Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektplan Projektidé Förstudie -Tidigare Marco Polo Projekt - Definiera projekt & partners Godkänd ansökan Kontrakt Inlämnad Marco Polo ansökan Genomförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektplan Projektidé Förstudie -Tidigare Marco Polo Projekt - Definiera projekt & partners Godkänd ansökan Kontrakt Inlämnad Marco Polo ansökan Genomförande."— Presentationens avskrift:

1 Projektplan Projektidé Förstudie -Tidigare Marco Polo Projekt - Definiera projekt & partners Godkänd ansökan Kontrakt Inlämnad Marco Polo ansökan Genomförande -Projektrapport - Ansökningshandlingar Mars 2005 Okt 2005 Jan 2006 Dec 2006

2 Projektidé Initierad av Patrik Rydén, Öresund Logistics. Skyttel Sverige – Kontinenten, utnyttja järnvägen över Öresundsbron i större utsträckning. Problem/hinder fanns. Ramarna för projekt inom Catalyst Actions definierades.

3

4

5 Förstudie Definition av 3 barriärer Punktlighet/Pålitlighet Teknik – olika ATC – och elsystem Marknad – monopol, svårt för nya operatörer och transportörer Partners UBQ AB NGIL

6

7 Genomförande Analys av projektets budget Miljöanalys Projektrapport med tillhörande handlingar Ansökningshandlingar

8

9 1 Scandinavian Shuttle 100% Just in Time Update Mars 2008

10 2 Marco Polo Scandinavian Shuttle Milestones Miljömärkning IT lösningar (Track & Trace och RFID) RCC (Reliability Control Center) Statistik (Tonkilometer) Kundcase Utmaningar

11 3 Scandinavian Shuttle Bra Miljövalmärkning

12 4 Scandinavian Shuttle Bra Miljövalmärkning Visar miljöansvar Visar miljöansvar Intyg att transporterna klarar kriterierna Intyg att transporterna klarar kriterierna för ”världens tuffaste miljömärkning” för ”världens tuffaste miljömärkning” Verktyg i marknadsföringen Verktyg i marknadsföringen

13 5 Scandinavian Shuttle Bra Miljövalmärkning Emissionsberäkningar Emissionsberäkningar - SO x och NO x - SO x och NO x - NMHC (kolväten exkl. metan) - NMHC (kolväten exkl. metan) - Partiklar - Partiklar Icke förnybar energi - indikerar bl a utsläpp av CO 2 - indikerar bl a utsläpp av CO 2

14 6 Scandinavian ShuttleMiljökostnader Initierat projekt - Kalkyl som beräknar miljökostnader i kr Miljövinster Miljövinster Scandinavian Shuttle vs tidigare lösning - Scandinavian Shuttle vs tidigare lösning

15 7 CO2 utsläpp med, respektive utan, Scandinavian Shuttle projektet Miljöbelastning då vägtransporter används Miljöbelastning då Scandinavian Shuttle används

16 8 Scandinavian Shuttle Track & Trace Säkerhet och ökat förtroende

17 10 Kunder kräver en leveranssäkerhet och ett förtroende i logistik upplägget som tidigare inte kunde erbjudas i en järnvägslösning Järnvägen har en bråkdel av lastbilens miljöpåverkan, både gällande energiförbrukning och CO 2 -utsläpp Scandinavian Shuttle Bakgrund

18 11 Svårare få aktuell information om gods på tågvagnar än på lastbilar Omlastningar är en möjlig störkälla Krav på övervakning av godsflödet oavsett transportsätt Scandinavian Shuttle Logistiska Problemställningar

19 12 Kontinuerligt övervakning av avvikelser för både position och hastighet Situationsanpassad uppdatering Spårning av alla transporttyper: tåg/lastbil/container/trailer Scandinavian Shuttle erbjuder Kvalitetssäkringar

20 13 Magnetmonterad vädertålig positioneringshårdvara med rörelsesensorer Fjärrkonfigureras med SMS, kan ändras under pågående transport, t.ex för att ändra uppdateringsfrekvens Alltid aktuell information om var alla transporter är och hur de ligger till tidsmässigt i förhållande till tidtabellen Scandinavian Shuttle UBQ’s Kvalitetssäkringssystem

21 14 RFID RFID identification from RFID tags Integrated RFID information database RFID - Passiv eller Aktiv. Scandinavian Shuttle UBQ’s Kvalitetssäkringssystem

22 22 Customer Order Van Dieren Maritime Intermodal Transport Norrköping Umeå Malmö OrderBookning Track & Correct Back Up Customs Administration VAT Inspections RCC UBQ Environmental unique Terminal Herne RFID GPS-GSM Suppliers all over Europe Scandinavian Shuttle

23 16 Scandinavian Shuttle RCC Etablerat med personal Utrustat med modern teknik för Bokningar Spårning Avisering Back up vid avvikelser Fakturering Affärsstödssystem RCC är vårt kontrolltorn!

24 17 Scandinavian Shuttle Statistik Relation Herne – Norrköping 2006-10 – 2007-09 3 dagar per vecka i varje riktning. 2007-10 – 5 dagar per vecka i varje riktning.

25 1825 Scandinavian Shuttle Development Train Shuttle Herne – Norrköping from 3 to 5 days per week (2007) Herne – Västerås new route during 2008 three days per week Herne – Göteborg new route during 2008 three days per week. Up and running.

26 1926 Scandinavian Shuttle Kundcase Detaljhandel, Potential 2500 trailer Bilindustrin, Potential 250 000 ton Konfektion, Potential 3000 trailer Dryckesindustrin, Potential 120000 ton Grossist VVS, Potential 1000 trailer Mer än 150 kunder besökta

27 2027 Scandinavian Shuttle Utmaningar 2008-01 Operatör med Dual system i Lok. Sträckan Herne – Norrköping utan lokbyte. Fler oberoende operatörer behövs! Miljöfrågan vinner över billigt transportpris! Vidareutveckling av Track & Trace system t.ex dumma telefoner Lansering av UBQ Environment – en klass för sig! Tillgång till vagnar och moderna lok en flaskhals.

28 Scandinavian Shuttle Infrastrukturens utveckling 28 Allt fler Företag vill hitta logistiklösningar med minskad Miljöpåverkan Ökad samverkan mellan Tåg och Lastbil förutsätter nyinvesteringar i järnvägsnät och kombiterminaler För att kunna ta emot överflyttad trafik krävs att det finns kapacitet tillgänglig på spåren Från lastbilstransporter och utrikes sjöfart till och från Sverige förväntas ökningen bli över 300 % mellan 1990 – 2020 från 5.3 miljoner ton till 16.1 miljoner ton. Denna utveckling måste vändas!

29 Scandinavian Shuttle Infrastrukturens utveckling 29 Längre tåg (750 m), Ökad bärighet (25 ton) och utvidgad lastprofil så att samtliga lastbärare kan framföras är viktiga investeringar för att nå en minskad klimatpåverkan Höjning av banavgifter – ger negativa konsekvenser för intermodal logistik lösningar

30 21


Ladda ner ppt "Projektplan Projektidé Förstudie -Tidigare Marco Polo Projekt - Definiera projekt & partners Godkänd ansökan Kontrakt Inlämnad Marco Polo ansökan Genomförande."

Liknande presentationer


Google-annonser