Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lone Åkesson, Malmö stadsbyggnadskontor Planavdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lone Åkesson, Malmö stadsbyggnadskontor Planavdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Bo01 Bygga Bo Dialogen Det Goda Samtalet Byggherredialog … Kärt barn har många namn
Lone Åkesson, Malmö stadsbyggnadskontor Planavdelningen Biträdande avdelningschef

2 Byggherredialogerna är tredje generationens hållbara framtidsstad
Första generationen - Ekobyarna Andra generationen – Demostrationsprojekten Tredje generationen - Mainstream

3 Bomässan Bo01 – första utmaningen
Allting började när det 1999 beslutades att en Europeisk bomässa skulle arrangeras i Malmö år 2001

4 Bo01 och Processen 18 byggherrar 21 arkitektkontor
Tight tidplan Bomässan skulle öppna maj 2001 Krävdes samsyn och samarbete Höga ambitioner Mässkontor inrättades Staden tog initiativ till Byggherremöten Gemensamma beslut

5 och resten är historia Bo01 blev början på en framgångssaga för Malmö och Västra Hamnen Lärdomar och erfarenheter finns att läsa i en bok

6 Samtidigt med planeringen av Bo01 tillsatte den svenska Regeringen 1999 en miljövårdsberedning ByggaBoDialogen för att få till stånd frivilliga åtaganden inom bygg- och fastighetssektorn som leder till minskad miljöbelastning Malmö skrev som en av fyra kommuner under åtagandet 2003

7 Åtagandena i Bygga Bo Dialogen
1. Planera för ett hållbart samhällsbyggande! 2. Se till helheten och byggnadsverkets hela livscykel! 3. Skapa effektiv och kvalitetsstyrd bygg- och fastighetsförvaltningsprocess och nya garantiformer för hållbar utveckling! 4. Förvalta byggnader med energi- och miljöhänsyn! 5. Klassificera byggnader! 6. Forska, utveckla och utbilda för en hållbar bygg- och fastighetssektor!

8 Genomförda och pågående Byggherredialoger
Bo (18 BH, 1450 lgh) Flagghusen i VH (13 BH, 600 lgh) Fullriggaren i VH (12 BH, 600 lgh) Öst-Västliga gatan i Hyllie (14 BH, 1700 lgh) Kappseglaren i VH (9 BH, 350 lgh) Spårvägen i Norra Sorgenfri (19 BH, 650 lgh)

9 Byggherredialog En metod och ett förhållningssätt!

10 Olika uppdrag i olika byggherredialoger
Detaljplan eller ingen detaljplan Hållbarhetsöverenskommelse arbetas fram Hyresrätter – Bostadsrätter – rimlig kostnad Variationsrik och god arkitektonisk gestaltning Trygghet Energieffektivisering Ekologisk, ekonomisk, social hållbarhet Biologisk mångfald Offentlig service

11 Gemensamt för alla Byggherredialoger
Uppriktighet och öppenhet Vilja att finna nya lösningar som gynnar alla parter

12 Detaljerna kommer nu Pernilla Andersson från Fastighetskontoret ur ett markägarperspektiv Tor Fossum från Stadsbyggnadskontoret ur ett hållbarhetsperspektiv Bunmi Odubeyi, WSP group, ur ett hållbarhetssamordnarperspektiv Nevsten och Byggvesta ur ett byggherreperspektiv


Ladda ner ppt "Lone Åkesson, Malmö stadsbyggnadskontor Planavdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser