Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Beroendecentrum Stockholm Maija Konstenius projektledare, leg.psykolog, Margareta Gard Hedander chssk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Beroendecentrum Stockholm Maija Konstenius projektledare, leg.psykolog, Margareta Gard Hedander chssk."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Beroendecentrum Stockholm Maija Konstenius projektledare, leg.psykolog, Margareta Gard Hedander chssk

2 Projektet startar Uppstart av ett neuropsykiatriskt team 2002 Uppstart av ett neuropsykiatriskt team 2002 Utredning och behandling Utredning och behandling 2 psykologer sammanlagt ½ tid och en läkare på deltid – sammanlagt 1 dag/veckan för utredning 2 psykologer sammanlagt ½ tid och en läkare på deltid – sammanlagt 1 dag/veckan för utredning 1 sjuksköterska och en överläkare på deltid för behandling 1 sjuksköterska och en överläkare på deltid för behandling

3 Neuropsykiatriska teamet idag Verksamheten vuxit – numera 2 psykologer på heltid, en överläkare på 50 % för utredning Verksamheten vuxit – numera 2 psykologer på heltid, en överläkare på 50 % för utredning Ett nätverk av psykologer och läkare träffas regelbundet Ett nätverk av psykologer och läkare träffas regelbundet Utredningen påbörjas på lokala mottagningar Utredningen påbörjas på lokala mottagningar Behandling har integrerats i mottagningens verksamhet Behandling har integrerats i mottagningens verksamhet

4 Behovet av utredning 35 remisser innan start 35 remisser innan start Slutet på 2003 - 90 remisser Slutet på 2003 - 90 remisser Fram till idag ca 400 remisser Fram till idag ca 400 remisser Väntetiden för utredning ca 6 månader Väntetiden för utredning ca 6 månader Många skickar inte remisser pga den långa väntetiden Många skickar inte remisser pga den långa väntetiden Väntetiden till behandling över 6 månader Väntetiden till behandling över 6 månader

5 Behandling Alla patienter genomgår en neuropsykologisk utredning och får en psykiatrisk bedömning Alla patienter genomgår en neuropsykologisk utredning och får en psykiatrisk bedömning Patienterna har ställts in på medicin centralt på Magnus Huss-mottagningen Patienterna har ställts in på medicin centralt på Magnus Huss-mottagningen Fortsatt medicinering på den lokala mottagningen Fortsatt medicinering på den lokala mottagningen Försök med grupp-program för DBT- inspirerad färdighetsträning Försök med grupp-program för DBT- inspirerad färdighetsträning

6 Medicinering Metylfenidat (Concerta), Dexamfetamin (Metamina), Atomoxetin (Strattera) Metylfenidat (Concerta), Dexamfetamin (Metamina), Atomoxetin (Strattera) Concerta den vanligaste Concerta den vanligaste Krav på drogfrihet innan insättning Krav på drogfrihet innan insättning Långsam dosökning Långsam dosökning

7 Färdighetsträning i grupp för ADHD-patienter Psykoedukativt manualbaserat program Psykoedukativt manualbaserat program Syftet: ge patienterna kunskap om ADHD och träna praktiska färdigheter Syftet: ge patienterna kunskap om ADHD och träna praktiska färdigheter Innehållet: Medveten närvaro, problemlösning, risksituationer för återfall, impulsivitet, självkontroll Innehållet: Medveten närvaro, problemlösning, risksituationer för återfall, impulsivitet, självkontroll

8 6-månaders uppföljning av medicinsk behandling Prospektiv uppföljning av medicinering Prospektiv uppföljning av medicinering 47 patienter följdes upp i 6 månader 47 patienter följdes upp i 6 månader 40 män, 7 kvinnor 40 män, 7 kvinnor medelålder 37,5 år medelålder 37,5 år Urinprov 2 ggr i veckan Urinprov 2 ggr i veckan Stöd- och krissamtal Stöd- och krissamtal

9 Antal år i missbruk

10 Huvuddrog

11 Sidomissbruk

12 Uppföljning

13 Återfall

14 Återfall

15 Medicinering Concerta, Metamina, Strattera Concerta, Metamina, Strattera De flesta får Concerta De flesta får Concerta Individuell dosering- Kan aldrig veta på förhand hur mycket medicin patienten behöver –alla börjar med 18 mg Individuell dosering- Kan aldrig veta på förhand hur mycket medicin patienten behöver –alla börjar med 18 mg De som svarar bra redan på 18 mg behöver som regel inte så hög slutdos De som svarar bra redan på 18 mg behöver som regel inte så hög slutdos De som inte känner någonting på 36 mg behöver som regel en högre slutdos De som inte känner någonting på 36 mg behöver som regel en högre slutdos

16 Medicinering forts. Vissa pat får drogsug under inställning – snabbare upptrappning Vissa pat får drogsug under inställning – snabbare upptrappning För vissa som har mycket drogsug innan försvinner suget så fort man sätter in medicin För vissa som har mycket drogsug innan försvinner suget så fort man sätter in medicin Patienterna hämtar ut medicinen och lämnar den på mottagningen Patienterna hämtar ut medicinen och lämnar den på mottagningen I början lämnar up 2 x veckan – sedan up 1 x veckan urinprov I början lämnar up 2 x veckan – sedan up 1 x veckan urinprov I början lägre slutdoser I början lägre slutdoser

17 Concerta doserna vid 6 månaders uppföljning

18 Viktiga erfarenheter Flexibilitet och bemötande Flexibilitet och bemötande Pat behöver mycket stöd Pat behöver mycket stöd Viktigt med förankring på en mottagning som kan ha den långsiktiga kontakten Viktigt med förankring på en mottagning som kan ha den långsiktiga kontakten


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Beroendecentrum Stockholm Maija Konstenius projektledare, leg.psykolog, Margareta Gard Hedander chssk."

Liknande presentationer


Google-annonser