Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Tjänsteskrivelse 2009-05-25 DNR KFKS 2009/234-041.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Tjänsteskrivelse 2009-05-25 DNR KFKS 2009/234-041."— Presentationens avskrift:

1 Budgetdirektiv samt ramar för Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/

2

3

4 Befolkningsprognos

5

6

7 Skatteunderlagsbedömningar (%) SKL, ESV räknar med pensionsbroms 2010 (cirka 0,3) – 2012 SKL, apr 20095,00,81,12,53,713,6 VP09, apr 20095,20,6 2,03,112,2 KI, mars 20095,11,40,8 ESV, mars 20095,00,90,42,12,611,5 SKL, feb 20095,02,31,63,76,020,0

8 Skattenetto

9

10 Resultaträkning

11 Nyckeltal

12

13 Förändring av verksamhetens nettokostnader 2010 jämfört med 2009

14 Driftredovisning

15 Bilaga 1) Ekonomiska ramar avseende driftbudgeten per nämnd 2010

16 Bilaga 2) Ekonomiska ramar avseende driftbudgeten per nämnd 2011 och 2012

17 Bilaga 3) Befolkningsprognos 2009 – 2012 År / ålder Totalt Förändring Förändring AbsolutRelativt % % % % % % % % % % % % % % Totalt %

18 Bilaga 4) Tidplan BudgetprocessDatum Skatteunderlagsprognos19-feb Konferens med KS17-18 mar Väsentlighets- och riskanalys (inkl. internkontrollplan): Respektive nämnd/styrelse genomför och beslutar 18 mar-29 apr Vårpropositionen15-apr Befolkningsprognos22-apr Skatteunderlagsprognos23-apr Ramar : Resp. nämnds controller träffar Håkan för att beräkna volymförändringar apr Ramar : Resp. nämnds ordf. möte Kommundir, Ekonomidir, Budgetchef, huvudprocessägare samt controller 5 -7 maj SKL:s Ekonomirapport13-maj Ramar : Gemensamt möte med samtliga nämndordf.18-maj Ramärende utskick SLK26-maj Ramärende Kommunstyrelsen01-jun Skatteunderlagsprognos13-aug Befolkningsprognos31-aug Mål & Budget : Nämnders/styrelsers behandling1-25 sep Budgetpropositionen21-sep Mål &Budget SLK bearbetar26 sep -9 okt Skatteunderlagsprognos01-okt SLK-förslag möte med nämndordf, Kommundir, Ekonomidir, Budgetchef, huvudprocessägare 05-okt Mål & Budget SLKs förslag i KSAU20-okt Mål & Budget Öppet skede 15 okt- 2 nov Mål & Budget Kommunstyrelsen02-nov Mål & Budget Kommunfullmäktige23-nov


Ladda ner ppt "Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Tjänsteskrivelse 2009-05-25 DNR KFKS 2009/234-041."

Liknande presentationer


Google-annonser