Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrketräning för växande individer Pre-pubertet och pubertet Pre-pubertet och pubertet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrketräning för växande individer Pre-pubertet och pubertet Pre-pubertet och pubertet."— Presentationens avskrift:

1 Styrketräning för växande individer Pre-pubertet och pubertet Pre-pubertet och pubertet

2 Många myter om styrketräning. Ännu fler om styrketräning för barn. Bygger ofta på ett korn av sanning, men… Bygger ofta på ett korn av sanning, men…

3 Barn har låga halter av könshormon

4 Barn har sämre anaerob kapacitet Producerar lägre halter av mjöklsyra Producerar lägre halter av mjöklsyra Utvecklar lägre medeleffekt och maxeffekt Utvecklar lägre medeleffekt och maxeffekt Återhämtar sig snabbare Återhämtar sig snabbare Har lägre respiratorisk kvot Har lägre respiratorisk kvot

5 Barns skellett är inte fullt utvecklat Tillväxtzoner Ledytan Senans infästning Benskaftet Främst under tillväxtspurten Pojkar: 12-14 år Flickor: 10-13 år

6 Barn har en tendens till överextension i ländryggen (Lordos)

7 Myt 1: Barn kan inte öka sin styrka genom träning

8

9 I de flesta studier var ökningen mellan 13,7-29,6% (Falk & Tenenbaun; 1996)

10 Hur sker styrkeökningen? Mycket små eller inga volymökningar Mycket små eller inga volymökningar Troligtvis förändringar i nervsystemet Troligtvis förändringar i nervsystemet

11 Myt 2: Barn ska inte träna anaerob uthållighet Genom träning kan barn öka sina depåer av muskelglykogen, CrP och ATP Genom träning kan barn öka sina depåer av muskelglykogen, CrP och ATP Genom anaerob träning ökar barns förmåga att producera mjölksyra Genom anaerob träning ökar barns förmåga att producera mjölksyra Senare studier visar att förmåga till spjälkning av glykogen inte korrelerar med könsmognad (Petersen, S.R: 1999) (Van Praagh, E: 2002), (Beneke,R: 2005 ) Senare studier visar att förmåga till spjälkning av glykogen inte korrelerar med könsmognad (Petersen, S.R: 1999) (Van Praagh, E: 2002), (Beneke,R: 2005 )

12 Myt 3: Styrketräning hämmar barns längdtillväxt Inga studier stöder detta. Inga studier stöder detta. Tvärtom visar studier att högre styrka skyddar tillväxtzonerna (Metcalf JA;1993) Tvärtom visar studier att högre styrka skyddar tillväxtzonerna (Metcalf JA;1993)

13 Myt 4: Styrketräning ger skador hos barn Vid 1RM träning med explosiva pressövningar ovanför huvudet har det rapporterats: Vid 1RM träning med explosiva pressövningar ovanför huvudet har det rapporterats: Frakturer i tillväxtzonerna Frakturer i tillväxtzonerna Skador i nedre ländryggen Skador i nedre ländryggen

14 Skador hos barn 10 studier, 3 med skador, skadeincidens på 0,176 - 0,053 - 0,055 skador/100 timmar träning. (Malina RM: 2006) 10 studier, 3 med skador, skadeincidens på 0,176 - 0,053 - 0,055 skador/100 timmar träning. (Malina RM: 2006) Fotboll (soccer) inomhus/utomhus: 0,455 – 0,559 skador/timme träning (Emery: 1996) Fotboll (soccer) inomhus/utomhus: 0,455 – 0,559 skador/timme träning (Emery: 1996)

15 Skadeincidens

16 Bra styrketräning minskar skadeincidensen hos barn! (Malina;2006),(Moskaw&Nicholas;1989) (NSCA;1996)…osv

17 Skadeincidens hos idrottande high school elever: Som inte styrketränar 72% Som styrketränar: 26% Rehabliteringstiden halverades! (Hejna;1982)

18 Bra styrketräning för barn resulterar i: Förbättring av prestationen (styrka, explosivitet, styrkeuthållighet) Förbättring av prestationen (styrka, explosivitet, styrkeuthållighet) Minskning av skador Minskning av skador Ökad aktivitetsgrad Ökad aktivitetsgrad Större möjlighet till styrkeökningar vid vuxen ålder Större möjlighet till styrkeökningar vid vuxen ålder Bättre muskelbalans Bättre muskelbalans

19 Barns utveckling

20 Problemområden för barn Skelettet (frakturkänsliga) Skelettet (frakturkänsliga) Senans infästning Senans infästning Ländryggen (lordos) Ländryggen (lordos) Kroppskontroll Kroppskontroll Koncentrationsförmågan Koncentrationsförmågan Bra genomförd styrketräning tar hänsyn till detta!

21 När och vad?

22 Stor skillnad på fysiologisk mognad och kronologisk ålder

23 Adaptionsprincipen gäller även för barn! Överbelastning Överbelastning Stegring Stegring Kontinuitet Kontinuitet Variation Variation Specialisering Specialisering

24 Vilken belastning?

25 Övningar med egen kroppsvikt?

26 Maskiner Inställningsmöjligheter Inställningsmöjligheter Startbelastning Startbelastning Belastningsstegring Belastningsstegring Pubertet? Pubertet?

27 Hur snabb stegring? RM med fokus på korrekt utförande RM med fokus på korrekt utförande Klara samma belastning i alla serier innan belastningen får ökas Klara samma belastning i alla serier innan belastningen får ökas Öka mängd före belastning Öka mängd före belastning Skynda långsamt Skynda långsamt Kom ihåg: 5kg/50kg vs 5kg/200kg

28 Partnerövningar???

29 Hur ofta och länge? 2-3 gånger / vecka 2-3 gånger / vecka 30-40 min / pass 30-40 min / pass Samma träningsfrekvens som för vuxna, för att bibehålla styrkan Samma träningsfrekvens som för vuxna, för att bibehålla styrkan Efter 8 veckor av vila är styrkenivåerna nere på basvärden

30 Vilka övningar? Basövningar Basövningar Gå igenom hela kroppen Gå igenom hela kroppen Variera utförandet Variera utförandet Håll nere belastningen på kotpelaren Håll nere belastningen på kotpelaren Betoning på bålstyrka Betoning på bålstyrka

31 Specialisering för barn?

32 Instruktioner Många instruktörer: minst 1/10 barn Många instruktörer: minst 1/10 barn Andning Andning Hållning Hållning Långsam excentrisk fas Långsam excentrisk fas Få instruktioner Få instruktioner Mycket tålamod Mycket tålamod Håll koll på ländryggen!

33 Hur mycket styrka? 1. Snabbhet 2. Anaerob uthållighet 3. Koordination 4. Styrka 5. Rörlighet 6. Aerob uthållighet

34

35 Explosivitet Medicinboll / Kaststyrka Medicinboll / Kaststyrka Snabbhet Snabbhet Introducera olympiska lyft Introducera olympiska lyft Hoppkoordination (gärna mjukt underlag) Hoppkoordination (gärna mjukt underlag) Undvik hoppstyrka Undvik hoppstyrka I växling mellan excentrisk och koncentrisk fas uppstår stora belastningar

36 Glöm aldrig! Hälsa och glädje är alltid målet för barns träning

37 Tack och bock!


Ladda ner ppt "Styrketräning för växande individer Pre-pubertet och pubertet Pre-pubertet och pubertet."

Liknande presentationer


Google-annonser