Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsförbundet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsförbundet"— Presentationens avskrift:

1 Samordningsförbundet

2 Lag om finansiell samordning
Lag 2003: Frivillig möjlighetslagstiftning, Socam-försök Inte ändra strukturer, Jobba tvärsektoriellt, Organisera runt problemet, hitta lösningar 5 % av medborgarna identifierade som ”de som ramlar mellan stolarna”

3 Samordningsförbund Möjligheter att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar för medborgaren genom att prioritera och samordna insatser, då den enskilda myndigheten, utifrån sin lagstiftning, inte har möjlighet att tillgodose medborgarens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

4 Uppdrag Finsam Främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna för medborgarna Finansiera verksamhet för utsatta grupper Nytänkande

5 Samordningsförbundet Samspelet
Möjliggör finansiell samordning (Finsam) av arbetslivsinriktad rehabilitering för medborgarna i kommunerna: Karlstad Hammarö Grums Kristinehamn

6 Samordningsförbundet SAMSPELET
4 Parter: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget i Värmland Karlstads kommun Hammarö kommun Grums kommun Kristinehamns kommun 1 part

7 Organisation - styrelse
Den finansiella samordningen leds av en vald styrelse - egen juridisk person I styrelsen ingår: politiker från kommunerna och landstinget chef, Arbetsförmedlingen chef, Försäkringskassan

8 Tilldelning 2010 Statens 25 % + 25 % 4 270 000
Landstinget i Värmland Karlstads kommun Hammarö kommun Grums kommun Kristinehamns kommun Totalt Ej förbrukade medel och 2009

9 Uppdrag, roller och ansvar Styrelsen ska:
Stödja, uppmuntra och verka för samverkan och samordning mellan parterna Besluta om - finansiering av projekt/aktiviteter - mål och riktlinjer för Samspelets verksamhet Följa upp och utvärdera verksamhet finansierad av förbundet

10 P r o j e k t Arbetsförmedling Försäkringskassa Landsting Kommuner;
Karlstad Hammarö Grums Kristinehamn Samordningsförbundet SAMSPELET Styrelse 1 röst/part Beredningsgrupp Landstingsledning (närsjukvårdschef), Allmänmedicin, Psykiatri 2 Försäkringskassa 2 Arbetsförmedling 1 repr. från varje kommun ( 2 Karlstad) Ersättare för varje deltagare Lokala samverkans- grupper, chefsnivå; Kristinehamn Grums Hammarö Ansvarig tjänsteman Samrådsgrupp 1 representant per handläggargrupp projektsamordnarna P r o j e k t Handläggargrupper; Karlstad Hammarö Grums Kristinehamn Futuro Kd PåGång JobbTorg VäxtKraft Futuro KrhGr Samverkstan Försörj. Krh

11 Uppdrag, roller och ansvar Ansvarig tjänsteman ska:
Leda arbetet i förbundet Ansvara för - totalbudget och projektbudgetar - processtöd till projekt/aktiviteter - uppföljning och utvärdering Arbeta med berednings- och handläggargrupperna Företräda förbundet

12 Uppdrag, roller och ansvar Beredningsgruppen ska:
Främja att samverkan och samordning sker mellan och hos våra partners Hjälpa och stödja ansv. tjm. i beredning av ärenden och strategier till styrelsen Vara styrgrupp och utvärdera pågående projekt Projektera och initiera nya aktiviteter/projekt

13 Uppdrag, roller och ansvar Handläggargruppen ska:
Gemensamt identifiera individens behov, samverka och samordna insatser från förbundets parter eller verksamhet finansierad av förbundet Initiera nya - och Stödja pågående projekt Vara bollplank för projektsamordnare/coach Rätt deltagare, i rätt aktivitet, i rätt tid

14 Ingång till Samspelet Handläggare identifierar personen, diskuterar med sin representant i handläggargruppen Handläggargruppen diskuterar möjlighet utifrån de fyra parternas underlag Samverkansteamet bedömer om - och i vilken verksamhet som är passande Remittent och deltagare kallas till ett mottagningsmöte med samordnaren

15 Futuro Hälsoinriktad arbetslivsinriktad rehabilitering
Personer med komplex psykisk problematik vilka har behov av samordnade resurser och coachning för att kunna komma ut på arbetsmarknaden alternativt börja studera Basverksamhet: kartläggning, åtgärder Praktisk verksamhet mot arbete/studier Karlstad, Kristinehamn, och Grums Gruppverksamhet/ individuell verksamhet Riktmärke 20 deltagare/coach

16 VäxtKraft Hälsoinriktad arbetslivsinriktad rehabilitering
Personer med komplex psykisk, fysisk och social problematik vilka har behov av samordnade resurser och coachning för att kunna komma ut på arbetsmarknaden alternativt börja studera invandrarkvinnor med diffus värkproblematik Basverksamhet: kartläggning, åtgärder Praktisk verksamhet mot arbete/studier Karlstad Riktmärke 20 deltagare/coach

17 PåGång Hälsoinriktad för-rehabilitering
Ett första steg av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, med målet att ge en värdefull start mot målet egen försörjning En möjlighet till ökad hälsa och ökat välbe- finnande med hjälp av ledarledd fysisk och mental aktivitet och föreläsningar i grupp Alla kommuner deltagare/grupp 6-8 veckor fortsättning ?

18 JobbTorg Förebyggande projekt
Arbetslösa ungdomar,18-24, har försörjnings- stöd och/eller inskrivna på Arbetsförmedlingen JobbTorg från ”första dagen” till dag 90 - Uga Teamet: Egna resurser från kommun och AF ,0 samordnare -finansierad av förbundet Kartläggning, resursinventering och vägledning mot målet arbete/studier Gruppverksamhet Grums och Hammarö hösten 2010

19 Projekt F – försörjning Kristinehamn Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personer med risk för längre tids försörjningsstöd Fördjupat stöd för att komma ut på arbetsmarknaden Kristinehamns kommun och Arbetsförmedlingen startat projekt F där målet är att kompetenshöja deltagaren via arbetslivserfarenhet Handledning av arbetsgivaren kontinuerligt Syftet: öka möjligheterna för deltagaren att bli anställd Personen ska själv medverka aktivt i sitt deltagande Anställning via kommunen - Gäller Kristinehamn Samspelet finansierar vissa delar

20 Samverkstan arbetslivsinriktad rehabilitering
Personer med funktionsnedsättning som har behov av fördjupat stöd för att kunna komma ut på arbetsmarknaden - praktikplats finns Personen ska själv medverka aktivt i sitt deltagande Ansökan via arbetsförmedlingen Direkt ut i ett arbete, metodiken Supported Employment hjälp och stöd i fungerande vardags- och arbetsliv År 1 - utvecklingsanställning via Karlstad kommun Alla kommuner - basstation Karlstad

21 Samspelet och parterna
Samspelet övertar inte personen som är remitterad Remittenten och parterna ska samverka och samordna kring personen utifrån de möjligheter som finns, även när en person finns i Samspelets verksamhet Samverkansteamet är möjligheten!


Ladda ner ppt "Samordningsförbundet"

Liknande presentationer


Google-annonser