Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieavgifter för utländska studenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieavgifter för utländska studenter"— Presentationens avskrift:

1 Studieavgifter för utländska studenter

2 Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter
Avgifter för studenter från länder utanför EES Hösten 2011, för grundnivå och avancerad nivå Avgift för alla kurser och program Full kostnadstäckning på lärosätesnivå Takbeloppet sänks 9 miljoner Stipendieprogram Stipendier till kvalificerade studenter, LU hanterar Biståndsländer (12 utvalda), SI hanterar Egna stipendieprogram uppmuntras Fortfarande många frågetecken Antagning, joint programs, Erasmus

3 Internationella studenter: Dagsläget
75 masterprogram på engelska, högst söktryck 474 kurser på engelska Läsåret 2009/2010 600 nybörjare (free-movers) från länder utanför EES antagna HT09 - Totalt 1000 studenter för läsåret 600 ytterligare nybörjare där ursprungsland är okänt inkommande utbytesstudenter Totalt ca 3800 internationella studenter idag

4 Internationella studenter: 2011 och framåt
Ambitionsnivå för 2011: Behålla 2/3 av antalet studenter från länder utanför EES (400 studenter) MÅL om 5 år: 1500 betalande studenter 1500 europeiska studenter 1800 utbytesstudenter Totalt internationella studenter om fem år

5 Registrerade nybörjare på avancerad nivå HT 2009
Okänt: Free-movers utan uppgift om land

6 Varifrån kommer studenterna?
Fördelning av nybörjarstudenter utanför EES på avancerad nivå HT2009 Bilden visar fördelning av antagna utanför EES HT2009, 597 studenter Geografisk prioritering nästa fas: Delar av Asien (Sydkorea, Japan), Ryssland, Turkiet, delar av Latinamerika (Brasilien) Efter 2011: Annorlunda studentgrupp och ökad konkurrens

7 Vad kommer införandet av studieavgifter att innebära?
Ökad konkurrens och differentiering inom Sverige Ett nytt sätt att tänka om utbildning och rekrytering Vi måste samarbeta mer! Inom LU, och mellan LU, kommun och region Lunds universitet måste hitta sin egen modell LUs varumärke: Academic brand – Bra Recruitment brand – Saknas! Mellan universitet kanske ska med då denna riktar sig till alla juridiska fakulteter?

8 Strategisk plan 2007-2011 Högsta kvalitet i utbildning och forskning
VISION Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet Fyra strategier: Kvalitetssäkring Gränsöverskridande samverkan Internationalisering Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap

9 Studieavgifter: Ett strategiskt arbetssätt
Utgår från den strategiska planen Insatser för kvalitetssäkring och rekrytering ska gynna hela universitetet Samma, eller högre, ambitionsnivå för internationalisering! Likabehandling av studenter Hela universitetet involveras Varken separat organisation eller projekt Nätverk och partners utnyttjas Utveckling av relationer i regioner där Lunds universitet redan är närvarande: Erasmus Mundus, joint programs LERU, U21

10 Studieavgifter: Ett proaktivt arbetssätt
Börja tidigt! – även innan förutsättningarna är kända! Dialog med fakulteter/förvaltning Prioritering av masterprogram, prissättning, resurser, marknadsföring Öppen och transparent process Möten, seminarier, workshops i olika konstellationer Benchmarking och studiebesök

11 Studieavgifter: Ett kvalitetsinriktat arbetssätt
Alla aktiviteter ska vara kvalitetsbaserade Ingen försäljning av utbildning för att finansiera andra aktiviteter Ranking vs kvalitet Intern kvalitetssäkring Svenska masterprojektet – Samarbete mellan Uppsala, Göteborg & Lund Policy och handlingsplan för kvalitetsarbete Bygga på, och förstärka, framgångsfaktorer Skapa ett trovärdigt rekryteringsvarumärke

12 Prioriterade geografiska områden:
I första fasen Mellanöstern Kina Indien Nordamerika delar av Afrika I andra fasen Länder i Asien, t ex Sydkorea, Japan Latinamerika, t ex Brasilien Ryssland Turkiet

13 Strategisk handlingsplan för arbetet
Ett levande dokument, utvecklat i dialog under våren Strategimöten: fem möten december-juni Samordningsgrupper inom förvaltningen Externa experter: Daniel Guhr, Robert Coelen Resor: Bryssel, Dublin, Indien (U21), USA (NAFSA) Presentationer och dokument på hemsida:

