Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalt utskick via Equalis Mitos i bröstcancer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalt utskick via Equalis Mitos i bröstcancer."— Presentationens avskrift:

1 Digitalt utskick via Equalis Mitos i bröstcancer

2 Definition för mitos (van Diest) The nuclear membrane must be absent indicating that cells have passed the prophase. Clear, hairy extensions of nuclear material (condensed chromosomes) must be present-either clotted (beginning metaphase), in a plane (metaphase / anaphase) or in separate clots (telophase) Two parallel, clearly separate chromosome clots to be counted as if they are separate. http://www.youtube.com/watch?v=cvlpmmvB_m4&feature=related

3 Bakgrund Mitosantal är kliniskt intressant En patolog vet hur en mitos ska se ut. Går det att identifiera mitoser digitalt Tolkas oskarpa bilder och osäkra mitoser olika

4 Vad ska bedömas Vi har blandat mitoser med apoptoser Vi har fotat skarpt och oskarpt Vi har ringat in mitosliknande figurer Svarsmöjligheterna Mitos Ej mitos Osäkert Bedömning ej möjlig Totalantal mitoser i bilden

5 Statistik 26 deltagende patologilaboratorier 25 strukturer i 9 bilder Sammanlagt 650 bedömningar 383 mitoser 181 ej mitoser 82 osäkra 4 ej bedömbara

6 Mitoser

7 Säker mitos 1A

8 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 7D Säker mitos

9 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 2C Säker mitos

10 Oskarp mitos 1B

11 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 8C Oskarp mitos

12 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 6D Oskarp mitos

13 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 8B Oskarp mitos

14 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 6C Oskarp, osäker mitos

15 Oskarp, osäker, mitos 2B

16 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 8D Osäker mitos

17 2A

18 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 3A Osäker mitos

19 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 5A Osäker mitos

20 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 1C Osäker mitos

21 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 7E Säker apoptos

22 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 6B Oskarp, säker apoptos

23 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 8A Säker apoptos

24 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 4A Säker apoptos

25 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 9B Säker apoptos

26 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 9A Osäker apoptos

27 MitosEj mitosOsäkertEj bedömbart 6A Oskarp, osäker nånting

28 Antal mitoser och osäkra

29 Hur många mitoser för 1-3 poäng

30 Hur hanteras osäkra bilder? Elva kliniker undviker att kalla osäkra och oskarpa figurer för mitos. Av deras 53 osäkra är 51 mitoser och endast 2 icke mitoser Femton kliniker följer sin morfologiska känsla och har överseende med oskärpa. Av deras 29 osäkra är 19 mitoser och 10 icke mitoser.

31 Vad orsakar systematisk skillnad Man ska enligt reglerna inte räkna osäkra mitoser. Problemet är att ju mindre man håller på med mitosräkning desto oftare är man osäker I utskicket redovisas 80% skillnad, de med flest osäkra figurer räknar runt 10 mitoser totalt, de som har få osäkra fall räknar 18 mitoser.

32 Sammanfattning Slutsats Stor skillnad mellan lab i annotering av mitoser Tröskeln för vad som ska kallas säker mitos varierar Patologer vet hur mitoser ser ut men hanterar oskarpa bilder olika Åtgärd Bra fixering av bröstcancerpreparat Utbildning. Erfarenhet minskar antalet osäkra annoteringar Räkna mitoser med vanligt mikroskop, ej digitalt Immunhistokemi, anti-pHH3 Digital med z-fokusering CAD, computor aided detection,


Ladda ner ppt "Digitalt utskick via Equalis Mitos i bröstcancer."

Liknande presentationer


Google-annonser