Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilparkens storlek och sammansättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilparkens storlek och sammansättning"— Presentationens avskrift:

1 Bilparkens storlek och sammansättning
AH2302 Transport Modelling SA

2 AH2302 Transport Modelling SA
Bilparkens Antal (bilparkens storlek) Viktig påverkansfaktor för biltrafiken Sammansättning Viktig energi/miljöfaktor AH2302 Transport Modelling SA

3 Bilägande och inkomst 26 länder1960 - 92
Dargay and Gately, Income’s effect on Car and Vehicle Ownership 1999 AH2302 Transport Modelling SA

4 AH2302 Transport Modelling SA
Bilägande och inkomst 1997, 86% av världens befolkning och 96% den totala fordonsflottan Dargay and Gately, Modelling global vehicle ownership 2001 AH2302 Transport Modelling SA

5 Bilinnehavet påverkar i Sampers
Antalet bildisponerare (kan välja bil) Bilkonkurrensen (personer per bil) AH2302 Transport Modelling SA

6 Krav på modell för bilparkens storlek
Beteendemässigt relevant Modellstrukturen bör avspegla valsituationen Individuellt val eller hushållsbeslut? Innehålla de viktigaste förklaringsfaktorerna Inkomst Kostnader Nytta Policy relevans Innehålla policy variabler AH2302 Transport Modelling SA

7 AH2302 Transport Modelling SA
Modelltyper Dynamisk Hur förändras bilinnehavet över tiden, givet vissa villkor? T.ex VTI’s kohortmodell, tidsseriemodell Statisk Vilket blir det framtida bilinnehavet, givet anpoassning till vissa villkor? T.ex SJ’s logit model AH2302 Transport Modelling SA

8 VTIs bilinnehavsmodell –
Icke bilägare Bilägare År 2009 Kön, Ålder och områdesgrupp

9 VTIs bilinnehavsmodell
Icke bilägare Sannolikheten att bli bilägare Sannolikheten för att sluta vara bilägare Bilägare År 2009 För män/kvinnor och ålder

10 VTIs bilinnehavsmodell
Icke bilägare Sannolikheten att bli bilägare Sannolikheten för att sluta vara bilägare Bilägare År 2009 År 2010 För män/kvinnor och ålder

11 Variabler Variabler i inträdes/uträdes modellen
a = sannolikheten att bli bilägare b = sannolikheten att sluta vara bilägare I Inkomst före skatt BP Bensinpris TF Tidsfaktor år n BNP BNP-ökning (%) A Ålder P Pensionärsdummy. P=1 om A≥65, annars P=0. LEAS Andelen leasade bilar Segmentspecifika koefficienter – kommun, kön, ålder

12 AH2302 Transport Modelling SA
Modelled and observed entry propensity in Stockholm 1995 by age, men AH2302 Transport Modelling SA

13 AH2302 Transport Modelling SA
Modelled and observed exit propensity in Stockholm 1995 by age, men AH2302 Transport Modelling SA

14 För- och nackdelar Fördelar Nackdelar Beskriver data bra, R2 ~ 0.9
Fångar dynamiken på kort/medellång sikt Nackdelar Kommunnivå Behöver disaggregeras till zonnivå Modellerar antalet bilägare Flerbilägande måste beaktas Svårt att hantera påverkan från andra färdsätt Nyttan av bilägandet i förhållande till annan infrastruktur Svårt att modelleran effekter vi förändringar i hushållets sammansättning Går inte att modellerna effekter av förändringar i drivmedelspolicies etc.

15 AH2302 Transport Modelling SA
Statisk modell Multinomial logit Ingen bil En bilar Två bilar… Variabler Inkomst Parkeringskostnad (vid bostad) Typ av hushåll Antal vuxna, barn sysselsatta Tillgänglighetsvinst (logsum diff!) AH2302 Transport Modelling SA

16 AH2302 Transport Modelling SA
Logit model Logit model for car ownership connected to Sampers models Variable Alternative Parameter t-value Constant – one car 1 -28.4 Constant - 2+ cars 2+ -49.6 Logsum Difference non work trips 0.3043 10.1 Logsum Difference work trips 0.5591 13.7 0.7175 15.0 0.6290 12.0 Some household type variables…. Dwelling = Single house 1.1726 32.5 Dwelling = Single hous 2.1453 43.1 Household income (thousand SEK /year) -16.0 AH2302 Transport Modelling SA

17 AH2302 Transport Modelling SA
För- och nackdelar Kan tillämpas disaggregerat Återspeglar effekter av infrastruktur Policy känslig Hushållsorienterad Fångar inte dynamiken AH2302 Transport Modelling SA

18 Bilparkens sammansättning
Bestämmer Drivmedelskonsumptionen Emissioner Körkostnaden Körkostnaden -> bilanvändandet Rebound effekter Effektivare motorer, lägre körkostnader, mer användning ~ 25 – 30 procent

19 Bilparkens årliga förändring
Skrotning Bilparken -skrotning Nytillskott

20 Modellsystem - bilparksmodellen 3 delmodeller
Skrotningsmodell Vilka bilar lämnar bilparken? Bilinnehavsmodellen (bilparkens storlek) Hur många nya bilar tillkommer? Modell för val av biltyp vid nyinköp Vilka biltyper kommer att tillkomma?

21 Skrotningsmodellen – delmodell 1
Andel av ett bilmärke med viss ålder som lämnar bilparken En skrotningsandel för varje årgång och märke Skrivs fram ett år i taget Ca 40 år tillbaka och 23 märken Andelarna är hämtade från bilregistret och uträknade för ett specifikt år (2004) Andelen utskrotning per ålder och märke flyttas för varje år och är statisk med ålder.

22 VTIs bilinnehavsmodell
Icke bilägare Sannolikheten att bli bilägare Sannolikheten för att sluta vara bilägare Bilägare År 2009 För män/kvinnor och ålder

23 OK, vad har vi nu? Modell för val av bil vid nyinköp
Vi vet vilka bilar som lämnar bilparken varje år (skrotningsmodellen) Vi vet hur många bilar som bilparken ska innehålla totalt (bilinnehavsmodellen) Nu behöver vi vet med vilka bilar vi fyller på bilparken! Modell för val av bil vid nyinköp

24 Modellsystem för bilparkens sammansättning
Skrotning Bilparken -skrotning Nytillskott Val av ny bil Bilinnehavsmodellen Totalt antal bilar i bilparken

25 Modell för val av biltyp vid nyinköp – delmodell 3
Behöver utgå från hur konsumenternas beteende Diskret valmodell Beräknar sannolikheten att en konsument väljer en viss biltyp ur en alternativmängd av bilar Baseras på konsumenternas preferenser av attribut kopplade till de olika alternativen

26 Ingående modellvariabler som beskriver varje bilalternativ
Pris/förmånsbeskattning Storleksklass Drivmedel Tankvolym Rostskyddsgaranti Körkostnad (drivmedel och fordonsskatt) Säkerhet (NCAP/Folksam) Motorstyrka (hp) Andel tankställen med alternativa drivmedel Märke

27 Baseras på: Bilregistret 2004 Utbudsdata Uppdelning Ingår ej Privat
Organisation Leasad Ägd Ingår ej Socio-ekonomiska variabler Valrestriktioner

28 Policyanalyser Effekter av olika ekonomiska styrmedel
Drivmedelsskatt Förmånsskatt Fordonsskatt Effekter av exogena faktorer Bensinpris Ekonomisk utveckling Befolkningsutveckling Effekter av introduktion av nya bilmodeller Helt ny teknik kan inte introduceras utan omestimering av modellen

29 Fordonsflottan – en trög jätte!
Utskrotning Nytillskott AH2302 Transport Modelling SA

30 AH2302 Transport Modelling SA
Körkortsinnehav Sampers: socioekonomisk modell Samma körkortsinnehav i Rinkeby och Danderyd vid samma befolkningsfördelning Områdesgenomnitt Påverkar sannolikheten att välja bil direkt Påverkar bilkonkurrensen Vanligen irreveribelt Cohort modell relevant AH2302 Transport Modelling SA


Ladda ner ppt "Bilparkens storlek och sammansättning"

Liknande presentationer


Google-annonser