Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om sjukdomen, smittspridningen och beredskapen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om sjukdomen, smittspridningen och beredskapen."— Presentationens avskrift:

1 Om sjukdomen, smittspridningen och beredskapen.
Ebola Om sjukdomen, smittspridningen och beredskapen. Smittskydd Vårdhygien

2 Ebola Ebola är ett filovirus som ger upphov till viral hemorragisk feber, liksom marburg-, lassa-, och krim-kongovirus. Inkubationstiden för ebola varierar mellan 2 och 21 dagar, men är vanligtvis 4–10 dagar Sjukdomen debuterar hastigt med feber, muskelvärk, svaghet, huvudvärk, kräkningar, diarré och faryngit med herpetiforma lesioner. Blödning från näsan kan vara ett tidigt symtom. Guinea, Sierra Leone, Liberia och Mali, samt angränsande områden i deras grannländer, framförallt Elfenbenskusten och Guinea-Bissau Smittskydd Vårdhygien

3 Antal Ebola fall den 11 dec var totalt 17 908 varav 6 373 avlidna.
Situationen i Liberia bedöms som mest stabil och antalet rapporterade fall minskar. I Sierra Leone och Guinea fortsätter antalet rapporterade fall att öka, men nivån i Sierra Leone är väsentligt högre. Det har nu passerat 21 dagar utan att några nya fall rapporterats bland de personer som haft kontakt med de smittade i Mali. Smittskydd Vårdhygien

4 Smittskydd Vårdhygien

5 Ebola En typ av fladdermus, flyghund (eng. fruit bat) anses kunna vara den naturliga värden för ebola och utgöra reservoar för viruset. Flyghunden överför viruset till apor och andra däggdjur (t.ex. schimpanser, gorillor, skogsantiloper och piggsvin) som insjuknar i blödarfeber. Genom att vara i kontakt med sjuka djur eller smittade flyghundar ådrar sig människor ebola. Fortsatt smittspridning människor emellan sker genom kontakt med infekterade kroppsvätskor inom familjer, på sjukhus och i samband med begravningsceremonier där man har närkontakt med den döda kroppen. Smittskydd Vårdhygien

6 Ebola Hög risk för smitta föreligger vid kontakt med infekterade kroppsvätskor, såsom blod, kräkning, avföring, urin och sädesvätska från levande eller död människa. Hög risk för smitta föreligger även vid kontakt med infekterade kroppsvätskor samt kött från vissa levande eller döda djur. Fruit bat Smittskydd Vårdhygien

7 Ebola Kräver direkt kontakt med personen, dennes kroppsvätskor eller saker förorenade med dessa Inte luftburet Smittar inte under inkubationstiden Om enbart feber + uppegående: låg smittsamhet Smittar f.f.a. när någon är svårt sjuk; inom familjen, i vårdsituation och vid begravning Smittskydd Vårdhygien

8 Ebola När ska man misstänka ebola?
Misstänkt fall = en person som besökt område där ebola förekommer och insjuknar inom 21 dagar med feber (≥38,0°C), kräkningar, diarré eller andra influensaliknande symtom. För att få fram anamnes: Fråga efter utlandsvistelse Om ja fråga vilka länder som besökts (Guinea, Sierra Leone, Liberia och Mali är riskområden för ebola) Fråga om avresedatum från regionen (inkubationstid för ebola är 2-21 dagar Smittskydd Vårdhygien

9 Ebola Om misstanke på ebola uppstår kontaktas infektionsjouren som avgör vidare åtgärder. Vid transport till infektionskliniken används ambulans som utrustats för detta. Smittskydd Vårdhygien

10 Ebola Specifik virusdiagnostik utförs endast på P4-laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten. Minimal provtagning för övrigt. Risk för spontana blödningar. Smittskydd Vårdhygien

11 Ebola Följande sjukdomar kan innebära förhöjd risk för att bli smittad med ebola i samband med kontakt med ebolainfekterad kroppsvätska: Samtliga akuta och kroniska hudsjukdomar med icke obetydlig utbredning, t.ex. psoriasis, atopiskt eksem, rosacea, seborré, kroniska sår m.fl. En person som är gravid, alternativt lider av någon av de ovan angivna sjukdomarna, bör inte delta i vård, undersökning, behandling, i arbete på laboratorium eller transport av person med misstänkt eller säkerställd ebolainfektion. Smittskydd Vårdhygien

12 Ebola Förutsättningar för att den personliga skyddsutrustningen ska ge avsett skydd är: att ingen del av kroppen exponeras för eventuella stänk av smittsam kroppsvätska, dvs. hela kroppen bör vara täckt av skyddsutrustningen. att personalen utprovat alla delar av utrustningen och använt den under övning, inklusive på- och avklädning. att påklädning och avklädning övervakas och assisteras av en van person, som kan assistera vid påklädning och observera vid avklädning. Smittskydd Vårdhygien

13 Ebola Desinfektion : -70% ytdesinfektion med tensider. Inverkningstid
2 minuter. -Virkon. -Klor ppm (Acti Chlor plus, 10 tabletter till 1 liter vatten) Ebolavirus kan överleva flera dagar i intorkat tillstånd eller i vätska. Smittskydd Vårdhygien

14 Ebola Jönköping Airport- karantänsflygplats.
Beredskap för att ta emot resenärer med olika smittor. Smittskydd Vårdhygien


Ladda ner ppt "Om sjukdomen, smittspridningen och beredskapen."

Liknande presentationer


Google-annonser