Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UMEÅ KOMMUN FASTIGHET Tullkammaren Kulturverksamhet. Kulturväven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UMEÅ KOMMUN FASTIGHET Tullkammaren Kulturverksamhet. Kulturväven."— Presentationens avskrift:

1 UMEÅ KOMMUN FASTIGHET Tullkammaren Kulturverksamhet. Kulturväven

2 Färdiga arbetsplatser Egen regi eller externa tjänster Sammanfattning
Idag Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Övning Kalkyler Färdiga arbetsplatser Egen regi eller externa tjänster Sammanfattning Idag ska vi gå igenom

3 Fastighet Projektledare Kalkylator Förvaltare
Miljö & kvalitetssamordnare Energiingenjör Driftingenjör Säkerhet & brand Byggservice Förvaltare Administration/Hyra Planering Kartor/Nycklar/Lås Planeringsingenjör Besiktning lgh Drifttekniker Fastighetsskötare Bygger för ca kr/år Förvaltar m2

4 Fastighet Certifierade Tekniska anvisningar Konverteringar, ny teknik, LCC Säkerhet, brand Energieffektivisering

5 Byggprojekt Utredning/Förstudie Projektering ev. upphandlas Upphandling (Val av form) Byggskede Överlämnande Garantitider

6 Begrepp & Definitioner
Kontraktssumma Entreprenadsumma Projektkostnad Kontraktsarbete Á-pris Förvaltningskostnad/Hyra ÄTA Enhetstid Nyckeltal

7 Ersättningsformer Fast pris Löpande Ovanstående i olika former

8 Förvaltningskostnader
Produktionskostnad/kapitalkostnad Drift & Skötsel Underhåll Övriga avskrivningar

9 Avskrivning Traditionell annuitet Komponentvis -exempel

10 Byggkostnadsutveckling

11 Varför kalkylering? Har vi råd att bygga Vilka alternativ finns Hur stort kan vi bygga Tidigt kunna säkerställa kostnad för beställare. Underlag för val av konstruktioner, material och utformning.

12 Kalkylens olika skeden
Utredning Förkalkyl Skissförslag Produktionskalkyl Projektkalkyl Verklig kostnad

13 Faktorer som påverkar kostnaden
Utformning Höjder, volymer, dyrare/billigare att bygga på höjden Markförutsättningar Läge, position, Tomt Konjunktur Storlek på entreprenad, inkörning Trångt, transporter mm Förutsättningar hos beställare

14 Bygglov: Bygglovsfaktor x Objektsfaktor x 42 kr.
BTA OF 4 99 100 8 199 200 10 299 300 12 499 500 20 999 1 000 40 1 999 2 000 60 4 999 5 000 80 9 999 10 000 14 999 15 000 120 20 000 140 25 000 160 30 000 180 Myndighetskostnader Bygglov: Bygglovsfaktor x Objektsfaktor x 42 kr. Bygganmälan: Bygganmälansfaktor x objektsfaktor x 42 kr. Exempel byggnad på 400 m2. Olika avgifter Hur mycket du betalar i VA-taxa beror bl. a på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Nytt för i år är den delen av taxan som benämns dagvattenavgift. Dagvatten är det vatten som uppstår vid t ex. regn och snösmältning. Storleken på dagvattenavgiften beror bl. a på var din fastighet är belägen samt vilken tomtyta du har.

15 Anslutning VA 5.1 För bostadsfastighet och lokalfastighet ska anläggningsavgiften betalas. Avgift utgår per fastighet med: a) en grundavgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter om kr b) en avgift per m2 tomtyta om kr 24 c) en avgift per m2 våningsyta för lokal fastighet om kr 81 d) en avgift per lägenhet för bostadsfastighet enligt följande interval lper fastighet: 1 lägenhet om kr 2-25 lägenheter om kr > 25 lägenheter om kr 4 500 e) en grundavgift för bortledande av Df, om kr om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats Df dag- och dränvattenavlopp från fastighet

16 Elanslutning ELANSLUTNING aug-08 Säkring Kostnad 090-163809 Takkostnad
Jan Marklund Umeå Energi Säkring Kostnad Takkostnad 13 000 19500 26 20 000 30000 64 33 000 49500 126 60 000 90000 201 74 700 kr/A öv 200 A kr/A öv 200 A 250 75 000 Över 250 A kostar anslutningen 275 kr/Amp

17 Gruppövning: Vad påverkar kostnaden i ett byggprojekt? Ta fram en kalkyl på en byggnad på 1500 m2. Se nästa blad 15 min. Genomgång, exempel.

18 Kalkyl Rivning byggnad 1000 m2 x 2 plan
Nyproduktion byggnad 750 x 2 plan Ta fram projektkostnad (projektering, produktion, administration, myndighetsavgifter, anslutningar mm) Dela upp kostnader I olika poster Gör antaganden om det krävs och redogör hur ni har tänkt ca : 5 min/grupp

19 Projektkostnader Utredning Projektering: A, K, Geo, VVS, SÖ
Entreprenadkostnader Index till kalkylmånad Index till färdigställande Oförutsedda utgifter Tillkommande arbete, ÄTA Byggledning Kontroll Besiktningar Byggherreadministration Anslutningsavgifter Tomtkostnader Bygglov, marklov Rivningslov, utstakning Evakueringskostnader Byggledning Kvalitetsansvar

20 Kaffeapparater, kopieringsmaskiner Tillvägagångssätt och tidplan
Färdiga arbetsplatser Lokalkostnad Inredning Städavtal It & telefoni Kaffeapparater, kopieringsmaskiner Tillvägagångssätt och tidplan

21 Ramavtal entreprenörer
Drift i egen regi eller externt Skötsel Drift Ramavtal konsulter Ramavtal entreprenörer Förutsättning: Kalkylerbart, möjlighet till uppföljning, tydliga avtal.

22 Uppnå mål med så liten förbrukning av resurser som möjligt
Drift i egen regi eller externt Uppnå mål med så liten förbrukning av resurser som möjligt Fokusering på kärnverksamhet Stödfunktioner av viktigt art bör startegiskt skötas internt Kvalificerad beställarkompetens krävs vid köp av tjänst, förtroende viktigt Egen regi och entreprenad bör utsättas för konkurrens med jämna mellanrum


Ladda ner ppt "UMEÅ KOMMUN FASTIGHET Tullkammaren Kulturverksamhet. Kulturväven."

Liknande presentationer


Google-annonser