14 Seminarier med Daniel Guhr: Studieavgifter och positionering
Införandet av studieavgifter: Nya förutsättningar, konkurrens och differentiering inom Sverige Kulturförändring inom universitetet behövs Lunds universitet måste hitta sin egen modell ”Do not underprice!” LUs varumärke: Academic brand – Bra Recruitment brand –Saknas! Vad utmärker Lunds universitet? Marknadsföring Alumni: Bästa sättet att rekrytera; internationella studenter är trogna sitt universitet Sociala medier: ”Be there!” LUs hemsida: För mycket text, trovärdiga berättelser behövs

15 Nya funktioner inom LU Styrelsen har avsatt 10 miljoner
De flesta funktionerna är tillfälliga i utvecklingsfasen Samordning Marknadsföring/rekrytering Alumni Partnerforum (agenter och andra försäljningskanaler) Strategier Ladok Ekonomi Fundraising Mottagande/Service Anpassning av system Koordinering av mässor Prissättning, resursfördelning

16 Pågående arbete Marknadsföring och rekrytering Prissättning
Uppdrag och resursfördelning Antagningsprocess Hantering av stipendier

17 Arbete i tre faser 1. Potentiella (prospective) studenter - September 2010 2. Nuvarande (current) studenter - Januari 2011 3. Alumni Maj 2011 Arbetet görs i en nätverksorganisation inom förvaltningen, där samtliga sektioner, fakulteter och institutioner är involverade.

18 Marknadsföring och rekrytering – Fas ett (potentiella studenter)
Fokusgruppstudier, intervjuer och student-, lärar- och LU-profilering Nyckelord för rekryteringsvarumärket (även för LUs gemensamma varumärke) Broschyr för masterprogram Inspirationsbroschyr Revidering av all programinformation i databasen LUBAS Utveckling av programspecifik marknadsföring Nya hemsidor på engelska Planering av mässor Kartläggning av partneruniversitet

19 Marknadsföring och rekrytering – Fas ett, forts.
Kartläggning av viktiga studentportaler Alumnikontakter för att kartlägga karriärmöjligheter och identifiering av varumärket Marknadsstrategi: Fokus på betalande studenter, men materialet riktar sig även till europeiska studenter Säkerställande av URL Testkurs vid LU Foton och videoinslag

20 Prissättning Full kostnadstäckning och marknadspris:
Signal om värdet på utbildningen (för samtliga studenter) Lika fel att sätta för lågt som för högt pris Principer för prissättning: Intern ersättning vid LU(“prislappar”) Påslag för specificerade extra kostnader för målgruppen Kostnader som tillkommer beroende på fakulteternas önskemål om kvalitetshöjande åtgärder, eller högre summa för avsättning till t ex stipendier. Jämförelse av föreslagna priser inom LU och med omvärlden

21 Uppdrag och resursfördelning
Önskemål från områdena, om platser för betalande studenter Totalt 191 hst för HT2011 Överproduktion: Områdena får ersättning i efterhand Underproduktion 2011: Ingen återbetalning, men sänkt uppdrag 2012 Risk Om inga betalande studenter kommer HT2011: 12 milj Hanteras på gemensam nivå (prioritering av gemensamt myndighetskapital)

22 Vad krävs? Snabbare antagningsprocess: Löpande antagning
Första urval klart 20 mars Bostadsgaranti till betalande studenter

23 Ny antagningsprocess 1 dec 15 jan 1 feb 20 mar LÖPANDE ANTAGNING
Ansökan öppnar Sista dag att söka Sista dag för kompl. Antagnings- besked 1 dec 15 jan 1 feb 20 mar Urval av talanger Urval stipendier Antagnings- besked Urval rest. stud. stipendier Antagnings-besked LÖPANDE ANTAGNING

24 Stipendier och fundraising
Eget stipendieprogram vid LU: Rekrytering av fundraiser Hantering av stipendier Förslag: 75 % av stipendierna hanteras direkt av områdena 25% reserveras för särskilda satsningar Frågor kvarstår: Många delstipendier? Fördelning av antal stipendier eller stipendiesumma? För hela utbildningen eller för prestation? Negativt att rikta mot särskilda program?

25 Lärdomar och reflektioner
Allas ansvar Integrerad del av universitetets strategi Ökat behov av dialog mellan utbildningsdepartementet och universitet Ingen tydlig övergripande nationell strategi för internationalisering Sverige som studiedestination Europa, Norden, Skandinavien, Öresund, Lund? Allt?

26 Lärdomar och reflektioner
Fyra år sedan en omfattande högskolereform Unika och innovativa program Kan bli en kvalitetsreform! Massor av utmaningar – Massor av möjligheter

27


Ladda ner ppt "Studieavgifter för utländska studenter"

Liknande presentationer


Google-annonser