Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UMEÅ KOMMUN FASTIGHET Kulturväven. Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Övning Kalkyler Färdiga arbetsplatser Egen regi eller externa tjänster Sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UMEÅ KOMMUN FASTIGHET Kulturväven. Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Övning Kalkyler Färdiga arbetsplatser Egen regi eller externa tjänster Sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 UMEÅ KOMMUN FASTIGHET Kulturväven

2 Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Övning Kalkyler Färdiga arbetsplatser Egen regi eller externa tjänster Sammanfattning Idag

3 Projektledare Kalkylator Miljö & kvalitetssamordnare Energiingenjör Driftingenjör Säkerhet & brand Byggservice Förvaltare Administration/Hyra Planering Kartor/Nycklar/Lås Planeringsingenjör Besiktning lgh Drifttekniker Fastighetsskötare Fastighet Bygger för ca kr/årFörvaltar m2

4 Certifierade Tekniska anvisningar Konverteringar, ny teknik, LCC Säkerhet, brand Energieffektivisering Fastighet

5 Utredning/Förstudie Projektering ev. upphandlas Upphandling (Val av form) Byggskede Överlämnande Garantitider Byggprojekt

6 Kontraktssumma Entreprenadsumma Projektkostnad Kontraktsarbete Á-pris Förvaltningskostnad/Hyra ÄTA Enhetstid Nyckeltal Begrepp & Definitioner

7 Ersättningsformer Fast pris Löpande Ovanstående i olika former

8 Produktionskostnad/kapitalkostnad Drift & Skötsel Underhåll Övriga avskrivningar Förvaltningskostnader

9 Traditionell annuitet Komponentvis -exempel Avskrivning

10 Byggkostnadsutveckling

11 Har vi råd att bygga Vilka alternativ finns Hur stort kan vi bygga Tidigt kunna säkerställa kostnad för beställare. Underlag för val av konstruktioner, material och utformning. Varför kalkylering?

12 Utredning Förkalkyl Skissförslag Produktionskalkyl Projektkalkyl Verklig kostnad Kalkylens olika skeden

13 Utformning Höjder, volymer, dyrare/billigare att bygga på höjden Markförutsättningar Läge, position, Tomt Konjunktur Storlek på entreprenad, inkörning Trångt, transporter mm Förutsättningar hos beställare Faktorer som påverkar kostnaden

14 Myndighetskostnader Bygglov: Bygglovsfaktor x Objektsfaktor x 42 kr. Bygganmälan: Bygganmälansfaktor x objektsfaktor x 42 kr. Exempel byggnad på 400 m2. BTAOF

15 5.1 För bostadsfastighet och lokalfastighet ska anläggningsavgiften betalas. Avgift utgår per fastighet med: a) en grundavgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter om kr b) en avgift per m2 tomtyta om kr 24 c) en avgift per m2 våningsyta för lokal fastighet om kr 81 d) en avgift per lägenhet för bostadsfastighet enligt följande interval lper fastighet: 1 lägenhet om kr lägenheter om kr > 25 lägenheter om kr e) en grundavgift för bortledande av Df, om kr om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats Df dag- och dränvattenavlopp från fastighet Anslutning VA

16 ELANSLUTNINGaug-08 Jan Marklund Umeå Energi SäkringKostnad Takkostnad kr/A öv 200 A kr/A öv 200 A kr/A öv 200 A Över 250 A kostar anslutningen 275 kr/Amp Elanslutning

17 Gruppövning: Vad påverkar kostnaden i ett byggprojekt? Ta fram en kalkyl på en byggnad på 1500 m2. Se nästa blad 15 min. Genomgång, exempel.

18 Rivning byggnad 1000 m2 x 2 plan Nyproduktion byggnad 750 x 2 plan Ta fram projektkostnad (projektering, produktion, administration, myndighetsavgifter, anslutningar mm) Dela upp kostnader I olika poster Gör antaganden om det krävs och redogör hur ni har tänkt ca : 5 min/grupp Kalkyl

19 Utredning Projektering: A, K, Geo, VVS, SÖ Entreprenadkostnader Index till kalkylmånad Index till färdigställande Oförutsedda utgifter Tillkommande arbete, ÄTA Byggledning Kontroll Besiktningar Byggherreadministration Anslutningsavgifter Tomtkostnader Bygglov, marklov Rivningslov, utstakning Evakueringskostnader Byggledning Kvalitetsansvar Projektkostnader

20 Lokalkostnad Inredning Städavtal It & telefoni Kaffeapparater, kopieringsmaskiner Tillvägagångssätt och tidplan Färdiga arbetsplatser

21 Skötsel Drift Ramavtal konsulter Ramavtal entreprenörer Förutsättning: Kalkylerbart, möjlighet till uppföljning, tydliga avtal. Drift i egen regi eller externt

22 Uppnå mål med så liten förbrukning av resurser som möjligt Fokusering på kärnverksamhet Stödfunktioner av viktigt art bör startegiskt skötas internt Kvalificerad beställarkompetens krävs vid köp av tjänst, förtroende viktigt Egen regi och entreprenad bör utsättas för konkurrens med jämna mellanrum Drift i egen regi eller externt


Ladda ner ppt "UMEÅ KOMMUN FASTIGHET Kulturväven. Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Övning Kalkyler Färdiga arbetsplatser Egen regi eller externa tjänster Sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser