Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chef i offentlig verksamhet Kungälvs kommun Anna Cregård Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chef i offentlig verksamhet Kungälvs kommun Anna Cregård Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 Chef i offentlig verksamhet Kungälvs kommun Anna Cregård Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

2 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Forskar om chefskap i offentliga verksamheter Undervisar inom kandidat- och masterprogram Studierektor för uppdragsutbildning Kommunforskning i Västsverige (KFi)

3 Dagens mål 1.Fler bilder av verksamheten 2.För att diskutera och analysera 3.Intresse för nästa gång …

4 Innehåll Makt och kommunikation – ur ett domänperspektivMakt och kommunikation – ur ett domänperspektiv Den offentliga organisationens särartDen offentliga organisationens särart Ledning i och av autonoma yrkesgrupperLedning i och av autonoma yrkesgrupper Inför diskussioner i rådslagenInför diskussioner i rådslagen

5 En bild av en offentlig organisation politisk adm service brukare

6 Politisk domän Det representativa perspektivet: -Konferensbord -Olikhet -Visioner -Parti, ideal och ideologier -Det gemensamma -DEMOKRATI

7 Administrativ domän Det organisatoriska perspektivet -Pyramid -Relativ likhet -Modeller -Byråkrati -Hierarki -Ledarskapsfilosofier -Tanken på ekonomi, rationalitet och system -EFFEKTIVITET

8 Servicedomän Det kollegiala perspektivet -Cirkel -Homogenitet -Rutiner -Expertis -Professionell kollegialitet – självstyrning -Lojalitet mot mottagaren och egna gruppen -KVALITET

9 Brukardomän Det individuella perspektivet - Svårdefinierbar figur -Olikhet och individualism -Möten -Krav på verksamheten -Exit och voice (svaga) -Lojalitet mot sig själv

10 Effekter Olika betraktelsesättOlika betraktelsesätt Alla behövsAlla behövs KonflikterKonflikter SärkopplingSärkoppling Ständiga maktkamperStändiga maktkamper Tillfälliga domäner/arenorTillfälliga domäner/arenor

11 Effekter Olika betraktelsesättOlika betraktelsesätt Alla behövsAlla behövs KonflikterKonflikter SärkopplingSärkoppling Ständiga maktkamperStändiga maktkamper Tillfälliga domäner/arenorTillfälliga domäner/arenor

12 Att fundera över Allmänna tankar? Eller mer specifikt: Hur väl stämmer bilden med er verklighet (dvs vad finns att lära här)? Hur hanterar Kungälvs organiseringsmodell inbyggda svårigheter i den offentliga organisationen?

13 Ständig förändring i styrka AbruptionAbruption Tekniska innovationerTekniska innovationer Datasystem och mätningarDatasystem och mätningar Överföring av ansvar, språk och kunskaperÖverföring av ansvar, språk och kunskaper MediaMedia AllieringAlliering KollegiumKollegium

14 Politikernas strategier … Är möjliga strategier för få?Är möjliga strategier för få? –Abruption och omorganisationer –Lär sig mer om de andra –Proffspolitiker Blir de försvagade?Blir de försvagade? –Minskat intresse? Större s k förakt? –Respekt och mindre tro på NPM? OM så är fallet … Vad blir effekterna?OM så är fallet … Vad blir effekterna?

15 Vilka strategier använder du/ni? Är de lyckosamma? Hur hanterar andra grupper dina/era strategier?

16 Den politiska organisationens särart I förhållande till vad? Varför detta intresse?

17 Särart Alltid stort Alltid hög grad av differentiering Alltid flera domäner Alltid professionellt Alltid mål-medeldilemma

18 Mål-medeldilemma EkonomiVerksamhet OffentligtMedelMål PrivatMålMedel

19 Särart Alltid stort Alltid hög grad av differentiering Alltid professionellt Alltid mål-medeldilemma Alltid politiskt

20 Alltså: Svåra att överblicka och styra Svåra att koordinera Inbyggda konflikter Svårt att skapa effektiva mål ---- Ledarskapets uppgift! Fayols POCCC Bild från EkoBlaskan ”Ledare kan allt”

21 Behöver hanteras: Höga chefers hanterande: Osynlig men synlig Månglogisk och kontaktrik Ceremoniell och informell Rituellt objektiv

22 Vad finns det för fler strategier i ledarskapet för att hantera offentlig sektors särdrag?

23 Mer om servicedomänen Ofta hög grad av professionalitet 1.Kunskap 2.Stängning 3.Diskretion 4.Relation 5.Etik

24 Vilka är de viktigaste effekterna för ledarskapet?

25 Autonoma yrkegrupper 1.Distanserar sig 2.Avgränsat arbetsområde 3.Kollektiv själv- och verklighetsuppfattning 4.Tolkningsföreträde

26 Styrs på andra sätt Enkla styrmodeller ofta verkningslösa Svårt att mäta Foucault En diskret form av styrning av styrningRelation

27 Några typiska styrsätt Övervakning (panoptikon) (panoptikon)

28 Kontrollerbar Ej kontrollerbar SynbarDirektPanoptikon Ej synbar AvkrävandeDold

29 Separering Duktiga – inte duktiga HierarkiHomogenisering

30 Belöningar och bestraffningar Belöningar -Presenter -Beröm -Kroppskontakt -Omtalad -Utrymme -Pengar Bestraffningar -Offentlig förödmjukelse -Ignorering -Bannor och skäll -Förbisedd -Illa omtalad -Abruption

31 Vad vill ni diskutera nästa gång? Förslag: 1.Bad leadership 2.Abruption 3.Etiskt ledarskap 4.Beslut 5.Planerad förändring i organisationer 6.Situationsanpassat ledarskap 7.Styrning 8.Byråkratin


Ladda ner ppt "Chef i offentlig verksamhet Kungälvs kommun Anna Cregård Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser