Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10 års erfarenhet i Sverige 1994 - 2004 Långtidsbehandling för Svårt psykiskt störda missbrukare i Jönköpings kommun Ulf Eek Vårdenhetschef/samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10 års erfarenhet i Sverige 1994 - 2004 Långtidsbehandling för Svårt psykiskt störda missbrukare i Jönköpings kommun Ulf Eek Vårdenhetschef/samordnare."— Presentationens avskrift:

1 10 års erfarenhet i Sverige 1994 - 2004 Långtidsbehandling för Svårt psykiskt störda missbrukare i Jönköpings kommun Ulf Eek Vårdenhetschef/samordnare BoP-teamet ulf.eek@lj.se 1995 -2006 Dubbel Diagnos – Teamet I Skellefteå Elin Löfroth Socialsekreterare DD-teamet elin.lofroth@skelleftea.se

2 Bakgrundsdata Skellefteå Yta 7 217 km2 71 800 invånare 35 000 i Skellefteå Jönköping Yta 1 488 km2 Ca 120 000 inv 81 000 i Jönköping

3 Svår psykisk störning (Severe mental illness) Axel I Schizofreni, vanföreställningssyn. och andra psykotiska tillstånd. Bipolär affektiv sjukdom. Egentlig depression med melankoli. Axel II Schizotyp pst. Borderline pst.

4 Ansvarsfördelning kommun - landsting Landsting  Psykiatrisk sjukvård  Avgiftning  Medicinsk behandling av missbruk  Somatisk vård Kommun (yttersta ansvaret)  Boende  Sysselsättning/daglig samvaro  Försörjning  missbruksbehandling

5 BoP- teamet Organisation.

6 DD- teamet Organisation.

7 Förutsättningar för Samverkan (B.Danermark) Tydlig och klar Ledning. Klart uttalat Mål. Tillräckliga resurser. Skillnader mellan parterna avseende synsätt, organisation och regelverk identifierats. Att hindrande skillnader undanröjts eller utvecklat ett sätt att hantera dom.

8 ERFARENHETER AV SAMVERKAN Ökad förståelse för olika syn- och angreppssätt Gemensamt synsätt inom teamet Kulturskillnader/språkskillnader går att överbrygga Klienternas/patienternas behov har bättre kunnat tillgodoses Målgruppen har blivit synligjord Klient/patienterna har fått förbättrad livssituation, minskat behov av slutenvård och visar stor patienttillfredsställelse. Multiproblematik kräver multikompetens Kompetensöverföring

9 Sats-skalan. (K.Meuser,R.Drake) 1.Tidigt Engagemangs- stadie. 2.Engagemangs- stadie. 3.Tidigt Motivations- stadie. 4.Motivationsstadie. 5.Tidigt Behandlings- stadie. 6.Behandlingsstadie. 7.Återfallsprevention. 8.Frisk/ Återställd Patient ansvar Behandlar ansvar

10 BoP-teamet resultat 1994-2004 82 klienter(20kv. 62m.) Medelålder33år Bortfall6 klienter. Utskrivna37 klienter. Avlidna9 klienter. (11%) Medelvårdtid41.2 mån.

11 BoP-teamet Utskrivna 11 klienter fullgjorde programmet (30%). 11 klienter nådde steg 5 el. 6. 6 klienter har överförts till Krim/Rättspsyk

12 Dd-teamets erfarenheter 52 klienter(15kv. 37m.) Avlidna7 klienter. (13%) Aktiv behandling23 klienter Boendestöd12 klienter Autonoma 9 klienter

13 Agneta Öjehagen Fem års studie resultat Dödlighet nästan 8 ggr högre Slutenvårds konsumtion först upp sedan ner Drygt hälften inga missbruksproblem efter 5 år Fortsatt behov av stöd inom andra områden Organiserad samverkan bättre än utan organisation.

14 Evidensbaserad behandlings vid missbruk och svår psykisk störning Integrerad behandling Case management Assertive Community Treatment EVIDENS = GOD EFFEKT PÅ PATIENT OCH EKONOMI

15 Maslows behovstrappa


Ladda ner ppt "10 års erfarenhet i Sverige 1994 - 2004 Långtidsbehandling för Svårt psykiskt störda missbrukare i Jönköpings kommun Ulf Eek Vårdenhetschef/samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser