Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition Form och innehåll Psykoedukation nervsystemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition Form och innehåll Psykoedukation nervsystemet"— Presentationens avskrift:

1 Disposition Form och innehåll Psykoedukation nervsystemet
Psykoedukation traumatiskt minne Psykoedukation stoppsignal Patientens medverkan Att närma sig det traumatiska minnet Behandlarens skydd. Fallbeskrivning

2 Form och innehåll Soma och psyke
PTSD i första hand en biologisk/fysiologisk stressreaktion. Skuldaspekten. Libet. Aktivitet i hjärnbarken 0.5 sekunder innan hudretningen blir medveten Vi springer inte p g a att vi blir rädda – Vi blir rädda för att vi springer.

3 Nervsystemet

4 Nervsystemet Sensor

5 Nervsystemet Sensor Lukt Syn Hörsel Smak Känsel

6 Nervsystemet Sensor Motor Lukt Syn Hörsel Smak Känsel

7 Nervsystemet Sensor Motor Lukt Syn Volontärt Hörsel Viljemässigt Smak
Känsel

8 Nervsystemet Sensor Motor Lukt Syn Volontärt Autonomt
Hörsel Viljemässigt Smak Känsel

9 Nervsystemet Sensor Motor Lukt Syn Volontärt Autonomt
Hörsel Viljemässigt Smak Känsel Sympaticus Parasympaticus (Aktivt) (Passivt)

10 Flykt/Kamp S PS Uppgivenhet Frys-reaktion Chock Dissociation

11 Dissociation Psykisk + Traumatiskt minne - Minnesförlust Somatisk
+ Smärta - Domning Känselbortfall Förlamning

12 Överaktivitet Sympaticus Underaktivitet Parasympaticus
Ångest, Panik, Hyperaktiv, Spänd, Sömnsvårigheter, Rastlös, Smärta, Raseri Depression, Affektlöshet, ”Död”, Utmattad, Kronisk trötthet, Desorienterad, Dissocierad Underaktivitet Parasympaticus

13 Känsla Affekt Rädsla Skräck Ilska Raseri Sorg Förtvivlan
Hyppocampusfunktion Ej hippocampusfunktion Hippocampus registrerar tids/rumsaxel

14 Undervisning om nervsystemets
Reaktioner vid stark stress Gör att patienten ofta känner igen sina egna reaktioner och symtom Utgör en grogrund för arbetsallians Trygghet att veta hur behandlaren tänker

15 Undervisning om vad ett traumatiskt minne är
En sensoriskt stimuli (lukt, ljud, bild) som gör att personen återupplever traumat på nytt, som om det händer nu. Skillnad mellan ”vanligt” minne och traumatiskt minne Efteråt förmåga till realitetstestning Ej psykotisk sjukdom

16 Det drabbar henne med full kraft. Hon känner lukten. Smaken
Det drabbar henne med full kraft. Hon känner lukten. Smaken. Hon hör ljuden. De är här. De tar i henne. De är vilda. Det är så länge sedan. Det kommer aldrig att ta slut.

17 Hysterisk psykos (P. Janet)
Reaktiv dissociativ psykos (Van der Hart)

18 Undervisning Stoppsignal
Kommunicera obehag i kroppen Ex. Hjärtklappning, andningsbesvär, yrsel, illamående, värme, kyla

19 Behandlaren kommer att hjälpa patienten få fördjupad kontakt med kroppen (centrering, grundning, avgränsning, orientering)

20 Fördjupad sinnesnärvaro Framtid
Nutid PS Dåtid

21 Patientens medverkan ”Jag behöver veta vad du behöver hjälp med, för att förstå om jag på något sätt kan hjälpa dig” Undersöka förmåga till anknytning Realitet – inte magisk tänkande

22 Att närma sig det traumatiska minnet, den råa osymboliserade upplevelsen
Ett traumatisk minne är: Senso – motoriskt, affektivt minnesfragment i ett dödsnära chocktillstånd

23 Behandlarens skydd Värna om sitt eget utrymme att tänka
Kontakt med den egna kroppen Värna om sitt eget utrymme att tänka - den reflekterande positionen Närhet – Distans Inte vara ensam

24 Fallbeskrivning Kvinna 31 år. Panikångestattacker.
Vågar inte vara ensam. Flyttat hem till föräldrarna. Krigsupplevelser som barn. Minnesförlust. Sensor – Motor – Affekt - Fragment Auditivt Sympaticus Skräck Barnskrik Parasympaticus Förtvivlan


Ladda ner ppt "Disposition Form och innehåll Psykoedukation nervsystemet"

Liknande presentationer


Google-annonser