Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialfärgningar Cecilia Ottosson Laboratoriemetodik, grundläggande vt14 Biomedicinska analytikerprogrammet, inr laboratoriemedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialfärgningar Cecilia Ottosson Laboratoriemetodik, grundläggande vt14 Biomedicinska analytikerprogrammet, inr laboratoriemedicin."— Presentationens avskrift:

1 Specialfärgningar Cecilia Ottosson Laboratoriemetodik, grundläggande vt14 Biomedicinska analytikerprogrammet, inr laboratoriemedicin

2 Litteratur Cellular pathology - kap 7, 8, 9 och 14 - repetition kap 6

3 Specialfärgningar Komplement till H&E - påvisa närvaro/frånvaro av en viss typ av molekyler - var på vävnaden är de lokaliserade? - färgningar/histokemiska färgningar Histokemi (vävnadskemi) - lokalisering av olika ämnen i cellerna - synligt i mikroskopet - olöslig produkt - känsliga metoder - detektion på plats

4 Kontroller Positiv kontroll - test av metoden - bakgrund - så likt det som ska studeras - simultant med provet Negativ kontroll

5 Färgning av bindväv Kollagen och muskel -Trikromfärgning regel: en mindre molekyl kommer att penetrera och färga in vävnaden, men när en större molekyl kan penetrera samma vävnad kommer den att ersätta den mindre molekylen Retikelfibrer - Silverimpregnering - Argyrofil reaktion

6 Masson trikrom 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Järnhematoxylin 3.Ponceau- Syrefuchsinlösning 4.Phosphomolybdic/ phosphotungstic syra 5.Anilinblå/Light green 6.Dehydrering och montering Kärnorsvarta Muskel, röda blodkropparröda Kollagenblå/grön

7 Van Gieson 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Weigerts hematoxylin 3.Van Gieson (pikrinsyra och syrefuchsin) 4.Dehydrering och montering Kärnor svarta Muskel, röda blodkroppar gula Kollagen röd

8 Gordon and Sweets 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Syrahaltig kaliumpermanganat 3.Oxalsyra 4.Järnalun 5.Silverlösning 6.Formaldehyd 7.Guldklorid 8.Natriumtiosulfat 9.Dehydrering och montering Retikelfibrersvart

9 Färgning av kolhydrater Påvisandet av polysackarider - ex glykogen

10 Färgning av kolhydrater PAS (Periodic Acid Schiff) - perjodsyra – klyvning av kol-kol bindningen  aldehyder - Schiffs reagens

11 PAS 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Perjodsyra 3.Schiffs reagens 4.Harris hematoxylin 5.Dehydrering och montering PAS-positiv material magenta Kärnor blålila

12 Färgning av kolhydrater AB (Alcian Blue) - sura mukoplysackarider - katjon färg → binder till negativt laddade grupper - differentiering: pH 1 el pH 2,5 AB-PAS (PAS-AB) - differentiering mellan neutrala och sura mukopolysackarider - sura mukopolysackarider – AB- färgning - neutrala mukopolysackarider – PAS-färgning - AB före PAS PAS-Diastas - differentiering mellan glykogen och andra mukosubstanser - diastas (α-amylas) bryter ner glykogenet till glukos

13 AB 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Alcian blå-lösning med önskat pH 3.Neutral rött 4.Dehydrering och montering Sura mucinerblåa Kärnorröda

14 AB-PAS 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Alcian blå 3.Perjodsyra 4.Schiffs reagens 5.Harris hematoxylin 6.Dehydrering och montering Sura mucinerblåa Neutrala mucinerröda Blandning lila Kärnor blålila

15 PAS-Diastas 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Ett snitt i diastaslösning, ett snitt i avjoniserat vatten 3.Perjodsyra 4.Schiffs reagens 5.Harris hematoxylin 6.Dehydrering och montering Glykogenmagenta i det obehandlade snittet, saknas i det behandlade snittet Kärnorblålila

16 Färgning av fettceller Fryssnittning Lysokrom-metod - hydrofoba färger – löslig i fettcellerna Neutrala lipider – flytande/halvfast form vid RT Kolesterol – kristalliserad vid RT  färgning vid smältpunkten (150° C) Fosfolipider – fosfatgrupp, görs mer hydrofila, ej med lysokrommetoder

17 Oil Red O Neutrala lipider Hydrofobisk färg 1.Oil Red O 2.Harris Hematoxylin 3.Montering med vattenbaserad monteringsmedel Fettcellerröda Kärnor blålila

18 Sudan Black Kolesterol och fosfolipider basisk färg 1.Bromlösning 2.Natrium metabisulfit 3.70 % Etanol 4.Sudan Black 5.70 % Etanol 6.Carmalum 7.Montering med vattenbaserad monteringsmedel Neutrala lipider, fosfolipider och kolesterol blå-svarta Kärnorröda

19 Färgning av enzymer Fryssnitt/utstryk Enzymer - hydrolaser - oxireduktaser Substrat  primär reaktionsprodukt (PRP) PRP + kemiskt ämne  slutlig reaktionsprodukt (SRP) SRP – olöslig (precipitat)

20 Färgning av enzymer Hydrolaser – fosfataser - Gomoris sura fosfataser - Metallprecipitering - substrat:natrium  -glycerolfosfat - PRP:natriumfosfat - SRP:natriumfosfat + bly eller kalcium visualisering med vätesulfid – svart fällning Oxireduktaser - peroxidaser -substrat: H 2 O 2 - PRP: O 2 - SRP:O 2 + kromogen (ex DAB) färgomslag (brun om DAB)

21 Färgning av pigmenter Artefaktspigmenter Exogena pigmenter Endogena pigmenter

22 Perls reaktion Hemosiderrin (järn) 1.Avparaffinering och rehydrering 2.HCl/Kaliumferrocyanid 3.Neutral Red 4.Dehydrering och montering Hemosiderrinblå Kärnorröda

23 Masson-Fontana Melanin, argentaffina granula Argentaffin reaktion 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Silverlösning 3.Natriumtiosulfat 4.Neutral Red 5.Dehydrering och montering Melaninsvart Kärnorröda

24 Färgning av mikroorganismer Formaldehydfixerad material Bakterier Svamp Virus Parasiter

25 Gramfärgning Bakterier Cellväggens tjocklek 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Kristallviolett 3.Jodlösning 4.Aceton 5.Neutral Red 6.Dehydrering och montering Grampositivablåa Gramnegativaröda

26 Ziehl-Neelsen Syra-fasta organismer (tuberkulosbakterien) Fettrik cellvägg 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Karbolfuchsin 3.HCl-alkohol 4.Metylenblått 5.Dehydrering och montering Syra-fasta organismer röda Bakgrund blå

27 Grocott Svamp Argentaffin reaktion 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Kromsyra 3.Natriumbisulfit 4.Metenamin silverlösning 5.Guldklorid 6.Natriumtiosulfat 7.Light green 8.Dehydrering och montering Svampsvart Bakgrundgrön

28 S-Giemsa Helicobacter pylori Romanowsky 1.Avparaffinering och rehydrering 2.S-Giemsa 3.Dehydrering och montering Helicobacter pyloriblåa

29 Färgning av Amyloid Onormal protein Många former - olika metoder - jod/svavelsyra - metylviolett - Kongo rött

30 Kongo rött 1.Avparaffinering och rehydrering 2.Harris hematoxylin 3.Kongo rött 4.Dehydrering och montering Amyloidrosa-rött i polarisationsmikroskopäppel grön Kärnorblålila


Ladda ner ppt "Specialfärgningar Cecilia Ottosson Laboratoriemetodik, grundläggande vt14 Biomedicinska analytikerprogrammet, inr laboratoriemedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser