Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Byggnader i Oskarshamn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Byggnader i Oskarshamn."— Presentationens avskrift:

1 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Byggnader i Oskarshamn

2 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Byggnader -1991Analoga byggnader 1991-1995Överföring till digitalt format. Linjer 2002Linjer  Polygoner 2005Anpassning till att byggnadspolygonen omfattar hela byggnaden. Anpassning till ett byggnadsid per byggnadspolygon (analys i ArcView) 2005Grundleverans till Lantmäteriet 2006Koppling byggnadspolygon – byggnadsregister. Hjälp av Tekis. (Peter)

3 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Linjer till polygoner Drawing Cleanup i Map:en Topologi i Map:en Skapade polygoner med hjälp av topologin Ny kodsättniing

4 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

5 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

6 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

7 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

8 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

9 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

10 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Hur arbetar vi med byggnader idag? Byggnader: Nymätning av byggnader vid nybyggnation och tillbyggnad (grundprincip) Lägger in byggnaden som polygon i kartdatabasen. Tar ut koordinater på mittpunkt och lägger in i BALK som byggnadsID. När uppdatering av FIR skett kopplas byggnadspolygonen i kartdatabasen med FIR. (Veckovis uppdatering av FIR) Uppdatering till Lantmäteriet av nya och raderade byggnadspolygoner. (En person sköter alla kopplingar mot FIR)

11 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Adresser i Oskarshamn

12 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Adresser 1994-1995Upprättande av byggnadsregister över hela kommunen 1996Adresser i tätorterna 1997-1998Adresser på landsbygd 1999-à-jour-hållning av register vid fastighetsbildning och nybyggnation. Kvalitetshöjande åtgärder. 2002BALK införs. Registersystem med kartstöd 2004-2005Justering av adress-punkter från byggnads-koordinat till entré-koordinat. Uppdatering av 7000 adresser i tätort 2006-Normalt förande av BALK med kvalitetshöjningsåtgärder

13 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

14 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

15 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

16 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Hur arbetar vi med adresser idag? Adresser: Lägger in byggnaden i Kartdatabasen. Tar ut koordinater på entrén och lägger in i Balk. Inga adresser i Topobase. FIR gäller som adressdatabas i kommunen Riktade insatser för entréer. Okulärt ute. Rättar fel enligt felrapporter i Balk

17 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Hur har Östersund gjort med Adresser

18 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Planer i Oskarshamn

19 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 PLANINFORMATION Topologi Linjer:PL_AREA_TBA Centroider:PL_AREA Ytor:PL_POLYGON Alla begränsningslinjer skapade i Autocad och Topobase. Anpassning till fastighetsbilden så långt det går. Tyvärr ingen koppling mot FIR. Tyvärr inte fastighetsplanerna i basen.

20 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 PLANINFORMATION

21 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

22 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

23 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Hur arbetar vi med planinformation idag? Byggnader: Lägger in nya planområden i basen och kontrollerar med topologin Uppdaterar ett shape-skikt som används i WebbGis Levererar planområdet till Lantmäteriet Ska göra koppling mot FIR. Funderar på hur vi ska göra med fastighetsplanerna.

24 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Detaljplaner Vid upprättandet av primärkartan lades användningsgränser, egenskapsgränser och höjd enligt plan in. Vi skapade ytor i ArcView med hjälp av topologi. Genomgång av alla detaljplaner. Användning Användningens klartext Färg De färdiga användningsytorna användes i WebbGis. Vi skapade centroider i ArcView och importerade till Topobase. Skapade topologi i Topobase Ständigt problem: Hur gör vi med användningsgräns kontra fastighetsgräns? Tolkningar?

25 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Detaljplaneobjekt vi har lagrade i Topobase. DP_AREA_TBADP_LINJE DP_PUNKT DP_AREA

26 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

27 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Normal anpassning av linjer

28 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Tolkning?

29 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

30 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Hur arbetar vi med detaljplaner idag? Ny plan läggs in, topologi görs om och nya ytor skapas från topologin. Vid ändring i fastighetsbilden justeras ev. detaljplanegränserna. Vid upprättande av nybyggnadskarta och grundkarta kontrolleras detaljplanegränserna.

31 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Fastigheter i Oskarshamn

32 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Fastigheter 70 och 80-taletVid upprättandet av nytt stomnät och ny primärkarta mättes gränspunkter in i varje kvarter för lokala transformationer. Vid Lantmäteriets uppbyggnad av DRK levererade vi fastighetsbilden i de större orterna till Lantmäteriet. Koppling mot FIR Total genomgång av geometrin vid skapandet av topologi. (topologi endast för kvalitetskontroll) Nyligen påbörjad kvalitetshöjning av GGD gemensamt med Lantmäteriet. (Mindre samhällen och sommarstugeområden)

33 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Kommunal fastighetsredovisning i kommunen

34 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Normal fastighetsbild med koppling mot FIR

35 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Anpassning mot Fastighetskartan Tätningsgräns

36 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

37 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 PROBLEM: VÅR KARTBAS - FASTIGHETSKARTAN

38 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 KVALITÉTSHÖJNING AV DRK MED HJÄLP AV VÅR BAS

39 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Skapa topologi för kvalitetskontroll Fastigheter FA_AREA_TBA FA_AREA FA_AREA_TBA

40 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

41 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Lista på topologifel efter initiering

42 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 FELRÄTTNING I TOPOBASE

43 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 FELRÄTTNING MED MAP:en

44 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Skapa ytor ur topologin

45 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 FASTIGHETSYTOR GENERERADE FRÅN TOPOLOGIN

46 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Gemensam ägovidd Endast en fastighetsbeteckning kopplad mot FIR eftersom topologi bara tillåter en centroid per yta

47 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

48 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Gemensam ägovidd

49 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Daglig hantering av fastighetsskiktet Fastighetsförberedelser: Gränser och gränspunkter lagras i Topobase med ursprung föreslagen. Efter fastställd förrättning förändras fastighetsbilden i Topobase Koppling mot FIR Ungefär 1 gång i kvartalet testas kvalitén med hjälp av topologin. Topologin används för närvarande endast för detta.

50 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Rättigheter i Oskarshamn

51 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Rättigheter Vid upprättandet av primärkartan lades rättigheter in (med skiftande kvalité, beroende på konsult). Genomgång av alla rättigheter inom primärkarte- områdena som finns registrerade i Fir. Skapande av ytor, linjer eller punkter och koppling mot FIR. Nya rättigheter läggs in enligt förrättning och kopplas mot FIR

52 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Normalt utseende av rättigheter i Registerkarta

53 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Tabellen rattighet i Fir bearbetad i excel Genomgång av alla fastigheter inom primärkarteområdet

54 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 1 yta kopplad mot rätt ledningsrätt i Fir 3 ytor kopplade mot rätt ledningsrätt i Fir

55 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Skapa en ny ledningsrätt och koppla mot FIR

56 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Skapa ledningsrätten i RH_POLYGON

57 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

58 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

59 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

60 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

61 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008

62 Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Hur har Östersund gjort med Fastigheter och Rättigheter


Ladda ner ppt "Oskarshamns kommun Leif Carlsson, Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun Systemförvaltarträff Stockholm 19 mars 2008 Byggnader i Oskarshamn."

Liknande presentationer


Google-annonser