Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Beroendecentrum Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Beroendecentrum Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Beroendecentrum Stockholm
Maija Konstenius projektledare, leg.psykolog, Margareta Gard Hedander chssk

2 Projektet startar Uppstart av ett neuropsykiatriskt team 2002
Utredning och behandling 2 psykologer sammanlagt ½ tid och en läkare på deltid – sammanlagt 1 dag/veckan för utredning 1 sjuksköterska och en överläkare på deltid för behandling

3 Neuropsykiatriska teamet idag
Verksamheten vuxit – numera 2 psykologer på heltid, en överläkare på 50 % för utredning Ett nätverk av psykologer och läkare träffas regelbundet Utredningen påbörjas på lokala mottagningar Behandling har integrerats i mottagningens verksamhet Idag har verksamheten vuxit

4 Behovet av utredning 35 remisser innan start
Slutet på remisser Fram till idag ca 400 remisser Väntetiden för utredning ca 6 månader Många skickar inte remisser pga den långa väntetiden Väntetiden till behandling över 6 månader

5 Behandling Alla patienter genomgår en neuropsykologisk utredning och får en psykiatrisk bedömning Patienterna har ställts in på medicin centralt på Magnus Huss-mottagningen Fortsatt medicinering på den lokala mottagningen Försök med grupp-program för DBT-inspirerad färdighetsträning

6 Medicinering Metylfenidat (Concerta) , Dexamfetamin (Metamina), Atomoxetin (Strattera) Concerta den vanligaste Krav på drogfrihet innan insättning Långsam dosökning

7 Färdighetsträning i grupp för ADHD-patienter
Psykoedukativt manualbaserat program Syftet: ge patienterna kunskap om ADHD och träna praktiska färdigheter Innehållet: Medveten närvaro, problemlösning, risksituationer för återfall, impulsivitet, självkontroll

8 6-månaders uppföljning av medicinsk behandling
Prospektiv uppföljning av medicinering 47 patienter följdes upp i 6 månader 40 män, 7 kvinnor medelålder 37,5 år Urinprov 2 ggr i veckan Stöd- och krissamtal

9 Antal år i missbruk

10 Huvuddrog

11 Sidomissbruk

12 Uppföljning 76 % kvar i behandling
24 % (12 pat) inte kvar i behandling 5 oklar avhopp i början 6 ej effekt(biverkningar)

13 Återfall

14 Återfall

15 Medicinering Concerta, Metamina, Strattera De flesta får Concerta
Individuell dosering- Kan aldrig veta på förhand hur mycket medicin patienten behöver –alla börjar med 18 mg De som svarar bra redan på 18 mg behöver som regel inte så hög slutdos De som inte känner någonting på 36 mg behöver som regel en högre slutdos

16 Medicinering forts. Vissa pat får drogsug under inställning – snabbare upptrappning För vissa som har mycket drogsug innan försvinner suget så fort man sätter in medicin Patienterna hämtar ut medicinen och lämnar den på mottagningen I början lämnar up 2 x veckan – sedan up 1 x veckan urinprov I början lägre slutdoser

17 Concerta doserna vid 6 månaders uppföljning

18 Viktiga erfarenheter Flexibilitet och bemötande
Pat behöver mycket stöd Viktigt med förankring på en mottagning som kan ha den långsiktiga kontakten


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Beroendecentrum Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser