Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyckelstråket – Stockholm-Göteborg Finns i nationell plan – E20 behöver förstudier Rapport om järnväg Rapport om E 20 Seminarie Almedalen 2010, 2011 Västsvenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyckelstråket – Stockholm-Göteborg Finns i nationell plan – E20 behöver förstudier Rapport om järnväg Rapport om E 20 Seminarie Almedalen 2010, 2011 Västsvenska."— Presentationens avskrift:

1

2 Nyckelstråket – Stockholm-Göteborg Finns i nationell plan – E20 behöver förstudier Rapport om järnväg Rapport om E 20 Seminarie Almedalen 2010, 2011 Västsvenska handelskammaren 2012 Trafikverket/Västra götaland-rapport, april Roll i Västra stambanegrupp och E20-grupp Regionrådsmöten med VG Bygga projekt med näringslivet (HKM) Finansiering diskuteras

3 Nyckelstråket 2.1 Det är via Mälardalen som stråket Stockholm-Göteborg ska gå Handelskammaren Mälardalen

4 Sammanfattning Handelskammaren Mälardalen bjuder in till ett partnerskap för att bilda en gemensam arbetsform för Nyckelstråket Projekttid 5 år Syfte Flytta fram positionerna så att satsningar i stråket Stockholm-Göteborg går via Mälardalen Säkerställa kapacitet, tillgänglighet och snabbhet i gods- och persontransporter i Nyckelstråket Etablera Nyckelstråket som varumärke Omfattning Gods- och persontrafik Transportsslagsövergripande, men primärt järnväg och väg Ny och etablerad infrastruktur Förbättrade trafikkoncept Fordon och trafikering som ökar säkerhet, hållbarhet, kapacitet, attraktivitet och snabbhet

5 Starka regioner i tillväxt Befolkningen i Nyckelstråket ökar särskilt i nodstäderna, Stockholm och Göteborg. ”Allt inom en timme” - bra mått för bra förbindelser i Nyckelstråket. Förbättringar ”på marginalen” viktigt för regionförstoring och tillväxt.

6 Godstransporterna måste fungera Stora godsvolymer förädlas och transporteras in/ut ur Sverige via Nyckelstråket Stockholm, Västerås, Örebro och Göteborg - viktiga noder med mellanmarknader som knyts samman. Industrin i läns- och utbildnings- centra har höga produktions- värden jämfört med genomsnittet för riket.

7 Växande kapacitetsproblem Planerade investeringar i Nationella planen är otillräckliga kapacitet och framkomlighet på järnväg måste säkras för både person- och gods- trafik Ytterligare investering krävs för hållbart och kapacitetsstarkt järnvägssystem för att klara klimatutmaningen

8 Vägstandard E20/E18 i Nyckelstråket

9 Skandal! Vägstandard mellan Sveriges två största städer

10 Skandal! Vägstandard mellan Sveriges två största städer …. Minst 100 km/h…

11

12 Går det att lösa upp?

13 Ja, det finns en nyckel!

14 Upplägg Partnerskap avtalas inledningsvis mellan Västmanland och Örebro Därefter söks partnerskap med kommuner och andra offentliga organisationer i Sörmland och Västra Götaland Enskilda företag och branschorganisationer kan bjudas in till projektet Projektet kan samarbeta med andra regioner som ser Nyckelstråket som viktigt

15 Projektorganisation Handelskammaren Mälardalen Projektledare Informatör Expert Styrgrupp: Samtliga finansiärer Referensgrupp: Infrastrukturexperter/ tjänstemän

16

17 Tack för uppmärksamheten! Kontaktuppgifter Handelskammaren Mälardalen Jenny Emerén Agneta Berliner Regionförbundet i Örebro Thord Andersson Hans Bergh-Nilsson

18

19 Övergripande mål Säkerställa föreslagna satsningar i nationell plan ( ) i hela Nyckelstråket, Kapacitetsutredningen och TEN-T Kratta manegen för planering av objekt för genomförande bortom 2021 – Regionförstoring mellanregionala förbindelser och TEN-T Nyckelstråket ska vara hållbart, flexibelt och kapacitetstarkt

20 Övergripande strategi Visa att Nyckelstråket är en central del i det nationella transportsystemet Visa Nyckelstråkets betydelse för viktiga godstransporter och persontransporter Visa vikten av insatser för att säkerställa tillväxten längst stråket – vilket i sin tur underlättar tillväxten i Stockholm och Göteborg Etablera Nyckelstråket som begrepp hos politiker, tjänstemän och opinionsbildare

21 Huvudsakliga insatser SWOT-analys Uppvaktning av andra tänkbara projektpartners Formulera gemensamma argument Framtagning av kunskaps- och informationsmaterial Omvärldsbevakning Bearbetning av målgrupper och tänkbara ”ambassadörer” Initiera och närvara på relevanta arenor, aktiviteter och i andra infrastruktursammanhang Framtagning av rapporter Genomförande av seminarier och uppvaktningar Opinionsbildning och uppvaktningar

22 Budget år Lönekostnader/expertis Projektkostn/Adm/Lokaler PR & marknad Seminarier Resor m m75 25 Summa

23 Finansieringsförslag år Näringslivet / HKM Västerås & Örebro kommun Övr kommuner Landstingen Statliga medel (Länsstyrelse/regionförbund) Ofinansierat Summa

24 Global konkurrens

25

26 Regional utveckling Infrastruktur - inriktning Regionförstoring kring Örebro Nationella stråk och noder Stockholm

27 Länsplan för regional infrastruktur


Ladda ner ppt "Nyckelstråket – Stockholm-Göteborg Finns i nationell plan – E20 behöver förstudier Rapport om järnväg Rapport om E 20 Seminarie Almedalen 2010, 2011 Västsvenska."

Liknande presentationer


Google-annonser