Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektplan Förstudie Tidigare Marco Polo Projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektplan Förstudie Tidigare Marco Polo Projekt"— Presentationens avskrift:

1 Projektplan Förstudie Tidigare Marco Polo Projekt
Definiera projekt & partners Projektidé Genomförande Projektrapport Ansökningshandlingar Inlämnad Marco Polo ansökan Godkänd ansökan Kontrakt Mars 2005 Okt 2005 Jan 2006 Dec 2006

2 Projektidé Initierad av Patrik Rydén, Öresund Logistics.
Skyttel Sverige – Kontinenten, utnyttja järnvägen över Öresundsbron i större utsträckning. Problem/hinder fanns. Ramarna för projekt inom Catalyst Actions definierades.

3

4

5 Förstudie Definition av 3 barriärer Partners Punktlighet/Pålitlighet
Teknik – olika ATC – och elsystem Marknad – monopol, svårt för nya operatörer och transportörer Partners UBQ AB NGIL

6

7 Genomförande Analys av projektets budget Miljöanalys
Projektrapport med tillhörande handlingar Ansökningshandlingar

8

9 Scandinavian Shuttle 100% Just in Time
Update Mars 2008 1

10 Marco Polo Scandinavian Shuttle
Milestones Miljömärkning IT lösningar (Track & Trace och RFID) RCC (Reliability Control Center) Statistik (Tonkilometer) Kundcase Utmaningar 2

11 Scandinavian Shuttle Bra Miljövalmärkning 3

12 Scandinavian Shuttle Bra Miljövalmärkning Visar miljöansvar
Intyg att transporterna klarar kriterierna för ”världens tuffaste miljömärkning” Verktyg i marknadsföringen 4

13 Scandinavian Shuttle Bra Miljövalmärkning Emissionsberäkningar
- SOx och NOx - NMHC (kolväten exkl. metan) - Partiklar Icke förnybar energi - indikerar bl a utsläpp av CO2 5

14 Scandinavian Shuttle Miljökostnader Initierat projekt
- Kalkyl som beräknar miljökostnader i kr Miljövinster - Scandinavian Shuttle vs tidigare lösning 6

15 CO2 utsläpp med, respektive utan, Scandinavian Shuttle projektet
Vägverkets data för Co2 utsläpp har utnyttjats. Diagrammen är beräknade för sträckan Nässjö-Herne med en total reduktion av 923 miljoner tonkm vid projektets slut. Miljöbelastning då vägtransporter används Miljöbelastning då Scandinavian Shuttle används 7

16 Track & Trace Säkerhet och ökat förtroende
Scandinavian Shuttle Track & Trace Säkerhet och ökat förtroende 8

17 Scandinavian Shuttle Bakgrund Kunder kräver en leveranssäkerhet och ett förtroende i logistik upplägget som tidigare inte kunde erbjudas i en järnvägslösning Järnvägen har en bråkdel av lastbilens miljöpåverkan, både gällande energiförbrukning och CO2-utsläpp 10 17

18 Logistiska Problemställningar
Scandinavian Shuttle Logistiska Problemställningar Svårare få aktuell information om gods på tågvagnar än på lastbilar Omlastningar är en möjlig störkälla Krav på övervakning av godsflödet oavsett transportsätt 11 18

19 Scandinavian Shuttle erbjuder Kvalitetssäkringar
Kontinuerligt övervakning av avvikelser för både position och hastighet Situationsanpassad uppdatering Spårning av alla transporttyper: tåg/lastbil/container/trailer 12 19

20 UBQ’s Kvalitetssäkringssystem
Scandinavian Shuttle UBQ’s Kvalitetssäkringssystem Magnetmonterad vädertålig positioneringshårdvara med rörelsesensorer Fjärrkonfigureras med SMS, kan ändras under pågående transport, t.ex för att ändra uppdateringsfrekvens Alltid aktuell information om var alla transporter är och hur de ligger till tidsmässigt i förhållande till tidtabellen 13 20

21 UBQ’s Kvalitetssäkringssystem
Scandinavian Shuttle UBQ’s Kvalitetssäkringssystem RFID RFID identification from RFID tags Integrated RFID information database RFID - Passiv eller Aktiv. 14 21

22 Track & Correct Back Up Customs Administration VAT Inspections
Customer Order Suppliers all over Europe Bookning Order RCC UBQ Environmental unique Terminal Herne RFID GPS-GSM Intermodal Transport Norrköping Umeå Malmö Van Dieren Maritime GPS-GSM Scandinavian Shuttle

23 Scandinavian Shuttle RCC
Etablerat med personal Utrustat med modern teknik för Bokningar Spårning Avisering Back up vid avvikelser Fakturering Affärsstödssystem RCC är vårt kontrolltorn! 16

24 Scandinavian Shuttle Statistik
Relation Herne – Norrköping – dagar per vecka i varje riktning. – 5 dagar per vecka i varje riktning. 17

25 Scandinavian Shuttle Development Train Shuttle
Herne – Norrköping from 3 to 5 days per week (2007) Herne – Västerås new route during 2008 three days per week Herne – Göteborg new route during 2008 three days per week. Up and running. 18

26 Scandinavian Shuttle Kundcase
Detaljhandel, Potential 2500 trailer Bilindustrin, Potential ton Konfektion, Potential 3000 trailer Dryckesindustrin, Potential ton Grossist VVS, Potential 1000 trailer Mer än 150 kunder besökta 19

27 Scandinavian Shuttle Utmaningar
Operatör med Dual system i Lok. Sträckan Herne – Norrköping utan lokbyte. Fler oberoende operatörer behövs! Miljöfrågan vinner över billigt transportpris! Vidareutveckling av Track & Trace system t.ex dumma telefoner Lansering av UBQ Environment – en klass för sig! Tillgång till vagnar och moderna lok en flaskhals. 20

28 Scandinavian Shuttle Infrastrukturens utveckling
Allt fler Företag vill hitta logistiklösningar med minskad Miljöpåverkan Ökad samverkan mellan Tåg och Lastbil förutsätter nyinvesteringar i järnvägsnät och kombiterminaler För att kunna ta emot överflyttad trafik krävs att det finns kapacitet tillgänglig på spåren Från lastbilstransporter och utrikes sjöfart till och från Sverige förväntas ökningen bli över 300 % mellan 1990 – 2020 från 5.3 miljoner ton till 16.1 miljoner ton. Denna utveckling måste vändas!

29 Scandinavian Shuttle Infrastrukturens utveckling
Längre tåg (750 m), Ökad bärighet (25 ton) och utvidgad lastprofil så att samtliga lastbärare kan framföras är viktiga investeringar för att nå en minskad klimatpåverkan Höjning av banavgifter – ger negativa konsekvenser för intermodal logistik lösningar

30 21


Ladda ner ppt "Projektplan Förstudie Tidigare Marco Polo Projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser