Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helhet Händelse Agerande Kunskap om vardagsverksamheten Förståelse av vardagsverksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helhet Händelse Agerande Kunskap om vardagsverksamheten Förståelse av vardagsverksamheten."— Presentationens avskrift:

1 Helhet Händelse Agerande Kunskap om vardagsverksamheten Förståelse av vardagsverksamheten

2 Helhet Händelse Händelse ? 2. Flytta över problemen på någon annan

3 Helhet Händelse Händelse ? Agerande! 3. Tips om hur man ska göra

4 Helhet Händelse Händelse ? Agerande Händelse 4. Sätta in problemet i medarbetarens helhetsförståelse

5 Helhet Händelse Händelse ? Agerande Annan helhet 5 Bidra med en annan meningsskapande helhet

6 Olika typer av helheter Uppdraget Ideologi och värdegrund Skolans vision eller verksamhetsidé Lärdomar om lärande och undervisning Elevsyn Tradition Formella strukturer

7 Skolledarnas tydlighet utifrån lärarenkäten Andel lärare som instämmer Tydlig med helheten79% Tydlig och ger svar på konkreta vardagsfrågor 76% Samvariation r =.52

8 Sammanfattande slutsatser/sammanfattande lärdomar Problem uppstår när det oväntade inträffar. Det som förbryllar. Problem är ett gyllene tillfälle för utveckling. Var rädd om och slarva inte bort problemen. Lägg stor vikt vid problemdefinition. Sök upp eller skapa situationer där problem diskuteras. Bidra med och till andra meningsskapande helheter. Skapa arenor för förståelsefördjupande lärprocesser utifrån angelägna vardagsproblem. Organisationer är meningsskapande arenor.

9 Samvariationer mellan …... och …tydlig och ger svar på konkreta vardagsfrågor …tydlig med helhetenSkillnad …lärares trivsel.28.25.03 …förtroende för skolledningen.54.45.09 …empowerment.32.33-.01 …lära om förverkligande av lärdomar i vardagen.14.23-.11 …samtal med rektor har betydelse.30.43-.13 …inifrånmotivation.03.11-.08 …lyckas.04.16-.12 …intensifiera utvecklingsarbetet.06.16-.10 …PBS-kultur.29.39-.10 …lärande arbetslag.18.29-.11

10 Ledarskap 1= Instämmer inte alls 4= Instämmer helt SkolledareLärareSkillnad Har god kunskap om vardagsverksamheten 3,63,00,6 Utmanande, tydligt ledarskap3,33,00,3 Helhetsledarskap3,23,00,2 Dialogiskt ledarskap3,03,4-0,4 PBS-ledarskap3,2 0

11 Samvariationer med PBS ledarskap och… SkolledareLärareSkillnad … PBS-skola.38.45-.08 … vision.37.35.02 … levande vision.37.40-.03 … har påverkat medarbetarnas syn på uppdraget.36.47-.11 … lärande utvärdering.33.15.18 … lärande ledningsgrupp.31.35-.04 … egenmakt.21.19.02 … samsyn i ledningsgrupp/arbetslag.18.25-.07 … samsyn på skolan.14.18-.04 … lyckas.13.15-.02 … intensifiera-.16-.16 … trivsel-.31-.31 … inifrån.15.13.02

12 Samvariationer mellan grad av intensifiering av utvecklingsinsatser och andra variabler SkolledareLärare Lyckats-.25 Helhetsledarskap-.16 PBS-ledarskap-.15 PBS-kultur-.14

13 Lärarnas förtroende för skolledningen Dialogsikt ledarskap PBS-ledare Tydlighet i konkreta vardagsfrågor Helhetsledarskap God kunskap om vardagsverksamheten Empowerment Utmanande ledarskap.45.49.55.57.48.55.40

14 Samvariation mellan PBS-skola och… SkolledareLärareSkillnad …lyckas.41.24.17 …egenmakt.64.55.09 …vision.41.39.02 …lärande ledningsgrupp/arbetslag.41.46-.05 …helhetsledarskap.35.40-.05 …PBS-ledarskap.38.45-.07 …utmanande ledarskap.30.38-.08 …dialogiskt ledarskap.31.40-.09 …lärande utvärdering.41.50-.09 …intensifierat utvecklingsarbete.03.14-.11


Ladda ner ppt "Helhet Händelse Agerande Kunskap om vardagsverksamheten Förståelse av vardagsverksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser