Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En Svensk drunkningsdefinition Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En Svensk drunkningsdefinition Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014."— Presentationens avskrift:

1 En Svensk drunkningsdefinition Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

2 “Drowning is the process of experiencing respiratory impairment from submersion/immersion in liquid.” Internationell definition enligt ILCOR (International Liasion Comittee On Resusciation) ILS (International Lifesaving federation) antagen 2002 Implicit in this definition is that a liquid/air interface is present at the entrance of the victim’s airway, preventing the victim from breathing air. The victim may live or die after this process, but whatever the outcome, he or she has been involved in a drowning incident”. HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

3 En svensk drunkningsdefinition Ska det vara nödvändigt? HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

4 Varför en svensk drunkningsdefinition? Svårt att översätta den engelska definitionen p g a att: Diskrepans i översättningen mellan Svenska och engelska Innebörden av orden skiljer sig åt mellan språken Termerna kan byta innebörd vid översättning HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

5 Varför en svensk drunkningsdefinition? Syfte Förenkla, likrikta och förtydliga rapporteringen vid drunkning Öka jämförbarheten och kvalitetssäkra statistiska underlag mellan organisationer och myndigheter Ökad tydlighet kring drunkning i Svenska databaser och journalsystem förbättrar möjligheterna till att jämföra data internationellt och kvalitén i drunkningsforskning i framtiden HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

6 Vad är att drunkna? HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

7 Över 30 olika termer har använts för att beskriva drunkning Våtdrunkning torrdrunkning, aktiv drunkning passiv drunkning tyst drunkning sekundärdrunkning nära drunkning drunkningstillbud drunkningsolycka drunkning Drunknad O s v HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

8 Förvirrande, eller hur ? Alla dessa terminologier beskriver olika saker alla drunkningar olyckor och avsikten med en drunkning är ofta omöjlig att uttala sig om på olycksplatsen, den primära insatsen är LIVRÄDDNING oberoende av uppsåt. Enligt Ahlm et al. beskrivning av karakteristika från rättsmedicinalverkets databas baserat på n=5,125 fall under 18 år -ca 50 % av alla drunkningar var olycksfall -31 % var avsiktliga suicid -18 % oklara fall där avsikten inte kunnat härledas HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

9 ILCOR rekommenderar att dessa termer inte längre används våtdrunkning torrdrunkning aktiv drunkning passiv drunkning tyst drunkning sekundärdrunkning nära drunkning drunkningstillbud drunkningsolycka drunkning drunknad O s v HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 International Liasion Comittee On Resusciation

10 Svensk terminlogi De TRE begreppen drunkningstillbud (nära drunkning) Drunkningsolycka (olycka orsakad oklar händelsen) drunkning (ett medicinskt tillstånd) Med anpassning till en svensk terminologi och språktraditon presenterar vi en Svensk definition på drunkning HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

11 Svensk drunkningsdefinition "Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion / submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador. "

12 Varje enskild organisation och myndighet bör sprida denna definition och arbeta för att implementera denna i förekommande databaser, journalhandlingar och på andra platser där detta förtydligande kan förbättra och kvalitetssäkra statistik och forskning framöver. HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

13 Arbetet med den Svenska drunkningsdefinitionen är en konsensusprocess initierad av HLR-rådet och Svenska Livräddningssällskapet för att enas kring en gemensam terminlogi kring drunkning i Sverige. Arbetet baseras på Idris et al: Recommende Guidlines för Uniform Reporting of Data from Drowning: The Ustein Style” publicerad i Circulation 2003; 108;2565-2574 Inbjudna: Rättsmedicnalverket, Svenska Läkarsällskapet, Försvars- makten Dyk och Navalmedicinskt centrum, Svenska Sprotdykarförbundet,MSB, Kustbevakningen, Svenska Första Hjälpen Rådet, SSRS, Sjöfartsverket och Socialstyrelsen

14 TACK Alla som bidragit till arbetet med framtagandet av En Svensk drunkningsdefinition. Ett särskilt TACK till HLR Rådet Andreas Claesson (Ambulanssjuksköterska) Svenska Livräddningssällskapet (SLS) Anders Jacobsson (Anestesiolog och medicinsk ansvarig SLS) samt Säkerhetsrådet i SLS HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

15 En Svensk drunkningsdefinition Tack för mig! Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

16


Ladda ner ppt "En Svensk drunkningsdefinition Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser