Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”När livet känns svårt att leva” Suicidalt beteende bland äldre Stefan Wiktorsson Leg. psykolog, PhD Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”När livet känns svårt att leva” Suicidalt beteende bland äldre Stefan Wiktorsson Leg. psykolog, PhD Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen."— Presentationens avskrift:

1 ”När livet känns svårt att leva” Suicidalt beteende bland äldre Stefan Wiktorsson Leg. psykolog, PhD Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

2 Suicid - globalt Ca 1 miljon suicid varje år Ca 10 miljoner suicidförsök År 2020 kommer suicid vara en av de tio vanligaste dödsorsakerna

3 Suicidtal globalt per 100,000

4 Suicid - Sverige 15 000 suicidförsök per år 1500 suicid per år 400 bland de som är 65+ Stort mörkertal

5 Arbets - trafikolyckor och suicid

6 Suicidtal i Sverige (per 100 000) (Nasp 2011)

7 Fullbordat suicid 70+ Sverige (per 100.000) Per 100,000 35 11 (NASP, 2011)

8 Suicidförsök 70+ Sverige (per 100.000) Per 100,000 60 53 (NASP, 2011)

9 Telegram från Kungen

10 90+, år 2000 = ca 65.000 personer 90+, år 2011 = ca 88.000 personer 100+, år 2000 = 970 personer 100+, år 2011 = 1715 personer Växande äldre befolkning

11 När livet känns svårt att leva

12 5 sjukhus i VG-regionen 103 personer (70+) som vårdas efter suicidförsök Uppföljningsintervju efter ett år 70-91 år, medelålder 80 år Kontrollgrupp Suicidförsök bland äldre

13 Ålderdomen En rad av förändringar

14 Dödsönskningar Tillhör inte åldrandet med automatik Ovanligt bland psykiskt friska, 4%

15 Suicidal stege Känna livsleda Önska sig död Tänka på suicid Planera suicid Gjort ett suicidförsök

16 Vad gör livet svårt att leva? Djup depression Mild depression Alkoholproblem Fysisk sjukdom Ensamhet

17 Depression Nedsatt stämningsläge Bristande intresse Nedsatt aptit, viktförlust Sömnproblem Koncentrationssvårigheter

18 Bristande energi Initiativlöshet Pessimistiska tankar Suicidtankar

19 Förekomst av demens Hur såg det ut med den kognitiva förmågan och demens i den här gruppen?

20 Sårbara äldre 60 personer hade tidigare haft en eller flera depressioner Drygt hälften hade en pågående antidepressiv medicinering Mer än en tredjedel hade tidigare gjort ett eller flera suicidförsök

21 Sårbara äldre Ensamboende Känsla av ensamhet Känsla av hopplöshet

22 Fullbordat suicid - Liknar i väsentliga delar de som gjort ett suicidförsök

23 Fall Man, 85 år

24 Självrapporterade skäl till suicidförsöket

25 Flykt (n=29, 29.7%) “Jag ville komma ifrån allting och det gör jag fortfarande” “Jag ville dö. Komma ifrån allting.” Funktion och autonomi (n=24, 23.8%) “Jag kan inte längre gör de saker jag har gjort förut” “Min fru är mycket sjuk sen hon fick en stroke. Hon kan inte ta hand om sig själv och jag är amputerad och rullstolsbunden.” Psykologiska problem (n=24, 23.8%) “Jag fick en panikångest attack och det vill jag inte ha igen” “Jag var trött och deprimerad. Mina tankar var kaotiska.” Van Orden et al 2014

26 Somatisk sjukdom och smärta (n=16, 15.8%) ”Jag fick en stroke för ett år sedan.” “Jag ville komma ifrån smärtan. Jag bestämde att nu får det vara nog.” Kommer inte ihåg eller förstår (n=15, 14.9%) “Jag kan inte förstå eller komma ihåg. Det måste ha varit en impuls.” ”Jag kan inte förklara detta.” Att vara en börda för andra (n=13, 12.9) “Jag vill inte vara en börda för någon. Jag vill inte vara ett paket. Andra får det bättre utan mig.” “Jag ville befria min systerdotter från den börda jag orsakar henne.” Van Orden et al 2014

27 Sociala problem (n=13, 12.9%) “Jag hör inte hemma någonstans.” “Jag vill inte bo ensam längre. Jag känner mig så ensam.” Ville dö/somna in utan specifikt skäl (n=13,12.9%) “Jag ville inte vakna upp mer.” “Jag ville dö just då. Jag ångrade det med en gång.” Meningslöshet (n=8, 7.9%) “Jag ville komma ifrån det meningslösa.” “Jag tyckte livet var meningslöst.” Van Orden et al 2014 ”

28 Ett år efter suicidförsöket Depressionssymtom Ett-årsdödlighet Upprepat suicidalt beteende Behandling

29 Åtgärder Antidepressiva Psykologiska metoder Socialt stöd Tätare uppföljning Involvera anhöriga Preventiva åtgärder, vårdcentral

30 Viktigt med utbildning för personal Höja kunskapsnivån om suicidalitet Öka tryggheten i bemötandet av suicidala patienter Lära sig identifiera suicidnära patienter Öka förmågan att fråga och tala om suicidalitet

31 Fall Kvinna, 75 år

32 Motiv vid självmord Mål om misstänkta självmordsoffer vid kriminalmål i Stockholms domstolar 1700-1798 MotivKvinnorMän Svårmod : melankoli, depression, hjärtängslan, kval, sorg 1510 Materiellt lidande svaghet, svält, kroppslig sjukdom, fattigdom, dryckenskap 916 Huvudsvaghet : huvudyra, hypokondri, förvirring, fånig, sinnessjuk, paranoia, irritabla nerver, rubbad, raseri 1012 Ond avsikt : ondska, arghet, överdåd, avsiktligt självmord, egen åtgärd 74 Söndring : oenighet i äktenskapet, hatad av mor, hustruns hor, grämelse över partners tilltag, fått stryk 38 Förtvivlan : förtvivlan, desperation, ledsamhet vid världen resp. sig själv, övergiven av Gud 50 Religiös misströstan : gudsfruktan, ogudaktighet, förbannat frälsaren, religiösa grubblerier, klenmod 22 Förlust av anhörig : sorg över dött barn, drunknad fästman, mist man 40 Övrigt : graviditet, brott och rädsla för straff, rysskräck 61 Oklara omständigheter : förmodad olycka, inga yttre tecken på våld, ej i sinnet att ta sitt liv, ej otålighet 00 Summa6153 Jarrick, 2000

33 Tack! stefan.wiktorsson@neuro.gu.se


Ladda ner ppt "”När livet känns svårt att leva” Suicidalt beteende bland äldre Stefan Wiktorsson Leg. psykolog, PhD Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser