Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilpooler i Örebroregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilpooler i Örebroregionen"— Presentationens avskrift:

1 Bilpooler i Örebroregionen
Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro

2 Bilpooler Askersund – förvaltningsövergripande bilpool, 1 etanolbil
Degerfors – enkla förvaltningsanknutna bilpooler Hallsberg – två bilar som kan användas av fler än socialtjänsten Hällefors – central bilpool med fem bilar Karlskoga – ett par bokningsbara bilar på resp förvaltning Kumla – förvaltningsövergripande bilpool med tre bilar Laxå – ingen bilpool, leasade bilar Lekeberg – förvaltningsgemensam bilpool med några bilar

3 Bilpooler Lindesberg – förvaltningsövergripande bilpol med cirka 20 bilar Ljusnarsberg – kommungemensam bilpool med sex bilar samt socialtjänstens bilar som man kan låna om de är lediga Nora – bilpool för alla samt socialtjänstens bilar om de är lediga Örebro – både förvaltningsanknutna bilpooler och bilar tillgängliga för alla Örebro läns landsting – två förvaltningsknutna bilpooler (Karlskoga och Örebro) Örebro universitet – ingen bilpool, leasade bilar och hyrbilar

4 Öppna bilpooler Örebro kommun på gång
Hallsbergs kommun utrett men anser för få bilar Ljusnarsbergs kommun har för litet underlag? I Kumla kommun pågår utredning efter motioner och medboragarförslag (men inte om öppen bilpool?) Lindesbergs kommun har diskuterat men avvaktar upphandling i Örebro Hällefors diskuterat frågan men avvaktar Ej på agendan i övriga kommuner och organisationer

5 Hinder för öppna bilpooler
Resepolicy är första steget men tar mycket tid och kräver inventering av bilar och körsträckor För litet befolkningsunderlag (andras och egna bedömningar) Dåliga ekonomiska incitament samt ekonomiskt läge Rädsla för konkurrens med privata hyrbilsfirmor Uppfattning att öppna bilpooler är olagligt Uppfattning om att man själv ska sköta bilpoolen Avvaktar Örebro kommuns bilpool Landsortskommuner som i första hand vill ha bättre kollektivtrafik

6 Efterfrågat stöd för fler bilpooler
Arena för erfarenhetsutbyte Ekonomiskt stöd Samla ihop kommunerna och ge hjälp och stöd i upphandling Klargörande angående kommunallagen kring konkurens med privata biluthyrningsfirmor Metoder för införande Kunskap kring regelverk Praktiska exempel Hårda fakta kring miljö och ekonomi

7 Regionförbundets bilpoolsprojekt
Start 2006 Mål: få fram tjänstebilpooler som är förberedda att öppnas upp för privatpersoner inom minst fem organisationer i regionen Projektet har erbjudit upphandlingsstöd samt arrangerat träffar och seminarium Avslutas juni 2009

8 Resepolicys Askersund – på gång
Degerfors – på gång, finns en utan fokus på miljö Hallsberg – trafikpolicy men inte resepolicy Hällefors – trafikpolicy men resepolicy på gång Karlskoga – reviderar resepolicyn just nu Kumla – resepolicy utan fokus på miljö finns Laxå – resepolicyn reviderades nyligen

9 Resepolicys Lekeberg – resepolicy utan fokus på miljö och säkerhet
Lindesberg – resepolicy som reviderades 2006 Ljusnarsberg – trafiksäkerhets- och resepolicy Nora – resepolicy som bla anger kollektiva färdmedel Örebro – resepolicy antagen 2008 som ska styra över alla nödvändiga bilresor till bilpolen Örebro läns landsting – riktlinjer ska bli riktig policy


Ladda ner ppt "Bilpooler i Örebroregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser