen (personer per bil) AH2302 Transport Modelling SA

6 6 Krav på modell för bilparkens storlek Beteendemässigt relevant −Modellstrukturen bör avspegla valsituationen −Individuellt val eller hushållsbeslut? Innehålla de viktigaste förklaringsfaktorerna −Inkomst −Kostnader −Nytta Policy relevans −Innehålla policy variabler

7 7 AH2302 Transport Modelling SA Modelltyper Dynamisk −Hur förändras bilinnehavet över tiden, givet vissa villkor? −T.ex VTI’s kohortmodell, tidsseriemodell Statisk −Vilket blir det framtida bilinnehavet, givet anpoassning till vissa villkor? −T.ex SJ’s logit model

8 8 VTIs bilinnehavsmodell – Bilägare Icke bilägare År 2009 Kön, Ålder och områdesgrupp

9 9 VTIs bilinnehavsmodell År 2009 Sannolikheten att bli bilägare Sannolikheten för att sluta vara bilägare Bilägare Icke bilägare För män/kvinnor och ålder

10 10 VTIs bilinnehavsmodell År 2009 Sannolikheten att bli bilägare Sannolikheten för att sluta vara bilägare Bilägare Icke bilägare För män/kvinnor och ålder År 2010

11 11 Variabler Variabler i inträdes/uträdes modellen  = sannolikheten att bli bilägare  = sannolikheten att sluta vara bilägare I Inkomst före skatt BP Bensinpris TF Tidsfaktor år n BNP BNP-ökning (%) A Ålder P Pensionärsdummy. P=1 om A≥65, annars P=0. LEAS Andelen leasade bilar Segmentspecifika koefficienter – kommun, kön, ålder

12 12 AH2302 Transport Modelling SA Modelled and observed entry propensity in Stockholm 1995 by age, men

13 13 AH2302 Transport Modelling SA Modelled and observed exit propensity in Stockholm 1995 by age, men

14 14 För- och nackdelar Fördelar −Beskriver data bra, R 2 ~ 0.9 −Fångar dynamiken på kort/medellång sikt Nackdelar −Kommunnivå Behöver disaggregeras till zonnivå −Modellerar antalet bilägare Flerbilägande måste beaktas −Svårt att hantera påverkan från andra färdsätt Nyttan av bilägandet i förhållande till annan infrastruktur −Svårt att modelleran effekter vi förändringar i hushållets sammansättning −Går inte att modellerna effekter av förändringar i drivmedelspolicies etc.

15 15 AH2302 Transport Modelling SA Statisk modell Multinomial logit −Ingen bil −En bilar −Två bilar… Variabler −Inkomst −Parkeringskostnad (vid bostad) −Typ av hushåll −Antal vuxna, barn sysselsatta −Tillgänglighetsvinst (logsum diff!)

16 16 AH2302 Transport Modelling SA Logit model Logit model for car ownership connected to Sampers models VariableAlternativeParametert-value Constant – one car1-2.2110-28.4 Constant - 2+ cars2+-6.4376-49.6 Logsum Difference non work trips10.304310.1 Logsum Difference work trips10.559113.7 Logsum Difference non work trips2+0.717515.0 Logsum Difference work trips2+0.629012.0 Some household type variables…. Dwelling = Single house11.172632.5 Dwelling = Single hous2+2.145343.1 Household income (thousand SEK /year)0 -0.0032-16.0

17 17 AH2302 Transport Modelling SA För- och nackdelar Kan tillämpas disaggregerat Återspeglar effekter av infrastruktur Policy känslig Hushållsorienterad Fångar inte dynamiken

18 18 Bilparkens sammansättning Bestämmer −Drivmedelskonsumptionen −Emissioner −Körkostnaden Körkostnaden -> bilanvändandet −Rebound effekter Effektivare motorer, lägre körkostnader, mer användning ~ 25 – 30 procent

19 19 Bilparkens årliga förändring Bilparken Skrotning Bilparken - skrotning Nytillskott Bilparken

20 20 Modellsystem - bilparksmodellen 3 delmodeller Skrotningsmodell −Vilka bilar lämnar bilparken? Bilinnehavsmodellen (bilparkens storlek) −Hur många nya bilar tillkommer? Modell för val av biltyp vid nyinköp −Vilka biltyper kommer att tillkomma?

21 21 Skrotningsmodellen – delmodell 1 Andel av ett bilmärke med viss ålder som lämnar bilparken En skrotningsandel för varje årgång och märke Skrivs fram ett år i taget Ca 40 år tillbaka och 23 märken Andelarna är hämtade från bilregistret och uträknade för ett specifikt år (2004) Andelen utskrotning per ålder och märke flyttas för varje år och är statisk med ålder.

22 22 VTIs bilinnehavsmodell År 2009 Sannolikheten att bli bilägare Sannolikheten för att sluta vara bilägare Bilägare Icke bilägare För män/kvinnor och ålder

23 23 OK, vad har vi nu? Vi vet vilka bilar som lämnar bilparken varje år (skrotningsmodellen) Vi vet hur många bilar som bilparken ska innehålla totalt (bilinnehavsmodellen) Nu behöver vi vet med vilka bilar vi fyller på bilparken! Modell för val av bil vid nyinköp

24 24 Modellsystem för bilparkens sammansättning Bilinnehavsmodellen Totalt antal bilar i bilparken Val av ny bil Bilparken Skrotning Bilparken - skrotning Nytillskott

25 25 Modell för val av biltyp vid nyinköp – delmodell 3 Behöver utgå från hur konsumenternas beteende Diskret valmodell −Beräknar sannolikheten att en konsument väljer en viss biltyp ur en alternativmängd av bilar −Baseras på konsumenternas preferenser av attribut kopplade till de olika alternativen

26 26 Ingående modellvariabler som beskriver varje bilalternativ Pris/förmånsbeskattning Storleksklass Drivmedel Tankvolym Rostskyddsgaranti Körkostnad (drivmedel och fordonsskatt) Säkerhet (NCAP/Folksam) Motorstyrka (hp) Andel tankställen med alternativa drivmedel Märke

27 27 Baseras på: Bilregistret 2004 Utbudsdata Uppdelning −Privat −Organisation Leasad Ägd Ingår ej −Socio-ekonomiska variabler −Valrestriktioner

28 28 Policyanalyser Effekter av olika ekonomiska styrmedel −Drivmedelsskatt −Förmånsskatt −Fordonsskatt Effekter av exogena faktorer −Bensinpris −Ekonomisk utveckling −Befolkningsutveckling Effekter av introduktion av nya bilmodeller Helt ny teknik kan inte introduceras utan omestimering av modellen

29 29 AH2302 Transport Modelling SA Fordonsflottan – en trög jätte! Utskrotning Nytillskott

30 30 AH2302 Transport Modelling SA Körkortsinnehav Sampers: socioekonomisk modell −Samma körkortsinnehav i Rinkeby och Danderyd vid samma befolkningsfördelning −Områdesgenomnitt Påverkar sannolikheten att välja bil direkt Påverkar bilkonkurrensen Vanligen irreveribelt Cohort modell relevant


Ladda ner ppt "1 AH2302 Transport Modelling SA Bilparkens storlek och sammansättning."

Liknande presentationer


Google-annonser