Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella frågor 7 JUNI 2012. Internationella frågor Internationella masterstudenter – Avgifter, budget och integration Utresande utbytesstudenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella frågor 7 JUNI 2012. Internationella frågor Internationella masterstudenter – Avgifter, budget och integration Utresande utbytesstudenter."— Presentationens avskrift:

1 Internationella frågor 7 JUNI 2012

2 Internationella frågor Internationella masterstudenter – Avgifter, budget och integration Utresande utbytesstudenter – Hur berörs utbildningsnämnderna från ansökan om utbytesstudier till tillgodoräknande? Helene von Wachenfelt, koordinator för internationella masterstudenter Sophia Nilsson Dequidt, koordinator för utbytesstudenter F-sektionen, samordnare utresande utbytesstudenter

3 Strategisk plan 2012–2016 MÅL: Studenterna får relevanta internationella kompetenser och erfarenheter inom sina studier

4 Studieavgifter Studenten betalar för de poäng han/hon registrerats på. 2300-3300 per poäng. Har rätt att hoppa av en kurs senast tre veckor efter kursstart. Viktigt att avregistrering sker. Betalningen sker i förskott. Avstämning efter varje termin. Ev avräkning efter varje år. Förändringar i t ex kursutbud kan få stora konsekvenser.

5 Studieavgifter forts. Studenter som började före 2011 läser kurser inom programmet gratis. Vill studenten läsa en kurs utanför programmet och samtidigt ansöka om att tillgodoräkna sig kursen i sin examen ska avsedd blankett fyllas i av studenten och kursansvarig. Denna lämnas till IK som vidarebefordrar till PP som samråder med PF/UN. http://www.lth.se/english/education/master/information_for_curren t_students/application_for_courses/?L=nbvepfivxkk http://www.lth.se/english/education/master/information_for_curren t_students/application_for_courses/?L=nbvepfivxkk Restriktiva om studenten uppfyller examenskraven.

6 Budget Mastersprogrammen Det är viktigt att det budgeteras medel även för Mastersprogrammen. En del av avgifterna avsätts för kvalitetshöjande insatser.

7 Integration – en viktig strategi LTHs strategi: Ge nyantagna studenter en god social och akademisk introduktion som möter studenterna på rätt nivå och som befäster deras förmåga att ta ansvar för sina studier. Mentorsprogram Budget 7000 kr för en grupp om 10- 15 studenter samt två mentorer

8 Teman– Mentors program Syfte: förbättra integrationen och underlätta i grupparbeten Svenska utbildningssystemet: självstudier, PBL, grupparbeten Hur tidskrävande är kurserna? Examinationer Lärarnas förväntningar ”Dolda” regler: punktlighet, delaktighet vid grupparbeten Academic conduct: plagiering, etiskt uppförande vid examina

9 Heltidsstudier vid utomeuropeiska universitet LTH:s definition gäller! Samma regler ska gälla för alla LTH- studenter vid tillgodoräknande av utbytesstudier! Värduniversiteten ställer ibland lägre krav på utbytesstudenter vad gäller heltidsstudier än på de “inhemska” studenterna

10 Utresande / Hösten AugSeptOktNovDec Learning agreement/Tillgodoräknande XXXX Programvisa informationsmöten XX Preliminärgodkännande av studieplaner (programledare) X Bedömningsmöten* X *Minst 3 bedömningsgrupper som träffas vid 3 tillfällen mellan 7e och 23e nov (3 tim/tillfälle)

11 Utresande /Våren JanuariFebruariMarsAprilMaj Learning agreement/Tillgodoräknande XXXXX Preliminärgodkännande av studieplaner (Andra Chansen- utlysningen) X Godkännande av studieplaner (ansökan till värduniversitetet) XXXXX Bedömningsmöten* X Informationsmöten efter programbehov!

12 Hur många studieplaner kontrollerades/program? (ht11) ProgramAntal Arkitektprogrammet*19 Bioteknik18 Datateknik5 Ekosystemteknik10 Elektroteknik8 Hållbar stadsgestaltning - Masterutbildning1 Industridesign*18 Industriell ekonomi59 Informations- & kommunikationsteknik2 Kemiteknik8 Lantmäteri9 Maskinteknik27 Maskinteknik med teknisk design6 Riskhantering2 Teknisk fysik20 Teknisk matematik9 Teknisk nanovetenskap8 Väg- och vattenbyggnad11 Totalt241

13 Hur många ansökningar hanterades?(ht11) ProgramLTHLUUPTotalt Arkitektprogrammet18725 Bioteknik17421 Datateknik347 Ekosystemteknik9514 Elektroteknik8311 Hållbar stadsgestaltning - Masterutbildning 11 Industridesign18119 Industriell ekonomi443377 Informations- & kommunikationsteknik224 Kemiteknik7411 Lantmäteri7512 Maskinteknik211637 Maskinteknik med teknisk design6 6 Riskhantering213 Teknisk fysik151328 Teknisk matematik7411 Teknisk nanovetenskap8311 Väg- och vattenbyggnad11415 Totalt204110314

14 Antal studenter som sökte ”dubbelt” (ht11) Antal studenter som sökt både via LTH och LUUP ProgramTotalt Arkitektprogrammet6 Bioteknik3 Datateknik2 Ekosystemteknik4 Elektroteknik3 Industridesign1 Industriell ekonomi18 Informations- & kommunikationsteknik2 Kemiteknik3 Lantmäteri3 Maskinteknik10 Riskhantering1 Teknisk fysik8 Teknisk matematik2 Teknisk nanovetenskap3 Väg- och vattenbyggnad4 Totalt73

15 Mål

16 Bra länkar  För inkommande masterstudenter: http://www.lth.se/english/education/master/  För utresande studenter: http://www.lth.se/internationellt/studera_utomlands/  För inkommande utbytesstudenter: http://www.lth.se/english/education/exchangestudies/  Praktik: http://www.lth.se/internationellt/praktik_eller_examensarbete_utomlands/

17


Ladda ner ppt "Internationella frågor 7 JUNI 2012. Internationella frågor Internationella masterstudenter – Avgifter, budget och integration Utresande utbytesstudenter."

Liknande presentationer


Google-annonser