Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan vi avskaffa tobaken i Sverige? Henrik Ripa Riksdagsledamot Socialutskottet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan vi avskaffa tobaken i Sverige? Henrik Ripa Riksdagsledamot Socialutskottet."— Presentationens avskrift:

1 Kan vi avskaffa tobaken i Sverige? Henrik Ripa Riksdagsledamot Socialutskottet

2 Henrik Ripa (M) Lerum Riksdagsledamot Västra Götaland Norra Socialnämndens Ordförande Barn & Ungdomsnämnds Ordförande Kommunstyrelse Ordförande Folkhälsorådet Ordförande Västra Götalandsregionen Socialberedning Svenska Kommunförbundet Styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting

3 Henrik Ripa (M) Lerum Riksdagsledamot Västra Götaland Norra Riksdagsledamot Sveriges Riksdag Socialutskottet –Folkhälsa –Socialtjänst –Tandvård Donationsrådet Tvärpolitiska Nätverk –Barngruppen –Diskriminering och förtryck i hederns namn –Folkhälsa –Tobaksnätverket

4 18

5 160 död

6 Bra skäl för mig

7 The people who are crazy enough to think they can change the world… are the ones who do.

8

9 Kortare liv 10 år kortare liv i snitt Men bara hos hälften av rökarna Dvs hälften dör 20 år tidigare Rysk roulette

10 När känner man av det? Om en rökande kvinna brukar börja känna av krämpor vid 54 års ålder, så känner sig icke-rökaren frisk till 66. Det är 12 friska år längre. Motsvarande för män är 56 respektive 69 år, det vill säga en skillnad på 13 år.

11

12 Skadliga effekter med tobak Den enskilt största faktorn till en förtidig död i världen Orsakar lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar m m I Sverige beräknas 90 % av lungcancerfallen och drygt 20 % av all hjärt- och kärlsjukdom bero på rökning

13 Samhällseffekter 12 % av Sveriges befolkning är dagligrökare Ca 7.000 personer dör i Sverige varje år Den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i Sverige 8 fler sjukdagar per år för en rökare än en icke- rökare Kostar det svenska samhället minst 30 miljarder per år Andelen tobaksbrukare bland unga ökar

14 Tobaksbruket Viktigaste bestämningsfaktorerna för tobaksbruk: - Tillgänglighet - Pris - Social acceptans - Exponering/reklam

15

16 Reklamförbud

17 Nästa försök

18

19 Är det omöjligt ? Frankrike restauranger och barer Irland Pubar och restauranger Italien barer och restauranger Spanien barer och restauranger

20 Bilder eller text ?

21 Priset

22 Tabell 1: Antalet dagliga rökare, åldersgräns för inköp av tobak samt tobaksskatt i EU27 och USA Land Andelen dagliga rökare (2006) [1] [1] Åldersgräns för inköp av tobak [2] [2] Skatt [3] [3] Belgien25%1677% Bulgarien37%1887% CypernUppgift saknas1872% Danmark26%1872% Estland29%1878% Finland21%1877% Frankrike27%1880% Grekland30%ingen [4] [4] 73% Irland24%1879% Italien23%1675% Lettland32%1872% Litauen29%1871% Luxemburg31%ingen [5] [5] 70% Malta23%1676% Nederländerna25%1676% Polen29%1894% Portugal21%16 [6] [6] 77% Rumänien29%1874% Slovakien25%1890% Slovenien23%1575% Spanien28%1877% Storbritannien18%18 [7] [7] 80% Land Andelen dagliga rökare (2006) [1] [1] Åldersgräns för inköp av tobak [2] [2] Skatt [3] [3] Sverige15%18 [1] [1] 73% Tjeckien25%18 [2] [2] 79% Tyskland27%18 [3] [3] 76% Ungern34%1874% Österrike41%1673% USA17%18-21 [4] [4] 37%

23

24 Finland Först i världen med att i lag skriva in syftet att inte bara minska, utan få bort allt inhemskt tobaksbruk. Lagen innebär bl a: - Förbud för exponering av tobaksvaror i butiker - Straffbart att köpa ut eller överlåta tobak till minderåriga - Minderåriga förbjuds att inneha tobak - Handlare som säljer tobak till minderåriga ska kunna få fängelse upp till sex månader - Tobaksautomater förbjuds helt från 2015

25 Finlands nya tobakslag 1(3) Förbud (från 2012) för exponering av tobaksvaror i butikerna, med undantag för butiker som nästan enbart säljer tobak. Det blir straffbart att köpa ut eller överlåta tobak till minderåriga. Det blir också förbjudet, men inte straffbart, att bjuda en minderårig på tobak. Minderåriga förbjuds att inneha tobak. Innehav blir inte straffbart och ska inte övervakas av polisen, utan förbudet ska vara ett stöd för handledare i skolor, ungdomsarbete och idrottsföreningar.

26 Finlands nya tobakslag 2(3) Handlare som säljer tobak till minderåriga ska kunna få fängelse upp till sex månader, men huvudvikten läggs vid indragna detaljhandelstillstånd. Finland har sedan 2009 en lag om licensiering av tobakshandeln som innebär att man måste söka tillstånd för att få sälja tobak. Den som säljer tobak måste ha fyllt 18 år. För att minska utsattheten för passiv rökning införs skärpta och tydligare regler för offentliga tillställningar och i bostadsfastigheter. Bostadsbolag ska kunna förbjuda rökning även på gemensamma utomhusområden. Rökning på hotell förbjuds helt från 2012.

27 Finlands nya tobakslag 3(3) Tobaksautomater förbjuds från 2015. Den tidigare möjligheten att tillåta rökning på anvisade områden vid skolor och lärosäten där huvuddelen av eleverna är över 18 år försvinner. Försäljning av snus förbjuds helt, även via Internet. Det förblir tillåtet att föra in högst 30 snusdosor à 50 gram för eget bruk, inte som gåva. Nikotinläkemedel får säljas även på serveringar.

28 Förebyggande arbete i Sverige Förebyggande arbete bedrivs på internationell, nationell, regional och lokal nivå. I Sverige arbetar vi med fyra grundpelare: - Lagstiftning och andra regleringsåtgärder, t ex rökfria miljöer, reklamförbud, varningstexter, aktiv prispolitik på tobak - Information och utbildning om tobak - Opinionsbildning - Tillgång till tobaksavvänjning inom hälso- och sjukvård

29 Kommunala insatser Länsstyrelsen är har det regionala tillsynsansvaret och är en viktig funktion i det regionala tobakspreventiva arbetet Kommunerna samordnar och driver det lokala folkhälsoarbetet Rökfri arbetstid nu beslutad i 142 kommuner

30 Kungen och rökrum i riksdagen

31 Irland

32 Förbjud cigaretterna Sverige borde gå i frontlinjen: förbjud försäljning och import av cigaretter, liksom rökning på all offentlig plats! Förslaget har inget med moralism att göra; cigaretten är en livsfarlig produkt, som aldrig borde ha tillåtits från början. Förenligt med EU-rätten – folkhälsa, inte handelshinder! Inte jämförbart med spritprohibitionen i USA – större stöd i befolkningen och rökning svårutövat utan att påverka omgivningen. Smugglingsproblemen minimeras om legala outlets saknas. Det viktiga är att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

33 SWEDEN N ä r man kommer in i Sverige

34

35

36 Hör gärna av er Henrik.Ripa@Riksdagen.se http://HenrikRipa.sehttp://HenrikRipa.se (kan även anmäla sig till min Flygpost) http://www.facebook.com/Ripa.Sweden SMS 0705-21 56 21


Ladda ner ppt "Kan vi avskaffa tobaken i Sverige? Henrik Ripa Riksdagsledamot Socialutskottet."

Liknande presentationer


Google-annonser