Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetar er kommun utifrån styrdokument eller policydokument, i vilket/vilka sexuell läggning uttryckligen nämns i arbetet med att motverka diskriminering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetar er kommun utifrån styrdokument eller policydokument, i vilket/vilka sexuell läggning uttryckligen nämns i arbetet med att motverka diskriminering."— Presentationens avskrift:

1 Arbetar er kommun utifrån styrdokument eller policydokument, i vilket/vilka sexuell läggning uttryckligen nämns i arbetet med att motverka diskriminering och annan kränkande behandling inom kommunens verksamhet? 75% 159 st 20% 42 st 10% 21 st Av 213 möjliga.

2 Arbetar er kommun utifrån styrdokument eller policydokument, i vilket/vilka könsidentitet och könsuttryck uttryckligen nämns i arbetet med att motverka diskriminering och annan kränkande behandling inom kommunens verksamhet?

3 Har det i er kommun under den gångna mandatperioden gjorts någon särskild satsning som syftar till att förbättra bemötande av och service till de invånare som är hbtq-personer?

4 Har er kommun några övergripande kriterier, exempelvis i form av en policy, för bidragsgivning till ideella organisationer och studieförbund? Av 206 möjliga.

5 Om ja, ingår det i dessa kriterier att de som tar emot kommunala bidrag måste visa hur de motverkar diskriminering och annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck? Av 98 möjliga.

6 Har det i er kommun under den senaste mandatperioden genomförts någon kompetenshöjande utbildning av kommunanställd personal kring hbtq-frågor?

7 Följer er kommun upp på central nivå att kommunens skolenheter årligen upprättar en likabehandlingsplan, som inkluderar hur likabehandling främjas respektive hur kränkande behandling förebyggs på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

8

9 Har er kommuns socialtjänst beredskap att erbjuda hbtq-personer, oavsett kön och könsidentitet, som utsatts för våld eller hot om våld av närstående, skyddat boende av en kvalitet som är likvärdig den andra personer i behov av skyddat boende erbjuds?

10 Du svarade att skyddat boende inte kan ges till alla, är det för någon särskild grupp som kommunen har svårt att erbjuda ett likvärdigt skyddat boende? Av 23 möjliga.


Ladda ner ppt "Arbetar er kommun utifrån styrdokument eller policydokument, i vilket/vilka sexuell läggning uttryckligen nämns i arbetet med att motverka diskriminering."

Liknande presentationer


Google-annonser