Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör man en ansökan till NMP- programmet Boel Wadman, Swerea IVF Bengt Nilsson, VINNOVA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör man en ansökan till NMP- programmet Boel Wadman, Swerea IVF Bengt Nilsson, VINNOVA."— Presentationens avskrift:

1 Hur gör man en ansökan till NMP- programmet Boel Wadman, Swerea IVF Bengt Nilsson, VINNOVA

2 De olika stegen i en ansökan innehåller olika fällor 1.Idégenerering 2.Utkast till ansökan 3.Skapande av konsortium 4.Beskrivning av Impact och Exploitation 5.Planering av projektarbetet 6.Budgetfördelning 7.Detaljerad skrivning av ansökan

3 1. Idégenerering Finns en fokuserad, bärande idé? Är den internationellt konkurrenskraftig? Kan den bidra väsentligt till ekonomiska fördelar för europeiska företag (inom en nära framtid)? Var kritisk Kontrollera att alla yttre villkor kan uppfyllas innan du börjar (Eligibility)

4 2. Utkast till ansökan Kan du beskriva den bärande idén för en lekman? Kan du visa hur idén medför ett stort steg ifrån State of the art –Visa att idén är tekniskt genomförbar –Visa att just det tänkta konsortiet har lösningarna Löser projektet ett viktigt problem? Gör en logisk plan för läsaren

5 3. Skapa det rätta konsortiet Vilka är nödvändiga aktörer för projektet? Vilka är stödjande men utbytbara? Försök söka rätt projektpartners utgående från projektarbetet, inte tvärtom Saknas någon viktig europeisk huvudaktör inom området? (viktigt företag/mest excellenta forskningsmiljön)

6 4. Impact/Exploitation Tänk tidigt på potential för kommersialisering Läs utlysningen noga, vilka kvantitativa krav finns i det Topic du valt? Beskriv: –Marknadens storlek/möjlig marknadsandel/ökad vinstandel/omsättning –Synergier med andra marknader –Marknadsstimulerande åtgärder från projektarbetet –FoU-nivån i denna marknad –Tid till marknadsintroduktion Annat resultatutnyttjande

7 Skriva ansökan Bild: Henk van Ekelenburg, Pro Support

8

9 SMART Objectives Specific Measurable Attainable Relevant Time-related

10 Beyond State of the art Beskriv var läget är nu, och vart projektet kommer att leda, visa att det finns en logik i tekniksprånget/utvecklingen Beskriv TYDLIGT och klart HUR projektet ska bidra till de nya tillståndet genom nyskapande tekniska lösningar

11 Impact Mycket viktig i FP7 Vilka effekter har projektet på Marknaden Företagsnyttan Samhället Kan projektet motiveras ekonomiskt? Finns kommande lagkrav som kan mötas om projektet lyckas?

12 Projektarbetet Planera WPs och Tasks efter projektresultaten, inte efter partners eller teknikområden Deliverables: Mätbara mål, används av utvärderare för att studera framgång hos pågående projekt Planera arbetet efter Deliverables, inte efter aktiviteter Milestones: Tid för beslut Tid för leverans Beskriv HUR uppnådda Milestones ska mätas Försök kvantifiera måttet

13 Mer information Guide for Applicants på CORDIS How to write a competitive FP7 Proposal Henk van Ekelenburg, ProSupport, Cardiff, Jan 08 FP7 Coach http://www.FP7coach.eu


Ladda ner ppt "Hur gör man en ansökan till NMP- programmet Boel Wadman, Swerea IVF Bengt Nilsson, VINNOVA."

Liknande presentationer


Google-annonser