Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Studieavgifter för utländska studenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Studieavgifter för utländska studenter."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Studieavgifter för utländska studenter

2 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Avgifter för studenter från länder utanför EES Hösten 2011, för grundnivå och avancerad nivå Avgift för alla kurser och program Full kostnadstäckning på lärosätesnivå Takbeloppet sänks 9 miljoner Stipendieprogram Stipendier till kvalificerade studenter, LU hanterar Biståndsländer (12 utvalda), SI hanterar Egna stipendieprogram uppmuntras Fortfarande många frågetecken Antagning, joint programs, Erasmus

3 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Internationella studenter: Dagsläget 75 masterprogram på engelska, högst söktryck 474 kurser på engelska Läsåret 2009/2010 600 nybörjare (free-movers) från länder utanför EES antagna HT09 - Totalt 1000 studenter för läsåret 600 ytterligare nybörjare där ursprungsland är okänt - Totalt 1000 studenter för läsåret - 1800 inkommande utbytesstudenter Totalt ca 3800 internationella studenter idag

4 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Internationella studenter: 2011 och framåt Ambitionsnivå för 2011: Behålla 2/3 av antalet studenter från länder utanför EES (400 studenter) MÅL om 5 år: 1500 betalande studenter 1500 europeiska studenter 1800 utbytesstudenter Totalt 4 800 internationella studenter om fem år

5 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Registrerade nybörjare på avancerad nivå HT 2009 Okänt: Free-movers utan uppgift om land

6 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Varifrån kommer studenterna? Efter 2011: Annorlunda studentgrupp och ökad konkurrens Fördelning av nybörjarstudenter utanför EES på avancerad nivå HT2009

7 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Vad kommer införandet av studieavgifter att innebära? Ökad konkurrens och differentiering inom Sverige Ett nytt sätt att tänka om utbildning och rekrytering Vi måste samarbeta mer! Inom LU, och mellan LU, kommun och region Lunds universitet måste hitta sin egen modell LUs varumärke: Academic brand – Bra Recruitment brand – Saknas!

8 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Strategisk plan 2007-2011 Högsta kvalitet i utbildning och forskning VISION Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet Fyra strategier: Kvalitetssäkring Gränsöverskridande samverkan Internationalisering Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap

9 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Studieavgifter: Ett strategiskt arbetssätt Utgår från den strategiska planen Insatser för kvalitetssäkring och rekrytering ska gynna hela universitetet Samma, eller högre, ambitionsnivå för internationalisering! Likabehandling av studenter Hela universitetet involveras Varken separat organisation eller projekt Nätverk och partners utnyttjas Utveckling av relationer i regioner där Lunds universitet redan är närvarande: Erasmus Mundus, joint programs LERU, U21

10 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Studieavgifter: Ett proaktivt arbetssätt Börja tidigt! – även innan förutsättningarna är kända! Dialog med fakulteter/förvaltning Prioritering av masterprogram, prissättning, resurser, marknadsföring Öppen och transparent process Möten, seminarier, workshops i olika konstellationer Benchmarking och studiebesök

11 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Studieavgifter: Ett kvalitetsinriktat arbetssätt Alla aktiviteter ska vara kvalitetsbaserade Ingen försäljning av utbildning för att finansiera andra aktiviteter Ranking vs kvalitet Intern kvalitetssäkring Svenska masterprojektet – Samarbete mellan Uppsala, Göteborg & Lund Policy och handlingsplan för kvalitetsarbete Bygga på, och förstärka, framgångsfaktorer Skapa ett trovärdigt rekryteringsvarumärke

12 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Prioriterade geografiska områden: I första fasen Mellanöstern Kina Indien Nordamerika delar av Afrika I andra fasen Länder i Asien, t ex Sydkorea, Japan Latinamerika, t ex Brasilien Ryssland Turkiet

13 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Strategisk handlingsplan för arbetet Ett levande dokument, utvecklat i dialog under våren Strategimöten: fem möten december-juni Samordningsgrupper inom förvaltningen Externa experter: Daniel Guhr, Robert Coelen Resor: Bryssel, Dublin, Indien (U21), USA (NAFSA) Presentationer och dokument på hemsida: http://www5.lu.se/anstaelld/forskning- undervisning/studieavgifter

14 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Seminarier med Daniel Guhr: Studieavgifter och positionering Införandet av studieavgifter: Nya förutsättningar, konkurrens och differentiering inom Sverige Kulturförändring inom universitetet behövs Lunds universitet måste hitta sin egen modell ”Do not underprice!” LUs varumärke: Academic brand – Bra Recruitment brand – Saknas! Vad utmärker Lunds universitet? Marknadsföring Alumni: Bästa sättet att rekrytera; internationella studenter är trogna sitt universitet Sociala medier: ”Be there!” LUs hemsida: För mycket text, trovärdiga berättelser behövs

15 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Nya funktioner inom LU Samordning Alumni Strategier Ladok Ekonomi Fundraising Mottagande/Service Anpassning av system Koordinering av mässor Prissättning, resursfördelning Marknadsföring/rekrytering Partnerforum (agenter och andra försäljningskanaler ) Styrelsen har avsatt 10 miljoner De flesta funktionerna är tillfälliga i utvecklingsfasen

16 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Pågående arbete Marknadsföring och rekrytering Prissättning Uppdrag och resursfördelning Antagningsprocess Hantering av stipendier

17 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Arbete i tre faser 1. Potentiella (prospective) studenter- September 2010 2. Nuvarande (current) studenter- Januari 2011 3. Alumni- Maj 2011 Arbetet görs i en nätverksorganisation inom förvaltningen, där samtliga sektioner, fakulteter och institutioner är involverade.

18 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Marknadsföring och rekrytering – Fas ett (potentiella studenter) Fokusgruppstudier, intervjuer och student-, lärar- och LU-profilering Nyckelord för rekryteringsvarumärket (även för LUs gemensamma varumärke) Broschyr för masterprogram Inspirationsbroschyr Revidering av all programinformation i databasen LUBAS Utveckling av programspecifik marknadsföring Nya hemsidor på engelska Planering av mässor Kartläggning av partneruniversitet

19 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Kartläggning av viktiga studentportaler Alumnikontakter för att kartlägga karriärmöjligheter och identifiering av varumärket Marknadsstrategi: Fokus på betalande studenter, men materialet riktar sig även till europeiska studenter Säkerställande av URL Testkurs vid LU Foton och videoinslag Marknadsföring och rekrytering – Fas ett, forts.

20 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Prissättning Full kostnadstäckning och marknadspris: Signal om värdet på utbildningen (för samtliga studenter) Lika fel att sätta för lågt som för högt pris Principer för prissättning: Intern ersättning vid LU(“prislappar”) Påslag för specificerade extra kostnader för målgruppen Kostnader som tillkommer beroende på fakulteternas önskemål om kvalitetshöjande åtgärder, eller högre summa för avsättning till t ex stipendier. Jämförelse av föreslagna priser inom LU och med omvärlden

21 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Uppdrag och resursfördelning Önskemål från områdena, om platser för betalande studenter Totalt 191 hst för HT2011 Överproduktion: Områdena får ersättning i efterhand Underproduktion 2011: Ingen återbetalning, men sänkt uppdrag 2012 Risk Om inga betalande studenter kommer HT2011: 12 milj Hanteras på gemensam nivå (prioritering av gemensamt myndighetskapital)

22 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Vad krävs? Snabbare antagningsprocess: Löpande antagning Första urval klart 20 mars Bostadsgaranti till betalande studenter

23 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Ny antagningsprocess 1 dec 15 jan 1 feb 1 feb 20 mar Ansökan öppnar Sista dag att söka Sista dag för kompl. Antagnings- besked Urval av talanger Urval stipendier Antagnings- besked Urval rest. stud. Urval stipendier Antagnings- besked LÖPANDE ANTAGNING

24 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Stipendier och fundraising Eget stipendieprogram vid LU: Rekrytering av fundraiser Hantering av stipendier Förslag: 75 % av stipendierna hanteras direkt av områdena 25% reserveras för särskilda satsningar Frågor kvarstår: Många delstipendier? Fördelning av antal stipendier eller stipendiesumma? För hela utbildningen eller för prestation? Negativt att rikta mot särskilda program?

25 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Lärdomar och reflektioner Allas ansvar Integrerad del av universitetets strategi Ökat behov av dialog mellan utbildningsdepartementet och universitet Ingen tydlig övergripande nationell strategi för internationalisering Sverige som studiedestination – Europa, Norden, Skandinavien, Öresund, Lund? –Allt?

26 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Lärdomar och reflektioner Fyra år sedan en omfattande högskolereform –Unika och innovativa program Kan bli en kvalitetsreform! Massor av utmaningar – Massor av möjligheter

27 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 www.lu.se


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo & Lena Örnberg / 2010-06-18 Studieavgifter för utländska studenter."

Liknande presentationer


Google-annonser