Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Michael Karlsson leg psykolog Trehörna omsorger, Tingsryds kommun Vassbo skola & behandlingshem § 12-hem Ryd, Örkelljunga Uddevalla kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Michael Karlsson leg psykolog Trehörna omsorger, Tingsryds kommun Vassbo skola & behandlingshem § 12-hem Ryd, Örkelljunga Uddevalla kommun"— Presentationens avskrift:

1 Michael Karlsson leg psykolog Trehörna omsorger, Tingsryds kommun Vassbo skola & behandlingshem § 12-hem Ryd, Örkelljunga Uddevalla kommun michael.karlsson.tingsryd@telia.com

2 ”anpassad LSS-verksamhet” Gränsland Omsorg/ psykiatri(även rättspsykiatri) Omsorg/ missbruk Omsorg / kriminalvård När behoven inte kan tillgodoses på ”hemmaplan” (omsorgspsykiatri)

3 Psykisk ohälsa bland vuxna utvecklingsstörda (C Gustafsson) Screeningundersökning visar att 30-40% har ”psykiska problem” Vanliga symptom: aggressivitet, självskadande beteende, tecken på depression och ångest. Merparten av utvecklingsstörda som vårdas i psykiatrin både den öppna och slutna är lindrigt utvecklingsstörda. Färre måttligt och gravt utvecklingsstörda än förväntat vårdas i psykiatrin.

4 Den främsta orsaken till att utvecklingsstörda med psykiatrisk tilläggsproblematik (beteendestörningar) inte får de insatser som behövs, är brist på kunskap om funktionshindret. Det gäller inte bara inom psykiatrin- det gäller hela samhället.

5 Förändringar i diagnostisering Schizofreni Autism Borderline Autismspektrumstörn Personlighetsstörning Asperger syndrom Psykopati Högfung autism Tvångssyndrom

6 Psykisk störning – följd av funktionshindret ? Symptom på psykisk störning hos personer med utvecklingsstörning, eller autism kan vara en följd av personens svårighet att hantera: Yttre-inre stress Följder av övergrepp Följder av överkrav

7 Normalisering – till vilket pris ? I stället ett värdigt liv utifrån individens förutsättningar Stressperspektivet

8 Den psykiatriska processen – normalgång Insjuknande Akut omhändertagande Tillfrisknande Rehabilitering (psykofarmaka, psykoterapi, stödinsatser, kommunpsykiatri)

9 Den psykiatriska processen patienter med utvstörning, autism Insjuknande Akut omhändertagande ? ?

10 Hur skall vi ha det ? ”små specialboenden med bra personalresurser och långsiktiga behandlings/ strukturplaner.” Livsperspektiv Stöd efter nivå Individuella strukturer ”En bra dag” Samtalskontakter (ej symbolisk nivå) Samverkan mellan LSS/psykiatri/kommun-social psykiatri- socialtjänst

11 Framgångsfaktorer Tydlighet i uppdraget Medvetet bemötande Samsyn i arbetsgruppen En välstrukturerad och innehållsrik dag Långsiktighet - tålamod


Ladda ner ppt "Michael Karlsson leg psykolog Trehörna omsorger, Tingsryds kommun Vassbo skola & behandlingshem § 12-hem Ryd, Örkelljunga Uddevalla kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser