Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En Svensk drunkningsdefinition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En Svensk drunkningsdefinition"— Presentationens avskrift:

1 En Svensk drunkningsdefinition
Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

2 “Drowning is the process of experiencing respiratory impairment from submersion/immersion in liquid.” Internationell definition enligt ILCOR (International Liasion Comittee On Resusciation) ILS (International Lifesaving federation) antagen 2002 Implicit in this definition is that a liquid/air interface is present at the entrance of the victim’s airway, preventing the victim from breathing air. The victim may live or die after this process, but whatever the outcome, he or she has been involved in a drowning incident”. Den internationella drunkningsdefinitionen, antagen 2002 av ILCOR och ILS Immersion innebär att personen är nedsänt i vatten eller annan vätska, för att drunkning ska kunna ske så måste minst ansiktet och luftvägarna vara nesänkta i vatten eller annan vätska. Submersion innebär att HELA kroppen är under ytan inklusive luftvägarna HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

3 En svensk drunkningsdefinition
Ska det vara nödvändigt? En svensk dylik definition saknas och olika myndigheter för åtskild statistik vilket är ett bekymmer för uppföljning och för att kunna sätta in preventiva åtgärder på ett bra sätt. Vi vet baserat på internationella studier och data kring barndrunkning i Sverige att ration omkommen vs överlevare Är 1:4. Det innebär att för varje dödsfall finns det ca 4 st överlevare som andats vätska men Överlevt tack vare tidig räddning, avancerade sjukvårdsåtgärder etc HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

4 Varför en svensk drunkningsdefinition?
Svårt att översätta den engelska definitionen p g a att: Diskrepans i översättningen mellan Svenska och engelska Innebörden av orden skiljer sig åt mellan språken Termerna kan byta innebörd vid översättning Viktigt att terminlogi, innebörd och språkbruk blir förståeligt och hanterbart ”för alla” HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

5 Varför en svensk drunkningsdefinition?
Syfte Förenkla, likrikta och förtydliga rapporteringen vid drunkning Öka jämförbarheten och kvalitetssäkra statistiska underlag mellan organisationer och myndigheter Ökad tydlighet kring drunkning i Svenska databaser och journalsystem förbättrar möjligheterna till att jämföra data internationellt och kvalitén i drunkningsforskning i framtiden Arbetet med den Svenska drunkningsdefinitionen är en konsensusprocess initierad av HLR-rådet och Svenska Livräddningssällskapet för att enas kring en gemensam terminlogi kring drunkning i Sverige. Arbetet baseras på Idris et al: Recommende Guidlines för Uniform Reporting of Data from Drowning: The Ustein Style” publicerad i Circulation 2003. JMF SIMKUNNIGHETSDEFINITIONEN HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

6 Vad är att drunkna? Några klargörande om hur många uppfattningar det finns om vad en drunkning är? HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

7 Över 30 olika termer har använts för att beskriva drunkning
Våtdrunkning nära drunkning torrdrunkning, drunkningstillbud aktiv drunkning drunkningsolycka passiv drunkning drunkning tyst drunkning Drunknad sekundärdrunkning O s v Vem kan hålla reda på vad som är vad och hur påverkar detta såväl statistik, forskning och den allmänna uppfattningen HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

8 Förvirrande, eller hur ? Alla dessa terminologier beskriver olika saker alla drunkningar olyckor och avsikten med en drunkning är ofta omöjlig att uttala sig om på olycksplatsen, den primära insatsen är LIVRÄDDNING oberoende av uppsåt. Enligt Ahlm et al. beskrivning av karakteristika från rättsmedicinalverkets databas baserat på n=5,125 fall under 18 år ca 50 % av alla drunkningar var olycksfall 31 % var avsiktliga suicid 18 % oklara fall där avsikten inte kunnat härledas Oavsett vad som ligger bakom en drunkning så är det primära att rädda liv, då frågar man sig inte vad som försorsakade att drunkningen skedde. Oftast rapporteras drunkningar oavsett bakgrund som DRUNKNING i media m fl Detta exkluderar därmed ca 50 % av materialet kring omkomna. Alla som drabbas av att andas in vätska i lungorna omkommer inte av händelsen. Några räddar sig själva Andra räddas tidigt Några räddas sent i förloppet Flertalet studier visa att ration omkomna/överlevare vid drunkning är ca 1 av 4, d v s 4 överlevare per omkommen drunknad person HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

9 ILCOR rekommenderar att dessa termer inte längre används
International Liasion Comittee On Resusciation våtdrunkning nära drunkning torrdrunkning drunkningstillbud aktiv drunkning drunkningsolycka passiv drunkning drunkning tyst drunkning drunknad sekundärdrunkning O s v ILCOR´s rekommendation innebär att det återstår TRE termer för drunkning, dessa behöver definieras (vilket kommer att ske i det fortsatta arbetet) HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

10 Svensk terminlogi De TRE begreppen drunkningstillbud (nära drunkning)
Drunkningsolycka (olycka orsakad oklar händelsen) drunkning (ett medicinskt tillstånd) Med anpassning till en svensk terminologi och språktraditon presenterar vi en Svensk definition på drunkning ”drunkningstillbud” d v s varit nära att drunkna men överlevt ”drunkningsolycka” d vs en olycka orsakade händelsen, ofta okänd orsak HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

11 Svensk drunkningsdefinition
"Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion / submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador. " En svensk dylik saknas och olika myndigheter för åtskild statistik vilket är ett bekymmer för uppföljning och för att kunna sätta in preventiva åtgärder på ett bra sätt. Vi vet baserat på internationella studier och data kring barndrunkning i Sverige att ration omkommen vs överlevare Är 1:4. Det innebär att för varje dödsfall finns det ca 4 st överlevare som andats vätska men Överlevt tack vare tidig räddning, avancerade sjukvårdsåtgärder etc. HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

12 Varje enskild organisation och myndighet bör sprida denna definition och arbeta för att implementera denna i förekommande databaser, journalhandlingar och på andra platser där detta förtydligande kan förbättra och kvalitetssäkra statistik och forskning framöver. HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

13 Arbetet med den Svenska drunkningsdefinitionen är en konsensusprocess initierad av HLR-rådet och Svenska Livräddningssällskapet för att enas kring en gemensam terminlogi kring drunkning i Sverige. Arbetet baseras på Idris et al: Recommende Guidlines för Uniform Reporting of Data from Drowning: The Ustein Style” publicerad i Circulation 2003; 108; Inbjudna: Rättsmedicnalverket, Svenska Läkarsällskapet, Försvars-makten Dyk och Navalmedicinskt centrum, Svenska Sprotdykarförbundet,MSB, Kustbevakningen, Svenska Första Hjälpen Rådet, SSRS, Sjöfartsverket och Socialstyrelsen Socialstyrelsen har avböjt medverkan och säger att: dådet handlar mer om att göra ILCOR-definitionen känd bland dem som använder begreppet drunkning vid avrapportering av vårdtillfällen och andra insatser. De tror också att ni som arbetar inom området har de bästa möjligheterna att göra definitionen känd. HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

14 Svenska Livräddningssällskapet (SLS)
TACK Alla som bidragit till arbetet med framtagandet av En Svensk drunkningsdefinition. Ett särskilt TACK till HLR Rådet Andreas Claesson (Ambulanssjuksköterska) Svenska Livräddningssällskapet (SLS) Anders Jacobsson (Anestesiolog och medicinsk ansvarig SLS) samt Säkerhetsrådet i SLS HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

15 En Svensk drunkningsdefinition Tack för mig!
Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

16


Ladda ner ppt "En Svensk drunkningsdefinition"

Liknande presentationer


Google-annonser