Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Form och innehåll Psykoedukation nervsystemet Psykoedukation traumatiskt minne Psykoedukation stoppsignal Patientens medverkan Att närma sig det traumatiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Form och innehåll Psykoedukation nervsystemet Psykoedukation traumatiskt minne Psykoedukation stoppsignal Patientens medverkan Att närma sig det traumatiska."— Presentationens avskrift:

1 Form och innehåll Psykoedukation nervsystemet Psykoedukation traumatiskt minne Psykoedukation stoppsignal Patientens medverkan Att närma sig det traumatiska minnet Behandlarens skydd. Fallbeskrivning Disposition

2 Form och innehåll Soma och psyke PTSD i första hand en biologisk/fysiologisk stressreaktion. Skuldaspekten. Libet. Aktivitet i hjärnbarken 0.5 sekunder innan hudretningen blir medveten Vi springer inte p g a att vi blir rädda – Vi blir rädda för att vi springer.

3

4 Sensor Nervsystemet

5 Sensor Lukt Syn Hörsel Smak Känsel

6 Sensor Motor Lukt Syn Hörsel Smak Känsel Nervsystemet

7 Sensor Motor Lukt Syn Volontärt Hörsel Viljemässigt Smak Känsel Nervsystemet

8 Sensor Motor Lukt Syn VolontärtAutonomt Hörsel Viljemässigt Smak Känsel Nervsystemet

9 Sensor Motor Lukt SynVolontärt Autonomt HörselViljemässigt Smak Känsel Sympaticus Parasympaticus (Aktivt) (Passivt) Nervsystemet

10 S PS Flykt/Kamp Uppgivenhet Frys-reaktion Chock Dissociation

11 Psykisk + Traumatiskt minne - Minnesförlust Somatisk + Smärta - Domning Känselbortfall Förlamning

12 Överaktivitet Sympaticus Ångest, Panik, Hyperaktiv, Spänd, Sömnsvårigheter, Rastlös, Smärta, Raseri Underaktivitet Parasympaticus Depression, Affektlöshet, ”Död”, Utmattad, Kronisk trötthet, Desorienterad, Dissocierad

13 Känsla Rädsla Ilska Sorg Affekt Skräck Raseri Förtvivlan Hyppocampusfunktion Ej hippocampusfunktion Hippocampus registrerar tids/rumsaxel

14 Undervisning om nervsystemets Reaktioner vid stark stress Gör att patienten ofta känner igen sina egna reaktioner och symtom Utgör en grogrund för arbetsallians Trygghet att veta hur behandlaren tänker

15 Undervisning om vad ett traumatiskt minne är En sensoriskt stimuli (lukt, ljud, bild) som gör att personen återupplever traumat på nytt, som om det händer nu. Skillnad mellan ”vanligt” minne och traumatiskt minne Efteråt förmåga till realitetstestning Ej psykotisk sjukdom

16 Det drabbar henne med full kraft. Hon känner lukten. Smaken. Hon hör ljuden. De är här. De tar i henne. De är vilda. Det är så länge sedan. Det kommer aldrig att ta slut.

17 Hysterisk psykos (P. Janet) Reaktiv dissociativ psykos (Van der Hart)

18 Undervisning Stoppsignal Kommunicera obehag i kroppen Ex. Hjärtklappning, andningsbesvär, yrsel, illamående, värme, kyla

19 Behandlaren kommer att hjälpa patienten få fördjupad kontakt med kroppen (centrering, grundning, avgränsning, orientering)

20 S PS Dåtid Nutid Framtid Fördjupad sinnesnärvaro

21 Patientens medverkan ”Jag behöver veta vad du behöver hjälp med, för att förstå om jag på något sätt kan hjälpa dig” Undersöka förmåga till anknytning Realitet – inte magisk tänkande

22 Att närma sig det traumatiska minnet, den råa osymboliserade upplevelsen Ett traumatisk minne är: Senso – motoriskt, affektivt minnesfragment i ett dödsnära chocktillstånd

23 Behandlarens skydd Kontakt med den egna kroppen Värna om sitt eget utrymme att tänka - den reflekterande positionen Närhet – Distans Inte vara ensam

24 Kvinna 31 år. Panikångestattacker. Vågar inte vara ensam. Flyttat hem till föräldrarna. Krigsupplevelser som barn. Minnesförlust. Fallbeskrivning Sensor – Motor – Affekt - Fragment Auditivt Sympaticus Skräck Barnskrik Parasympaticus Förtvivlan


Ladda ner ppt "Form och innehåll Psykoedukation nervsystemet Psykoedukation traumatiskt minne Psykoedukation stoppsignal Patientens medverkan Att närma sig det traumatiska."

Liknande presentationer


Google-annonser