Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation på PF-timmen 8. 5.2013 Viceprefekt Petri Salo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation på PF-timmen 8. 5.2013 Viceprefekt Petri Salo."— Presentationens avskrift:

1 Presentation på PF-timmen 8. 5.2013 Viceprefekt Petri Salo

2 Arbetsgruppen för arbetsplaner 2013-2014 Petri Salo, Kristina Ström, Lasse Burman och Mariann Sjöholm Baseras på ett kollegialt ansvar inom ämnesgrupper/ ekonomiska ramar som råder (koordinering av översikts- och arbetsplaner för två år framåt) Översiktsplanerna som uppföljningsinstrument inom ämnesgruppen kandidat- och Magistersexamen (belastningsberäkningar) Görs upp enligt Universitens kollektivavtal http://www.sivistystyonantajat.fi/fi/Syty/Universitetens_kollektivavtal.php Rektorns beslut om Anvisningar för uppgörande av arbetsplaner http://www.abo.fi/personal/media/3657/anvisningarforlararnasarbetsplaner2011.pdf Ledaren för ämnesgruppen inlämnar planerna till Michaela L senast 31 maj 2013 Handledning av avhandlingar och under praktikperioderna Medverkan i urvalsprov och egenläraruppdrag Undervisning och handledning inom doktorandprogrammet Undervisning vid andra resultatenheter t.ex. VÖS, ÖPU, CLL, CSK

3 Arbetsgruppen för arbetsplaner 2013-2014 Petri Salo, Kristina Ström, Lasse Burman och Mariann Sjöholm Extern finansiering Enskilda sakkunniguppdrag Undervisning på ÖPU/CLL och ÖVIS Prissättning av forsknings- och utvecklings- projekt enligt totalkostnadmodellen

4 Från månadslön till expertarvode Månadslön/timlön4000e/13330 Lönebikostnad30%39,00 Allmän kostnad18%46,00 Moms23%56,60 Vinst10%62,30 Totalt62,30 x 1,6 Jämför med projekt inom oorganisk kemi/Mikko Hupa 84,00 x 2,8 Arbetsgruppen för att ta fram hållbara modeller för undervisning och expertuppdrag utanför fakulteten Petri Salo, Kristina Ström, Lasse Burman och Mariann Sjöholm

5 Undervisning på ÖPU (för undervisning med förhör) högre högskole-examen 44€/h unilärare med magistersexamen 3 x 24,10 = 72,20 €/h (3200 e/månad) doktors-examen 72€/h Ak.lektor med doktorsexamen 3 x 27,80 = 83,60 €/h (3700 e/månad) Professor/docent 86€/h Professor 3 x 43,60 = 130,80 €/h (5800 e/månad) Om dessa arvoden betalas till fakulteten bör +30% tillkomma Fr.o.m. 2013 får fakulteten ca. 50 euro/sp som avläggs av studerande som inte är exemansstuderande, avtals- eller utbytesstuderande

6 Undervisning på ÖVIS 1600 h/4 000 euro i månaden som utgångspunkt Från PF-perspektiv Exempelvis: - 30 usk/h eller 90 arbetsplanetimmar (3x30) = 2700 e + 30% (3510 e) Från ÖVIS –perspektiv Betraktas som timlärare i bisyssla Exempelvis 1,1 årsveckotimmar = 42 undervisningstimmar Motsvarar 14 usk/h eller 42 arbetsplanetimmar (3x14) på PF = 1260 e + 30% (1638 e)

7 Friköp med externa medel Månadslön/timlön4000e/13330 Lönebikostnad30%39,00 Allmän kostnad18%46,00 Moms23%56,60 Vinst10%62,30 Totalt62,30 För en månad 6136 euro (x 1,53) 33 usk-timmar Sakkunnigföreläsningar utanför universitetet (lön på 4000 €) Verkliga förberedelsetimmar x 30 euro + ett föreläsningsarvode (enl. utbildningsgrad) (+18% om de betalas till PF)


Ladda ner ppt "Presentation på PF-timmen 8. 5.2013 Viceprefekt Petri Salo."

Liknande presentationer


Google-annonser