Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningen kultur - summering 2011-2014 Beredningsansvarig: Marianna Andersson Ordförande: Lars G Blomgren (fp) Vänersborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningen kultur - summering 2011-2014 Beredningsansvarig: Marianna Andersson Ordförande: Lars G Blomgren (fp) Vänersborg."— Presentationens avskrift:

1 Beredningen kultur - summering 2011-2014 Beredningsansvarig: Marianna Andersson Ordförande: Lars G Blomgren (fp) Vänersborg

2 Beredningen kultur Lars G Blomgren (fp) Vänersborg Kerstin Fredriksson (s) Färgelanda Stig Larsson (fp) Mellerud Johan Wiktorsson (m) Ann-Sofie Alm (m) Munkedal Anita Kjell-Frisk (s) Trollhättan Gerd Melin, Eva Lott Andersson och Louise Thunström (s) Tanum

3 I SAMVERKAN MED Två nätverk; Kulturansvariga Bibliotekschefer Västra Götalandsregionens kultursekretariat Västra Götalands Regionens två utförarorganisationer; - Västarvet, (Västsveriges kultur- och naturarv) - Kultur i Väst, samlad organisation för övrig kulturverksamhet. Regionutvecklingssekretariatet Näringsliv.

4 Lågor Lågor - Gemensamt projekt Skrivarkurser, bibliotekskvällar, samarbeten med studieförbund etc. Stort genomslag i alla kommunerna Mycket bra mediabevakning Bok och biblioteksmässan Värdet av lågor; fokuseringen på litteraturen, berättandet och läsandet.

5 Värdet av kulturkollo; jobb till kulturföretag, barns och ungas skapande, broar över kommungränserna. Kulturkollon 2011-2104: drygt 30 kollon Cirka 600 barn från hela Fyrbodalsområdet.

6 Offentlig miljö som konstform Initierades av kommunerna själva. Projektet avslutades 2012. Har idag en utvecklad seminarieverksamhet som drar cirka 150 personer varje gång. Värdet av Fyrbodalmodellen; bildandet av ett ramverk för hur kommunerna ska arbeta med gestaltningen av den offentliga miljön. Värdet av seminarieverksamheten; Ökad gemensam kompetens i Fyrbodal.

7 Kulturplaneterna Kulturplaneterna Utifrån FNs Barnkonvention artikel 31: Varje barn har rätt till vila, fritid och kultur har Fyrbodals kommunalförbund under tre år arbetat med kulturplaneterna. Verksamheten riktar sig till barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet. Dessa får möjlighet att delta på kostnadsfria och meningsfulla aktiviteter på skollov. Närmare 100 barn i åldrarna 8-18 år har erbjudits att delta. Värdet av kulturplaneter; jobb till kulturföretag, introducerat och väckt intresse hos barn och unga för kulturellt skapande.

8 CPL - Cultural Planning Laboratory Ny metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Det treåriga projektet är avslutat. En rapport - Fångad av platsens själ - gavs ut under februari månad 2014. Värdet av Cultural Planning Laboratory; fått en djupare kunskap om de kulturella resurser som finns i lokalsamhället

9 Regionala tillväxtmedel 2011 Kulturkollo 2011 Centrum för fritidsbåtar Danspedagogpool (Förstudie) ACT - Mötesplats för kreativ näring (20%) Experimentyta för konstnärliga undersökningar i landskapet Utveckling av kultursystem - Dalsland Cultural Planning Laboratory En resa i tiden Danspedagogpool 2012 Kulturkollo 2012 ACT (20%) Business to Heritage Bredfjällsspelet Dalslandsskapet Uddenskulptur 2012 Bilda säljorganisation Dalsland Strindberg, Grimm och andra giganter Grebbestad Folkmusikfestival MARIFUS Kulturplaneterna 2012 Dalslands kanal Vittring - Ett kulturkluster som motor för utveckling 2013 Danspedagogpool i Fyrbodal Utveckling av kultursystem - Dalsland Kulturkollo 2013 Utveckling av seminarieverksamhet 2013-2014 Affärsutveckling Dalslands kanalområde Hembygd - någonstans i Sverige Grebbestad folkmusikfestival Kulturplaneterna 2014 BYG(G) den vi älven Kulturkollo 2014 Danspedagogpool 2014 Kulturplaneterna 2014 Cirkuskvarnen i Grohed Internationella festivaler Förslag Litterärt residensprogram Internationella festivaler SPEKTRUM – vi är Romer Konst att besöka Kreativa kraftfält Kulturkollo 2015

10 Fortsättning tillväxt Regionutvecklingssekretariatet Näringsliv - Socialt Entreprenörskap - finansiering av innovativa projekt inom den sociala ekonomin. Beredningsansvarig har deltagit i tre jurygrupper som ett stöd för utveckling av nya entreprenörsmässiga idéer. Seminariedag med 36 av 54 Fyrbodalprojekt 2012. En späckad dag när Fyrbodalprojekten möttes och fick insikt i varandras arbete. Deltagit i två mässor: Samspel - en mötesplats för kreativa människor som driver utveckling i många former. Katziing - konferens för företagare inom kulturnäringar i Västra Götaland. Värdet av att näringslivsutveckla kultursektorn; fler modiga och kunniga kulturföretag. Ett bättre helhetstänk i planerandet av samhällsbyggandet.


Ladda ner ppt "Beredningen kultur - summering 2011-2014 Beredningsansvarig: Marianna Andersson Ordförande: Lars G Blomgren (fp) Vänersborg."

Liknande presentationer


Google-annonser