Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstruktiv kreativitet, vetenskap och personliga förhållningssätt Hållbar Utveckling B (tvär)vetenskapande seminarieserie 11 mars 2011 Språk Mening Visioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstruktiv kreativitet, vetenskap och personliga förhållningssätt Hållbar Utveckling B (tvär)vetenskapande seminarieserie 11 mars 2011 Språk Mening Visioner."— Presentationens avskrift:

1 Konstruktiv kreativitet, vetenskap och personliga förhållningssätt Hållbar Utveckling B (tvär)vetenskapande seminarieserie 11 mars 2011 Språk Mening Visioner

2 Kursmål redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling; ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet; redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling; föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen; redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används; uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området; formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

3 (Tvär)vetenskande Seminarieserien Funktion Att stimulera och utmana er – Kritiskt och kreativt tänkande i fokus Att skapa en röd tråd och knyta an till de andra delkurserna genom att använda deras verktyg och litteratur på nya sätt. Att komplimentera perspektiv och verktyg i de andra delkurserna Att skapa förutsättningar för ett väl genomfört projektarbete eller tvärvetenskaplig uppsats.

4 FredagTvärvetenskap – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling 28 jan.Förberedelse: Seminarieuppgift 1 9-16 FredagPraktiskt (tvär)vetenskapande – 25 feb.Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den. 9-16 Förberedelse: Seminarieuppgift 2 FredagKonstruktiv kreativitet, vetenskap och personliga förhållningssätt Bortom tro och vetande– Språk, mening och visioner 11 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 3 9-16 TorsdagExkursion och studieresa till en inspirerande plats 17 marsFRAMFLYTTAD!!! MåndagGemensam Uppstart och brainstorm – projekt och uppsatsarbete 28 mars 9-12 TorsdagAtt arbeta tvärvetenskapligt för en hållbar utveckling 31 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 4 9-16 Kritiskt/analytiskt tänkande Kreativt/nytt tänkande

5 Plan för dagen Bortom tro och vetande – En dialog med Hans och Ingrid Övning: Att överleva och leva gott på en ny planet Lunch Idéanalys Presentationer Personligt narrativ/tillbaka till jorden HUB - En blick framåt

6 Den bästa av världar Hållbar Utveckling B – 11 mars 2011

7 Syfte Att reflektera över ens egen roll och framtid i hållbarhetsproblematiken Att tänka kreativt och nytt utifrån förutsättningar som man inte är van vid Att kritiskt analysera ens egna idéer Att relatera vetenskapliga, samhälleliga och personliga perspektiv till varandra

8 Att överleva och leva gott på en ny planet Efter flera hundra år av krig, överbefolkning och miljökatastrofer är människans tid på jorden över. Ni är några få av de 2000 människor som lyckats evakuera er från jorden och resa till den närmast beboeliga planeten. Ni lyckades endast ta med er några enkla verktyg och har nästan inga resurser när ni kommer fram. Den nya planeten är i stort sett identisk med jorden (innan människan ”förstörde” den) – den har med andra ord ett varierande klimat, fungerande ekosystem och en stor artrikedom. Det finns inga möjligheter att återvända till jorden. Den nya planeten måste befolkas – men hur ska detta göras utan att upprepa misstagen som gjorts på jorden? Er grupp har följande uppgift: Ett antal förslag ska presenteras till en församling, där förhoppningen är att ni och era medresenärer/överlevare skall befolka planeten på ett långsiktigt hållbart sätt (m.a.o se till att historien på jorden inte upprepas).

9 I grupper om 3-4 personer 1.Mat, vatten och Boende 2.Säkerhet, rättsystem och rättvisa 3.Community/gemenskap och kultur 4.Beslutsfattande och politiskt system 5.Vetenskap, religion och mening 6.Välmående, hälsa och hygien 7.Planetär stabilitet för människors tillvaro (hur relatera till detta?)

10 Lunch

11 Plan för dagen Bortom tro och vetande – En dialog med Hans och Ingrid Övning: Att överleva och leva gott på en ny planet Lunch Idéanalys Presentationer Personligt narrativ/tillbaka till jorden HUB - En blick framåt

12 Hållbar utveckling B 2011-03-11 Den Bästa av världar Vilka kulturella grundpremisser bygger den på? Varför tror du/ni på den här idén? Var kommer idén ifrån? Inspirationskällor?

13 Presentationer

14 Personligt Narrativ/tillbaka till Jorden

15 HUB – en blick framåt

16 Upplägg Livsfilosofi och det moderna samhället eller Människan och Maskinen, 7,5 hp ( Tvär)vetenskapande seminarieserie och uppsatsskrivande eller projektarbete, 7.5 hp Miljö- och utvecklingsstudier: värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp Januari Februari Mars April Maj Juni

17 Vårterminen 2011 Projekt/Uppsats klar Cemus konferens, mässa och festival VVV artikelanalys HUB 1 - Dekonstruktion VVV Essä och PM1 HUB 2 - Systemkarta VVV Synsättsanalys VVV Entrebiljett HUB 3 – personligt narrativ VVV PM Uppsats/Projekt val LF/MM LF/MM Slut

18 Studieresa Vart? Resultat… Prio1234567Summa Järna/YIP 352211 14 Naturhistoriska 2214221 14 Stuga i fjällen 12213 11 20 Forsmark 136 22 14 Furuvik 234211 13 SLU 212 43 12 Teater 1 1 Annat 3 2 5


Ladda ner ppt "Konstruktiv kreativitet, vetenskap och personliga förhållningssätt Hållbar Utveckling B (tvär)vetenskapande seminarieserie 11 mars 2011 Språk Mening Visioner."

Liknande presentationer


Google-annonser